Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Benned Lean Thinking

558 views

Published on

Presentatie over Lean Thinking bij Sanders Fritom

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Benned Lean Thinking

 1. 1. Lean Thinking Abbe Zwaal Uden, 26 november 2015
 2. 2. Inleiding: •  Intro •  Wat is Lean? •  Sales en Lean
 3. 3. Inleiding: •  Intro •  Wat is Lean? •  Sales en Lean
 4. 4. •  Bedrijfskundig adviesbureau •  Opgericht in 2012 •  Werkzaam in Benelux •  Specialisme: Veiligheid-, Kwaliteit- en Efficiencyverbetering (VKE) •  Doelgroep: Handel, Industrie, LogisWek •  Diensten: advies, management begeleiding, project- en programmamanagement, teamontwikkeling en trainingen •  Onderwerpen: Structureel verbeteren = WCOM, OperaWonal Excellence, Lean, Six Sigma, organisaWeverandering, BSC, INK 4
 5. 5. Filosofie van Benned "Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken” - Confucius - 5
 6. 6. Werkervaring 6
 7. 7. Inleiding: •  Intro •  Wat is Lean? •  Sales en Lean
 8. 8. Lean?
 9. 9. Wat is Lean? Een set van principes en technieken dat verspillingen elimineert, waardoor onze klanten: •  Exact krijgen wat ze nodig hebben •  Wanneer ze dit nodig hebben •  In de juiste hoeveelheid •  In de juiste volgorde •  Zonder fouten •  En met de laagst mogelijke kosten
 10. 10. Wat is Lean? Lean is de Toyota ProducWon Systsem (TPS) ontwikkeld door Toyota in de afgelopen 60 jaar en geadopteerd door bedrijven over de gehele wereld.
 11. 11. Waarde en verspilling Wat is waarde? •  Alle acWviteiten waar een klant bereid is om voor te betalen Wat is verspilling? •  Al het andere! •  Wordt ‘Muda’ genoemd •  Lean is het tegengif
 12. 12. De acht verspillingen Overproduc=e; Te veel of te snel produceren Transport; Ieder niet noodzakelijk transport Wachten; Wachten op informaWe, beslissingen Bewerking; meer specificaWes dan de klantvraag Voorraad; Niet meer dan het minimum voor opdrachtafandeling Talent; Onvolledig gebruik van talent van mensen Beweging; Iedere beweging die geen waarde toevoegt Correc=e; Alle mogelijke reparaWes, afval en herbewerking
 13. 13. 2. Iden=fica=e van de waarde stroom / WSA 3. Creeer Flow Niveaus van Perfec=e! Tijd 1. Waarde specificeren, stel de klant centraal! De 5 Lean Principes 4. Pull 5. Perfec=e!
 14. 14. 1 - Waarde specificeren Waarde crea=e Waarde defini=e •  Klassieke definiWe “waarde”; producten pakket dat: –  Specifieke klanten en specifieke prijs –  Kwaliteit en performance verbeteren –  Fundamentele kosten verlagen •  Lean benadering, verplaats je in het proces van: –  Ontwerp; van concept naar lancering (innovaWe) –  Informa=estroom; van bestelling naar afgeleverd product –  Fysiek product; van grondstof naar klant
 15. 15. 2 – de waarde stroom •  Het geheel van specifieke acWes nodig om een specifiek product door drie managemenjaken heen te loodsen: –  InnovaWe proces –  InformaWestroom –  Fysieke transformaWe van het product
 16. 16. Waarde en verspilling Value Waste Agility Lead Time Drie soorten acties: •  Creëren van waarde (Value) - Maximaliseren •  Voegen geen waarde toe en zijn direct te omzeilen = verspilling (Waste) - Elimineren •  Onvermijdelijke activiteiten (Noodzaak) - Minimaliseren
 17. 17. 3 - Flow •  Batch-and-queue naar conWnuous flow •  Eerste was Henry Ford •  Zijn methode werkte bij grote aantallen, product bestaat uit dezelfde onderdelen •  Taiichi Ohno creaWe conWnuous flow bij kleine parWjen door snel omstellen
 18. 18. 3 - Flow •  One-piece flow •  Just In Time (JIT) •  Kan Ban •  Poka-Yoke •  Statusindicatoren ; andon borden •  Takpjd
 19. 19. 3 – Flow, takpjd Doel: ritme van producWe af stemmen op de klantvraag •  TakUjd = Beschikbare Produc=e=jd / Klantvraag Een voorbeeld: •  De klant vraagt om 100 producten per dag. Er zijn 8 producWe-uren per dag beschikbaar. •  De Takpjd wordt dan: •  8 uren / 100 producten = 0,08 uren = 4,8 minuten = 4 minuut en 48 seconden •  Elke 4 min en 48 seconden moet een product gemaakt worden.
 20. 20. 4 - Pull •  Maak niets totdat het nodig is; •  Maak het dan heel snel; •  Zorg voor snelle omstelWjden (SMED)
 21. 21. 5 - PerfecWe •  Na vaststellen van 1.  Waarde voor de klant; 2.  Waarde stroom 3.  ConWnous flow 4.  Onjrekken klanten waarde aan onderneming (pull) 5.  KetenintegraWe: betrek afnemers en leveranciers bij proces •  RealisaWe: proces is oneindig •  Drijvende kracht: transparanWe en directe feedback
 22. 22. Inleiding: •  Intro •  Wat is Lean? •  Sales en Lean
 23. 23. Redenen om te starten met Lean •  Minder duurzaam – Kostenbesparing – ReorganisaWe •  Top 4 duurzame redenen: – Processen opWmaliseren – KlanYevredenheid verhogen – Resultaten verbeteren – Duurzame waarde creëren 23
 24. 24. Lean en Sales Wat bepaalt klanjevredenheid? 24 MarkeWng Sales ProducWe Klant (tevredenheid)
 25. 25. Dikke muur Sales en OperaWe Redenen: – Fysiek gescheiden – Andere cultuur – Andere belangen (Marge / omzet vs. Volume / hoeveelheden) – Onbekendheid sales proces en producWe proces – Begrijpen om begrepen te worden 25
 26. 26. Trends in industrie •  Steeds meer: – Kleine orders – Meer productvariaWe – Meer omstellen – Meer flex werkers 26
 27. 27. Waar te beginnen? Start met verbeteringen waar jezelf invloed op kan uitoefenen, zoals – Lead generaWe – Offerte proces – ForecasWng – Lancering nieuw product 27
 28. 28. Waarom? Bedrijven vinden het vaak nupg om hiermee te beginnen omdat: •  Deze processen relaWef gemakkelijk zijn om te idenWficeren, te visualiseren en in kaart te brengen. •  Gegevens en staWsWeken over proces prestaWes zijn relaWef gemakkelijk te verzamelen en te definiëren. •  De betrokken processen zijn meestal consequent herhaalbaar. •  Oplossingen en verbeteringen zijn gemakkelijker te idenWficeren 28
 29. 29. Vervolgens Naast deze sub processen bestaat er nog de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren direct binnen het verkoopteam. Dat kan op twee gebieden: •  VerbeteriniWaWeven gericht op het verkoopteam (efficiency en effecWviteit) •  Voice of the customer (VOC) 29
 30. 30. Conclusie: •  Richt je op het vergroten van de winstgevendheid. Dat kan door te sturen op het vergroten van de omzet van het bedrijf •  Betrek rechtstreeks het verkoopteam in verbeteringen, maar eis niet dat mensen minder Wjd hebben voor verkoop •  En, houd het simpel!! 30
 31. 31. Meer weten: •  Ronde tafel 2o januari bij Sanders Fritom: •  Speel de Sales Lean Game mee en ervaar hoe het is om waarde te creëren en verspillingen weg te nemen 31
 32. 32. Benned op Social Media: Voor meer informa=e: www.benned.nl Online doorpraten met geïnteresseerden? Benned op LinkedIn TwiYer mee via @Benned05
 33. 33. De start van een resultaat gedreven en breed gedragen Structureel Verbeter programma bij FrieslandCampina Ede, 24/05/2012 EINDE

×