Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instrukcja obsługi Sezam 2.0 Professional

2,502 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Instrukcja obsługi Sezam 2.0 Professional

 1. 1. Zaznaczamy pole „Zgadzam się” i kontynuujemy instalację wciskając przycisk „Dalej” Uruchamiamy okno instalatora programu SEZAM 2.0 Professional Dla ułatwienia pracy tworzymy ikonkę programu SEZAM na Pulpicie.W celu uniknięcia potencjalnych trudności z dokonaniem przyszłych aktualizacji programu SEZAM zaleca się nie dokonywać zmiany miejsca instalacji programu nakomputerze. (Zostawiamy domyślną lokalizacje na dysku) Instalacja zakończona. Instalacja programu może Można rozpocząć pracę potrwać kilka minut. z programem.
 2. 2. Po kliknięciu w ikonkę na Pulpicie rozpocznie się uruchomienie programu SEZAM 2.0 Przed uruchomieniem programu nie zmieniamy ustawień domyślnych. Do pierwszego logowania używamy:W trakcie pierwszego uruchomienia program Skrót: ADMINSEZAM wygeneruje indywidualny, który należy Hasło: adminprzesłać drogą mailową pracownikowi Działu I zatwierdzamy przyciskiem „OK”Help Desk. W odpowiedzi użytkownik otrzymaklucz aktywacyjny i instrukcję dalszego działania Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności uruchomi się pulpit roboczy programu SEZAM 2.0 Professional Ostatnim krokiem będzie konfiguracja ustawień programu, którą wykonuje się w trakcie telefonicznej konsultacji z pracownikiem Działu Help Desk
 3. 3. Program SEZAM 2.0 Professional umożliwia wykonanie trzech głównych typów przelewów : Przelewy zwykłe Przelewy do ZUS Przelewy do USNa ilustracji obok zamieszczonoformularz przelewu zwykłego wraz zprzykładowymi danymi Nadawcy iOdbiorcy.Czerwonymi ramkami na ilustracjioznaczono pola wymagane douzupełnienia. Pozostawienie pustegopola uniemożliwi prawidłoweprzygotowanie przelewu. Po wprowadzeniu do Po sprawdzeniu poprawności formularza wymaganych wprowadzonych danych danych możliwe jest dokonujemy zapisanie wydrukowania blankietu (2 przelewu w programie egz. na stronie) przelewu. SEZAM 2.0
 4. 4. Wszystkie zapisane w programie przelewy widoczne będą w obszarze roboczym do momentu zatwierdzenia ich przez użytkownika. Zatwierdzenie przelewów odbywa się poprzez wciśnięcia przycisku „Zatwierdź” lub przy użyciu skrótu klawiszowego „CTRL+Z”.Zanim program SEZAM 2.0 Professional dokonazatwierdzenia przelewów użytkownik poproszonybędzie o ponowne zweryfikowanie liczby i kwotprzelewów.Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzonepoprawnie, to należy zatwierdzić decyzjeprzyciskiem „Zapisz”Po wykonaniu tej czynności przelewy nie będą jużwyświetlane w pulpicie roboczym programu.Dostęp do nich będzie możliwy z poziomuDANE ->PRZELEWY->POKAŻ
 5. 5. Przyjęte i Zatwierdzone w danym dniu przelewy należy przekazać niezwłocznie do realizacji bankowi, z którym Użytkownik programu SEZAM 2.0 współpracuje w zakresie płatności masowych. Generowanie zbiorczej paczki przelewów do banku odbywa się poprzez wybór z menu głównego opcji OPERACJA-> WYMINA->PLIK DO BANKU W nowo otwartym oknie użytkownik programu otrzyma dostęp do wszystkich przelewów przyjętych, zatwierdzonych i gotowych do wysłania. Suma kwot Razem Po sprawdzeniu ilości i kwot przelewów Liczba przeznaczonych do wysłania do banku przelewów Kwota do banku należy zatwierdzić wybór przyciskiem Suma prowizji „ZAPISZ” UWAGA! Wygenerowanie pliku do banku nie jestTo ostatni moment w którym Użytkownik równoznaczne z wysłaniem go do realizacji.może anulować wprowadzone przelewy. Użytkownik musi samodzielnie zaczytać plik na stronie swojego banku
 6. 6. Tak jak każdy Użytkownik wysyła paczkę zbiorczą z przelewami do banku, tak w odpowiedzi Bank przygotowuje dla niego raport zwrotny z informacji na temat statusu realizacji przelewów. Wczytanie raportu z banku do programu odbywa się poprzez wybranie opcji: OPERACJA->WYMIANA->PLIK Z BANKU Wykonanie wyżej opisanej czynności spowoduje wyświetlenie nowego okna. Kolejny krok to wciśnięcieprzycisku „PLIK” znajdującego się w lewym, dolnym rogu. W kolejnym oknie „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu” odnajdujemy katalog, w którym Użytkownik umieścił raporty zwrotne pobrane ze strony banku: Domyślnie powinien być to podkatalog „RAPORTY” umieszczony w katalogu „SEZAM”
 7. 7. Zaznaczenie właściwego katalogu spowoduje wyświetlenie w oknie „Plik z banku” wszystkich nie zaczytanych raportów Po wybraniu opcji „Wczytaj” program poprosi o potwierdzenie chęci wykonania operacji. W tym celu wybieramy przycisk „TAK”Efektem końcowym operacji wczytania raportów z banku, jest wyświetlenietablicy z informacjami, na temat statusu zleconych do wykonania przelewów.
 8. 8. W celu przejścia z „pulpitu roboczego” programu SEZAM 2.0 do modułu automatycznej weryfikacji przelewów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy, należy w prawym menu programu wybrać opcję „AMOLA”W nowo otwartym oknie dostępny będzie podglądwszystkich paczek z przelewami wysłanymi doweryfikacji w systemie AMOLA Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany szczegółowym podglądem przelewów znajdujących się w paczce przetworzonej przez system AMOLA, musi najechać na interesującą go paczkę i kliknąć prawym przyciskiem myszy. W ten sposób podświetli się małe okienko dialogowe „PRZELEWY”
 9. 9. Lista przelewów wchodzących w skład dyspozycji złożonej do analizy

×