Audit Syariah adalah suatu mekanismebagi memastikan keputusan LujnahSyariah yang berasaskan Muamalah Islamdipatuhi dan dil...
AUDIT SYARIAHBerfungsi sebagai mekanisme pemantauanterhadap pelaksanaan kontrak-kontrak , syarat-syarat dan operasi yang ...
INSTITUSI HISBAHBerperanan menangani dan memastikan segalasuruhan dan larangan Ilahi dipatuhi dandilaksanakan dalam perja...
Kewajipan HisbahFirman Allah Taala:‫بالمعروف‬ ‫ويأمرون‬ ‫الخير‬ ‫الى‬ ‫يدعون‬ ‫أمة‬ ‫منكم‬ ‫ولتكن‬ : ‫عمران‬ ‫)ال‬ ‫الم...
Nas al-Quran berkaitan Hisbah: ‫الصلوة‬ ‫أقاموا‬ ‫الضرض‬ ‫فى‬ ‫مكنهم‬ ‫ان‬ ‫الذين‬‫عقبة‬ ‫ولله‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ‫ونهوا‬ ‫ب...
Nas Hadith Nabawi‫فبلسانه‬ ‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫بيده‬ ‫فليغيره‬ ‫ا‬ ‫منكر‬ ‫منكم‬ ‫ضرأى‬ ‫من‬‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫فبقلبه‬‫...
TINDAKAN HISBAH OLEHRASULULLAH S.A.W.Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w.mengelilingi pasar Madinah untuk pengawas...
Kata-kata Siddiq Fadzil dalam katapengantar buku Hisbah danPentadbiran Negara, IKDAS, KL.“Dunia pengurusan hari ini sanga...
IMAM GHAZALI MENGEMUKAKANGARIS PANDUAN PERLAKSANAANMELAKUKAN TRANSFORMASIMengenalpasti kemungkaran atau ketidakakuran.Me...
Definisi Audit SyariahAudit - pemeriksaan dan pengesahan.Syariah – hukum Syarak atau hukum Islam.Pengauditan – proses m...
Audit SyariahPemeriksaan dan pengesahan urus tadbirsesuatu organisasi bagi memastikanorganisasi dikendalikan mengikut pri...
KEPENTINGAN AUDIT SYARIAHSheikh Saleh A.Kameel , Presiden Majlis Am bagiBank dan Institusi Kewangan Islam menyatakan:“ber...
Kepentingan audit syariahMemastikan urus tadbir organisasi mengikut garis panduanyang ditetapkan oleh Hukum Syarak.Memas...
Kedudukan dan ciri-ciri Juru AuditSyariahJuru Audit Syariah merupakan ejen penghubungantara Koperasi Muslimin dengan Lujn...
Ciri-ciri Juru Audit SyariahMempunyai kesungguhan untuk mengembangkankecekapan dan keberkesanan melaksanakan tugas.Tegas...
SKOP DAN BIDANG TUGAS AUDITSYARIAHMenyediakan perancangan audit syariah tahunansupaya tugasan mengauditan dapat dilaksana...
SKOP DAN BIDANG TUGAS AUDITSYARIAHMemberi penilaian yang sewajarnya kepada aspekyang berisiko tinggi, jaminan kawalan,mel...
SKOP DAN BIDANG TUGAS AUDITSYARIAHMengkaji kepatuhan terhadap polisi, perancangan, prosedur-prosedur, undang-undang dan p...
PERANAN JURU AUDIT SYARIAHMempersiapkan diri dengan segala kepakaran yangberkaitan dan kemahiran yang diperlukan untukmel...
SYARIKAT AL-RAJHI AL-Masrafiyyahli al-Isti’mar (‫لل‬ ‫الرجحى‬ ‫الل ىحجرلا ةكرشركة‬‫)ستعمار‬Unit Audit Syariah di institus...
Tugas utama Syarikat al-Rajhi al-Masrafiyyah li al-Isti’marB) Menyemak contoh-contoh kontrak, perjanjian danprosedur manu...
Kandungan Laporan Audit Syariahdi Syarikat al-Rajhi al-Masrafiyyahlil al-Isti’marLaporan audit syariah mengandungi pering...
Pengalaman Audit Syariah diSyarikat Takaful Malaysia Berhad.Syarikat Takaful Malaysia Berhadtelah menyediakan ManualPemat...
Pengalaman Audit Syariah diTakaful Ikhlas Sdn Bhd.Takaful Ikhlas telah mewujudkan Manual Syariahsebagai panduan utama unt...
Pengalaman Audit Syariah di BankIslam Malaysia BerhadBank Islam memulakan usaha memastikanpematuhan prinsip Syariah denga...
Cadangan di Koperasi MusliminAudit Syariah dilaksanakan dan dikuatkuasakanuntuk menjamin kesucian muamalat Islam bagituju...
Cadangan rangkakerja Jabatanatau Unit Audit Syariah di KoperasiMenyediakan rangkakerja audit syariah secaratahunan.Menja...
Cadangan rangkakerja AuditSyariah di KoperasiMemantau setiap operasi bagi memastikanmenepati syariah tanpa mendatangkan s...
KESIMPULAN :Audit Syariah mampu untuk mempertingkatkantadbir urus Koperasi terutama berkaitan aspeksyariah.Potensi mempe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation: Audit Syariah Dalam Koperasi Muslimin Oleh datuk mohamad mapt 29

1,109 views

Published on

Audit Syariah, koperasi Muslimin

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation: Audit Syariah Dalam Koperasi Muslimin Oleh datuk mohamad mapt 29

 1. 1. Audit Syariah adalah suatu mekanismebagi memastikan keputusan LujnahSyariah yang berasaskan Muamalah Islamdipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya.
 2. 2. AUDIT SYARIAHBerfungsi sebagai mekanisme pemantauanterhadap pelaksanaan kontrak-kontrak , syarat-syarat dan operasi yang dilaksanakan oleh pihakKoperasi Muslimin.Berperanan memastikan setiap keputusanLujnah Syariah dilaksanakan dengan tepat danbetul.. Berperanan sebagai institusi hisbah.
 3. 3. INSTITUSI HISBAHBerperanan menangani dan memastikan segalasuruhan dan larangan Ilahi dipatuhi dandilaksanakan dalam perjalanan urusan kehidupansehari-hari yang melibatkan hubungan sesamamanusia berkaitan perniagaan, perdagangan,pentadbiran dll.Institusi bertugas memerhati, meninjau danmempastikan semua kerja berjalan di ataslandasan menegakkan yang makruf danmencegah mungkar.
 4. 4. Kewajipan HisbahFirman Allah Taala:‫بالمعروف‬ ‫ويأمرون‬ ‫الخير‬ ‫الى‬ ‫يدعون‬ ‫أمة‬ ‫منكم‬ ‫ولتكن‬ : ‫عمران‬ ‫)ال‬ ‫المفلحون‬ ‫هم‬ ‫وأولئك‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ‫وينهون‬104Maksudnya: “Dan hendaklah ada di antara kamu satupuak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruhberbuat segala perkara yang baik serta melarangdaripada segala perkara yang salah (buruk dan keji).Dan mereka yang bersikap demikian ialah orang-orang yang berjaya.”
 5. 5. Nas al-Quran berkaitan Hisbah: ‫الصلوة‬ ‫أقاموا‬ ‫الضرض‬ ‫فى‬ ‫مكنهم‬ ‫ان‬ ‫الذين‬‫عقبة‬ ‫ولله‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ‫ونهوا‬ ‫بالمعروف‬ ‫وأمروا‬ ‫الزكوة‬ ‫وءاتوا‬‫الموضر‬ ( : ‫الحج‬ ‫سوضرة‬41 )Maksudnya: “Iaitu mereka (umat Islam) yang jikaKami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumiNescaya mereka mendirikan sembahyang sertamemberi zakat dan mereka menyuruh berbuatkebaikan serta melarang daripada melakukankejahatan, dan perbuatan yang mungkar; dan ingatlahbagi Allah jualah kesudahan segala urusan.”
 6. 6. Nas Hadith Nabawi‫فبلسانه‬ ‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫بيده‬ ‫فليغيره‬ ‫ا‬ ‫منكر‬ ‫منكم‬ ‫ضرأى‬ ‫من‬‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫فبقلبه‬‫مسلم‬ ‫ضرواه‬ - ‫اليمان‬ ‫أضعف‬ ‫وذلك‬Maksudnya: “Sesiapa di antara kamumelihat suatu kemungkaran makahendaklah dia mengubah dengantangannya, jika tidak berupaya denganlidahnya, jika tidak berupaya makadengan hatinya, dan yang sedemikianitu adalah selemah-lemah iman.”
 7. 7. TINDAKAN HISBAH OLEHRASULULLAH S.A.W.Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w.mengelilingi pasar Madinah untuk pengawasan.Baginda menjumpai seikat karung bahan makananyang kering lalu baginda memasukkan tangannya danjari-jari baginda mendapati sesuatu yang basah.Baginda bertanya: “Wahai pemilik makanan, apakahini? “ Dia menjawab :”Terkena air hujan, wahaiRasulullah.” Nabi bersabda:”Mahukah engkaumeletakkannya di atas makanan ini sehingga orang-orang mengetahuinya?” Kemudian baginda bersabda:“Siapa saja yang menipu maka dia bukan dari golongankami.”
 8. 8. Kata-kata Siddiq Fadzil dalam katapengantar buku Hisbah danPentadbiran Negara, IKDAS, KL.“Dunia pengurusan hari ini sangatmementingkan peningkatan berterusan(continuous improvement) yang dalam bahasaJepun disebut kaizen. Orientasi tersebut cukupberalasan kerana memang di situlah letaknyasalah satu faktor daya saing dalam perlumbaandi gelanggang terbuka desa buana (global village)masa kini. Dalam situasi sedemikian itu sistempenilaian dan pengawasan gaya hisbah itumungkin dapat menyumbang ke arahpeningkatan yang terus menerus dari segikecekapan, produktiviti, kualiti dan sebagainya.”
 9. 9. IMAM GHAZALI MENGEMUKAKANGARIS PANDUAN PERLAKSANAANMELAKUKAN TRANSFORMASIMengenalpasti kemungkaran atau ketidakakuran.Mencegah kemungkaran atau ketidak akurandengan cara memberi nasihat serta mengingatkantentang impak atau balasan buruk.Mengecam tindaktanduk manusia dengan kata-kata kesat.Menggunakan tangan bagi muhtasib.Menakut-menakut dan memukul oleh muhtasib.
 10. 10. Definisi Audit SyariahAudit - pemeriksaan dan pengesahan.Syariah – hukum Syarak atau hukum Islam.Pengauditan – proses mengumpul dan menilaisegala bukti mengenai maklumat yang berhubungrapat dengan entiti ekonomi yang spesifikbertujuan mengenal pasti dan seterusnyamelaporkan tahap pertalian antara maklumatyang dikenalpasti dan kriteria yang telahditetapkan.
 11. 11. Audit SyariahPemeriksaan dan pengesahan urus tadbirsesuatu organisasi bagi memastikanorganisasi dikendalikan mengikut prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam.Satu mekanisme yang dilaksanakan untukmemastikan sektor kewangan Islammematuhi dan menjaga prinsip-prinsipsyariah yajng telah digariskan oleh Islam.
 12. 12. KEPENTINGAN AUDIT SYARIAHSheikh Saleh A.Kameel , Presiden Majlis Am bagiBank dan Institusi Kewangan Islam menyatakan:“berdasarkan pemantauan yang dibuat olehnya ,terdapat 350 bank yang menawarkan skimperbankan Islam 75 negara di seluruh duniamenggunakan kaedah kerja yang tidak selarasdengan hukum Syarak. Lebih membimbangkandaripada 350 bank tersebut, 120 daripadanyaberoperasi di Negara Pertubuhan PersidanganIslam (OIC). ”
 13. 13. Kepentingan audit syariahMemastikan urus tadbir organisasi mengikut garis panduanyang ditetapkan oleh Hukum Syarak.Memastikan tiada sebarang pelanggaran terhadap illah maqasidAl-Syariah dan illah-illah syarak yang menepati kaedah fiqh.Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki kecekapandan keberkesanan proses pentadbiran serta mencadangkanpenambahbaikan dalam bidang berkaitan selari dengankehendak Islam.Memastikan segala keputusan yang telah dibuat oleh LujnahSyariah dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga organisasisama ada menyentuh perkara-perkara teknikal, modusoperandi atau perkara-perkara dasar organisasi.
 14. 14. Kedudukan dan ciri-ciri Juru AuditSyariahJuru Audit Syariah merupakan ejen penghubungantara Koperasi Muslimin dengan Lujnah Syariah.Ciri-ciri Juru Audit Syariah:Bersifat berhati-hati dan cermat. Sopan, beradab, berakhlak mulia dan berpersonalitipositif serta sentiasa proaktif .Memahami dan berpengalaman dalam amalankewangan Islam.Menguasai prinsip Muamalat Islam.
 15. 15. Ciri-ciri Juru Audit SyariahMempunyai kesungguhan untuk mengembangkankecekapan dan keberkesanan melaksanakan tugas.Tegas dalam memelihara beberapa prinsip dasar tanpaberkompromi dengan pihak-pihak tertentu semata-matakerana motif keuntungan.Pastikan objektif iaitu memastikan setiap operasi institusiterbabit melaksanakan dan mematuhi setiap keputusanLujnah Syariah.Tugasan mestilah dilakukan secara menyeluruh, bukansahaja menumpukan soal riba tetapi juga muamalat yangdiharamkan termasuk urusan pelaburan, aktiviti,pemasaran dan seumpamanya.
 16. 16. SKOP DAN BIDANG TUGAS AUDITSYARIAHMenyediakan perancangan audit syariah tahunansupaya tugasan mengauditan dapat dilaksanakanmengikut keutamaan, tersusun dan merangkumikeseluruhan ruang lingkup organisasi.Memastikan bidang penilaian yang lebih luas tidaksetakat fungsi-fungsi kewangan sahaja , malahmerangkumi seluruh bahagian termasuk berkaitanperkara-perkara teknikal, operasi dan pengurusan.Memberi bantuan dan nasihat kepada organisasisecara komprehensif dalam pelbagai isu berkaitansyariah.
 17. 17. SKOP DAN BIDANG TUGAS AUDITSYARIAHMemberi penilaian yang sewajarnya kepada aspekyang berisiko tinggi, jaminan kawalan,melaporkan penemuan yang signifikan danmengesyorkan cadangan yang memberi impakkepada organisasi dengan berpandukan kepadaasas syariah.Menilai keberkesanan, kekukuhan dankecukupan struktur kawalan dalaman. Kualitidan pembaikan berterusan ditekankan dalamproses kawalan organisasi.
 18. 18. SKOP DAN BIDANG TUGAS AUDITSYARIAHMengkaji kepatuhan terhadap polisi, perancangan, prosedur-prosedur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang telahdiluluskan oleh Lujnah Syariah dan pihak terlibat.Menyemak kebolehkepercayaan dan kesahihan maklumatkewangan dan data operasi dengan menilai keseluruhankawalan dan prosedur keselamatan komputer dalampemprosesan data.Memastikan segala urus tadbir bebas daripada unsur-unsuryang bertentangan degan syariah seperti penipuan, pecahamanah, kecurian dan pembaziran serta mencadangkankawalan-kawalan untuk menghalang dan mengesan sebarangkejadian tersebut.Menentukan sejauh mana objektif dan sasaran yang ditetapkanuntuk operasi atau program tercapai dengan cara yang efektif.
 19. 19. PERANAN JURU AUDIT SYARIAHMempersiapkan diri dengan segala kepakaran yangberkaitan dan kemahiran yang diperlukan untukmelaksanakan tugasan.Mencapai akauntabiliti dan integriti, menambah baikoperasi dengan memberi cadangan mengenai pengurusanrisiko organisasi, etika bekerja menurut Islam, tadbir urusorganisasi dan menerap keyakinan di kalangan massa danpemegang saham organisasi.Mengetahui apa yang diperlukan oleh organisasi bagimenghasilkan perkhidmatan yang berkualiti denganmemasukkan elemen-elemen syariah di dalamnya.Sentiasa kreatif dan inovasi dalam melaksanakan tugas.
 20. 20. SYARIKAT AL-RAJHI AL-Masrafiyyahli al-Isti’mar (‫لل‬ ‫الرجحى‬ ‫الل ىحجرلا ةكرشركة‬‫)ستعمار‬Unit Audit Syariah di institusi ini ditubuhkan pada 30Mei 1993.Unit menjalankan audit syariah di ibu pejabat dancawangan berpandukan dokumen-dokumen danprosedur tertentu yang menepati perinsip syariah.Unit ini menyediakan laporan komentar sertacadangan ke atas hasil audit syariah tersebut.Tugas utama unit ini:A) Memastikan setiap aktiviti, produk, perkhidmatankontrak dipatuhi seperti diluluskan oleh LujnahSyariah.
 21. 21. Tugas utama Syarikat al-Rajhi al-Masrafiyyah li al-Isti’marB) Menyemak contoh-contoh kontrak, perjanjian danprosedur manual (standard operating prosedure)sebelum pelaksanaannya bertujuan memastikan ianyaselaras dengan keputusan Lujnah Syariah.C) Memastikan Koperasi mematuhi danmelaksanakan keputusan Lujnah Syariah danmatlamat penubuhan berasaskan al-siasah al-syariyyah.D) Melakukan audit syariah secara berkala.E)Menyediakan laporan audit syariah secara berkala.
 22. 22. Kandungan Laporan Audit Syariahdi Syarikat al-Rajhi al-Masrafiyyahlil al-Isti’marLaporan audit syariah mengandungi peringatan,kritikan atau cadangan penambahbaikan berkaitanperkara-perkara berikut:A) Hal-hal yang tidak dibenarkan oleh LujnahSyariah.B) Pengesahan sighah atau kontrak yang disediakansebelum ia dilaksanakan.C) Keadaan, hal atau perkara yang menyalahi fatwaatau keputusan Lujnah Syariah.D) Manual-manual Koperasi.E) Polisi siasah syari’yyah Koperasi.
 23. 23. Pengalaman Audit Syariah diSyarikat Takaful Malaysia Berhad.Syarikat Takaful Malaysia Berhadtelah menyediakan ManualPematuhan Syariah dan menjalankanAudit Syariah Dalaman (InternalShariah Audit) pada tahun 2007.Audit ini dilakukan oleh Pegawai dariJabatan Syariah.
 24. 24. Pengalaman Audit Syariah diTakaful Ikhlas Sdn Bhd.Takaful Ikhlas telah mewujudkan Manual Syariahsebagai panduan utama untuk memastikan syarikatberoperasi selaras dengan tuntutan syariah. Syarikat juga menyediakan senarai semak syariah(Shariah Checklist) untuk audit syariah.Pada 2006/2007, Takaful Ikhlas melantik IslamicBanking and Finance Institut (IBFIM) sebagaijuruaudit syariah luar (External Shariah Audit).Laporan audit syariah dibentangkan dalam MajlisPengawasan Syariah dan Lembaga Pengarah.
 25. 25. Pengalaman Audit Syariah di BankIslam Malaysia BerhadBank Islam memulakan usaha memastikanpematuhan prinsip Syariah denganmewujudkan Internal Syariah Audit.Unit ini bertindak mengaudit operasi bankbertujuan untuk memastikan selarasdengan garis panduan (guidelines),keputusan dan resolusi yang diluluskanoleh Majlis Pengawasan Syariah.
 26. 26. Cadangan di Koperasi MusliminAudit Syariah dilaksanakan dan dikuatkuasakanuntuk menjamin kesucian muamalat Islam bagitujuan memantau dan memastikan setiap keputusanLujnah Syariah dipatuhi.Pematuhan dan penguatkuasaan syariah hendaklahmenjadi agenda utama dan fungsi Lujnah Syariahdiperkasakan.Ditubuhkan Jabatan Audit Syariah.Menyediakan garis panduan atau peraturan berkaitanaudit syariah.
 27. 27. Cadangan rangkakerja Jabatanatau Unit Audit Syariah di KoperasiMenyediakan rangkakerja audit syariah secaratahunan.Menjalankan kajian bebas dan objektif terhadapoperasi dan prosedur Jabatan dan Unit di Koperasidengan analisa, penilaian, cadangan dan komen-komen yang berkaitan aktiviti Koperasi.Memastikan setiap kontrak, prosedur, produk danoperasi selari dengan prinsip syariah yang diputuskanoleh Lujnah Syariah.Menyatakan sebarang pelanggaran kepada prinsipsyariah dan cadangan penambahbaikan.
 28. 28. Cadangan rangkakerja AuditSyariah di KoperasiMemantau setiap operasi bagi memastikanmenepati syariah tanpa mendatangkan sebaranggangguan atau penangguhan kepada operasiKoperasi.Menyediakan Laporan Audit Syariah kepadaLujnah Syariah secara berkala mengandungiulasan (review), kesan (impact), cadanganpenambahbaikan (recommendation) dan pelantindakan pengurusan (managemant action plan).
 29. 29. KESIMPULAN :Audit Syariah mampu untuk mempertingkatkantadbir urus Koperasi terutama berkaitan aspeksyariah.Potensi memperbaiki urus tadbir Koperasi supayaselaras dengan prinsip syariah semakin menjadikenyataan.Dapat mengukur tahap pencapaian dan dapatmenjadi asas penambahbaikan kepada Koperasi.Memastikan tenaga kerja Koperasi mempunyai sikapdan tingkah laku yang selaras dengan kehendaksyariah.

×