Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doc thu - daichi bai tap tong hop 2

217 views

Published on

Cuốn này sẽ giải thích chi tiết về các mẫu ngữ pháp được đưa ra trong cuốn giáo trình, là tài liệu bổ trợ không thể thiếu cho giáo trình. Trình bày chi tiết, cụ thể, giới thiệu đầy đủ từ vựng có trong bài, dịch các bài hội thoại.
Ngoài ra ở nhiều bài còn có thêm phần giới thiệu về văn hóa Nhật Bản giúp người học hiểu hơn về con người cũng như văn hóa xứ Phù Tang.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×