Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aleš Neusarwww.psych.upol.czwww.neusar.czPhD existence III – Olomouc 20. – 21. 5.2013Obrázky: Radek ČákJak na disertaciod ...
fázedisertačníhoprocesu
©Radek Čák
©Radek Čák
©Radek Čák
©Radek Čák
©Radek Čák
http://public.randomnotes.org/richard/PhDtalk.htmlhttp://www.akyro.net/tag/dissertation/
288 stran / 97 287 slov / 493 622znaků (bez mezer) / 585 121(včetně mezer) / 3 velké studie 3roky práce - rok velmi intenz...
©Radek Čák
Přehled vzorů disertace (odpozorováno :)Potřeba praxe• manipulace důchodců k nákupuPotřeba teorie• nejasnosti v teorii• ne...
Přehled vzorů disertace (odpozorováno)Minimálníživotaschopnýprodukt – verze A• zisk titulu co nejrychleji anejjednodušeji•...
Přehled vzorů disertace (odpozorováno)„Zbytečný“ střed• nepotřebuje praxe, teorie• nespěje k rychlému ukončení PhD• většin...
Vzor vaší disertaceSoučasný vzor
1. Proč studujete doktorát?2. Co byste dělali raději?
Vzor vaší disertaceSoučasný vzor Ideální vzor (realistický)
Formy disertace (struktura)Monografická disertace• „klasická“ disertace• podobá se knize• obvykle se ale nedá přímo vydatj...
kvalitnídisertacejak ji poznat
Originalita a významnost: Týká se disertace nových otázek či důležitýchproblémů? Využívá současných či nových metod? Zvyšu...
dokona lost
Dá se očekávat, že pokud bychom chtěli mít opravdudokonalou disertaci (vylepšenou z 80 % na 100 %),pak by nás mohlo zbývaj...
Čemu věnovat opravdovou energii(když jsme nuceni si vybrat)?Porozumění zkoumané problematiceKvalitnímu výzkumuJakmile téma...
o psaníJak se vám píše?S čím se potýkáte?Odpovězte si azapište
„Psaní je myšlení na papíře. Kaţdý, kdo umí jasněmyslet, můţe dobře psát [...] Je to pouze otázka kladeníjedné věty za dru...
Přístup ke psaníObvykle neefektivní• Psaní v dávkách• Psaní po nocích• Psaní až po dokončení celéhovýzkumu• Psaní textu ja...
Disertace jetvořena zmnohakapekStreet art, Olomouc , ul. 8. května (na dopravní značce)
spolu práce
SpoluPráce by neměla být jen prácenavíc...Se školitelem• Rozumí tématu? Vede správnýmsměrem? Umí povzbudit? Umíporadit s p...
typy argumentů
ARGUMENTY OD SRDCE ♥vzbuzujeme emoce, empatii, soucit, pohoršení..Cílem těchto argumentů jsou emoce. Tyto argumenty mají n...
ARGUMENTY HODNOTOVÉcílíme na „správné“ hodnotyKaždá skupina, pro kterou píšeme, má nějaké hodnoty. Hodnotami se zabývánapř...
ARGUMENTY CHARAKTERNÍvzbuzujeme důvěruMohou nám čtenáři a posluchači věřit? Jsme důvěryhodní? Citujemedůvěryhodné zdroje? ...
FAKTA A RACIONÁLNÍ USUZOVÁNÍpřesvědčujeme fakty, racionální argumentacíKlasické argumenty a fakta, které jsou v odborné li...
Dobrý argument (Sternberg &Sternberg, 2010)Platnost argumentu. Je argument platný? Jak je podpořen? Věříme těmto dokladům?...
děje se něco špatně?
Děláte něco z toho?• neustálá změna tématu či pracovního plánu;• vyhýbání se komunikaci se školitelem či konzultanty;• izo...
software ano? ne? jaký?
Ano? Ne? Jaký? SOFTWARE• WORD, apod.• EXCEL, apod.• GOOGLE (tabulky, dokumenty, sdílení), Dropbox, atd.• Qiqqa, Zotero, En...
plán co kolik zabere
„V odhadování jsme nemožní. Myslíme si, jak dobře odhadneme dobu trvánínějaké činnosti, a přitom o ní ve skutečnosti nemám...
Délka jednotlivých částí – hrubý odhadDesign výzkumu, četba: měsíce až 2 roky (± rok)Provedení výzkumu: dny až rok (± půl ...
jak to pře/žít
• Věnujte se pokud moţno tématu smysluplnému, které vásbaví. Ve chvílích beznaděje to může pomoci.• Budujte své vztahy. „A...
• Spolupracujte se studenty, konzultanty a školitelem.Disertace je příliš velký úkol na to, aby jej člověk dobře zvládlbez...
• Organizujte si literární zdroje. Dříve či později se v nichztratíte.• Publikujte. I když publikace bezezbytku nepoužijet...
vyberte sia) raději bych měl(a) doktorát skončit(dokud není moc pozdě)b) chci dále pokračovat (vím kudy a těšímse)c) pragm...
Neusar, A., Charvát, M., a kol. (2012). PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Univerzita Pal...
Psaní disertace od B do Y - workshop - 1h13m15s
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Psaní disertace od B do Y - workshop - 1h13m15s

Download to read offline

Tipy, jak napsat kvalitní disertaci a nezbláznit se z toho.

 • Be the first to like this

Psaní disertace od B do Y - workshop - 1h13m15s

 1. 1. Aleš Neusarwww.psych.upol.czwww.neusar.czPhD existence III – Olomouc 20. – 21. 5.2013Obrázky: Radek ČákJak na disertaciod B do Y
 2. 2. fázedisertačníhoprocesu
 3. 3. ©Radek Čák
 4. 4. ©Radek Čák
 5. 5. ©Radek Čák
 6. 6. ©Radek Čák
 7. 7. ©Radek Čák
 8. 8. http://public.randomnotes.org/richard/PhDtalk.htmlhttp://www.akyro.net/tag/dissertation/
 9. 9. 288 stran / 97 287 slov / 493 622znaků (bez mezer) / 585 121(včetně mezer) / 3 velké studie 3roky práce - rok velmi intenzivní /Holandsko / Německo / Málo časuna rodinu / Nemoci / Radosti /Úzkosti / Růst / Zanedbáváníblízkých / Cestování / Stres / Učeníse / Boření představ / Zakončování/ Očekávání / Angličtina /
 10. 10. ©Radek Čák
 11. 11. Přehled vzorů disertace (odpozorováno :)Potřeba praxe• manipulace důchodců k nákupuPotřeba teorie• nejasnosti v teorii• nedostatečná syntéza poznatků• nahrazení modelů lepšími• vyvrácení předchozích hypotéz• musí být alespoň trošku přínosnépro teorii či následné využití vpraxi (nemusí jít o revoluci)• ...neúplný
 12. 12. Přehled vzorů disertace (odpozorováno)Minimálníživotaschopnýprodukt – verze A• zisk titulu co nejrychleji anejjednodušeji• znalost místních kritérií• výběr vhodného školitele• výběr vhodných oponentů• výběr neproblematického tématu(dost zdrojů, dost možností něcomálo přidat)Minimálníživotaschopnýprodukt – verze B• ověření si, zdali daný směr mávýznam• propracování zapomoci čtenářů,uživatelů, ...k další lepší verzi(inspirace z businessu)minimum viable product - prototyp
 13. 13. Přehled vzorů disertace (odpozorováno)„Zbytečný“ střed• nepotřebuje praxe, teorie• nespěje k rychlému ukončení PhD• většina doktorských prací(bohužel)inspirováno N. N. Taleb - AntifragileVětší projekt, než jepotřeba• uchování si části dat na později(sesbírání více a lépe)Další vzory?• ...
 14. 14. Vzor vaší disertaceSoučasný vzor
 15. 15. 1. Proč studujete doktorát?2. Co byste dělali raději?
 16. 16. Vzor vaší disertaceSoučasný vzor Ideální vzor (realistický)
 17. 17. Formy disertace (struktura)Monografická disertace• „klasická“ disertace• podobá se knize• obvykle se ale nedá přímo vydatjako kniha (je nutné přepsat,vypustit některé metodologickéinformace či dát je do poznámekpod čarou)Soubor článků• komentovaný soubor článků(3-5), doktorand je prvním autorem• samostatný úvod do problematikyvčetně designu studií (40-70stran)+ závěrečná souhrnné diskuse• tzn. článkovádisertace, kompilovaná disertaceJiné formy, kombinaceZávisí na oboru a tématu. Obvykle schvaluje oborová rada a školitel.postupné řešení (např. sled experimentů) problém z praxe – jehoprozkoumání a následné vyřešenípostupné pochopeníproblému, nacházení„zákonů“, pravidel, vztahů, kauzalit....pohled na problém z několikaodlišných hledisek (soubor studií)identifikace díry v poznání– zaplnění tohoto prostoru
 18. 18. kvalitnídisertacejak ji poznat
 19. 19. Originalita a významnost: Týká se disertace nových otázek či důležitýchproblémů? Využívá současných či nových metod? Zvyšuje poznání disciplíny?Má praktický dopad? Je zajímavá i interdisciplinárně? Je v CZ, SK / ENG?Porozumění disciplíně: Ukazuje disertace silné porozumění a znalostliterárních zdrojů? Je literatura také zpochybňována a dále rozvíjena? Adresujedisertace jasně zkoumaný problém a poukazuje na jeho významnost?Design výzkumu. Je výzkumný projekt dobře naplánovaný a provedený? Jsoudata validní? Bylo použito více zdrojů? Je disertace dobře teoretickyukotvena?Psaní. Je disertace dobře napsána a strukturována? Vysvětluje jasně celýprojekt a jeho výsledky? Vtahuje čtenáře do problémů a zvyšuje u nějporozumění dané tematice?GWC, nedat (in Neusar, 2012)
 20. 20. dokona lost
 21. 21. Dá se očekávat, že pokud bychom chtěli mít opravdudokonalou disertaci (vylepšenou z 80 % na 100 %),pak by nás mohlo zbývajících 20 % stát 80 % energie,kterou bychom mohly využít na užitečnější činnosti,třeba na popularizaci výsledků práce, psaní článků čipředělávání disertace do monografie, což jsouv akademickém světě i mimo něj důležitější výstupy,které se dostanou k širšímu a významnějšímu publiku.(Paretovo pravidlo)
 22. 22. Čemu věnovat opravdovou energii(když jsme nuceni si vybrat)?Porozumění zkoumané problematiceKvalitnímu výzkumuJakmile tématu nerozumíme a provedeme špatný výzkum, nic moc ses tím dělat nedá. Naopak i z poněkud slabší disertace se dají napsatvýborné články či jiné publikace – pokud ovšem není prohnilý její základ.
 23. 23. o psaníJak se vám píše?S čím se potýkáte?Odpovězte si azapište
 24. 24. „Psaní je myšlení na papíře. Kaţdý, kdo umí jasněmyslet, můţe dobře psát [...] Je to pouze otázka kladeníjedné věty za druhou.“ Zinsser, 2006, s. 147-148
 25. 25. Přístup ke psaníObvykle neefektivní• Psaní v dávkách• Psaní po nocích• Psaní až po dokončení celéhovýzkumu• Psaní textu jako soubor mnohapoznámek k pozdějšímu doladěníObvykle efektivní• Pravidelné psaní• Občas porušit pravidla• Nikdy neporušit pravidla (efektivníano; kreativní někdy ne)• Psaní přes den (pokud jsme v„klidové zóně“)• Rozložení na malé úseky (disertacejako „dlouhý článek“, skládající se zmnoha součástí; pozor neztratit ipřehled o celé práci)• Psaní jako „finální draft“• Využívání manuálů „jak psát“ a „copsát“• Psaní jako první činnostBob Boice (1997) / Leo Babauta (2010) / Neusar (2012) / APA (2009)
 26. 26. Disertace jetvořena zmnohakapekStreet art, Olomouc , ul. 8. května (na dopravní značce)
 27. 27. spolu práce
 28. 28. SpoluPráce by neměla být jen prácenavíc...Se školitelem• Rozumí tématu? Vede správnýmsměrem? Umí povzbudit? Umíporadit s procesem? Strukturoupráce? Vyžaduje vidět práci?Nebylo by dobré si najít ještějednoho či dva konzultanty?Se studenty (výzkumný tým)• Jsou schopni samostatné práce(poté co se ji naučí?) Mají vlastnímyšlenky? Provázanost jejichpráce s disertací(doplnění, rozvíjení)Se spoluautory• Autorství, pořadíautorů, „podstatný přínos“, jepotřeba opravdu dobře vybírat a„testovat v realitě“ – při psaní“.S lidmi z praxe, investory, ...
 29. 29. typy argumentů
 30. 30. ARGUMENTY OD SRDCE ♥vzbuzujeme emoce, empatii, soucit, pohoršení..Cílem těchto argumentů jsou emoce. Tyto argumenty mají někdy špatnoupověst, protože manipulace našimi emocemi může vést ke špatnémuúsudku. Pokud ovšem emocemi nemanipulujeme čtenáře, abychomnapříklad odvedli jeho pozornost od nejasných faktů, ale pouze posilujemedopad našeho textu, jde o naprosto vhodný typ argumentu. Emoce mohouvybudit ve čtenáři sílu článek dočíst a učinit změny, které by článek bezemocí nemusel vybudit.4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 31. 31. ARGUMENTY HODNOTOVÉcílíme na „správné“ hodnotyKaždá skupina, pro kterou píšeme, má nějaké hodnoty. Hodnotami se zabývánapříklad i APA manuál, kde se dočteme o tom, jak mluvit o účastnícíchvýzkumu či různých skupinách lidí. Hodnotou může být už i samotné témačlánku či vyznění textu. Pokud se například zabýváme lidmi s postižením az článku číší, že „people first“ je pro nás opravdovou hodnotou, bude článekpřijat lépe, než když si na tyto hodnoty budeme pouze hrát, ale nebudeme onich opravdu přesvědčeni. Článek propagující dobré hodnoty má dokonce ivyšší šance být uveřejněn, neboť pokud recenzentům připadnou hodnotyčlánku dobré, mohou více přivřít oči u jiných částí textu.4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 32. 32. ARGUMENTY CHARAKTERNÍvzbuzujeme důvěruMohou nám čtenáři a posluchači věřit? Jsme důvěryhodní? Citujemedůvěryhodné zdroje? I když je zdroj logický, přesto mu nemusí nikdověřit, pokud také nejde o důvěryhodný zdroj od člověka s „dobrým jménem“...Z tohoto důvodu také začínající autoři, ačkoliv mohou napsat něco skvěléhonemusí mít nutně dostatečný dopad – protože je nikdo ještě nebere přílišvážně. Proto je dobré si budovat dobré jméno a dělat kvalitnívýzkum, přiměřeně interpretovat apod... Jinak můžeme být zařazeni dokolonky – „tomu nevěřit“. Máme tendenci věřit více Respektu nežBlesku, ačkoliv mohou oba časopisy psát nepravdu.4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 33. 33. FAKTA A RACIONÁLNÍ USUZOVÁNÍpřesvědčujeme fakty, racionální argumentacíKlasické argumenty a fakta, které jsou v odborné literatuře základnímkamenem. Ovšem bez podpory předcházejících typů argumentů mohou býtsami o sobě slabé, nezáživné ...4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 34. 34. Dobrý argument (Sternberg &Sternberg, 2010)Platnost argumentu. Je argument platný? Jak je podpořen? Věříme těmto dokladům?Interní konzistence argumentu. Je argument konzistentní? Neodporuje si s jinými argumentyči částmi textu?Předpoklady argumentů. Co autor postuluje? Není tento postulát mylný? Zamlčuje argumentněco významného?Implikace argumentů. Jaké důsledky má argument? Snižují implikace jeho dopad nebonaopak zvyšují?Důleţitost argumentů. Má smysl se tomuto argumentu dlouze věnovat? Ne všechnyargumenty mají podobnou sílu, čemuž by měla odpovídat i délka a propracování danéhoargumentu. Méně důležité argumenty se mohou vynechat, případně vložit do poznámek.
 35. 35. děje se něco špatně?
 36. 36. Děláte něco z toho?• neustálá změna tématu či pracovního plánu;• vyhýbání se komunikaci se školitelem či konzultanty;• izolování se od školy a ostatních studentů;• vyhýbání se odevzdávání práce ke komentování;• ztráta smyslu disertace;• mnoho jiných aktivit, které vás odvádějí od práce na disertaci.
 37. 37. software ano? ne? jaký?
 38. 38. Ano? Ne? Jaký? SOFTWARE• WORD, apod.• EXCEL, apod.• GOOGLE (tabulky, dokumenty, sdílení), Dropbox, atd.• Qiqqa, Zotero, Endnote, Mendeley... správa PDF, citací,... pořádek• Evernote, OneNote apod. (chytré poznámky)ŢÁDNÝ SOFTWARE DISERTACI NENAPÍŠE.I VE WORDPADU MŮŢEME NAPSAT KVALITNÍ DISERTACI.
 39. 39. plán co kolik zabere
 40. 40. „V odhadování jsme nemožní. Myslíme si, jak dobře odhadneme dobu trvánínějaké činnosti, a přitom o ní ve skutečnosti nemáme ani páru. Na všechno sedíváme z úhlu nejlepšího možného průběhu a nepočítáme se zpožděním, kekterým nevyhnutelně dochází… při odhadu délky trvání nějaké činnosti senemýlíme jen tak trošku – mýlíme se hrozně moc… Veškeré časové plány protorozdělujte na menší úseky. Namísto jednoho projektu v délce dvanácti týdnůvytvořte raději strukturu dvanácti jednotýdenních. Namísto hádání, pardonodhadování délky úkolu na třicet a více hodin jej rozdělte na několikrealističtějších bloků třeba od šesti do deseti hodin. A potom dělejte jeden krokza druhým.“ (J.F. & D.H.H., Restart, s. 136-137)„Plánům bychom spíš měli říkat „odhady“, protože ničím jiným nejsou. Kdyžzačnete obchodnímu plánu říkat obchodní odhad, finančnímu plánu finančníodhad a strategickému plánu strategický odhad, nemusíte si s nimi najednoudělat takové starosti... Plány umožňují minulosti řídit budoucnost... A vy musíteumět improvizovat.“ (J.F. & D.H.H., Restart, s. 30)Autoři také doporučují pravidlo dvou týdnů. Pokud někomu jeden úkol trvádéle jak dva týdny, tak se všichni kolegové sejdou a probírají spolu, jestli se úkolnedá řešit nějak efektivněji.
 41. 41. Délka jednotlivých částí – hrubý odhadDesign výzkumu, četba: měsíce až 2 roky (± rok)Provedení výzkumu: dny až rok (± půl roku)Analýza dat: měsíce až rok (± půl roku)Sepsání disertace: (3 týdny) 3 měsíce až rok (± půl roku)Formální ladění hotové disertace (kontrola): 1 – 4 týdny (± 2 t.)Korektura angličtiny / češtiny: 1 – 4 týdny (± 2 týdny)Tisk disertace: 2 dny – týden (i déle) (± 3 dny )
 42. 42. jak to pře/žít
 43. 43. • Věnujte se pokud moţno tématu smysluplnému, které vásbaví. Ve chvílích beznaděje to může pomoci.• Budujte své vztahy. „Ačkoliv rodiny berou hodně času,poskytují také kotvu v bláznivém světě doktorského studia.Jsou spojením s realitou.“ Howley (1993, s. 149). Podobný vlivna nás mají partneři, přátelé, známí.• Sniţte nároky na svou práci. Kvalitou akademika není pouzevybrat si důležitý problém, ale také ho v určitém časezvládnout. Fried & Heinemeier (2010) uvádějí metaforus prodejem párku v rohlíku. Pokud potom, co jste snížilinároky na svou práci, zbude to nejpodstatnější – což je páreka rohlík, pak už tolik nebude vadit, že kečupu či hořčice jemálo či chybí. Pokud ale bude chybět párek nebo rohlík, už se„nedá ukecat“, že je to párek v rohlíku, ani když přidáte extraporci nasekaného zelí.
 44. 44. • Spolupracujte se studenty, konzultanty a školitelem.Disertace je příliš velký úkol na to, aby jej člověk dobře zvládlbez diskuse s druhými. Dá se to samozřejmě zvládnout, alečlověk pak naseká spoustu zbytečných a někdy i „fatálních“chyb. Samozřejmě je také potřebné se ke konci i trošku odtěchto rádců emancipovat, neboť by se dala prácedonekonečna upravovat dle navržených komentářů.• Mnoho doktorandů příliš čte a málo píše (i opak jesamozřejmě problematický). Čtení by mělo být prokládánopsaním (Gauntlett, 2001). Ostatně psaní je také formoumyšlení a bez psaní někdy nezjistíme, zdali jsme něčemuporozuměli (Richardson, 2003).• Nepište si moc poznámek. Pište disertaci (Gauntlett, 2001).Než jsem na toto přišel, měl jsem zhruba 160 stran„poznámkového textu“, který se tvářil jako disertace a nakonecse ukázalo, že se nedá použít a disertaci jsem začal psát úplněod začátku.
 45. 45. • Organizujte si literární zdroje. Dříve či později se v nichztratíte.• Publikujte. I když publikace bezezbytku nepoužijete dodisertace, naučíte se minimálně psát a zvýší to vašesebevědomí, že dizertaci zvládnete (Gauntlett, 2001).• Je to jenom disertace. Nezapomínejte na ostatní oblastiživota.• Pragmaticky řečeno je dizertace pouze „cvičení, ve kterémukazujete, ţe umíte dělat výzkum“ (Gauntlett, 2001).• Zbytečně to neprotahujte. Čím déle to bude trvat, tím sezvyšuje šance, že studium nedokončíte, přestane vásbavit, ztratíte víru, že daný výzkum bylo třeba dělat, a bude sehůře hledat čas vše dodělat.• Vyhýbejte se pomlouvání, co vše je na katedře špatné, jakjsou studenti nechápaví apod. Negativismus bere energii navaši cennou práci. (Co se dá spravit samozřejmě spravte).
 46. 46. vyberte sia) raději bych měl(a) doktorát skončit(dokud není moc pozdě)b) chci dále pokračovat (vím kudy a těšímse)c) pragmaticky to už nějak dodělám (abudu mnohem efektivnější)d) vaše možnost ..................................
 47. 47. Neusar, A., Charvát, M., a kol. (2012). PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Univerzita Palackého: Olomouc.http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/publikace/Neusar/PHD_existence_Neusar-Charvat-kol.pdf (FREE)Boice, B. (1997). Which is More Productive, Writing in Binge Patterns of Creative Illness or in Moderation? Written Communication, 14, 435-459.Babauta, L. (2010). Zen a hotovo. Brno: Jan Melvil Publishing.Adair, J., & Vohra, N. (2003). The explosion of knowledge, references, and citations. American Psychologist, 58, 15?23.APA (2009). Publication Manual (6. vydání). Washington, DC: American Psychological Association.Booth, W. C., Colomb, G. G., & William, J. M. (2008). The Craft Of Research (3. vydání). Chicago & London: The University of Chicago Press.Brause, R. (2000). Writing your doctoral dissertation: Invisible rules for success. London: RoutledgeFalmer.Bryant, T. (2004). The Portable Dissertation Advisor. Thousand Oaks: Corwin Press.Buzan, T., Buzan, B. (2011). Myšlenkové mapy. Brno: BizBooks.Duke, N. K., Beck, S. W. (1999). Education Should Consider Alternative Formats for the Dissertation. Educational Researcher, 28, 3, 31?36.Dunn, D. S., & Chew, S. L. (Eds.). (2006). Best practices for teaching introduction to psychology. Mahwah, NJ: Erlbaum.Foss, S., & Waters, W. (2007). Destination Dissertation: A Travelers Guide to a Done Dissertation. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.Fried, J., & Heinemeier, D. H. (2010). Restart. Brno: Jan Melvil.Gauntlett, D. (2001). How to survive you PhD. Everything you need to know on one page. Dostupné na http://www.theory.org.uk/david/phdtips.htm(Staženo 11. 10. 2011)Glatthorn, A. A. & Joyner, R. L. (2005). Writing the Winning Thesis or Dissertation. A Step?by?Step Guide (2. vydání). Thousand Oaks: Corwin Press.Hume, K. (2010). Surviving Your Academic Job Hunt: Advice for Humanities Ph.D.s (2. vydání) New York: Palgrave Macmillan.Koch, R. (1999). Pravidlo 80/20: umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. Praha: Management Press.Levine, S. J. (2009). Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation (2. vydání.) LearnerAssociates.net. Dostupné nahttp://www.learnerassociates.net/dissthes/ (Staženo 30. 4. 2012)Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia.Lovitts, B., & Wert, E. (2009). Developing Quality Dissertations in the Social Sciences: A Graduate Students Guide to Achieving Excellence. Sterling, VA:Stylus Publishing.Lunsford, A., Ruszkiewicz, J. J., & Walters, K. (2001). Everythings an Argument (2. vydání). Boston: Bedford/St. Martin.Noy, C. (2003). The Write of Passage: Reflections on Writing a Dissertation in Narrative Methodology. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum:Qualitative Social Research, 4, may. Dostupné na http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/712/2562 (Staženo 3. 5. 2009)Richardson, L. (2003). Writing. A Method of Inquiry. In N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Collecting and Interpreting Qualitative Materials (2. vydání), 499?541.Thousand Oaks: Sage Publications.Rugg, G., & Petre, M. (2004). The Unwritten Rules of PhD Research. Maidenhead: Open University Press.Tallo, K. (2010). 201 Ways to Arouse Your Creativity. Dostupné na http://writetodone.com/2010/06/28/201-ways-to-arouse-your-creativity/ (Staženo10. 11. 2011)

Tipy, jak napsat kvalitní disertaci a nezbláznit se z toho.

Views

Total views

2,840

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

449

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×