Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ATMdrive – Adam Sirocki
  ATMdrive jako trend w
bankowości samoobsługowej
Trendy w „kanale samoobsługowym”

 •  Wzrost liczby bankomatów
 •  Wzrost liczby transakcji
 •  Rozszerzanie funkcjonal...
Wzrost liczby bankomatów na świecie
       1967-2006
Wzrost liczby bankomatów w Polsce
       1991-2007
Liczba transakcji w Polsce
bankomaty i terminale POS (mln/rok)
Bankomaty w Polsce
• Bankomat jest wykorzystywany średnio 3,724
razy w miesiącu przez jedną osobę
• Średnia wartośd transa...
Rozszerzona funkcjonalnośd
        bankomatów
• Wypłata gotówki jest najpopularniejszą transakcją
 realizowaną w b...
Dodatkowe dochody
• Sprzedaż impulsów telefonicznych w systemie
 pre-paid, głównie dla operatorów telefonii
 komórkowej
...
Najbardziej pożądane przez klientów
 „dodatkowe” funkcje bankomatu
Technologie / rozwiązania
Depozyt Inteligentny
 Jest to w pełni zautomatyzowanym systemem
 umożliwiającym samodzielną re...
Zalety c.d.
• Transakcje depozytowe stanowią ok. 40%
 wszystkich transakcji realizowanych w oddziale
• 69% klientów skłon...
Bankomat jako źródło przychodów
• Zyski z nowych transakcji są bardziej stabilnym potencjalnym
 źródłem dochodu niż zyski...
Odsetek gospodarstw domowych korzystających
  z bankomatów – kraje wysoko rozwinięte
Ilośd kart z możliwością wypłaty gotówki w
      bankomatach w Polsce
Zalety bankomatów
• Bankomaty fundamentalnie zmieniły
 oczekiwania klientów względem instytucji
 finansowych. Stały się ...
• Liczba bankomatów na świecie stale wzrasta. W
 większości krajów bankomaty są
 najpopularniejszym sposobem kontaktu z
...
• Ważnym obecnie trendem jest rozszerzanie
 funkcjonalności bankomatów. Nowe transakcje
 są powszechnie wdrażane przez w...
Czym jest ATMdrive?
ATMdrive
ATMdrive – połączenie bankomatu z usługą drive
 thru, dzięki której już nigdy więcej nie trzeba
 będzie szukad ...
Skąd pomysł?
• Wszystkie dostępne w Polsce
 bankomaty dostępne są jedynie dla
 „pieszych” .
• Żadna sied czy bank nie of...
Projekt
• Pomysł zakłada budowę sieci nowoczesnych punktów
 bankomatowych, w skład których wchodziłoby od 2
 do 6 bankom...
Zalety takiego rozwiązania dla
klienta:
• Oszczędnośd czasu, związana z brakiem
 konieczności szukania miejsca parkingowe...
Przesłanki z rynku
Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w
Polsce nastąpił ponad
dwudziestodwukrotny wzrost liczby
wyemitowan...
Przesłanki z rynku
Pomimo wysokiej dynamiki rynku, w dalszym ciągu pod względem
wykorzystania instrumentów kartowych Polsk...
Przesłanki z rynku
W transakcjach bezgotówkowych nadrzędną funkcją karty
bankowej wciąż jest wypłacanie pieniędzy z bankom...
Struktura transakcji kartami w Polsce
Podstawowe parametry
techniczne:

• Koszt bankomatu wraz z instalacją to wydatek
 rzędu 60-70 tyś. zł. (docelowa ilośd – ...
Podstawowe parametry
techniczne:

• Wszystkimi pracami związanymi ze
 znajdowaniem lokacji, adaptacją terenu,
 instalacj...
Nasz zysk
Podstawowa opłata za wybranie pieniędzy/złożenie depozytu – 3 zł
(120 osób dziennie – 1 bankomat)
Opłata za prze...
Nasz zysk
Przy w/w założeniach, wszystkie bankomaty (72) „przyniosą”
dzienny zysk w wysokości 31320 zł. Co w przeliczeniu
...
Cennik wypłat z bankomatów
Krótka analiza SWOT
SZANSE                       ZAGROŻENIA
• wejście na nowe rynki,        ...
Podsumowanie
• Niewątpliwą zaletą przedsięwzięcia jest brak
 podobnych usług na rynku. Słabo rozwinięta
 sied bankomatów...
PUNKT 4 - STANOWISKOWY
 A  D  A  M  S  I  R  O  C  K  I
PUNKT 4 - STANOWISKOWY
 A  D  A  M  S  I  R  O  C  K  I
PUNKT 2 - STANOWISKOWY
 A  D  A  M  S  I  R  O  C  K  I
PUNKT 2 - STANOWISKOWY
 A  D  A  M  S  I  R  O  C  K  I
Kontakt:
Adam Sirocki

ul. Witosa 23
84-300 Lębork
lub
ul. Karpacka 9/6
81-324 Gdynia

Tel. 605865802
Tel. 0586217303
E-ma...
ATMdrive.pl
ATMdrive.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ATMdrive.pl

1,036 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

ATMdrive.pl

 1. 1. ATMdrive – Adam Sirocki ATMdrive jako trend w bankowości samoobsługowej
 2. 2. Trendy w „kanale samoobsługowym” • Wzrost liczby bankomatów • Wzrost liczby transakcji • Rozszerzanie funkcjonalności • Zaawansowane technologie • Personalizacja usług • Więcej użytkowników • Wyższe przychody z transakcji • Poprawa dostępności usług
 3. 3. Wzrost liczby bankomatów na świecie 1967-2006
 4. 4. Wzrost liczby bankomatów w Polsce 1991-2007
 5. 5. Liczba transakcji w Polsce bankomaty i terminale POS (mln/rok)
 6. 6. Bankomaty w Polsce • Bankomat jest wykorzystywany średnio 3,724 razy w miesiącu przez jedną osobę • Średnia wartośd transakcji wynosi 343PLN • Wypłaty stanowią 78% wszystkich transakcji • Większośd posiadaczy sieci bankomatowych reklamuje za ich pomocą swoje produkty i usługi • Tylko ¼ posiadaczy bankomatów decyduje się na publikowanie reklam produktów i usług firm zewnętrznych
 7. 7. Rozszerzona funkcjonalnośd bankomatów • Wypłata gotówki jest najpopularniejszą transakcją realizowaną w bankomacie • Miernikiem sukcesu nowych funkcji bankomatów jest ich akceptacja przez klientów i poziom generowanych przez nie zysków • Większośd sieci bankomatowych nie w pełni wykorzystuje potencjał swoich urządzeo w zakresie obsługi „nowych funkcji” • Możliwości bankomatów to: wypłata gotówki, przelew, weryfikacja salda. Dodatkowo – funkcja depozytowa, regulowanie rachunków, zlecanie przelewów czy doładowanie konta telefonu komórkowego (pre-paid).
 8. 8. Dodatkowe dochody • Sprzedaż impulsów telefonicznych w systemie pre-paid, głównie dla operatorów telefonii komórkowej • Drukowanie wyciągów • Dystrybucja reklam • Wypłata / wymiana obcych walut • Transfer gotówki • Inne... Wypłata gotówki pozostaje wciąż dominującą transakcją
 9. 9. Najbardziej pożądane przez klientów „dodatkowe” funkcje bankomatu
 10. 10. Technologie / rozwiązania Depozyt Inteligentny Jest to w pełni zautomatyzowanym systemem umożliwiającym samodzielną realizację depozytów bezpośrednich, opartym na zaawansowanej technologii rozpoznawania obrazu banknotu. Zalety: • Pozwala na zasilanie konta w czasie rzeczywistym • Znacznie obniża koszt obsługi transakcji depozytowych • Przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów
 11. 11. Zalety c.d. • Transakcje depozytowe stanowią ok. 40% wszystkich transakcji realizowanych w oddziale • 69% klientów skłonnych jest realizowad operacje depozytowe w bankomacie • Klienci otrzymują natychmiast dowód wpłaty gotówki, a środki mogą byd uznane na koncie • Redukcja kosztów związanych z obsługą transakcji depozytowych waha się w przedziale 35-75% • Funkcja depozytu bezpośredniego w bankomatach pozwala na uzyskanie oszczędności w bankach rzędu miliardów dolarów
 12. 12. Bankomat jako źródło przychodów • Zyski z nowych transakcji są bardziej stabilnym potencjalnym źródłem dochodu niż zyski związane z rozszerzaniem sieci. • Sposób na poprawę efektywności kanału samoobsługowego to czerpanie zysków z dodatkowych funkcji implementowanych w bankomatach • Rodzaje opłat: – Prowizje od transakcji – Opłata za obce transakcje – Doładowania telefonów komórkowych – Opłaty okresowe – Ubezpieczenie kart lub opłaty zastępcze – Opłaty za reklamy – Opłaty dodatkowe
 13. 13. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z bankomatów – kraje wysoko rozwinięte
 14. 14. Ilośd kart z możliwością wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce
 15. 15. Zalety bankomatów • Bankomaty fundamentalnie zmieniły oczekiwania klientów względem instytucji finansowych. Stały się swoistym standardem, częścią codziennego życia każdego z nas. • Pozwalają klientom na niczym nie ograniczony dostęp do najpopularniejszych usług niezależnie od ilości i czasu otwarcia oddziałów. • Bankomaty stały się bardzo popularne wśród klientów banków. Każdego dnia na całym świecie realizowanych jest ponad 100 milionów transakcji.
 16. 16. • Liczba bankomatów na świecie stale wzrasta. W większości krajów bankomaty są najpopularniejszym sposobem kontaktu z klientami Banku. • Zapewnienie bezpieczeostwa i wygody staje się elementem kluczowym – karty mikroprocesorowe, bezkontaktowe metody interakcji z urządzeniem itp… • Rosnące możliwości są zdeterminowane przez postęp technologii informatycznych. Służy to zarówno wygodzie użytkowników jak i redukcji kosztów. • Coraz więcej klientów instytucji finansowych nie wyobraża sobie usług bankowych bez bankomatów.
 17. 17. • Ważnym obecnie trendem jest rozszerzanie funkcjonalności bankomatów. Nowe transakcje są powszechnie wdrażane przez wiele instytucji finansowych na świecie. (m. in. uzupełnianie kont pre-paid użytkowników telefonów komórkowych, wydruk wyciągów, bezpośredni depozyt gotówkowy) • Posiadacze bankomatów osiągają dodatkowe przychody, a także odnotowują oszczędności operacyjne związane z udostępnianiem nowych funkcji w swoich urządzeniach. • Bankomaty stały się standardem dla milionów ludzi na całym świecie. Klienci banków traktują je jako bardzo wygodny i niezastąpiony sposób interakcji, już nie tylko z bankiem…
 18. 18. Czym jest ATMdrive?
 19. 19. ATMdrive ATMdrive – połączenie bankomatu z usługą drive thru, dzięki której już nigdy więcej nie trzeba będzie szukad miejsc parkingowych, aby stanąd w kolejce do bankomatu, ponieważ będziemy mogli skorzystad z sieci przydrożnych wielofunkcyjnych i nowoczesnych bankomatów obsługiwanych bezpośrednio z samochodu. Największymi zaletami jest oszczędnośd czasu i pieniędzy, a dzięki systemom monitoringu, doskonałego oświetlenia i otwartej lokalizacji takie rozwiązanie zapewnia maksymalne bezpieczeostwo dla swoich klientów.
 20. 20. Skąd pomysł? • Wszystkie dostępne w Polsce bankomaty dostępne są jedynie dla „pieszych” . • Żadna sied czy bank nie oferuje bankomatów przystosowanych do użytkowania z pojazdu. • Inne branże już dawno dostrzegły potrzebę przystosowywania się do zmotoryzowanych klientów. • Większośd obecnych bankomatów oferuje jedynie podstawowe usługi.
 21. 21. Projekt • Pomysł zakłada budowę sieci nowoczesnych punktów bankomatowych, w skład których wchodziłoby od 2 do 6 bankomatów przystosowanych do obsługi z samochodu. • Punkty znajdowałyby się w miastach powyżej 200 tyś. mieszkaoców (w Polsce takich miast jest 18), w miejscach o najwyższym natężeniu ruchu drogowego. • Projekt przewiduje stworzenie jak najnowocześniejszej sieci wielofunkcyjnych bankomatów, służących do sprawnego zarządzania swoimi finansami.
 22. 22. Zalety takiego rozwiązania dla klienta: • Oszczędnośd czasu, związana z brakiem konieczności szukania miejsca parkingowego i pieszego udania się do bankomatu. • Oszczędnośd pieniędzy, ponieważ rozbudowane funkcje urządzenia pozwalają na dokonanie większości czynności sprawniej i taniej niż ma to miejsce np. na poczcie czy w banku. • Łatwośd dostępu, punkty byłyby dobrze widoczne, znajdowałyby się wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych. • Bezpieczeostwo, ponieważ punkty byłyby monitorowane oraz doskonale oświetlone.
 23. 23. Przesłanki z rynku Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w Polsce nastąpił ponad dwudziestodwukrotny wzrost liczby wyemitowanych kart kredytowych, dwu i półkrotny wzrost ogółu wyemitowanych kart. Czterokrotnie wzrosła liczba transakcji kartami, a pięciokrotnie ich wartośd. Przytoczone podstawowe parametry rynku zdecydowanie potwierdzają dynamiczny ilościowy rozwój rynku kart płatniczych w Polsce.
 24. 24. Przesłanki z rynku Pomimo wysokiej dynamiki rynku, w dalszym ciągu pod względem wykorzystania instrumentów kartowych Polska tkwi w erze płatności gotówkowych. Cieo na rozwój rynku kładzie niewspółmiernie niska dynamika wzrostu liczby punktów akceptujących karty oraz niewiele wyższy wzrost liczby bankomatów. W opozycji do silnej akwizycji kart przez banki pozostaje rozwój infrastruktury sieci akceptantów. W latach 2003- 2007 wartośd płatności kartami wzrosła z 6 do 54 mld zł, natomiast transakcje bankomatowe ze 103 do 209 mld zł. W tym okresie średnia wartośd płatności kartami spadła ze 144 do 117 zł, jednocześnie znacząco wzrosła średnia wartośd transakcji w bankomatach - ze 269 do 343 zł.
 25. 25. Przesłanki z rynku W transakcjach bezgotówkowych nadrzędną funkcją karty bankowej wciąż jest wypłacanie pieniędzy z bankomatu. Wyniki Audytu Bankowości Detalicznej potwierdzają spolaryzowane kierunki rozwoju rynku. Dla niemal 90% posiadaczy karta służy do wypłacania pieniędzy z bankomatów. Klienci masowi częściej korzystają z kart w celu wyciągnięcia pieniędzy z bankomatu niż zapłaty w sklepach. W 2008 r. tak jak w 2003 r. 66% posiadaczy kart płatniczych dokonuje wypłat w bankomatach raz na tydzieo, bądź częściej. Dwukrotnie rzadziej w porównaniu do wypłat z bankomatów, Polacy płacą kartami za zakupy w sklepach i niemal czterokrotnie rzadziej dokonują płatności na stacjach benzynowych. Obecnie 32% posiadaczy kart płatniczych w ogóle nie wykonuje płatności kartami.
 26. 26. Struktura transakcji kartami w Polsce
 27. 27. Podstawowe parametry techniczne: • Koszt bankomatu wraz z instalacją to wydatek rzędu 60-70 tyś. zł. (docelowa ilośd – ok. 72 sztuk) • Dzierżawa działki w największych Polskich miastach wacha się od ok. 4 tyś. zł. do 7 tyś. zł. miesięcznie. • Roboty budowlane to jednorazowy wydatek ok. 15-25 tyś. zł. na punkt (w zależności od wielkości). • Obsługa punktu to miesięczny wydatek 5-6 tyś. zł.
 28. 28. Podstawowe parametry techniczne: • Wszystkimi pracami związanymi ze znajdowaniem lokacji, adaptacją terenu, instalacją i serwisem urządzeo, jak i monitorowaniem i reklamą zajęłaby się firma Galposter. • Inwestycja „zamknęłaby” się w kwocie 10 mln zł. • Według planu zwrot inwestycji nastąpiłby już po drugim roku działalności.
 29. 29. Nasz zysk Podstawowa opłata za wybranie pieniędzy/złożenie depozytu – 3 zł (120 osób dziennie – 1 bankomat) Opłata za przelew/uregulowanie rachunków – 1 zł (50 osób dziennie – 1 bankomat) Opłata za doładowanie konta tel. komórkowego – 0,5 zł (50 osób dziennie – 1 bankomat) Przy takich założeniach 1 bankomat generuje obrót dzienny w wysokości 435 zł (nie licząc dodatkowych zysków z prowizji od operatorów sieci komórkowych oraz reklam czy przyszłych umów z bankami). Na przykładzie Gdyni (250 tyś. mieszkaoców), gdzie średnie natężenie ruchu na głównej ulicy wynosi ponad 60 tyś. samochodów na dobę, ilości te wydają się byd realne.
 30. 30. Nasz zysk Przy w/w założeniach, wszystkie bankomaty (72) „przyniosą” dzienny zysk w wysokości 31320 zł. Co w przeliczeniu miesięcznym daje kwotę 939600 zł. Rocznie, uwzględniając wszelkie opłaty pozostanie 8 mln zł. Nawet przy pesymistycznym scenariuszu (50 osób dziennie) zwrot inwestycji nastąpiłby po 6 maksymalnie 7 latach: dzienny zysk – 12600 zł miesięczny zysk – 378000 zł roczny po opłatach – 1500000 zł
 31. 31. Cennik wypłat z bankomatów
 32. 32. Krótka analiza SWOT SZANSE ZAGROŻENIA • wejście na nowe rynki, • obecna sytuacja gospodarcza kraju, • duży rynek, • obawa części społeczeostwa przed „nowościami”, • możliwośd poszerzenia asortymentu usług, • wejście na rynek mocnej konkurencji, • pojawienie się nowych grup klientów, • szybki rozwój technologii, • perspektywa rozwoju gospodarczego Polski, • nowe usługi oferowane przez banki. • polepszenie dostępności komunikacyjnej, • rozwój infrastruktury drogowej, SŁABE STRONY • rozwój usług, • brak odpowiednio przygotowanych terenów pod • wzrost ilości turystów (dzięki np. EURO 2012). inwestycje, • nieznana marka na rynku, MOCNE STRONY • słaba sytuacja finansowa, finansowanie inwestycji, • innowacyjnośd, • przeciętne umiejętności kadry kierowniczej. • brak podobnych usług, • szeroki krąg potencjalnych klientów, • wysoka jakośd usług, • umiarkowany poziom cen, • szeroki asortyment oferowanych usług, • przewidywany wzrost rynku, • dogodna lokacja punktów usługowych, • rozwiązanie problemu komunikacyjnego, • bezpieczeostwo usług, • łatwośd w dotarciu do nowych klientów, • mała ilośd osób potrzebnych do zarządzania.
 33. 33. Podsumowanie • Niewątpliwą zaletą przedsięwzięcia jest brak podobnych usług na rynku. Słabo rozwinięta sied bankomatów i ich zazwyczaj niekorzystne ulokowanie działa na naszą korzyśd. • Druga kwestia to niewątpliwe zalety dla klientów, przede wszystkim wygoda i bezpieczeostwo, a to ludzie cenią sobie najbardziej. • Również struktura transakcji i wykorzystywania kart bankowych w Polsce przemawia na naszą korzyśd.
 34. 34. PUNKT 4 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I
 35. 35. PUNKT 4 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I
 36. 36. PUNKT 2 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I
 37. 37. PUNKT 2 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I
 38. 38. Kontakt: Adam Sirocki ul. Witosa 23 84-300 Lębork lub ul. Karpacka 9/6 81-324 Gdynia Tel. 605865802 Tel. 0586217303 E-mail: adamsirocki@gmail.com

×