Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jak na disertaci            Obrázky:            Radek Čák   Aleš Neusar  www.neusar.cz  www.psy...
288 stran / 97 287 slov / 493 622znaků (bez mezer) / 585 121 (včetněmezer) / 3 velké studie 3 roky práce rok velmi intenz...
FÁZE DISERTAČNÍHO PROCESU
©Radek Čák
©Radek Čák
©Radek Čák
©Radek Čák
©Radek Čák
©Radek Čák
PROČ?1.Proč studujete doktorát?2.Co chcete dělat po doktorátu?3.Co opravdu v životě chcetedělat? Je k tomu doktorát potřeba?
ZAMĚŘENÍ DISERTACE
Charvát (2012; In Neusar, Charvát, 2012)
Charvát (2012; In Neusar, Charvát, 2012)
Tomáš Hajzler - http://blog.peoplecomm.cz/clanek/jak-najit-jezka
•  Pohled od konce.•  Wikipedie. 4 odstavce o vás. Co by tyto odstavce obsahovaly?•  Co obsahuje váš nekrolog.•  Zadar...
Co kdyby ... ?• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny denně (kvůli nemoci)
Co kdyby ... ?• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny denně (kvůli nemoci)• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny týdně (nemoc ...
Co kdyby ... ?• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny denně (kvůli nemoci)• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny týdně (nemoc ...
FORMY DISERTACE     aSTRUKTURA DISERTACE
Pro koho píšete/chcete psát?  Kdo je/bude vašim čtenářem po     dopsání disertace?Je možné disertaci psát i pro tyto ...
• Disertace jako dlouhý článek• Monografická disertace• Disertace jako „komentovaný“ soubor článků (se samostatným úvodem...
Kompilovaná disertace• Úvodní část kompilované disertace bývá přibližně 40–70 stran dlouhá (nejde tedy jen o stručný kom...
Monografická disertace• Identifikace „díry“ v poznání >>> zaplnění tohoto prostoru• Postupné doplňování evidence >>> jedn...
PLÁN – CO KOLIK ZABERE?
„V odhadování jsme nemožní. Myslíme si, jak dobře odhadneme dobu trvánínějaké činnosti, a přitom o ní ve skutečnosti nemám...
Délka jednotlivých částí – hrubý odhad• Design výzkumu, četba: měsíce až roky (± rok)• Provedení výzkumu: dny až roky (± p...
ČESKY, ANGLICKY, JINAK?
Psaní v angličtiněhttp://www.phrasebank.manchester.ac.uk/+ manuály+ výkladové slovníky+ korektura (člověka z oboru)http://...
KVALITNÍ DISERTACE – JAK JI POZNAT?
• Originalita a významnost: Týká se disertace nových otázek či důležitých problémů? Využívá současných či nových metod? ...
DOKONALOST?
Dá se očekávat, že pokud bychom chtěli mítopravdu dokonalou disertaci (vylepšenou z 80 %na 100 %), pak by nás mohlo zbývaj...
Většinu energie by měl doktorand věnovatzejména kvalitnímu výzkumu a porozumění danéproblematice. Jakmile tématu nerozumím...
O PSANÍ    JAK PÍŠETE?  S ČÍM SE POTÝKÁTE?Psát pravidelně / v dávkách?     Bob Boice (1997)    Leo Babauta (...
„Psaní je myšlení na papíře. Každý,kdo umí jasně myslet, může dobře  psát [...] Je to pouze otázka kladení jedné věty za...
MANUÁLY A STYLY PSANÍ
APA (American Psychological Association style) zejména v akademickém světě (sociální vědy). http://www.apastyle.org/http:...
MLA (Modern Language Association style)zejména v akademickém světě (humanitní obory).Částečně podobný CMS.http://www.mla.o...
Chicago Manual of Style. (CMS nebo CMOS neboChicago)Zejména pro knihy.http://www.chicagomanualofstyle.org
TYPY ARGUMENTŮ
Jak můžeme vysvětlovat (D. Bem, 2007)Nomological explanation  Hermeneutic understanding Functional explanationHard scienc...
ARGUMENTY OD SRDCE ♥vzbuzujeme emoce, empatii, soucit, pohoršení..Cílem těchto argumentů jsou emoce. Tyto argumentymají ně...
ARGUMENTY HODNOTOVÉ      cílíme na „správné“ hodnotyKaždá skupina, pro kterou píšeme, má nějaké hodnoty.Hodnotami se...
ARGUMENTY CHARAKTERNÍ         vzbuzujeme důvěruMohou nám čtenáři a posluchači věřit? Jsme důvěryhodní?Citujeme dův...
FAKTA A RACIONÁLNÍ USUZOVÁNÍ přesvědčujeme fakty, racionální argumentacíKlasické argumenty a fakta, které jsou vodborné li...
Dobrý argument (Sternberg & Sternberg, 2010):• Platnost argumentu. Je argument platný? Jak je podpořen? Věříme těmto dokl...
DĚJE SE NĚCO ŠPATNĚ?
Děláte něco z toho?• neustálá změna tématu či pracovního plánu;• vyhýbání se komunikaci se školitelem či konzultanty;• izo...
„Na blbosti si čas vždy najdete – závazkůmnavzdory. A když člověk cítí, že by měl udělat iněco pořádného? Ochrání si ego v...
UŽITEČNÝ SOFTWARE
QIQQA / ZOTERO / ENDNOTE ...http://www.youtube.com/v/kYa9KzpVvn8http://www.qiqqa.comEVERNOTE / OneNotehttp://evernote.com/...
Dr. Ocioso in Hamburg (2008)PLÁN – NEPLÁN?    Chaos                        PriorityPřizpůsoben...
http://www.mitvsehotovo.cz/2012/10/produktivismus-je-horsi-nez-workholismus/ - Dalibor Špok                ...
Disert                              ace je                          ...
Pohledy na time-management• Zvládnutí více práce za menší časovou jednotku.   kvalita   kvantita• Zvládnutí čeho?   ...
Jak získat čas• Priority• Informační dieta (pomalá média; rychlá jen omezeně)• Pracovat méně a více efektivněji• Dávat si ...
Jak získat čas• Dělat pouze jednu věc (méně „multitaskingu“)• Méně čtení. Četba od jistého věku příliš odvádí mysl od  t...
Na většině věcí nezáleží. Být   zaneprázdněný je forma lenosti  – lenosti myslet a promyšleně konat.Timothy Ferriss, Č...
Nedostatek času je ve skutečnosti     nedostatek priorit.Timothy Ferriss, Čtyřhodinový pracovní týden, s. 93,
INTERMEZZO O KREATIVITĚ
A. Kleon
To, co činí disertaci zajímavým je často to,         co vše jsme ochotni vynechat.     Kreativita je sval. Mu...
Austin Kleon – Kraď jako umělechttp://writetodone.com/2010/06/28/201-ways-to-       arouse-your-creativity/Ken Robi...
VYHLEDÁVÁNÍ LITERATURY
Možnosti spolupráce při psaní disertace
MOTIVACE DO PSANÍ
Jak to přežít a dobře zažít?          Neusar in Neusar, Charvát, 2012
• Věnujte se pokud možno tématu smysluplnému, které vás baví. Ve chvílích beznaděje to může pomoci.• Budujte své vztahy. ...
• Spolupracujte se studenty, konzultanty a školitelem. Disertace je příliš velký úkol na to, aby jej člověk dobře zvládl...
• Organizujte si literární zdroje. Dříve či později se v nich ztratíte.• Publikujte. I když publikace bezezbytku nepouži...
Co dělat pro zlepšení hotového textu?(volně podle Neusar, 2012; jde o doporučení pro psaní   článku, ale lze použít i p...
1. Přečíst si text nahlas (APA, 2009). Je zajímavé, jakdobře tato technika funguje. Osobně ji nemám mocrád, protože během ...
3. Text odložit a vrátit se k němu po čase (APA,2009). Pokud má autor dostatek času a nemusíčlánek publikovat hned, je vho...
4. Dělejte nejdříve strukturální změny (Sternberg &Sternberg, 2010). Pokud začnete dělat změny,dělejte nejprve velké struk...
Neusar, A., Charvát, M., a kol. (2012). PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Univerzita Pal...
Jak na disertaci
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak na disertaci

Jak napsat kvalitní disertaci (a nezbláznit se z toho).

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Jak na disertaci

 1. 1. Jak na disertaci Obrázky: Radek Čák Aleš Neusar www.neusar.cz www.psych.upol.cz
 2. 2. 288 stran / 97 287 slov / 493 622znaků (bez mezer) / 585 121 (včetněmezer) / 3 velké studie 3 roky práce rok velmi intenzivní / Holandsko / Německo / Málo času na rodinu / Nemoci / Radosti / Úzkosti / Růst / Zanedbávání blízkých / Cestování / Stres / Učení se / Boření představ / akončování / Očekávání / Angličtina
 3. 3. FÁZE DISERTAČNÍHO PROCESU
 4. 4. ©Radek Čák
 5. 5. ©Radek Čák
 6. 6. ©Radek Čák
 7. 7. ©Radek Čák
 8. 8. ©Radek Čák
 9. 9. ©Radek Čák
 10. 10. PROČ?1.Proč studujete doktorát?2.Co chcete dělat po doktorátu?3.Co opravdu v životě chcetedělat? Je k tomu doktorát potřeba?
 11. 11. ZAMĚŘENÍ DISERTACE
 12. 12. Charvát (2012; In Neusar, Charvát, 2012)
 13. 13. Charvát (2012; In Neusar, Charvát, 2012)
 14. 14. Tomáš Hajzler - http://blog.peoplecomm.cz/clanek/jak-najit-jezka
 15. 15. • Pohled od konce.• Wikipedie. 4 odstavce o vás. Co by tyto odstavce obsahovaly?• Co obsahuje váš nekrolog.• Zadarmo. Kterou věc děláte s takovou vášní, že byste jí byli ochotní dělat v následujících deseti letech bez toho, že byste za to dostali zaplaceno?“• Pohlcení / Těšení se / Co se lépe učíme?• Pochvala. Za co nás chválí. V čem vynikáme?• Stesk. Po čem se nám stýská?• Sebepoznání – osobnostní testy, nevšední zážitky, apod.• Nedělní neuróza – na co se v pondělí těšíte a naopak netěšíte?• Cestování – Odstup.• Děti, staří lidé, příroda. volný výběr z článku T. Hajzlera
 16. 16. Co kdyby ... ?• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny denně (kvůli nemoci)
 17. 17. Co kdyby ... ?• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny denně (kvůli nemoci)• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny týdně (nemoc se zhoršila)
 18. 18. Co kdyby ... ?• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny denně (kvůli nemoci)• Jste mohli pracovat pouze 2 hodiny týdně (nemoc se zhoršila) Nevymýšlíte nějakou činnost jen proto, abych nemusel/a dělat to skutečně důležité?
 19. 19. FORMY DISERTACE aSTRUKTURA DISERTACE
 20. 20. Pro koho píšete/chcete psát? Kdo je/bude vašim čtenářem po dopsání disertace?Je možné disertaci psát i pro tyto lidi? S tím, že se pro ně potom doupraví?
 21. 21. • Disertace jako dlouhý článek• Monografická disertace• Disertace jako „komentovaný“ soubor článků (se samostatným úvodem do problematiky včetně designu studií + závěrečné souhrnné diskuse) tzn. článková disertace, kompilovaná disertace.• Jiné formy (závislé na oboru. Formu schvaluje oborová rada + školitel). více v Neusar (in Neusar, Charvát, 2012)
 22. 22. Kompilovaná disertace• Úvodní část kompilované disertace bývá přibližně 40–70 stran dlouhá (nejde tedy jen o stručný komentář).• Potom jsou již jen „přilepeny“ jednotlivé články – obvykle 3 až 5 článků.• Souhrnná diskuse.
 23. 23. Monografická disertace• Identifikace „díry“ v poznání >>> zaplnění tohoto prostoru• Postupné doplňování evidence >>> jedna studie následuje druhou a postupně rozvíjí původní problém• Problém potřebující vysvětlení – empirie podá evidenci – nová teorie• ... ... někdy vhodné opustit chronologii studií
 24. 24. PLÁN – CO KOLIK ZABERE?
 25. 25. „V odhadování jsme nemožní. Myslíme si, jak dobře odhadneme dobu trvánínějaké činnosti, a přitom o ní ve skutečnosti nemáme ani páru. Na všechno sedíváme z úhlu nejlepšího možného průběhu a nepočítáme se zpožděním, kekterým nevyhnutelně dochází… při odhadu délky trvání nějaké činnosti senemýlíme jen tak trošku – mýlíme se hrozně moc… Veškeré časové plány protorozdělujte na menší úseky. Namísto jednoho projektu v délce dvanácti týdnůvytvořte raději strukturu dvanácti jednotýdenních. Namísto hádání, pardonodhadování délky úkolu na třicet a více hodin jej rozdělte na několikrealističtějších bloků třeba od šesti do deseti hodin. A potom dělejte jeden krokza druhým.“ (J.F. & D.H.H., Restart, s. 136-137)„Plánům bychom spíš měli říkat „odhady“, protože ničím jiným nejsou. Kdyžzačnete obchodnímu plánu říkat obchodní odhad, finančnímu plánu finančníodhad a strategickému plánu strategický odhad, nemusíte si s nimi najednoudělat takové starosti... Plány umožňují minulosti řídit budoucnost... A vy musíteumět improvizovat.“ (J.F. & D.H.H., Restart, s. 30)Autoři také doporučují pravidlo dvou týdnů. Pokud někomu jeden úkol trvá délejak dva týdny, tak se všichni kolegové sejdou a probírají spolu, jestli se úkol nedářešit nějak efektivněji.
 26. 26. Délka jednotlivých částí – hrubý odhad• Design výzkumu, četba: měsíce až roky (± rok)• Provedení výzkumu: dny až roky (± půl roku)• Analýza dat: měsíce až roky (± půl roku)• Sepsání disertace: (3 týdny) 3 měsíce – rok (± půl roku)• Formální ladění hotové disertace (kontrola): 1 – 4 týdny (± 2 týdny)• Korektura angličtiny / češtiny: 1 – 4 týdny (± 2 týdny)• Tisk disertace: 2 dny – týden (i déle) (± 3 dny )
 27. 27. ČESKY, ANGLICKY, JINAK?
 28. 28. Psaní v angličtiněhttp://www.phrasebank.manchester.ac.uk/+ manuály+ výkladové slovníky+ korektura (člověka z oboru)http://www.uefap.com/vocab/vocfram.htm
 29. 29. KVALITNÍ DISERTACE – JAK JI POZNAT?
 30. 30. • Originalita a významnost: Týká se disertace nových otázek či důležitých problémů? Využívá současných či nových metod? Zvyšuje poznání disciplíny? Má praktický dopad? Je zajímavá i interdisciplinárně?• Porozumění disciplíně: Ukazuje disertace silné porozumění a znalost literárních zdrojů? Je literatura také zpochybňována a dále rozvíjena? Adresuje disertace jasně zkoumaný problém a poukazuje na jeho významnost?• Design výzkumu. Je výzkumný projekt dobře naplánovaný a provedený? Jsou data validní? Bylo použito více zdrojů? Je disertace dobře teoreticky ukotvena?• Psaní. Je disertace dobře napsána a strukturována? Vysvětluje jasně celý projekt a jeho výsledky? Vtahuje čtenáře do problémů a zvyšuje u něj porozumění dané tematice? GWC, nedat (in Neusar, 2012)
 31. 31. DOKONALOST?
 32. 32. Dá se očekávat, že pokud bychom chtěli mítopravdu dokonalou disertaci (vylepšenou z 80 %na 100 %), pak by nás mohlo zbývajících 20 %stát 80 % energie, kterou bychom mohly využítna užitečnější činnosti, třeba na popularizacivýsledků práce, psaní článků či předělávánídisertace do monografie, což jsouv akademickém světě i mimo něj důležitějšívýstupy, které se dostanou k širšímu publiku azvyšuje u něj porozumění dané tematice?
 33. 33. Většinu energie by měl doktorand věnovatzejména kvalitnímu výzkumu a porozumění danéproblematice. Jakmile tématu nerozumíme aprovedeme špatný výzkum, nic moc se s tím dělatnedá. Naopak i z poněkud slabší disertace se dajínapsat výborné články či jiné publikace – pokudovšem není prohnilý její základ.
 34. 34. O PSANÍ JAK PÍŠETE? S ČÍM SE POTÝKÁTE?Psát pravidelně / v dávkách? Bob Boice (1997) Leo Babauta (2010)
 35. 35. „Psaní je myšlení na papíře. Každý,kdo umí jasně myslet, může dobře psát [...] Je to pouze otázka kladení jedné věty za druhou“ Zinsser, 2006, s. 147-148
 36. 36. MANUÁLY A STYLY PSANÍ
 37. 37. APA (American Psychological Association style) zejména v akademickém světě (sociální vědy). http://www.apastyle.org/http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/
 38. 38. MLA (Modern Language Association style)zejména v akademickém světě (humanitní obory).Částečně podobný CMS.http://www.mla.orghttp://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/http://owl.english.purdue.edu/media/pdf/20090701095636_747.pdf - ukázka
 39. 39. Chicago Manual of Style. (CMS nebo CMOS neboChicago)Zejména pro knihy.http://www.chicagomanualofstyle.org
 40. 40. TYPY ARGUMENTŮ
 41. 41. Jak můžeme vysvětlovat (D. Bem, 2007)Nomological explanation Hermeneutic understanding Functional explanationHard sciences Humanities, social sciences Biology, psychologyExplains events Explains actions Explains adaptive traits Motives, reasons areCauses are explanations Functions are explanations explanations Shows why design (a trait)Discovers laws Unveils meaning is thereObjective Intersubjective Objective, observer relative Individual (decompositionGeneralizing Unique cases in subfunctions)Psychology: laws of Psychology: modelling in Psychology: psychotherapyconditioning cognitive science
 42. 42. ARGUMENTY OD SRDCE ♥vzbuzujeme emoce, empatii, soucit, pohoršení..Cílem těchto argumentů jsou emoce. Tyto argumentymají někdy špatnou pověst, protože manipulace našimiemocemi může vést ke špatnému úsudku. Pokud ovšememocemi nemanipulujeme čtenáře, abychom napříkladodvedli jeho pozornost od nejasných faktů, ale pouzeposilujeme dopad našeho textu, jde o naprosto vhodnýtyp argumentu. Emoce mohou vybudit ve čtenáři většíenergii článek dočíst a učinit změny, které by článek bezemocí nemusel vybudit. 4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 43. 43. ARGUMENTY HODNOTOVÉ cílíme na „správné“ hodnotyKaždá skupina, pro kterou píšeme, má nějaké hodnoty.Hodnotami se zabývá například i APA manuál, kde sedočteme o tom, jak mluvit o účastnících výzkumu či různýchskupinách lidí. Hodnotou může být už i samotné témačlánku či vyznění textu. Pokud se například zabýváme lidmis postižením a z článku číší, že „people first“ je pro násopravdovou hodnotou, bude článek přijat lépe, než když sina tyto hodnoty budeme pouze hrát, ale nebudeme o nichopravdu přesvědčeni. Článek propagující dobré hodnoty mádokonce i vyšší šance být uveřejněn, neboť pokudrecenzentům připadnou hodnoty článku dobré, mohou vícepřivřít oči u jiných částí textu 4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 44. 44. ARGUMENTY CHARAKTERNÍ vzbuzujeme důvěruMohou nám čtenáři a posluchači věřit? Jsme důvěryhodní?Citujeme důvěryhodné zdroje? I když je zdroj logický, přestomu nemusí nikdo věřit, pokud také nejde o důvěryhodnýzdroj od člověka s „dobrým jménem“... Z tohoto důvodutaké začínající autoři, ačkoliv mohou napsat něco skvěléhonemusí mít nutně dostatečný dopad – protože je nikdo ještěnebere příliš vážně. Proto je dobré si budovat dobré jménoa dělat kvalitní výzkum, přiměřeně interpretovat apod...Jinak můžeme být zařazeni do kolonky – „tomu nevěřit“.Máme tendenci věřit více Respektu než Blesku, ačkolivmohou oba časopisy psát nepravdu. 4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 45. 45. FAKTA A RACIONÁLNÍ USUZOVÁNÍ přesvědčujeme fakty, racionální argumentacíKlasické argumenty a fakta, které jsou vodborné literatuře základním kamenem. Ovšembez podpory předcházejících typů argumentůmohou být sami o sobě slabé, nezáživné ... 4 typy argumentů dle Lunsford, Ruszkiewicz a Walters (2001)
 46. 46. Dobrý argument (Sternberg & Sternberg, 2010):• Platnost argumentu. Je argument platný? Jak je podpořen? Věříme těmto dokladům?• Interní konzistence argumentu. Je argument konzistentní? Neodporuje si s jinými argumenty či částmi textu?• Předpoklady argumentů. Co autor postuluje? Není tento postulát mylný? Zamlčuje argument něco významného?• Implikace argumentů. Jaké důsledky má argument? Snižují implikace jeho dopad nebo naopak zvyšují?• Důležitost argumentů. Má smysl se tomuto argumentu dlouze věnovat? Ne všechny argumenty mají podobnou sílu, čemuž by měla odpovídat i délka a propracování daného argumentu. Méně důležité argumenty se mohou vynechat, případně vložit do poznámek.
 47. 47. DĚJE SE NĚCO ŠPATNĚ?
 48. 48. Děláte něco z toho?• neustálá změna tématu či pracovního plánu;• vyhýbání se komunikaci se školitelem či konzultanty;• izolování se od školy a ostatních studentů;• vyhýbání se odevzdávání práce ke komentování;• ztráta smyslu disertace;• mnoho jiných aktivit, které vás odvádějí od práce na disertaci;• ...
 49. 49. „Na blbosti si čas vždy najdete – závazkůmnavzdory. A když člověk cítí, že by měl udělat iněco pořádného? Ochrání si ego výmluvou, že‚není čas‘. Vy si ale kvůli výmluvám úlovekutéct nenechejte. Naplnění vlastních snů je jenvaše odpovědnost.“ J.F. & D.H.H., Restart, s. 52
 50. 50. UŽITEČNÝ SOFTWARE
 51. 51. QIQQA / ZOTERO / ENDNOTE ...http://www.youtube.com/v/kYa9KzpVvn8http://www.qiqqa.comEVERNOTE / OneNotehttp://evernote.com/http://www.youtube.com/watch?v=7iUl95SR2NYGOOGLE DOCUMENTS A ALTERNATIVYDROPBOX / GOOGLE DISK ...EXCELWORD ... ALE V JEDNODUCHOSTI JE TAKÉ SÍLA!
 52. 52. Dr. Ocioso in Hamburg (2008)PLÁN – NEPLÁN? Chaos PriorityPřizpůsobení reality - plánem VolnostPlán ≠ realita Rigidita Dlouhodobé zaměření
 53. 53. http://www.mitvsehotovo.cz/2012/10/produktivismus-je-horsi-nez-workholismus/ - Dalibor Špok Plánování Typ práce Osobnost Priority
 54. 54. Disert ace je tvoře na z mnoh a kapekStreet art, Olomouc , ul. 8. května (na dopravní značce)
 55. 55. Pohledy na time-management• Zvládnutí více práce za menší časovou jednotku.  kvalita  kvantita• Zvládnutí čeho?  Dělat to opravdu důležité  Dělat méně – dosahovat více.
 56. 56. Jak získat čas• Priority• Informační dieta (pomalá média; rychlá jen omezeně)• Pracovat méně a více efektivněji• Dávat si méně času na úkoly (přidat více času vždy můžeme. Opačně to tolik nefunguje)• Plánováním• Věnování méně času e-mailům, „pokecu“, ...• Méně výuky / Méně ...
 57. 57. Jak získat čas• Dělat pouze jednu věc (méně „multitaskingu“)• Méně čtení. Četba od jistého věku příliš odvádí mysl od tvůrčího vzepětí. Člověk, který čte příliš mnoho a používá mozek příliš málo, propadá myšlenkové lenosti – Albert Einstein• Pracovat v „klidové zóně“ (nenechat se vyrušovat)• Pořídit si levný tarif mobilu (voláme, kdy chceme)... Nevymýšlím nějakou činnost jen proto, abych nemusel/a dělat to skutečně důležité? – lísteček u PC
 58. 58. Na většině věcí nezáleží. Být zaneprázdněný je forma lenosti – lenosti myslet a promyšleně konat.Timothy Ferriss, Čtyřhodinový pracovní týden, s. 93,
 59. 59. Nedostatek času je ve skutečnosti nedostatek priorit.Timothy Ferriss, Čtyřhodinový pracovní týden, s. 93,
 60. 60. INTERMEZZO O KREATIVITĚ
 61. 61. A. Kleon
 62. 62. To, co činí disertaci zajímavým je často to, co vše jsme ochotni vynechat. Kreativita je sval. Musíte jej procvičovat denně. Zkoušejte. Pište i naprosté nesmysly.Pište doma, v restauraci, v parku, ve vlaku, v sauně, v zahraničí ... Dělejte aktivní přestávky (chůze, běh, tanec?)Testujte myšlenky před druhými (ale nenechte se hned odradit – úžasné i hloupé myšlenky mívají mnoho odpůrců) Navštěvujte místa, která jsou v protikladu s tím, co píšete. Metodologický část = Galerie současného umění. Část o historii = navštivte high-tech konferenci. Nebojte se být za hlupáka (vola ...)
 63. 63. Austin Kleon – Kraď jako umělechttp://writetodone.com/2010/06/28/201-ways-to- arouse-your-creativity/Ken Robinson – Out of Our Minds: Learning to be Creative
 64. 64. VYHLEDÁVÁNÍ LITERATURY
 65. 65. Možnosti spolupráce při psaní disertace
 66. 66. MOTIVACE DO PSANÍ
 67. 67. Jak to přežít a dobře zažít? Neusar in Neusar, Charvát, 2012
 68. 68. • Věnujte se pokud možno tématu smysluplnému, které vás baví. Ve chvílích beznaděje to může pomoci.• Budujte své vztahy. „Ačkoliv rodiny berou hodně času, poskytují také kotvu v bláznivém světě doktorského studia. Jsou spojením s realitou.“ Howley (1993, s. 149). Podobný vliv na nás mají partneři, přátelé, známí.• Snižte nároky na svou práci. Kvalitou akademika není pouze vybrat si důležitý problém, ale také ho v určitém čase zvládnout. Fried & Heinemeier (2010) uvádějí metaforu s prodejem párku v rohlíku. Pokud potom, co jste snížili nároky na svou práci, zbude to nejpodstatnější – což je párek a rohlík, pak už tolik nebude vadit, že kečupu či hořčice je málo či chybí. Pokud ale bude chybět párek nebo rohlík, už se „nedá ukecat“, že je to párek v rohlíku, ani když přidáte extra porci nasekaného zelí.
 69. 69. • Spolupracujte se studenty, konzultanty a školitelem. Disertace je příliš velký úkol na to, aby jej člověk dobře zvládl bez diskuse s druhými. Dá se to samozřejmě zvládnout, ale člověk pak naseká spoustu zbytečných a někdy i „fatálních“ chyb. Samozřejmě je také potřebné se ke konci i trošku od těchto rádců emancipovat, neboť by se dala práce donekonečna upravovat dle navržených komentářů.• Mnoho doktorandů příliš čte a málo píše (i opak je samozřejmě problematický). Čtení by mělo být prokládáno psaním (Gauntlett, 2001). Ostatně psaní je také formou myšlení a bez psaní někdy nezjistíme, zdali jsme něčemu porozuměli (Richardson, 2003).• Nepište si moc poznámek. Pište disertaci (Gauntlett, 2001). Než jsem na toto přišel, měl jsem zhruba 160 stran „poznámkového textu“, který se tvářil jako disertace a nakonec se ukázalo, že se nedá použít a disertaci jsem začal psát úplně od začátku.
 70. 70. • Organizujte si literární zdroje. Dříve či později se v nich ztratíte.• Publikujte. I když publikace bezezbytku nepoužijete do disertace, naučíte se minimálně psát a zvýší to vaše sebevědomí, že dizertaci zvládnete (Gauntlett, 2001).• Je to jenom disertace. Nezapomínejte na ostatní oblasti života.• Pragmaticky řečeno je dizertace pouze „cvičení, ve kterém ukazujete, že umíte dělat výzkum“ (Gauntlett, 2001).• Zbytečně to neprotahujte. Čím déle to bude trvat, tím se zvyšuje šance, že studium nedokončíte, přestane vás bavit, ztratíte víru, že daný výzkum bylo třeba dělat, a bude se hůře hledat čas vše dodělat.
 71. 71. Co dělat pro zlepšení hotového textu?(volně podle Neusar, 2012; jde o doporučení pro psaní článku, ale lze použít i pro psaní disertace)
 72. 72. 1. Přečíst si text nahlas (APA, 2009). Je zajímavé, jakdobře tato technika funguje. Osobně ji nemám mocrád, protože během ní přijdu na tolik míst, kteránejsou dobře napsaná, že někdy nemám dostatek silvše opravit…2. Nechat text přečíst někomu z oboru i mimo obor(APA, 2009). Obojí má smysl. Odborník můžepoukázat na nedostatky v teorii či vysvětlení a laiknaopak na místa, která jsou těžko běžnému člověkusrozumitelná. Není špatné si vytvořit malý tým lidí,který si čte články navzájem. Bylo by dobré, aby vtýmu byli rozdílní lidé – například dobrý metodologa statistik, člověk s dobrým logickým myšlením, scitem pro detail i celek, popřípadě i laik. Ideálnímůže být vybudovat si na katedře či mimo ni malýtým lidí, kterých si vážíte a čtete si své prácenavzájem.
 73. 73. 3. Text odložit a vrátit se k němu po čase (APA,2009). Pokud má autor dostatek času a nemusíčlánek publikovat hned, je vhodné článek ještěodložit. Málokdy se stane, že autora zpětněnenapadne něco velmi důležitého, co může článekzkvalitnět. Jelikož recenzní řízení trvá dlouho, jemožné článek opravit až po recenzním řízení. To aleneznamená, že by se neměl článek odložit či napsatještě před recenzním řízením co nejlépe. Slyšel jsemnářky recenzentů, jak si stěžují, že mnozí autořiposílají nehotové neupravené texty a čekají, že zaně recenzent „dodělá práci“.
 74. 74. 4. Dělejte nejdříve strukturální změny (Sternberg &Sternberg, 2010). Pokud začnete dělat změny,dělejte nejprve velké strukturální změny – napříkladvýměnu místa některých částí textu, vymazání částítextu, přidání nových částí textu. Až potom dělejtemenší úpravy.5. Zkontrolujte, zda článek odpovídá ve všechparametrech požadavkům a normě časopisu, kamchcete článek poslat (Sternberg & Sternberg, 2010).Pokud by neodpovídal, mohl by se článek vrátit bezrecenzního řízení a vše by se zbytečně protáhlo.
 75. 75. Neusar, A., Charvát, M., a kol. (2012). PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Univerzita Palackého: Olomouc.http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/publikace/Neusar/PHD_existence_Neusar-Charvat-kol.pdf (FREE)Boice, B. (1997). Which is More Productive, Writing in Binge Patterns of Creative Illness or in Moderation? Written Communication, 14,435-459.Babauta, L. (2010). Zen a hotovo. Brno: Jan Melvil Publishing.Adair, J., & Vohra, N. (2003). The explosion of knowledge, references, and citations. American Psychologist, 58, 15?23.APA (2009). Publication Manual (6. vydání). Washington, DC: American Psychological Association.Booth, W. C., Colomb, G. G., & William, J. M. (2008). The Craft Of Research (3. vydání). Chicago & London: The University of Chicago Press.Brause, R. (2000). Writing your doctoral dissertation: Invisible rules for success. London: RoutledgeFalmer.Bryant, T. (2004). The Portable Dissertation Advisor. Thousand Oaks: Corwin Press.Buzan, T., Buzan, B. (2011). Myšlenkové mapy. Brno: BizBooks.Duke, N. K., Beck, S. W. (1999). Education Should Consider Alternaive Formats for the Dissertation. Educational Researcher, 28, 3, 31?36.Dunn, D. S., & Chew, S. L. (Eds.). (2006). Best practices for teaching introduction to psychology. Mahwah, NJ: Erlbaum.Foss, S., & Waters, W. (2007). Destination Dissertation: A Travelers Guide to a Done Dissertation. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.Fried, J., & Heinemeier, D. H. (2010). Restart. Brno: Jan Melvil.Gauntlett, D. (2001). How to survive you PhD. Everything you need to know on one page. Dostupné nahttp://www.theory.org.uk/david/phdtips.htm (Staženo 11. 10. 2011)Glatthorn, A. A. & Joyner, R. L. (2005). Writing the Winning Thesis or Dissertation. A Step?by?Step Guide (2. vydání). Thousand Oaks:Corwin Press.Hume, K. (2010). Surviving Your Academic Job Hunt: Advice for Humanities Ph.D.s (2. vydání) New York: Palgrave Macmillan.Koch, R. (1999). Pravidlo 80/20: umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. Praha: Management Press.Levine, S. J. (2009). Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation (2. vydání.) LearnerAssociates.net. Dostupné nahttp://www.learnerassociates.net/dissthes/ (Staženo 30. 4. 2012)Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia.Lovitts, B., & Wert, E. (2009). Developing Quality Dissertations in the Social Sciences: A Graduate Students Guide to Achieving Excellence.Sterling, VA: Stylus Publishing.Lunsford, A., Ruszkiewicz, J. J., & Walters, K. (2001). Everythings an Argument (2. vydání). Boston: Bedford/St. Martin.Noy, C. (2003). The Write of Passage: Reflections on Writing a Dissertation in Narrative Methodology. Forum Qualitative Sozialforschung /Forum: Qualitative Social Research, 4, may. Dostupné na http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/712/2562(Staženo 3. 5. 2009)Richardson, L. (2003). Writing. A Method of Inquiry. In N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Collecting and Interpreting Qualitative Materials (2.vydání), 499?541. Thousand Oaks: Sage Publications.Rugg, G., & Petre, M. (2004). The Unwritten Rules of PhD Research. Maidenhead: Open University Press.Tallo, K. (2010). 201 Ways to Arouse Your Creativity. Dostupné na http://writetodone.com/2010/06/28/201-ways-to-arouse-your-creativity/ (Staženo 10. 11. 2011)

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • OthalAlexandr

  Jan. 16, 2019
 • DanaBlkov

  Jan. 4, 2020

Jak napsat kvalitní disertaci (a nezbláznit se z toho).

Views

Total views

3,406

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

336

Actions

Downloads

24

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×