Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Totaalrapportage Zorgaanbiedersmonitor

647 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Totaalrapportage Zorgaanbiedersmonitor

 1. 1. Partnerschap met zorgaanbieders Meting 2 Onderzoek naar tevredenheid, partnerschap en vertrouwen Totaalrapportage inclusief analyse december 2009
 2. 2. Inhoudsopgave Onderdeel Inleiding Steekproef Algemene tevredenheid Samenvatting uitkomsten per zorgaanbieder Verandering algemene tevredenheid Vertrouwen Visie Beleid Klachten Contact Pagina 3 4 5 6 7 8 11 12 14 16
 3. 3. Inleiding <ul><li>Specificaties: </li></ul><ul><li>Doelgroep: individuele zorgaanbieders uit eerstelijns gecontracteerde beroepsgroepen (zie rechts tussen haakjes het percentage van totaal aantal respondenten) </li></ul><ul><li>Onderzoeksmethode: internetenquête </li></ul><ul><li>Onderzoekstermijn: 01 november t/m 20 november 2009 </li></ul><ul><li>In totaal zijn 17.496 zorgaanbieders uitgenodigd om deel te nemen, waarvan 8.650 per brief en 8.846 per email. Het percentage reacties op de uitnodiging per email is aanzienlijk hoger dan op de uitnodiging per brief (15% en 7% respectievelijk) </li></ul><ul><li>Rond 1000 email adressen in het adresbestand waren foutief (10%), van de postadressen waren maar 0,3% foutief. </li></ul><ul><li>Totale respons: 2092 respondenten; 12% van het aantal genodigden </li></ul><ul><li>Representativiteit totaalpopulatie: Betrouwbaarheidinterval > 99% </li></ul><ul><li>Aandeel aan totale respons: </li></ul><ul><li>Paramedische zorg (43%) </li></ul><ul><li>Psychologen (18%) </li></ul><ul><li>Mondzorg (9%) </li></ul><ul><li>Huisartsen (7%) </li></ul><ul><li>Apothekers (7%) </li></ul><ul><li>Hulpmiddelen leveranciers (7%) </li></ul><ul><li>Geboortezorg (4%) </li></ul><ul><li>GGZ (3%) </li></ul><ul><li>ZBC (1%) </li></ul><ul><li>Overig (1%) </li></ul>Leeswijzer Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste resultaten. De belangrijkste thema’s uit het onderzoek zijn: Visie van Achmea, Partnerschap, Vertrouwen, Beleid en Klachten. Er is gebruik gemaakt van een 10-punts-schaal. Tevredenheid is als rapportcijfer gemeten. Stellingen als eens/oneens vragen lopend van zeer oneens tot zeer eens. De percentages in de tabellen hebben betrekking op de respondenten die ‘eens’ of ‘zeer eens’ hebben ingevuld.
 4. 4. Steekproef <ul><li>Verdeling respondenten per type zorg: </li></ul><ul><li>Paramedische zorg (43%) </li></ul><ul><li>Psychologen (18%) </li></ul><ul><li>Huisartsen (7%) </li></ul><ul><li>Mondzorg (9%) </li></ul><ul><li>Apothekers (7%) </li></ul><ul><li>Hulpmiddelen leveranciers (7%) </li></ul><ul><li>GGZ (3%) </li></ul><ul><li>Geboortezorg (4%) </li></ul><ul><li>ZBC (1%) </li></ul><ul><li>Overig (1%) </li></ul>NB. Voor deze rapportage zijn de groepen zorgaanbieders geclusterd per zorgsoort zoals in bovenstaande tabel aangegeven. In de deze rapportage worden de boven vermelde afkortingen gehandhaafd.
 5. 5. Algemene tevredenheid NB. De algemene tevredenheid in de eerste meting was 7,0. Echter zijn deze cijfers op grond van het grote verschil tussen de twee populaties uit beide onderzoeken niet vergelijkbaar.
 6. 6. Samenvatting uitkomsten per zorgaanbieder (1/2) <ul><li>Toelichting: </li></ul><ul><li>Voor de indeling in kleuren is de volgende sleutel aangehouden: </li></ul><ul><li>Groen: score boven het gemiddelde </li></ul><ul><li>Geel: score gelijk aan het gemiddelde </li></ul><ul><li>Rood: score onder het gemiddelde </li></ul>
 7. 7. Verandering algemene tevredenheid
 8. 8. Vertrouwen (1/3) Vertrouwen is te benaderen als een functie van Character en Competence*, die elk uit twee onderdelen bestaat. De percentages geven weer hoe goed Achmea Zorg op al deze onderdelen scoort (percentage mee eens / zeer mee eens). De middelste bol geeft het antwoord weer op de vraag: ‘Ik heb vertrouwen in Achmea Zorg’ * Gebaseerd op “De snelheid van vertrouwen”, Stephen M.R. Covey Deskundingheid (competence) 58% Goede bedoelingen (character) 57% Vertrouwen in Achmea Zorg 58% Integriteit (character) 54% Prestaties (competence) 56%
 9. 9. Vertrouwen (2/3) * Gebaseerd op “De snelheid van vertrouwen”, Stephen M.R. Covey <ul><li>Toelichting: </li></ul><ul><li>Voor de indeling in kleuren is de volgende sleutel aangehouden: </li></ul><ul><li>Groen: percentage eens / zeer eens meer dan 10% boven gemiddelde </li></ul><ul><li>Geel: percentage eens / zeer eens 10% rond het gemiddelde </li></ul><ul><li>Rood: percentage eens / zeer eens meer dan 10% onder het gemiddelde </li></ul>
 10. 10. Vertrouwen (3/3) <ul><li>Toelichting: </li></ul><ul><li>Voor de indeling in kleuren is de volgende sleutel aangehouden: </li></ul><ul><li>Groen: percentage eens / zeer eens meer dan 10% boven gemiddelde </li></ul><ul><li>Geel: percentage eens / zeer eens 10% rond het gemiddelde </li></ul><ul><li>Rood: percentage eens / zeer eens meer dan 10% onder het gemiddelde </li></ul>
 11. 11. Visie NB. Op de stelling “Ik ben bekend met de visie van Achmea Zorg” antwoordt 60% met ‘ja’ en 40% met ‘nee’.
 12. 12. Beleid NB. Op de stelling “Ik ben bekend met het inkoopbeleid van Achmea Zorg” antwoordt 45% met ‘ja’ en 55% met ‘nee’. Op de stelling “Ik ben bekend met het declaratiebeleid van Achmea Zorg” antwoordt 81% met ‘ja’ en 19% met ‘nee’.
 13. 13. Samenvatting uitkomsten visie en beleid per zorgaanbieder <ul><li>Toelichting: </li></ul><ul><li>Voor de indeling in kleuren is de volgende sleutel aangehouden: </li></ul><ul><li>Groen: percentage eens / zeer eens meer dan 10% boven gemiddelde </li></ul><ul><li>Geel: percentage eens / zeer eens 10% rond het gemiddelde </li></ul><ul><li>Rood: percentage eens / zeer eens meer dan 10% onder het gemiddelde </li></ul>
 14. 14. Klachten (1/2) NB. Met de stelling “Ik voel geen drempel op mijn klachten te melden bij Achmea Zorg” is 70% het “mee eens of zeer eens” en 10% “oneens of zeer oneens”.
 15. 15. Klachten (2/2) NB. Voor de klachtoplossing van Achmea geven zorgaanbieders gemiddeld een 4,7 (n = 419).
 16. 16. Contact
 17. 17. Tevredenheid over contact

×