Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 mq tema 1a calitatea si_notiunile ei

215 views

Published on

Quality Management =

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 mq tema 1a calitatea si_notiunile ei

 1. 1. Managementul calităţii Facultatea de Ştiinţe Economice Copyright, 2017 © prof.univ.dr. Ada Mirela Tomescu
 2. 2. 2016/2017 2 Teme abordate  Calitatea –element strategic major;  Evolu ia conceptelor despre calitate;ț  Asigurarea i controlul calită ii;ș ț  Principiile SMQ;  Managementul calităţii –elementele sistemului;  Strategia calităţii;  Tehnici ale managementului calită ii (MQ)ț  de control,  de îmbunătăţire;  Cultura organizaţională şi calitatea;  Importan a calită ii i rolul său extins.ț ț ș
 3. 3. 2016/2017 3 Ce face Ionică?
 4. 4. 2016/2017 4 Principiul căii de mijloc! Calea de aur! Ce face Ionică? Ce este între bine și rău? Ce este între plus și minus? Ce este între așa da și așa nu?
 5. 5. 2016/2017 5 Progresul tehnico-ştiinţific;Progresul tehnico-ştiinţific; Exigenţele crescânde ale consumatorilor;Exigenţele crescânde ale consumatorilor; Competitivitatea tehnică, concurenţa.Competitivitatea tehnică, concurenţa. Factorii care determină caracterulFactorii care determină caracterul dinamic al calităţiidinamic al calităţii
 6. 6. 2016/2017 6 Factorii care contribuie la realizarea calităţii  Cerinţele pieţei;  Capacitatea tehnică de proiectare şi execuţie;  Nivelul tehnic;  Structura şi nivelul de pregătire a RU;  Preţul de cost al produselor;  Posibilităţile organizaţiei de a acorda asistenţă tehnică, service, piese de schimb etc.
 7. 7. 2016/2017 7  Calitate = conformitate cu satisfacerea cerinţelor  Calitatea se define te în cadrul acestei rela iiș ț Relaţie fundamentală în MQ Client Furnizor C E R I N Ţ E intern/extern intern/extern
 8. 8. 2016/2017 8 Conceptele fundamentale ale calităţii  Definire;  Prevenirea neconformităţilor;  “Zero defecte” asigurarea + controlul Q;  Măsurare;  Îmbunătăţire; INFO... Consultă Lista referinţelor bibliografice
 9. 9. 2016/2017 9 Prevenire  Exemple de probleme privind calitatea;  Prevenire vs. Remediere!?  Cum se face prevenirea neconformităţilor?
 10. 10. 2016/2017 10 Conceptele fundamentale ale calităţii  Definire;  Prevenirea neconformităţilor;  “Zero defecte” asigurarea + controlul Q;  Măsurare;  Îmbunătăţire; INFO... Consultă Lista referinţelor bibliografice
 11. 11. 2016/2017 11 Conceptul “Zero defecte”  Ph.Crosby: “să realizez totul bine de prima dată”; Do It Right First Time and Zero Defects
 12. 12. 2016/2017 12 Filosofia «Zero defecte» În pratică: Drepul la eroare – DA, însă de două ori aceleaşi erori – NU!  Identificarea neconformităţii;  Ameliorarea, îmbunătăţirea proceselor este: « PÂRGIA PROGRESULUI»:
 13. 13. Exemple de lipsă de calitate  Utilizarea tehnicii perimate;  Moral scăzut a angajaţilor, de motivare, neimplicare în realizarea proceselor;  Personal neinstruit;  Buget insuficient;  Pregătire insuficientă pentru realizarea procesului;  Competenţe şi atitudini neadecvate ale noilor angajaţi. 2016/2017 13
 14. 14. 2016/2017 14 Revenind asupra celor expuse deja Conceptele fundamentale ale calităţii  Definire;  Prevenirea non-onformităţilor  “Zero defecte”; – asigurare +control;  Măsurare;  Îmbunătăţire; INFO... Consultă Lista referinţelor bibliografice
 15. 15. 2016/2017 15 Măsurarea calită iiț  Măsurarea:  De ce trebuie să măsurăm?  Cum măsurăm?  Care sunt referinţele (standard, normă, caiet de sarcini etc.).
 16. 16. 2016/2017 16 Măsurarea calită iiț  cuantificarea nivelului curent al performan ei în conformitate cuț normele/standardele de performan ă.ț  măsoară diferen a dintre performan aț ț a teptată i cea efectivă/reală.ș ș
 17. 17. 2016/2017 17 Revenind asupra celor expuse deja Conceptele fundamentale ale calităţii  Definire;  Prevenirea non-onformităţilor  “Zero defecte”; – asigurare +control;  Măsurare;  Îmbunătăţire; INFO... Consultă Lista referinţelor bibliografice
 18. 18. 2016/2017 18 Măsurare şi îmbunătăţire  Îmbunătăţirea calităţii!  De ce e necesară?  Cum se realizează?  Părerile voastre?
 19. 19. 2016/2017 19 Ameliorarea calităţii –condiţie de supravieţuire –  Exigenţele pieţei s-au schimbat;  Erorile - trebuie identificate şi eliminate  Managerii creează mediul.
 20. 20. 2016/2017 20 Demersul spre excelenţă AQ P C A D KAIZEN « zero defecte » T i m p P R O G R E S P – plan; D – do; C – check; A – act. CALITAT E Roata lui Deming
 21. 21. 2016/2017 21 Memento calitate  Este mai important să vizezi perfecţiunea şi să nu o atingi decât să vizezi imperfecţiunea şi să o atingi!(IBM- Thomas John Watson,  1874 – 1956).
 22. 22. Nu uita i!ț  Lumea e duală:  plus i minus;ș  bine i rău;ș  alb i negru;ș  satisfac ie i insatisfac ie;ț ș ț  profit i faliment;ș  calitate i non-calitate.ș  Calea de aur, calea de mijloc = echilibru 2016/2017 22
 23. 23. 2016/2017 23 MTQ  Calitatea trebuie să facă parte integrantă din misiunea firmei!  Este relaţia care asigură:  Consistenţa;  Procese participative în care se implică toate departamentele;  Un proces continuu fără sincope;  Căutarea EXCELENŢEI!
 24. 24. 2016/2017 24 Beneficiile calităţii Elementele principale sunt:  Satisfacţia clientului;  Standarde pentru managementul calităţii;  Practici adecvate pentru actul managerial;  Instrumente manageriale pentru îmbunătăţirea activităţilor de control;  Bună practică de lucru (GMP).
 25. 25. 2016/2017 25 Beneficiile calităţii Avantajele:  O informare mai bună a managementului;  Îmbunătăţirea comunicării;  Forţa de muncă este mai bine informată;  Consecvenţă în realizarea calităţii;
 26. 26. 2016/2017 26 Beneficiile calităţii Organizaţiile care realizează calitatea în conformitate cu standardele considerate acceptabile de către organismele de certificare (ex. cf. ISO 9001:2000), au avantaje în plus:
 27. 27. 2016/2017 29 Beneficiile calităţii Beneficiu major: costurile mai mici. Un sistem de management al calităţii, obiectiv primar reducerea sistematică a costurilor fără reducerea calităţii produselor (bunuri şi serviciilor) oferite.
 28. 28. 2016/2017 31  Say what you do!  Do what you say!  Prove it!  Improve it!
 29. 29. 2016/2017 32 Memento calitate  Prima regulă a calităţii este dispariţia ambiguităţilor (Jaques Stern, n.1949);
 30. 30. 2016/2017 33 Memento calitate  Este mai important să vizezi perfecţiunea şi să nu o atingi decât să vizezi imperfecţiunea şi să o atingi!(IBM- Thomas John Watson,  1874 – 1956).
 31. 31. Nu uita i!ț  Lumea e duală:  plus i minus;ș  bine i rău;ș  alb i negru;ș  satisfac ie i insatisfac ie;ț ș ț  profit i faliment;ș  calitate i non-calitate.ș  Calea de aur, calea de mijloc = echilibru 2016/2017 34
 32. 32. 2016/2017 35 MTQ  Calitatea trebuie să facă parte integrantă din misiunea firmei!  Este relaţia care asigură:  Consistenţa;  Procese participative în care se implică toate departamentele;  Un proces continuu fără sincope;  Căutarea EXCELENŢEI!
 33. 33. 2016/2017 36 Lista de referinţe bibliografice Andersen A.; “Cele mai bune practici”; Grupul editorial IMAGE, Bucureşti, 1998; Adriensens B.; Ingham M.; Vankerkem M.; - ,,Marketing et qualité totale”, Editura De Bocck Wesmael, s.a., Belgia, 1993; Băcanu B.; “Management strategic”, Editura TEORA, Bucureşti, 1997; Ciurea S.; Drăgulănescu N.; - ,,Managementul total al calităţii”, Editura Economică, Bucureşti, 1995; Drăgan J.C.; Demetrescu M.C.; - ,,Noul marketing în mileniul III”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1998; Enătescu, A.M.; Enătescu, M.; - ”Calitate. Terminologie comentată”, Editura tehnică, Bucure ti 2000;ș
 34. 34. 2016/2017 37 Lista de referinţe bibliografice Hammer M.; Stanton A., S.; - “The Reengineering Revolution- A Handbook”, HarperBusiness, 1995; Horovitz J.; - “La Qualite de Service –Ala conquête du client” InterEditions, Paris, 1987; Juran J.M.; - ,,Calitatea produselor”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983; Kotler Ph.; - ,,Managementul marketingului”, Editura Teora, Bucureşti, 1998, pag. 95-97; Olaru M.; - ,,Managementul calităţii”, Editura Economică, Bucureşti, 1999; Prutianu O.– “Managementul calităţii totale”, Junimea, Iaşi, 1998;
 35. 35. 2016/2017 38 Lista de referinţe bibliografice Roncea C.; - “Auditul sistemului calităţii –Ghid practic” Editura Class, 1998; Soare I.; Colceru, Al., D-tru; - ,,Organizarea şi conducerea sistemelor calităţii la nivel de întreprindere (firmă)”, Supliment la revista Tribuna economică, colecţia “Ghid profesional”, 1995 ; Tomescu Ada-Mirela “Introducere în managementul calităţii” Editura Universităţii din Oradea, 2001; X X X – Colecţia revistei “Tribuna calităţii”, 1994 -2000; X X X – Colecţia revistei “Calitatea-acces la succes” 2006-2011; X X X – Colecţia de standarde ISO 9000.
 36. 36. 2016/2017 39 INTREBĂRI ?INTREBĂRI ? Consulta ii:țConsulta ii:ț mar i: 19-20țmar i: 19-20ț cu programare încu programare în avans de 24 ore, laavans de 24 ore, la e-mail:e-mail: EXCELENŢĂ!? am.tomescu.studenti.ID@gmail.com

×