Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

171109 Ondernemen Met Zorg Deel 2

676 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

171109 Ondernemen Met Zorg Deel 2

 1. 1. Ondernemen met Zorg<br />Ons Zorgnetwerk<br />(met de huisarts als regisseur)<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />1<br />
 2. 2. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />2<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 3. 3. Doel presentatie<br />Introductie van een samenwerkingsmodel<br />Van, voor en door alle betrokken partijen<br />Met regionale potentie<br />En voordelen voor iedereen<br />Zonder de zorgwereld op de kop te zetten<br />Maar door te evolueren naar een <br />Zorgnetwerkmet steeds kleinere mazen<br />17 november 2009<br />3<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 4. 4. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />4<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 5. 5. Bé PrengerKaderhuisarts ‘Beleid en Beheer’<br />Huisarts Floralaan-Meeuwenplein Hardenberg<br />Geaccrediteerde Huisartsenpraktijk (sinds 2006)<br />Huisartsopleider Groningen<br />Erkend Kwaliteits Consulent<br />NHG-erkend Praktijkconsulent<br />Voorzitter van HA-coöperatie Charis<br />Kaderhuisarts ‘Beleid en Beheer’<br />Adviesbureau “De Praktijk-Zorg”<br />Samenwerking in “MediShare”<br />17 november 2009<br />5<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 6. 6. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />6<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 7. 7. Categorale indeling5x andere zorg – 5x andere doelen<br />Tijdelijke diagnose / tijdelijk ziek<br />Blijvende diagnose / blijvend ziek<br />Fatale diagnose / (wordt) terminaal ziek<br />Uitblijvende diagnose / ziek(te-gedrag)?<br />Komende diagnose?/ ‘bang voor’ ziekte in de toekomst<br />17 november 2009<br />7<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 8. 8. Tijdelijke diagnose<br /><ul><li>Klachten
 9. 9. Diagnose
 10. 10. Behandeling
 11. 11. Klachten verdwijnen
 12. 12. Ideaal van/voor patiënt en dokter
 13. 13. Ook voor verzekeraar, Nederland BV, enz.</li></ul>17 november 2009<br />8<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 14. 14. Blijvende diagnose<br /><ul><li>Klachten
 15. 15. Diagnose
 16. 16. Behandelen, maar diagnose blijft
 17. 17. Klachten minimaliseren
 18. 18. Complicaties voorkomen
 19. 19. Chronisch ziek / leven met beperkingen</li></ul>17 november 2009<br />9<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 20. 20. Fatale diagnose<br />Klachten<br />Diagnose<br />Behandeling niet of gedeeltelijk mogelijk<br />Sterven komt dichtbij<br />Veel meer nodig dan complicaties voorkomen<br />Palliatieve zorg / terminale zorg<br />17 november 2009<br />10<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 21. 21. Uitblijvende diagnose<br /><ul><li>Klachten
 22. 22. Wel diagnostiek
 23. 23. Geen ‘erkende’ diagnose
 24. 24. Klachten blijven / komen steeds terug
 25. 25. “Mee leren omgaan”
 26. 26. Leven met een ‘beperking’</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />11<br />
 27. 27. Komende diagnose?<br /><ul><li>Nog geen klachten
 28. 28. Diagnostiek
 29. 29. Risico-inschatting/profiel
 30. 30. Advies / (Primaire) Preventie
 31. 31. Gedragsverandering en/of behandeling
 32. 32. Zoeken naar zekerheid/voorspelbaarheid</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />12<br />
 33. 33. De grote en kwetsbare groepen<br /><ul><li>Ouderen
 34. 34. Verstandelijk en meervoudig beperkten
 35. 35. Kinderen (en hun gezin)
 36. 36. Binnen elke groep de onderverdeling in </li></ul>De 5 genoemde groepen<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />13<br />
 37. 37. Wat wil de patiënt (klant) van ons?<br />Tijdelijke diagnose / tijdelijk ziek<br />Blijvende diagnose / blijvend ziek<br />Fatale diagnose / (wordt) terminaal ziek<br />Uitblijvende diagnose / ziek(te-gedrag)?<br />Komende diagnose?/ ‘Bang voor’ ziekte in de toekomst<br />17 november 2009<br />14<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 38. 38. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />15<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 39. 39. Rollen van de Huisarts<br /><ul><li>Diagnosticus / Analyticus
 40. 40. Behandelaar
 41. 41. Coach / Adviseur
 42. 42. Regisseur
 43. 43. Manager
 44. 44. Ondernemer</li></ul>17 november 2009<br />16<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 45. 45. De patiënt gunt de dokter de interventie<br />Op basis van vertrouwen<br />Op basis van (de opgebouwde) relatie<br />Op basis van bereikbaarheid en beschikbaarheid (zorg dichtbij)<br />Op basis van gewoonten, vastgestelde procedures en overeengekomen afspraken<br />17 november 2009<br />17<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 46. 46. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />18<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 47. 47. Focus<br /><ul><li>Regie</li></ul> - Zorg door de praktijk zelf (intern)<br /> - Zorg door anderen (extern)<br /> * In 1e lijn<br /> * In 2e lijn<br /><ul><li>Bedrijfsvoering</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />19<br />
 48. 48. Entree patiënt<br /><ul><li>Telefoon
 49. 49. É-mail
 50. 50. Persoonlijk
 51. 51. Openingstijden
 52. 52. Onderzoek Studenten Bedrijfseconomie Windesheim</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />20<br />
 53. 53. Tijdelijke diagnose<br />Diagnostiek, (her-)formulering hulpvraag<br />Uitleg<br />Geruststelling of behandeling<br /> - huisarts, assistente, PA of NP<br /> - triage (aan de telefoon)<br /> - ‘inloopspreekuur’ of ‘veegspreekuur’?<br />Samenwerking<br /> - binnen de 1e lijn<br /> - met de 2e lijn<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />21<br />
 54. 54. Blijvende diagnose<br /><ul><li>Centrale rol POH (somatiek)
 55. 55. Protocollaire zorg
 56. 56. Zorgstandaarden
 57. 57. Samenwerking binnen de</li></ul> -1e lijn<br /> - 2e lijn<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />22<br />
 58. 58. Programma<br />Doel presentatie<br />Bé Prenger (Kaderhuisarts Beleid en Beheer)<br />Categorale zorg, maar dan anders<br />De rollen van de huisarts<br />Uitwerkingen<br />Knelpunten<br />17 november 2009<br />23<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />
 59. 59. Knelpunten<br />De huisarts(praktijk) zelf<br />De patiënt<br />Voorwaardenscheppende partijen<br />Beeldvorming, media<br />Techniek<br />Bedrijfsvoering<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />24<br />
 60. 60. Professional – Manager(Rien van Hemert)<br /><ul><li>Autonomie
 61. 61. Erkenning collega’s
 62. 62. Inspiratie uit omgeving
 63. 63. Professionele groei
 64. 64. Professional haat:</li></ul> - regels en procedures<br /> - administratie<br /> - een baas<br /><ul><li>Controle
 65. 65. Erkenning vd organisatie
 66. 66. Efficiënte en toegewijde omgeving
 67. 67. Organisatie groei
 68. 68. Manager haat:</li></ul> - twijfels<br /> - onvoorspelbaarheid<br /> - ongedisciplineerde mensen<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />25<br />
 69. 69. Geld<br />Huidige bezuinigingen (60 miljoen, evt. +127)<br />Bekostiging POH (Voorbeeld eigen praktijk)<br />Afschaffen M&I<br />Praktijkaccreditatie (Voorbeeld eigen praktijk)<br />Marktwerking binnen budget<br />Uitblijven verschuivingen uit 2e lijn<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />26<br />
 70. 70. POH-jaarverslag 2008<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />27<br />
 71. 71. Balans Praktijkaccreditatie<br /><ul><li>Kosten NPA-consulent</li></ul> 3x10x80 euro excl. BTW<br /> = ong. 3000 euro<br /><ul><li>Kosten Eigen Personeel</li></ul> Huisartsuren 3x4x15=180<br />POH-uren 3x3x20=180<br />PA-uren 3x7x10=210<br /> Totaal 30.000 euro<br /><ul><li>Kosten Materialen</li></ul> 1000 euro<br />Eindtotaal: 51.000/3= 17.000/jr<br /><ul><li>Van Zorgverzekeraar retour:</li></ul> 7778 x … = <br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />28<br />
 72. 72. Informatieoverdracht<br /><ul><li>Noodzakelijk voor samenwerking
 73. 73. Noodzakelijk voor regierol
 74. 74. Hissen
 75. 75. 1elijners
 76. 76. 2elijners
 77. 77. EPD en/of regionale ontwikkeling</li></ul>17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />29<br />
 78. 78. De HUISARTS is DE regisseur van de zorg voor de individuele patiënt<br />En wordt daarvoor,<br />Als hij/zij het goed doet,<br />Beloond als specialist!<br />17 november 2009<br />prenger@praktijkzorg.nl<br />30<br />

×