Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy

Mikä on paljon puhuttu Power BI?
Power BI on Microsoftin tekemä, johtava analytiikka- ja raportointiratkaisu. Se on pilvipohjainen kokoelma bisnesanalytiikkatyökaluja.

-Sisäänrakennettu hallinto & tietoturva & jakaminen
-Tuki laajaan määrään tietolähteitä. Kaikki organisaation tieto mukaan!
-Ad-hoc analyysit omasta datasta käyttäen Azuren tekoälyä
-Tietojen älykäs ja monipuolinen yhdistely
-Elinvoimainen ja intohimoinen käyttäjäkunta
-Takana jatkuva ja iso tuotekehityspanostus
Jne, lue lisää esityksestä!

 • Login to see the comments

Power Bi webinaarin 26.9.2017 materiaali : Accountor Enterprise Solutions Oy

 1. 1. Power BI webinaariPower BI webinaari Laura Tienvieri, Leo Merikallio, 26.9.2017 #PowerBI
 2. 2. Agenda 09:00-09:30: - Power BI taustaa - Power BI:n uudet ominaisuudet - Demo: Miltä Power BI näyttää ja miten sitä käytetään? - Power BI:n nopean käyttöönoton vaiheet
 3. 3.  Microsoftin tekemä, johtava analytiikka- ja raportointiratkaisu  Pilvipohjainen kokoelma bisnesanalytiikkatyökaluja  Ilmainen käyttöönotto  Ilmaisia lisenssivaihtoehtoja  Ilmaiset editorit suoraan pilvestä  ilmainen Power Bi Desktop -työasemaohjelmisto  Ilmainen mobiliteetti / appsit älylaitteille (Win/iOS/Android) Mikä on Power BI? 3
 4. 4.  Sisäänrakennettu hallinto & tietoturva & jakaminen  Tuki laajaan määrään tietolähteitä. Kaikki organisaation tieto mukaan!  Ad-hoc analyysit omasta datasta käyttäen Azuren tekoälyä  Tietojen älykäs ja monipuolinen yhdistely  Elinvoimainen ja intohimoinen käyttäjäkunta  Takana jatkuva ja iso tuotekehityspanostus Mikä on Power BI? 4
 5. 5. Markkinoiden paras! 5
 6. 6.  Laajempi ilmainen editori  Kuukausittain päivittyvä  Julkaisumahdollisuus pilveen  Jatkojalostus Power BI Online verkkoeditorissa Power BI Desktop -työasemaohjelmisto 6
 7. 7. Power BI Desktop -editori 7
 8. 8. Power BI Desktop –valmiit datalähteet 8
 9. 9. Power BI Desktop -kantamallinnus 9
 10. 10. Power BI Desktop –taulujen käsittely 10
 11. 11. Online: Datat sisään haluamallasi tavalla 11
 12. 12. 12 CRM Google Analytics Click Dimensions Raporttitaso Tietolähteet Koontinäytöt Myynnin koontinäyttö Markkinoinnin koontinäyttö
 13. 13. Esimerkkiraportti: Markkinointi 13
 14. 14. Esimerkkiraportti: Markkinointi 14
 15. 15. Esimerkkiraportti: Markkinointi 15
 16. 16. Miksi visualisointi on tärkeää? (1/4) 16
 17. 17. Miksi visualisointi on tärkeää? (2/4) 17
 18. 18. Miksi visualisointi on tärkeää? (3/4) 18
 19. 19. Miksi visualisointi on tärkeää? (4/4) 19
 20. 20. Visualisointeja joka lähtöön! 20
 21. 21. Kategoria: Kehittynyt analysointi 21
 22. 22. Power BI saa keinoälyä suoraan Azuresta 22
 23. 23. Tarvitsemasi kuvaajat muutamalla klikillä 23
 24. 24. Tämän kuukauden uusia ominaisuuksia 24
 25. 25. Tämän kuukauden uusia ominaisuuksia 25
 26. 26. Esimerkkikuvaaja: Steam Graph 26
 27. 27. Esimerkkikuvaaja: Aquarium (1/2) 27
 28. 28. Esimerkkikuvaaja: Aquarium (2/2) 28
 29. 29. Esimerkkikuvaaja: Narratives (1/4) 29
 30. 30. Esimerkkikuvaaja: Narratives (2/4) 30
 31. 31. Esimerkkikuvaaja: Narratives (3/4) 31
 32. 32. Esimerkkikuvaaja: Narratives (4/4) 32
 33. 33. Myös kaikki perinteiset raporttityypit 33
 34. 34. Raportoinnin tarpeita Toimitusjohtaja • Myynnin ja kysynnän seuranta • Kasvun hallinta • Markkinoiden muutosten hallinta • Trendit Talousjohtaja • Kannattavuuden seuranta • Ennustaminen ja budjettiseuranta • Olennaisen raportoinnin tuottaminen johdolle Työnjohto • Työn ja tuntien seuranta • Työnohjaus • Projektien seuranta
 35. 35. Hyötyjä liikkeenjohdon käyttöön Infomaation saanti helposti - tehokkuus Laite- ja paikkariippumaton käyttö Integraatiot tietojärjestelmiin nopeuttavat tiedon saantia Roolikohtaisten työpöytänäkymien helppo jakaminen ja oman näkymän muokkaaminen Visuaaliset graafit ja KPI –mittarit helppoon tiedon analysointiin Keskittyminen raporttien tuottamisen sijaan tiedon analysointiin Tiedolla johtaminen Nopea ja faktoihin perustuva päätöksenteko Työn seuranta ja ohjaus Kannattavuuden varmistaminen Trendien seuraaminen ja ennakointi Poikkeamiin tarttuminen ja kontrollointi Ideat kustannusten leikkaamiseen Uusien liiketoiminta-mahdollisuuksien tunnistaminen Nopea reagointi kysynnän ja markkinoiden muutoksiin Tehottomien liiketoimintaprosessien tunnistaminen
 36. 36.  Analyytikolle  Nopea laajojen datamassojen automaattinen käsittely tekoälyn kautta  Tehokkaat työkalut datan valmisteluun ja esittämiseen  Kauniita raportteja minuuteissa  Johdolle  Aina ajantasainen kuva liiketoiminnasta, kaikilla laitteilla.  Tietohallinnolle  Keventää hallintoa  Rakenna yhteensopivuutta  Pidä data turvassa  Anna käyttäjille tarpeellinen pääsy dataan  Kehittäjälle  Herättää sovelluksesi henkiin Hyödyt eri käyttäjäryhmille 36
 37. 37.  Hankitaan (syntyy liiketoiminnasta)  Muokataan (raakataan olennaiset tietolähteet ja tiedot)  Valmistellaan (erillistiedosto/tietokannat)  Viedään sisään (ladataan/importoidaan Power BI)  Mallinnetaan (mm. yhdistetään monien lähteiden taulut)  (Annetaan Keinoälyn analysoida data)  Visualisoidaan raportit ja koontinäytöt  Määritellään lähdekohtaiset ajastetut päivitykset  Määritellään oikeudet tietoon  Jaetaan tieto nimetyille henkilöille (…tai julkiseksi) Käyttöönoton vaiheet: Tietoa… 37
 38. 38. Kuunteleva tuotekehitys 38
 39. 39. Tekoälyä! 39
 40. 40. Tekoälyä! 40
 41. 41. D365 Content Pack esimerkkiasennus 41
 42. 42. D365 Content Pack esimerkkiasennus 42
 43. 43. D365 Content Pack esimerkkiasennus 43
 44. 44. D365 Content Pack esimerkkiasennus 44
 45. 45. D365 Content Pack esimerkkiasennus 45
 46. 46. D365 Content Pack esimerkkiasennus 46
 47. 47. D365 Content Pack esimerkkiasennus 47
 48. 48. D365 Content Pack esimerkkiasennus 48
 49. 49. Dynamics 365 Call Center - konsoli Markki- noinnin ohjaus Kenttä- huolto Asiakas- tyytyväi- syys Office 365  Skype Skype for Business Asiakkai -den itse- palvelu Yrityksen sisäinen SoMe SoMe- kanavien kuuntelu Mobiili- sovelluk- set Asiakas- portaalit Dynamics 365 synergiaa Pelillistä - minen Projekti- hallinta Analytiik - ka
 50. 50. Dynamics 365 synergiaa
 51. 51. 51
 52. 52.  Tarjoushinta 3500€/4htp (voimassa 31.10.2017) sis.  Tapaaminen asiakkaalla  Power BI:n ja muun AES BI-tarjooman esittely  Asiakkaan liiketoimintatiedollisten haasteiden kartoitus  Esimerkkitapauksen ja tavoitteen määritys  Asiakas toimittaa esimerkkidatan tietomallia varten (jos ei ole suoraa pääsyä ko. dataan)  Valmistautuminen ja dokumentointi  Esimerkkitietomallin ja visualisointien kehitys  Datan valmistelu lähtökohtaisesti etätyönä  Workshop, tapauskohtaisesti joko asiakkaalla tai etätyönä (riippuen onko tietämystä käsiteltävästä järjestelmästä ja sen datasta)  Workshopin jälkeiset tarkennukset esimerkkitietomalliin etätyönä, joihin ei ole järkevää käyttää workshop-aikaa  Kokonaisuuden läpikäynti asiakkaalla  Esimerkkikokonaisuuden esittely  Kehitysideat, keskustelu  Tavoitteiden toteutuminen  Suunnitelma jatkosta  Dokumentointi Power BI kartoitus 52 Mitkä ovat nykyaikaisten BI- tuotteiden mahdollisuudet? Mitkä ovat asiakkaan tunnistamat kehitysalueet? Kartoituksen aikana havaitut uudet mahdollisuudet? Asiakkaalla kuva, mitä mahdollisuuksia on hyödyntää nykyaikaisia BI-välineitä ja AES osaamista liiketoimintatiedon hallinnassa Kattava läpikäynti • Workshop • Nykytila ja haasteet • Esimerkkitapaus • Asiakkaalta dataa esimerkkitietomalliin • Keskusteleva työtapa Dokumentointi • Esimerkkitapauksen määritys ja toteutus • Havaintojen läpikäynti Lopputuote • Esimerkkitietomalli asiakkaan omalla datalla • Ehdotus jatkosta

×