Curs de pràctica de contractació,
cotització a la SS i elaboració de
nòmines
Què és un contracte de treball?
 Acord entre empresari i treballador
mitjançant el qual aquest presta
serveis, per compta...
Quan una relació és laboral?
VOLUNTARIETAT
RETRIBUIDA
PER COMPTA D'ALTRI
DEPENDÈNCIA
I SUBORDINACIÓ
NO OBLIGATÒRIA
GRATUÏT...
Què és un contracte de treball?(II)
CONVENI COL.LECTIU
CONVENI COL.LECTIU
ACORD ENTRE:
CONTRACTE DE TREBALL
ACORD ENTRE:
F...
Validesa del contracte de treball.Capacitat
per contractar
TREBALLADOR/A
+ 18 ANYS +16 -18ANYS
Capacitat per si mateix
Ema...
Forma del contracte de treball
LLIBERTAT DE
FORMA
DE PARAULADE PARAULA PER ESCRITPER ESCRITALGUNS S'HAN DE
FER
OBLIGATÒRIA...
Modalitats de contractació
I – CONTRACTES DE TREBALL TEMPORALS.
1 – CONTRACTES FORMATIUS:
1.1– Contracte en pràctiques.
1....
Situació al final d’un contracte de t.
NO CONTINUO
TREBALLANT
CONTINUO TREBALLANT
PRORROGACONTRACTE NO PRORROGA
Quantes ve...
Període de prova
QUÈ ÉSQUÈ ÉS
Un temps fix inicial, que l'empresari i el treballador poden pactar
-la seva durada està imp...
Com es pot acabar una relació laboral?
FORMES DE TERMINAR LA RELACIÓ CARACTERÍSTIQUES
ACORD D'AMBDUES PARTS Es produeix qu...
Quins drets tinc quan s'acaba un contracte de treball?.
Per terminació del contracte de
duració determinada
Preavís 15 d. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contractes

470 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contractes

 1. 1. Curs de pràctica de contractació, cotització a la SS i elaboració de nòmines
 2. 2. Què és un contracte de treball?  Acord entre empresari i treballador mitjançant el qual aquest presta serveis, per compta d’altri, sota la direcció de l’empresari, a canvi d’una retribució
 3. 3. Quan una relació és laboral? VOLUNTARIETAT RETRIBUIDA PER COMPTA D'ALTRI DEPENDÈNCIA I SUBORDINACIÓ NO OBLIGATÒRIA GRATUÏTA PER COMPTE PRÒPI AUTOORGANITZADA NO OBLIGATÒRIA GRATUÏTA PER COMPTE PRÒPI AUTOORGANITZADA EXCLOSOS: -Funcionaris Públics. - Prestacions obligatòries. - Membres Consells Administració Empreses. -Treballs familiars, amistosos. - Representants de comerç(que assumeixin els riscs d'operacions). - Transportistes EXCLOSOS: -Funcionaris Públics. - Prestacions obligatòries. - Membres Consells Administració Empreses. -Treballs familiars, amistosos. - Representants de comerç(que assumeixin els riscs d'operacions). - Transportistes
 4. 4. Què és un contracte de treball?(II) CONVENI COL.LECTIU CONVENI COL.LECTIU ACORD ENTRE: CONTRACTE DE TREBALL ACORD ENTRE: FIXA.: Condicions de treball, temps de treball, durada, salari ,vancances descansos......) CONTRACTE DE TREBALL ACORD ENTRE: FIXA.: Condicions de treball, temps de treball, durada, salari ,vancances descansos......) EMPRESARI TREBALLADOR 1 TREBALLADOR 2 TREBALLADOR X ASSOCIACIONS EMPRESARIS SINDICATS DE TREBALLADORS
 5. 5. Validesa del contracte de treball.Capacitat per contractar TREBALLADOR/A + 18 ANYS +16 -18ANYS Capacitat per si mateix Emanacipat No empancipat Cal autorització del pare/mare tutor legal -Expresa o tácita (art. 314 i s. CC) - 16 ANYS Prohibició absoluta per a treballar.(Excepte artístes, amb aut. jutge). TREB. ESTRANGERS -Comunitaris -Extracomunit.
 6. 6. Forma del contracte de treball LLIBERTAT DE FORMA DE PARAULADE PARAULA PER ESCRITPER ESCRITALGUNS S'HAN DE FER OBLIGATÒRIAMENT PER ESCRIT. ALGUNS S'HAN DE FER OBLIGATÒRIAMENT PER ESCRIT. Art.8.2, redacció de RD-L 5/2001 de 2 de març - Pràctiques i formació -Per temps o per obra determinada(quan durin més de 4 setmanes) - Temps parcial, fix discontinu i relleu. - A domicili. - Interinitat. - Obra o servei determinat - Espanyols contractats a Espanya per treballar a l'estranger. - Grup. - Estrangers a Espanya. - Contractes de foment de la contractació indefinida. -Contracte d’inserció Alguns contractes, quasi bé tots els anteriors, necessiten a més a més model oficial per garantir un contingut mínim. En tot moment es pot sol.licitar la forma escrita. SÍ,i a més a més - És una infracció laboral. - Se suposa indefinit, però l'empresa pot demostrar que és temporal. - Se suposa que és un contracte ordinari (El contracte de treball es podrà realitzar per escrit o de paraula. En tot moment es pot sol.licitar la forma escrita. Es presumirà existent entre tot el que presta un servei per compte d'altri i dins de l'àmbit d'organitzaciói direcció d'un altre... a canvi d'una retribució.(art. 8.1 ET)) Valen aquests contractes si no es fan per escrit?
 7. 7. Modalitats de contractació I – CONTRACTES DE TREBALL TEMPORALS. 1 – CONTRACTES FORMATIUS: 1.1– Contracte en pràctiques. 1.2– Contracte en formació. 2– CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA DE L’ART.15 ET: 2.1– Contracte per a obra o serveis. 2.2– Contracte eventual per circumstàncies de la producció. 2.3– Contracte d’inserció. II – CONTRACTES DE TREBALL “MIXTES”. 1.1 – Contracte de treball a temps parcial: -C. A temps parcial “ordinari”.(indefinit o temporal) -C. A temps parcial per jubilació parcial. - C. De Relleu. III – CONTRACTES DE DURADA INDEFINIDA. 1.1 – C. Indefinit ordinari. 1.2– Contracte de foment de la Llei 12/2001. 1.3– Contracte indefinit de foment de l’ocupació. I – CONTRACTES DE TREBALL TEMPORALS. 1 – CONTRACTES FORMATIUS: 1.1– Contracte en pràctiques. 1.2– Contracte en formació. 2– CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA DE L’ART.15 ET: 2.1– Contracte per a obra o serveis. 2.2– Contracte eventual per circumstàncies de la producció. 2.3– Contracte d’inserció. II – CONTRACTES DE TREBALL “MIXTES”. 1.1 – Contracte de treball a temps parcial: -C. A temps parcial “ordinari”.(indefinit o temporal) -C. A temps parcial per jubilació parcial. - C. De Relleu. III – CONTRACTES DE DURADA INDEFINIDA. 1.1 – C. Indefinit ordinari. 1.2– Contracte de foment de la Llei 12/2001. 1.3– Contracte indefinit de foment de l’ocupació.
 8. 8. Situació al final d’un contracte de t. NO CONTINUO TREBALLANT CONTINUO TREBALLANT PRORROGACONTRACTE NO PRORROGA Quantes vegades. Temps màxim Quantes vegades. Temps màxim EVENTUAL CIRCUMSTÀNCIES PRODUC. Durada màxima 6 mesos dins un període de 12 mesos. Per conveni es pot ampliar a 3/4 parts de 18 mesos. Desde 4-03-01 màxim 12 mesos Prorrogable. Màxim pel període anterior i per una sola vegada. CONTRACTE D’INSERCIÓ. No podran repetir la seva participació en programes fins que passin 3 anys des de l’anterior contracte., sempre que hagi estat contractat per + 9 m. FORMACIÓ. Mínim 6 mesos màxim 2 a. Per conveni 3 anys) Pròrroga 1 ó 2 vegades per períodes no inferiors a 6 mesos.Màxim 3 anys. PRACTIQUES. Minim 6 mesos maxim 2 anys(Per conveni durades diferents dins dels límits) Pròrroga 1 ó 2 vegades per períodes no inferiors a 6 mesos.Màxim 2 anys. No denúncia i continua treballant es considera indefinit (admet prova en contra) No denúncia i continua treballant es considera prorrogat fins el període màxim. Si després es continua llavors indefinit. DURADA DEL CONTRACTE DE TREBALL inici fi FI RELACIÓ LABORAL
 9. 9. Període de prova QUÈ ÉSQUÈ ÉS Un temps fix inicial, que l'empresari i el treballador poden pactar -la seva durada està imposada per la llei- per tal de comprovar la conveniència de la contractació per ambdues parts i que possibilita a qualsevol d'ells per desistir del contracte sense preavís, sense argumentar causa ni indemnitzar a l'altra. QUAN I COM CAL PACTAR-LO. QUAN I COM CAL PACTAR-LO. El període de prova és voluntari. Si més no és pràctica habitual Si es pacta cal que sigui per escrit , en cas contrari no existeix. El moment adient per pactar-lo és al moment d'inicar la relació laboral. El període de prova pactat amb posterioritat no és vàlid. QUANT DE TEMPS POT DURAR. QUANT DE TEMPS POT DURAR. EL TEMPS QUE DIGUI EL CONVENI Si el conveni NO diu res MÀXIMS DE L'ESTATUT: * 6 mesos tècnics titulats. * 2 mesos resta treballadors ( a empreses de menys de 25 treballadors 3 mesos). QUINS DRETS TÉ EL TREBALLADOR DURANT EL P.P. QUINS DRETS TÉ EL TREBALLADOR DURANT EL P.P. Els que corresponguin a la seva categoria i lloc de treball, com si fos de la plantilla, exceptes els relatius a l'extinció de la relació. Quins drets té? - Mateix salari. - Mateixa jornada. - Idèntics permisos. -Còmput com a antiguitat al finalitzar el p.p. - Mateixes vacances. Quins drets NO té? - Dret a preavís per extingir la relació. - Dret a cap indemnització. - Dret a la justificació de la causa d'extinció de la relació. - Dret a la comunicació escrita. No es posible fer un nou període de prova quan hem desenvolupat les mateixes funcions amb anterioritat a la mateixa empresa amb un altre contracte.
 10. 10. Com es pot acabar una relació laboral? FORMES DE TERMINAR LA RELACIÓ CARACTERÍSTIQUES ACORD D'AMBDUES PARTS Es produeix quan el contracte està ja iniciat. CAUSES VÀLIDES INCORPORADES AL CONTRACTE AL MOMENT D'INICAR-SE LA RELACIÓ El motiu es fixa abans d'iniciar-se la relació. Com per exemple als contractes temporals. DIMISSIÓ DEL TREBALLADOR Es necessari preavís. No és recomanable donat que es poden perdre drets. MORT, GRAN INVALIDESA, INVALIDESA ABSOLUTA O TOTAL DEL TREBALLADOR. Generarà ,en funció de la causa, dret a pensió de la S.S. MORT, JUBILACIÓ, INCAPACITAT DE L'EMPRESARI O EXTINCIÓ DE L'EMPRESA SI ES SOCIETAT. Si continua l'activitat i per tant l'empresa, llavors s'aplica el mecanimes de "successió d'empresa" i els contractes continuen. FORÇA MAJOR Cal expedient de regulació d'ocupació Fets extraordinàris que impedeixen continuar el desenvolupament del treball(inundacions, incendis, etc) ACOMIADAMENT COL.LECTIU FONAMENTAT EN CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ. Cal expedient de regulació d'ocupació. L'acomiadament cal que estigui basat en aquestes causes i cal que contribuexi a superar les dificultats o situar a l'empresa en una situació millor al mercat. VOLUNTAT DEL TREBALLADOR PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL GREU DE L'EMPRESARI. - Per modificació substancial de les condicions del treball. - Falta de pagament o retard continuat al pagament de salaris. - Qualsevol altre incompliment de les obligacions ACOMIADAMENT DISCIPLINARI. Es l'extinció per incompliment greu i culpable del treballador. Les causes poden ser: faltes, indisciplina, ofenses verbals o físiques, disminució rendiment, embriagesa habitual o toxicomania que repercuteix negativament al treball. Cal carta d'acomidament amb uns requisits mínims. ACOMIADAMENT BASAT EN CAUSES OBJECTIVES. No són causes imputables al treballador. Poden ser: - Ineptitut sobrevinguda del treballador. - Falta d'adaptació del treballador a mod. tècniques. - Amortització de llocs de treball. - Faltes d'assistència justificades.
 11. 11. Quins drets tinc quan s'acaba un contracte de treball?. Per terminació del contracte de duració determinada Preavís 15 d. en duració més 1 any. •Als de foment ocupació 98 indemnització 12 dies per any ant. •Vacances no fetes. •Liquidació pagues extres devengades i no cobrades. •Atur si hem cotitzat suficient. Per dimissió voluntària del treballador. •És necessari preavís a l'empresari ja que podria ser responsable de indemnització. •Liquidació vancances i pagues extres devengades i no cobrades. •NO atur. Per extinció per voluntat del treballador. Cal que estigui fundada en mod. substancials condicions de treball que sigui perjudicials per formació professional o indignes, falta de pagament continuat, incumpliment greu, movilitat geogràfica o funcional. •Indemnitzaicó de 45 dies per any de serveia màim 42 mensualitats Quan es produeix movilitat geogràfica i no s'accepta. •Indemnització 2o dies salari per anys màxim 12 mesos. Als casos de movilitat geogràfica comunicació escrita. •Atur. •Liquidació vacances devengades i no fetes i pagues extres devengades i no cobrades Per acomiadament col.lectiu. •Període negociació empresario/sindicats. •Negociació indemnització. •Com a mínim indemnització 20 dies salari per any d'ant. máxim 12 mesos. •Atur. •Liquidació vacances devengades i no fetes i pagues extres devengades i no cobrades. •Cal expedient regulació ocupació. Per acomiadament disciplinari. •Carta d'acomiadament amb data efectes i causes. •Liquidació vacances no fetes i pagues devengades pendents. Es posible recórrer al Jutjat del Social PROCEDENT IMPROCEDENT Atur, però cal esperar 3 mesos Atur, però cal esperar 3 mesos Indemnització 45 dies/anys máxim 42 m. o readmissió a elecció empresa. Indemnització 45 dies/anys máxim 42 m. o readmissió a elecció empresa. Per extinció per causes objectives. •Comunicació escrita efectes i causa. •Posar a disposició indemnitzaicó indemnització 20 dies salari per any máxim 12 mesos. •Termini preavís de 30 dies. •Liccència retribuida de 6 hores setmana en els 30 dies. •Pot recórrer al Jutjat del social.

×