Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noord Negentig

2,482 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noord Negentig

 1. 1. accountants en belastingadviseurs Paterswoldseweg 813 9728 BM Groningen
 2. 2. presentatie: Regio bijeenkomst Noord- West accountants en belastingadviseurs Mr Richard A. Veening, belastingadviseur Paterswoldseweg 813 9728 BM Groningen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs i.s.m. Achmea Zorg 30 juni 2009
 3. 3. De (para)medische praktijk en financiën in veranderende tijden: Fiscale aspecten
 4. 4. Financiële planning • Fiscaal perspectief • Inkomen – Externe factoren – Eigen invulling – Bruto/nettotraject • Vermogensvorming – Doelgerelateerd
 5. 5. Bewust financieel gedrag • Keuze eigen praktijk/loondienst • Kostenaspect • Investeringen • Collegiale samenwerking • Collegiale uitwisseling van praktijkgegevens
 6. 6. Werkplezier • Organisatie • Faciliteiten • Financiën
 7. 7. Praktijkvoering Wezenlijke vragen: • Hoe beoordeel je een praktijk? • Wanneer is de praktijkvoering verantwoord?
 8. 8. Praktijkvoering • Aantal patiënten • Demografie • Automatiseringsgraad • Type praktijk • Kostenstructuur
 9. 9. Praktijkbeoordeling • Data uit het patiënten administratiesysteem • Jaarcijfers laatste drie jaren • Toetsing aan normgetallen • Benchmarking • Cijfers collega-praktijken
 10. 10. Ondernemerschap Eigen regeling voor • Pensioen • Arbeidsongeschiktheid • Beroepsaansprakelijkheid • Beroepsrechtsbijstand
 11. 11. Ondernemerschap Ondernemerschap: • Declaratierecht • Eigendom van de praktijk, patiënten op naam Op basis van een VAR-verklaring (VAR-WUO)
 12. 12. Ondernemerschap • Fiscale faciliteiten: • Kostenaftrek – beroepskosten • Investeringsaftrek – Investeringen: Plannen! • Zelfstandigenaftrek • Startersaftrek • Willekeurige afschrijving • 10,5 %-vrijstelling!
 13. 13. Ondernemerschap Fiscale faciliteiten • Zelfstandigenaftrek - > 1.225 uren werken - aftrek maximaal € 9.251 en minimaal € 4.488 • Startersaftrek - voor ondernemers met zelfstandigenaftrek - gedurende de eerste 3 jaren - aftrek € 2.070 per jaar
 14. 14. Ondernemerschap Fiscale faciliteiten • Investeringsaftrek - in jaar van investeren - bovenop reguliere afschrijving - max. 25% van het investeringsbedrag - totale investering in jaar minimaal € 2.200
 15. 15. Ondernemerschap Fiscale faciliteiten • MKB winstvrijstelling 10,5 % van de winst is vrijgesteld voorwaarde: > 1.225 uren werken • Alle zakelijke kosten
 16. 16. Ondernemerschap Zakelijke kosten: Huisvestingslasten Personeelskosten Contributies/lidmaatschappen Na- en bijscholing Telefoonkosten Computerkosten Autokosten Rentelasten Vakliteratuur/kantoorbenodigdheden Representatiekosten Verzekeringen
 17. 17. Ondernemerschap • Keuzemogelijkheden Afschrijving, etikettering, rechtsvorm • Actueel Verlenging afschrijvingstermijnen • Geen netto salaris maar bruto praktijkwinst Reserveren voor de belasting • Belasting van praktijkwinst aan de hand van: - Balans - Winst- & verliesrekening
 18. 18. Rechtsvormen Keuze rechtsvorm: • Eenmanszaak • (Variant)Maatschap • Besloten vennootschap
 19. 19. Praktijkfinanciering Financiering aansluiting activum • Gebruiksduur • Afschrijvingstermijn: - Aflossing uit afschrijving - Fiscale aanpassing met ingang van 2007 • Financieringsstructuur
 20. 20. Praktijkfinanciering Aflossing parallel aan afschrijving Afhankelijk van: • Gebruiksduur • Restwaarde
 21. 21. Samenwerken in de eerste lijn • Professionele complementariteit • Efficiente zorg • Kosteneffectiviteit • Financiele implicaties
 22. 22. Samenwerken in de eerste lijn • Praktijk verplaatsing • Investeringen • Fiscaal afrekenmoment?
 23. 23. Dank voor uw aandacht Graag tot ziens
 24. 24. accountants en belastingadviseurs Paterswoldseweg 813 9728 BM Groningen

×