1Sociaal Akkoord 2013Sociaal Akkoord 2013
2SprekerWalter Lammersebeleidsadviseur sociale zekerheidAchmea, divisie Schade & InkomenVragen/Opmerkingen:walter.lammerse...
3Onderwerpen• Werkloosheidswet• Ziektewet (Wet BeZaVa)• Participatiewet• Ontslag• Flexibele arbeid• WGA-premie• Verdere on...
4Werkloosheidswet• Hoofdlijnen wetgeving:• WW-duur maximaal 38 maanden.• Publieke gefinancierde WW door werkgevers.• Opbou...
5Werkloosheidswet• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• WW-duur blijft maximaal 38 maanden:> Publieke gefinancier...
6Werkloosheidswet• Impact op verzekeringsproducten:• Geldt vertraging van de opbouw ook voor de WGA-LGU?• Gaat de WGA-LGU ...
7Ziektewet (Wet BeZaVa)• Hoofdlijnen wetgeving:• Medische en arbeidsdeskundige beoordeling in week 44 en beschikkinguiterl...
8Ziektewet (Wet BeZaVa)WULbZZW-LGU€ 30.000€ 21.000€ 13.210€ 21.000€ 6.6052 mnd. 10 mnd. 12 mnd. 10 mnd. tot AOW-leeftijd10...
9Ziektewet (Wet BeZaVa)WULbZ€ 30.000€21.000€ 21.000€ 6.6052 mnd. 10 mnd. 12 mnd. 10 mnd. tot AOW-leeftijd100%70%44%22%Herb...
10Ziektewet (Wet BeZaVa)• Impact op verzekeringsproducten:• 1eeffecten van 1ejaarskeuring en ophogen van ondergrens in 201...
11Participatiewet• Hoofdlijnen wetgeving:• Het uitgangspunt van de Particiaptiewet is onveranderd: zoveel mogelijkmensen m...
12Participatiewet• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• Beoogde ingangsdatum 1 januari 2015.• Quotum wordt gedeac...
13Participatiewet• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• In 2020: 35 arbeidsmarktregio’s met regionale Werkbedrijv...
14Participatiewet• Impact op verzekeringsproducten:• Bestaande verzekering (NSZR-verzekering van Centraal Beheer Achmea)vo...
15Ontslag• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• Bij een of meer dienstverbanden van in totaal twee jaar of langer...
16Flexibele arbeid• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• De ‘ketenbepaling’ wordt aangepast. Bij arbeidsovereenko...
17WGA-premie• Hoofdlijnen wetgeving:• De Stichting van de Arbeid heeft afgesproken dat werkgevers maximaal50% van de gedif...
18Verdere ontwikkelingen• Nieuwe landelijke organisatie waarin het UWV en CIZ opgaan, zorgtvoor de claimbeoordeling arbeid...
19Hartelijk dank voor uw aandacht!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord Kennissessie

597 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • .
 • Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord Kennissessie

  1. 1. 1Sociaal Akkoord 2013Sociaal Akkoord 2013
  2. 2. 2SprekerWalter Lammersebeleidsadviseur sociale zekerheidAchmea, divisie Schade & InkomenVragen/Opmerkingen:walter.lammerse@achmea.nl
  3. 3. 3Onderwerpen• Werkloosheidswet• Ziektewet (Wet BeZaVa)• Participatiewet• Ontslag• Flexibele arbeid• WGA-premie• Verdere ontwikkelingen
  4. 4. 4Werkloosheidswet• Hoofdlijnen wetgeving:• WW-duur maximaal 38 maanden.• Publieke gefinancierde WW door werkgevers.• Opbouw van de WW is 1 maand per dienstjaar.• Criteria voor uitkering:> passende arbeid, na 1 jaar: algemeen geaccepteerde arbeid.
  5. 5. 5Werkloosheidswet• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• WW-duur blijft maximaal 38 maanden:> Publieke gefinancierde WW: 24 maanden (geleidelijk ingekort).> Introductie aanvullende WW door sociale partners bij CAO van maximaal 14maanden.• Opbouw van de WW wordt aangepast:> 1 maand per dienstjaar in eerste 10 jaar arbeidsverleden.> ½ maand per dienstjaar in de jaren daarna.• Criteria voor uitkering:> passende arbeid, na ½ jaar: algemeen geaccepteerde arbeid.
  6. 6. 6Werkloosheidswet• Impact op verzekeringsproducten:• Geldt vertraging van de opbouw ook voor de WGA-LGU?• Gaat de WGA-LGU ook naar 24 maanden?• Komen verzekeraars met private WW-oplossingen? Tot nu toe:• Risico is geen onzeker voorval.• Risico van moral hazard en antiselectie in de verzekering is aanzienlijk.• Het risico, en dus ook de juiste prijs van het risico, is moeilijk te bepalen, wat leidt totgroot kapitaalbeslag (Solvency).• Het risico is extreem conjunctuurgevoelig. Dit leidt tot zeer hoge kapitaalbuffers(economisch niet efficiënt) dan wel sterk fluctuerende premies (procycliciteit).• Collectieve ontslagen en structuurwijzigingen (verdwijnen van gehele bedrijfstakken inNederland) kunnen niet door een private WW-vezekering worden gedragen.
  7. 7. 7Ziektewet (Wet BeZaVa)• Hoofdlijnen wetgeving:• Medische en arbeidsdeskundige beoordeling in week 44 en beschikkinguiterlijk in week 52.• Beoordeling op “algemeen geaccepteerde arbeid”.• Als vangnetter > 65% van zijn maatmaninkomen kan verdienen met“algemeen geaccepteerde arbeid”, dan stopt uitkering.• Geen recht meer op ZW-uitkering dan volgt mogelijk recht op WW of WWB.• Gewijzigde financiering en koppeling WGA-vast / WGA-flex.• Invoering arbeidsverledeneis per 1 januari 2014. Sociale partners kunnenmet alternatief komen.
  8. 8. 8Ziektewet (Wet BeZaVa)WULbZZW-LGU€ 30.000€ 21.000€ 13.210€ 21.000€ 6.6052 mnd. 10 mnd. 12 mnd. 10 mnd. tot AOW-leeftijd100%70%44%22%Herbeoordeling op basis vanalgemeen geaccepteerde arbeidWIA-keuringZW-VVUWGA-LGUWGA-VVU
  9. 9. 9Ziektewet (Wet BeZaVa)WULbZ€ 30.000€21.000€ 21.000€ 6.6052 mnd. 10 mnd. 12 mnd. 10 mnd. tot AOW-leeftijd100%70%44%22%Herbeoordeling op basis vanalgemeen geaccepteerde arbeidWIA-keuringWGA-LGUWGA-VVU“Door Sociaal Akkoord wordt geborgddat werknemers met een flexibel arbeids-contract tijdens ziekte een uitkeringhebben die in hoogte vergelijkbaar is metwerknemers met een vast contract. In pilotsgericht op re-integratie ontwikkelen socialepartners hiertoe innovatieve werkwijzen.”
  10. 10. 10Ziektewet (Wet BeZaVa)• Impact op verzekeringsproducten:• 1eeffecten van 1ejaarskeuring en ophogen van ondergrens in 2014.• Effecten van innovatieve re-integratie?> Nog geen lagere uitkeringslasten de komende periode te calculeren.• Brede concurrentie met publieke uitvoerder begint vanaf 1 januari 2014door andere financieringswijze en aanpassingen in hybride stelsel.> Geldt voor zowel ZW als WGA.• Private markt moet komende jaren positie in hybride stelsel gaanwaarmaken!> Vernieuwende concepten.> Ketendienstverlening (preventie, re-integratie, uitkering, terug naar werk, e.d.)
  11. 11. 11Participatiewet• Hoofdlijnen wetgeving:• Het uitgangspunt van de Particiaptiewet is onveranderd: zoveel mogelijkmensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan het werk.• Beoogde ingangsdatum 1 januari 2014.• In deze nieuwe wet voegt het kabinet Rutte II de Wet Werk en Bijstand, deWet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen.• Essentiële rol in uitvoering bij gemeenten.• De wet regelt ook dat bij grote werkgevers met meer dan 25 werknemers5% van het personeelsbestand uit mensen met een arbeidsbeperking moetbestaan. Werkgevers kunnen een boete krijgen als zij zich hier niet aanhouden.
  12. 12. 12Participatiewet• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• Beoogde ingangsdatum 1 januari 2015.• Quotum wordt gedeactiveerd tot eind 2016, dan minimaal 11.000 extrabanen voor mensen met arbeidsbeperking in marktsector gerealiseerd.• Gemeenten, werkgevers en bonden verzorgen binnen de arbeidsregiovanaf 2015 samen de uitvoering rond loonvormend werk. Binnen dieregio’s krijgen de werkpleinen een spilfunctie in arbeidsmarktbemiddelingvoor alle mensen die kunnen werken.• Alle mensen met een beperkte verdiencapaciteit kunnen terecht bij 35Werkbedrijven.• Er komen landelijke organisaties die de uitkeringen betalen en deuitvoering toetsen.
  13. 13. 13Participatiewet• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• In 2020: 35 arbeidsmarktregio’s met regionale Werkbedrijven, ondertripartiet bestuur: wethouders, vakbondsbestuurders en werkgevers.• Nieuwe landelijke organisatie waarin het UWV en CIZ opgaan, zorgt voorde objectieve claimbeoordeling arbeidsongeschiktheid.1. Duurzaam geen arbeidsvermogen: Wajong, 75% van het wettelijkminimumloon. Elke vijf jaar herkeuring.2. Gedeeltelijk inzetbaar: beschut werk bij het Werkbedrijf. Landelijk 30.000arbeidsplaatsen. Elke drie jaar herkeuring om loonwaarde vast te stellen.Mensen vallen onder de gemeente-CAO.3. Gedeeltelijk inzetbaar: bij reguliere werkgever. Werkgever betaalt loonwaardeen Werkbedrijf betaalt loonkostensubsidie, kosten van begeleiding enadministratie. Jaarlijkse herkeuringen.4. Gedeeltelijk inzetbaren bij reguliere werkgevers maar nog zonder baan. Opbasis van een UWV/CIZ indicatie vindt compensatie plaats voor de gevolgenvan de kostendelersnorm (?) voor mensen met een zorgbehoefte.
  14. 14. 14Participatiewet• Impact op verzekeringsproducten:• Bestaande verzekering (NSZR-verzekering van Centraal Beheer Achmea)voor bijstandsgerechtigden herzien na inwerkingtreden Participatiewet.> Komen Gemeenten zelf met oplossingen (no risk variant) of wordt een privateoplossing voor gezocht?> Als een private oplossing gewenst is, dan volgt ontwikkeling naar nieuweproposities (NSZR-verzekering versie II) aangepast aan de nieuwe doelgroepen regelgeving van de Participatiewet.• Gaan keuringen / herkeuringen ook gelden voor WAO / WIA-populatie?• Gaan alle claimbeoordelingen naar nieuwe landelijke organisatie?
  15. 15. 15Ontslag• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• Bij een of meer dienstverbanden van in totaal twee jaar of langer (tijdelijkeen vaste contracten) betaalt de werkgever bij ontslag eentransitievergoeding (max. € 75.000), of een jaarsalaris als dat hoger is.• De opbouw van de transitievergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalarisper dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en vanaf de jaren na het 10dedienstjaar ½ maandsalaris per dienstjaar.• Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht. Sociale partnerswerken, in overleg met het kabinet, deze zaken verder uit.• In geval van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kande kantonrechter naast de transitievergoeding een aanvullende vergoedingtoekennen.• In geval van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer is de werkgevergeen transitievergoeding verschuldigd.
  16. 16. 16Flexibele arbeid• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• De ‘ketenbepaling’ wordt aangepast. Bij arbeidsovereenkomsten voorbepaalde tijd die elkaar binnen een periode van 6 maanden (nu 3maanden) opvolgen ontstaat bij het 4e contract of na 2 jaar (nu 3 jaar) eenarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.• In tijdelijke contracten met een duur van 6 maanden of minder kan geenproeftijd of een concurrentiebeding worden overeengekomen.• In de Zorg kunnen geen nuluren-contracten meer worden gebruikt.• Bij dienstverbanden van werknemers tot 18 jaar met een omvang van 12uur of minder zijn de ketenbepaling en de regeling betreffende detransitievergoeding niet van toepassing.• Het kabinet zal met de sociale partners onderzoeken hoe deadministratieve lastenreductie voor werkgevers kan worden bereikt metbetrekking tot ‘kleine banen’.
  17. 17. 17WGA-premie• Hoofdlijnen wetgeving:• De Stichting van de Arbeid heeft afgesproken dat werkgevers maximaal50% van de gedifferentieerde WGA-premie mogen verhalen op hetnettoloon van de werknemers. Voor eigenrisicodragers geldt dat maximaalde helft van de verzekeringspremie van de private verzekeraar op hetnettoloon van de werknemers mag worden verhaald.• De wettelijke basis is geregeld in de artikel 34, lid 2 en artikel 41, lid 1 vande Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv).• Belangrijkste afspraken uit sociaal akkoord:• Het sociaal akkoord schrapt niet de verhaalsmogelijkheid maar wil wel datdeze gaat over het brutoloon. Sociale partners dringen er op aan dat deWet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de Wet uniformeringloonbegrip (WUL) zodanig worden aangepast, dat het mogelijk wordtgemaakt om dit ook daadwerkelijk over het brutoloon te rekenen.
  18. 18. 18Verdere ontwikkelingen• Nieuwe landelijke organisatie waarin het UWV en CIZ opgaan, zorgtvoor de claimbeoordeling arbeidsongeschiktheid bij Participatiewet.• Inrichting sociale zekerheid bij Gemeenten.• Ontvlechting van het UWV?• Ook voor de WIA-keuring?• Beleid (her)keuringen.• Ook voor de WIA-populatie?• Nieuwe verzekeringen (of aanpassingen bestaande) door nieuweinrichting WW, wet BeZaVa en Participatiewet.• Care-elementen essentieel bij inkomensverzekeringen (dienstverlening,re-integratie, werk-naar-werk).
  19. 19. 19Hartelijk dank voor uw aandacht!

  ×