Successfully reported this slideshow.

Sirah Nabawiyah 02: Sekilas Bangsa Arab

7

Share

Loading in …3
×
1 of 21
1 of 21

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Sirah Nabawiyah 02: Sekilas Bangsa Arab

 1. 1.  Bangsa Arab Bangsa Arab Ba-idah Bangsa Arab Asli Bangsa Arab Pendatang: Keluarga Nabi Isma’il  IQRO Foundation, Sydney, Australia
 2. 2.  Arab Secara Bahasa:  Padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya.  Bersih, jernih. ‫الماء‬ َ‫ب‬ ِ‫ر‬َ‫ع‬ maknanya ‫ا‬َ‫ف‬َ‫ص‬ (jernih).  Fasih. Jika dikatakan ‫ل‬‫ج‬َّ‫الر‬ َ‫ب‬‫ر‬َ‫ع‬, maknanya: َ‫ح‬‫ص‬َ‫ف‬ (fasih). ‫إن‬‫اللسان‬ ‫العربية‬,‫العربية‬ ‫إن‬‫اللسان‬(Mu’adz bin Jabal  dari Ibnu Katsir) ...‫و‬‫اللسان‬ ‫هي‬ ‫إنما‬,‫فهو‬ ‫بالعربية‬ ‫تكلم‬ ‫فمن‬‫عربي‬(Riwayat Ibnu Asakir)  Bangsa Arab: Sekelompok ummat bernasab kepada Sam (bin Nuh) bertempat tinggal di Jazirah Arab. ‫العرب‬ ‫جزيرة‬ َ‫ه‬‫شب‬ ‫منشؤها‬ ‫كان‬ ، ‫األصل‬ ‫سامية‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫مة‬‫أ‬(‫المعجم‬‫الو‬‫سيط‬)  Jazirah: Pulau, semenanjung.  Jazirah Arab dikelilingi laut di hampir seluruh sisinya. IQRO Foundation, Sydney, Australia Sekilas Bangsa Arab
 3. 3. IQRO Foundation, Sydney, Australia Sumber: Atlas Para Nabi dan Rasul, Syaikh Dr. Al-Maghluts
 4. 4.  Pembagian Bangsa Arab IQRO Foundation, Sydney, Australia Arab Arab al-Ba-idah (‫البائدة‬ ‫)العرب‬ Arab al-Baqiyah (‫الباقية‬ ‫)العرب‬ Arab Aribah (‫العاربة‬ ‫)العرب‬ [Qahthan/‫القحطانية‬ ‫]العرب‬ Arab Musta’ribah (‫المستعربة‬ ‫)العرب‬ [Adnan/‫العدنانية‬ ‫]العرب‬ Bangsa Arab yang sudah binasa, co.: Tsamud, Madyan, ‘Aad, dll. Arab ‘asli’. Nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh . Tinggal di Yaman dan Hadramaut. Arab ‘pendatang’. Bermukim di Hijaz, Tihamah dan Najd. Nasabnya dinisbahkan kepada Adnan. Ia keturunan Isma’il  bin Ibrahim 
 5. 5.  IQRO Foundation, Sydney, Australia
 6. 6. IQRO Foundation, Sydney, Australia ILUSTRASIKAUM‘AAD
 7. 7.  IQRO Foundation, Sydney, Australia
 8. 8. IQRO Foundation, Sydney, Australia
 9. 9.   Bernasab kepada Sam bin Nuh .  Daerah asal: Yaman.  Salah satu nama terpenting: Saba’ (Abdu Syams bin Yasyjab bin Ya’rib bin Qahthan); nama seorang pria; nama kerajaan Saba’ berasal dari namanya.  Kabilah terkenal keturunan Saba’ al-Qahthany:  Himyar bin Saba’; kelak lahir darinya “kaum” Tubba’.  Kahlan bin Saba’; di antara keturunannya adalah Al- Azd (cikal bakal Aus, Khazraj, Khuza’ah, Ghassan). IQRO Foundation, Sydney, Australia Arab ‘Aribah / Arab Asli (Arab Al-Qahthaniyah) Lihat: Tafsir Ibnu Katsir, Sirah Ibnu Hisyam dan Sirah al-Mubarakfury
 10. 10. IQRO Foundation, Sydney, Australia Awalarabmusta’ribah: Rutehijrahnabiibrahim Sumber: King Saud University Website
 11. 11.  َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،‫ا‬َ‫م‬‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ َّ‫اَّلل‬ َ‫ي‬ ِ‫ض‬ َ‫ر‬ ٍ‫َّاس‬‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬:ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ،َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬ َ‫و‬ َ‫يم‬ِ‫ه‬‫ا‬ َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬َ‫ل‬‫ي‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬ َ‫ج‬ َ‫ر‬ ‫م‬‫أ‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ف‬ ،ٌ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ش‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ َ‫و‬ ،َ‫ل‬‫ي‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ِ‫م‬‫أ‬ َ‫و‬َ‫ي‬َ‫ف‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ن‬َّ‫ش‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ب‬ َ‫ر‬ْ‫ش‬َ‫ت‬ َ‫ل‬‫ي‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫ه‬‫ن‬َ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ِر‬‫د‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ،ٍ‫ة‬َ‫ح‬ ْ‫و‬َ‫د‬ َ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ض‬ َ‫و‬َ‫ف‬ َ‫ة‬َّ‫ك‬َ‫م‬ َ‫ِم‬‫د‬َ‫ق‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ص‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫ا‬ َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬ َ‫ع‬َ‫ج‬ َ‫ر‬ َّ‫م‬ِ‫إ‬ ‫م‬‫أ‬ ‫ه‬ْ‫ت‬َ‫ع‬َ‫ب‬‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ،َ‫ل‬‫ي‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫س‬ ِ‫ه‬ِ‫ئ‬‫ا‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ه‬ْ‫ت‬َ‫د‬‫َا‬‫ن‬ ً‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ك‬ ‫وا‬‫غ‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬:‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫يم‬ِ‫ه‬‫ا‬ َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫َا؟‬‫ن‬‫ك‬‫ر‬ْ‫ت‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:ِ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،:َ‫ر‬ِ َّ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ ‫يت‬ ِ‫ض‬،… Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Ibrahim keluar berkelana bersama Isma'il dan ibu Isma'il, mereka membawa geriba (kantung empat air) yang berisi air, ibu Isma'il minum dari persediaan air dalam geriba tersebut sehingga dia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Makkah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ibu Isma'il mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi/gundukan, ibu Isma'il memanggilnya dari belakang: “Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami?” Ibrahim menjawab: “Kepada Allah.” Hajar berkata: “Kalau begitu, Aku telah ridla kepada Allah…” (H.R. Bukhari) IQRO Foundation, Sydney, Australia Keluarga Nabi Ibrahim  Memulai Sejarah Makkah
 12. 12.   Doa Nabi Ibrahim  saat meninggalkan Sayyidah Hajar dan Nabi Isma’il  di Makkah. َ‫و‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ذ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫ك‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ك‬ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ٍ‫ع‬ْ‫ر‬َ‫ز‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ ٍ‫د‬‫ا‬‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ‫م‬َّ‫ر‬َ‫ح‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ً‫ة‬َ‫د‬ِ‫ئ‬ْ‫ف‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫اج‬َ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫وا‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ق‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ق‬ُ‫ز‬ْ‫ار‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫و‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫م‬َّ‫الث‬َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬ْ‫ش‬َ‫ي‬ “Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah- buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” (Q.S. 14:37) IQRO Foundation, Sydney, Australia Doa Nabi Ibrahim 
 13. 13.  IQRO Foundation, Sydney, Australia Beberapa Nama Makkah dalam Al-Quran  ٍ‫د‬‫ا‬َ‫و‬‫ي‬ِ‫ذ‬ ِ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ٍ‫ع‬ْ‫ر‬َ‫ز‬ (Lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman).  Makkah (Q.S. 48:24)  Bakkah (Q.S. 3:96)  Al-Balad (Q.S. 90:4)  Al-Balad al-Amin (Q.S. 95:3)  Al-Baldah (Q.S. 27:91)  Haram Amin (Q.S. 28:57)  Qaryah (Q.S. 47:13)  Al-Masjid al-Haram, digunakan dalam 4 hal:  Ka’bah (Q.S. 2:144, 149)  Ka’bah, Masjid dan sekitarnya (Q.S. 17:1)  Seluruh Makkah (Q.S. 48:27)  Seluruh Daerah Tanah Suci (Q.S. 9:28, 2:196)
 14. 14. IQRO Foundation, Sydney, Australia
 15. 15. …َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:ِ‫ة‬َّ‫ن‬َّ‫ش‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ب‬ َ‫ر‬ْ‫ش‬َ‫ت‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ف‬ ْ‫ت‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ح‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ن‬َ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ِر‬‫د‬َ‫ي‬ َ‫و‬،‫اء‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ف‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬ ‫ى‬َّ‫ت‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:‫ًا‬‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫س‬ ِ‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ت‬ ْ‫ر‬َ‫ظ‬َ‫ن‬َ‫ف‬ ‫ْت‬‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ف‬َّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫د‬ِ‫ع‬َ‫ص‬َ‫ف‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫ف‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ْ‫ت‬ َ‫ر‬َ‫ظ‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ، ْ‫ت‬ َ‫ر‬َ‫ظ‬َ‫ن‬ ‫س‬ ِ‫ح‬‫ت‬ ْ‫ل‬َ‫ه‬‫ًا‬‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬َ‫غ‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ،‫ًا‬‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َّ‫س‬ ِ‫ح‬‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ،َ‫ف‬ ،َ‫ة‬ َ‫و‬ ْ‫ر‬َ‫م‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫ت‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ْ‫ت‬َ‫ع‬َ‫س‬ َ‫ِي‬‫د‬‫ا‬ َ‫الو‬ ِ‫ت‬َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َّ‫م‬‫ث‬ ،‫ا‬ً‫ط‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫ش‬َ‫أ‬:َ‫ع‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ت‬ ْ‫ر‬َ‫ظ‬َ‫ن‬َ‫ف‬ ‫ْت‬‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫ن‬َ‫ف‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫ف‬ ،َّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ،َ‫ل‬َ‫و‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ْ‫ت‬ َ‫ر‬َ‫ظ‬ َّ‫ر‬ِ‫ق‬‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ،ِ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬ ‫َغ‬‫ش‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ك‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ح‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬،‫ا‬َ‫ه‬‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ه‬… … Perawi berkata; Lalu Hajar kembali (ke tempat semula dia dan minum geriba kunonya dan bisa menyusui bayinya hingga ketika air persediaan habis dia berkata: ”Sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat barangkali ada orang”. Perawi berkata; Maka dia pergi dan naik ke atas bukit Shafaa lalu melihat-lihat apakah ada orang namun dia tidak merasakan ada seorangpun. Ketika sampai di lembah dia lari-lari kecil dan mendatangi Marwa, ia lakukan yang demikian berkali-kali. Kemudian dia berkata: “Sebaiknya aku pergi dan melihatnya”, yang dimaksudnya adalah bayinya. Maka dia pergi mendatangi bayinya yang ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan seolah-olah menghisap napas-napas kematian sehingga hati Hajar tidak tenang… (H.R. Bukhari) IQRO Foundation, Sydney, Australia
 16. 16. …ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬:َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫س‬ ِ‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ،‫ت‬ ْ‫ر‬َ‫ظ‬َ‫ن‬َ‫ف‬ ‫ْت‬‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ْ‫و‬َ‫ل‬‫ًا‬‫د‬َ‫ن‬َ‫ف‬ ،‫ا‬َ‫ف‬َّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫د‬ِ‫ع‬َ‫ص‬َ‫ف‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫ف‬ ،ْ‫ت‬ َ‫ر‬َ‫ظ‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ْ‫ت‬ َ‫ر‬َ‫ظ‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َّ‫م‬‫ث‬ ،‫ا‬ً‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ ْ‫ت‬َّ‫م‬َ‫ت‬َ‫أ‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ،‫ًا‬‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َّ‫س‬ ِ‫ح‬‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬ْ‫ت‬:َ‫ل‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ت‬ ْ‫ر‬َ‫ظ‬َ‫ن‬َ‫ف‬ ‫ْت‬‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ْ‫و‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،،ٍ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫ص‬ِ‫ب‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬:ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ َ‫ك‬َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ث‬ِ‫غ‬َ‫أ‬‫يل‬ ِ‫ْر‬‫ب‬ ِ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،:َ‫ز‬َ‫م‬َ‫غ‬ َ‫و‬ ،‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ك‬َ‫ه‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ه‬َ‫ب‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ، ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬:ِ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ‫م‬‫أ‬ ْ‫َت‬‫ش‬َ‫ه‬َ‫د‬َ‫ف‬ ،‫اء‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ق‬َ‫ث‬َ‫ب‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،‫ز‬ِ‫ف‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ف‬ ،َ‫ل‬‫ي‬:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ‫م‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ق‬‫ال‬ ‫و‬‫ب‬َ‫أ‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫هللا‬:«‫ا‬ً‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ظ‬ ‫اء‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ه‬ْ‫ت‬َ‫ك‬ َ‫ر‬َ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫ل‬».َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ب‬ َ‫ر‬ْ‫ش‬َ‫ت‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ف‬‫ا‬َ‫ه‬‫ن‬َ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ِر‬‫د‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬،… … Dia berkata: “Sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat barangkali ada orang”. Maka dia pergi untuk mendaki bukit Shafaa lalu melihat- lihat namun tidak ada seorangpun yang ditemuinya hingga ketika dia telah melakukan upaya itu sebanyak tujuh kali (antara bukir Shafaa dan Marwah) dia berkata: “Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi dengan bayiku”, ternyata dia mendengar suara, maka dia berkata; “Tolonglah (aku) jika memang kamu baik.” Ternyata (suara itu) adalah malaikat Jibril 'Alaihissalam. Perawi berkata; Lalu Jibril berbuat dengan tumitnya begini. Dia mengais-ngais tanah dengan tumitnya. Perawi berkata; Maka memancarlah air dan ibu Ism'ail menjadi terperanjat dan segera menampungnya. Perawi berkata; Berkata Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam: Seandainya Hajar membiarkannya pasti air akan mengalir. Perawi berkata; Maka Hajar minum dari air (zamzam) itu sehingga dapat menyusui bayinya…. (H.R. Bukhari) IQRO Foundation, Sydney, Australia
 17. 17. IQRO Foundation, Sydney, Australia
 18. 18. Bersabda Nabi  : «‫اء‬َ‫م‬‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ب‬ ِ‫ر‬‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫م‬ َ‫ز‬ْ‫م‬ َ‫ز‬» “Air zam-zam itu tergantung (niat) orang yang meminumnya.” [HR. Ibnu Majah] ‫س‬ ‫اء‬َ‫ف‬ِ‫ش‬ َ‫و‬ ،ٍ‫م‬ْ‫ع‬ٌ‫ط‬ ‫ام‬َ‫ع‬َ‫ط‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬ َ‫و‬ ٌ‫ة‬َ‫ك‬ َ‫ار‬َ‫ب‬‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ِ‫م‬ْ‫ق‬ “Air zamzam itu mengandung berkah, makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit.” [Fath al-Qadir 3/489] َ‫ط‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ،َ‫م‬ َ‫ز‬ْ‫م‬ َ‫ز‬ ‫اء‬َ‫م‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬ ِ‫ه‬ْ‫ج‬ َ‫و‬ ‫لى‬َ‫ع‬ ٍ‫اء‬َ‫م‬ ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ِ‫م‬ ٌ‫ء‬‫ا‬َ‫ف‬ِ‫ش‬ َ‫و‬ ،ِ‫م‬ْ‫ع‬‫الط‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬ِ‫م‬ْ‫ق‬‫الس‬ َ‫ن‬ “Air terbaik di permukaan bumi adalah air zamzam yang mengandung makanan dan obat suatu penyakit.” [HR. al- Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (9751); ath-Thabrani dalam al- Mu’jam ash-Shaghir (296)] Keutamaan Zam-Zam IQRO Foundation, Sydney, Australia
 19. 19. ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫س‬‫و‬‫م‬ ‫ْن‬‫ب‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ‫ْد‬‫ي‬َ‫ب‬‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬‫م‬ ‫ْن‬‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬َ‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬‫م‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫د‬ َ‫و‬ْ‫س‬َ ْ‫األ‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ َ‫ان‬َ‫م‬ْ‫ث‬َّ‫الر‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ٍ‫ر‬ْ‫ك‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬ َ‫ر‬ ‫ه‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫ج‬َ‫ف‬ ‫ا‬ً‫س‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ج‬ ٍ‫َّاس‬‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ‫ت‬ْ‫ن‬‫ك‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ٌ‫ل‬‫ج‬َ‫ت‬ْ‫ئ‬ ِ‫ج‬ َ‫ْن‬‫ي‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫ق‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬َ‫ز‬ْ‫م‬َ‫ز‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬‫ي‬ِ‫غ‬َ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْت‬‫ب‬ ِ‫َر‬‫ش‬َ‫ف‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ك‬ َ‫و‬َ‫ْف‬‫ي‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْت‬‫ب‬ ِ‫َر‬‫ش‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ب‬ِ‫ق‬ْ‫ال‬ ْ‫ل‬ِ‫ب‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ َ‫ض‬َ‫ت‬ َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ث‬ َ‫َل‬َ‫ث‬ ْ‫س‬َّ‫ف‬َ‫ن‬َ‫ت‬ َ‫و‬ ِ َّ‫اَّلل‬ َ‫م‬ْ‫س‬‫ا‬ ْ‫ر‬‫ك‬ْ‫ذ‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫اح‬َ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫غ‬َ‫ر‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ع‬َّ‫ل‬َّ‫ل‬َ‫ج‬ َ‫و‬ َّ‫ز‬َ‫ع‬ َ َّ‫اَّلل‬ ْ‫د‬َ‫م‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫اَّلل‬ َ‫ل‬‫و‬‫س‬َ‫ر‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫ن‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ة‬َ‫ي‬‫آ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ين‬ِ‫ق‬ِ‫ف‬‫َا‬‫ن‬‫م‬ْ‫ال‬ َ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ‫ا‬ َ‫م‬َ‫ز‬ْ‫م‬َ‫ز‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ون‬‫ع‬َّ‫ل‬َ‫ض‬َ‫ت‬َ‫ي‬ َ‫َل‬ ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Ubaidulloh bin Musa dari Utsman bin Al Aswad Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar, ia berkata; Aku sedang duduk disamping Ibnu ‘Abbas, lalu datanglah seorang lelaki kepadanya, kemudian dia bertanya; ‘Dari mana kamu? ‘ Dia menjawab; ‘Dari zamzam.’ Dia bertanya lagi; ‘Apakah kamu meminum darinya sebagaimana mestinya? ‘ Dia berkata; ‘Bagaimana?‘ Dia menjawab: ‘Apabila kamu meminumnya, menghadaplah ke Kiblat, bacalah bismiLlah, bernafas sebanyak tiga kali, dan berpuas-puaslah sampai seperti mau keluar lagi, dan apabila kamu telah selesai, pujilah Allah ‘Azza wa Jalla. Sesungguhnya Rasululloh  bersabda: ‘Sesungguhnya tanda perbedaan diantara kita dan orang- orang munafiq adalah mereka tidak berpuas-puas meminum air zamzam.’ (H.R. Ibnu Majah) IQRO Foundation, Sydney, Australia
 20. 20.  Bersambung, Insya Allah ‫آل‬ ‫على‬ ‫صليت‬ ‫كما‬ ‫محمد‬ ‫آل‬ ‫وعلى‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫صل‬ ‫اللهم‬‫و‬ ‫إبراهيم‬‫محمد‬ ‫على‬ ‫بارك‬‫وعلى‬‫محمد‬ ‫آل‬ ‫إبراهيم‬ ‫آل‬ ‫على‬ ‫باركت‬ ‫كما‬‫في‬‫العــــــالمين‬‫مجيد‬ ‫حميد‬ ‫انك‬ Allahumma Shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa shalaita’ala aali Ibraahiim wa baarik ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa barakta ‘alaa aali Ibraahiim, fil ‘alaamiina innaKa Hamiidum-Majiid IQRO Foundation, Sydney, Australia

×