Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

121109 Presentatie Van Min Naar Pluspraktijk

975 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

121109 Presentatie Van Min Naar Pluspraktijk

 1. 1. Van min- naar pluspraktijk, een hele onderneming. Pieter Hengstmengel Suzanne van Ballegooijen
 2. 2. Inhoud <ul><li>Minpraktijk </li></ul><ul><li>Van min naar plus </li></ul><ul><li>Pluspraktijk </li></ul><ul><li>Stellingen </li></ul>
 3. 3. Hoe word je minpraktijk?
 4. 4. Een minpraktijk
 5. 5. Tijd om iets te gaan ondernemen 2 dimensies -Ondernemen -Zorg
 6. 6. Balans opmaken Kans Bedreiging Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar
 7. 7. Ondernemen <ul><li>- Businessplan </li></ul><ul><li>- Pand </li></ul><ul><li>Aannemer </li></ul><ul><li>ICT </li></ul>
 8. 8. Investeren <ul><li>- Geld </li></ul><ul><li>- Tijd </li></ul><ul><li>Energie </li></ul>
 9. 9. Zorg – Kwaliteit – Doelmatigheid
 10. 10. Kwaliteitsprogramma – Geprotocolleerde zorg – Implementatie richtlijnen KNGF – Kwaliteitsmedewerker
 11. 11. Medewerkers
 12. 12. Een pluspraktijk
 13. 13. ZOED Rosestraat Huisarts Diëtiste Verloskundige Logopedie Ergotherapie Allochtone zorgconsulent Leefstijadviseur Fysiotherapie
 14. 14. Ketenzorg: COPD, diabetes Van Klacht naar Kracht Beweeggroep migranten vrouwen. Sportspreekuur Rugscholing Combined Quality Care Netwerk Looptherapie Rotterdam
 15. 15. 2006 2007 2008 2009
 16. 16. Kwaliteitsprogramma Primair proces Kwaliteit Intern proces
 17. 17. Primair proces -Geprotocolleerde zorg -Implementatie richtlijnen
 18. 18. Intern proces -Overlegstructuur -Kwaliteitscirkel
 19. 19. Stelling 1: Tariefsdifferentiatie in de zorg is winst voor de klant. Stelling 2: Bij het investeren in zorgkwaliteit wegen de kosten niet op tegen de baten. Stelling 3: Integrale bekostiging zorgt voor kwaliteitswinst.

×