AVO - CzechInvest

301 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • Update: červenec 2012 Author: Marcela Kolveková
 • Update: březen 2013 Author: Navrátilová
 • Update: červenec 2012 Author: Marcela Kolveková
 • Update: březen 2013 Author: Navrátilová
 • Update: březen 2013 Author: Navrátilová
 • Update: březen 2013 Author: Kolveková
 • Update: Leden 2013 Author: Marcela Kolveková
 • AVO - CzechInvest

  1. 1. CzechInvestOddělení finanční podporyIng. Šárka Zoglauer ŠedrlováŘež, 25. dubna 2013
  2. 2. Obsah prezentace1. Program GESHER/MOST2. Program podpory mezinárodní technologické spolupráce3. Investiční pobídkyZdroj: Pravidla programu GESHER/MOST
  3. 3. Program GESHER/MOSTPodpora společných projektů výzkumu avývoje českých a izraelských podniků
  4. 4. Cíl programuPodpora mezinárodní spolupráce českých a izraelských podniků vaplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji-- celková alokace na program: cca 300 mil. Kč-- doba řešení projektu: 3 rokyOblasti podpory-- informační a komunikační technologie-- udržitelné a čisté technologie-- Bio-Agro – zemědělské a potravinářské technologie-- biotechnologie a lékařská technika-- strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika arobotika)Zdroj: Pravidla programu GESHER/MOST
  5. 5. Uchazeč o podporu-- Pouze podnik všech velikostí, možnost spolupráce s výzkumnouinstitucí nebo dalším podnikem-- Výzkumná instituce nemůže být samostatným uchazečem-- Podíl výzkumné instituce na nákladech projektu max. 30 %-- Uchazeč musí splňovat podmínky způsobilosti dle zákona opodpoře výzkumu a vývoje-- Uchazeč musí mít partnera - podnik v IzraeliZdroj: Pravidla programu GESHER/MOST
  6. 6. Způsobilé náklady projektu-- osobní náklady-- náklady na nástroje a vybavení-- náklady na nehmotný majetek (licence, patenty, know-how)-- náklady na poradenské služby-- doplňkové režijní náklady-- ostatní provozní náklady Uznatelné náklady musí přímo souviset s projektem. Zauznatelné se považují náklady vynaloženy ode dne vydáníRozhodnutí.Zdroj: Pravidla programu GESHER/MOST
  7. 7. Míra a výše podpory-- Výše podpory v jednom kalendářním roce na projekt:Nejméně 500 tis. KčNejvýše 4 mil. Kč-- Míra podpory v % uznatelných nákladů:Aplikovaný výzkum 50 %Experimentální vývoj 25 %Výzkumná instituce 100 %Zdroj: Pravidla programu GESHER/MOST
  8. 8. Harmonogram-- Zveřejnění výsledků výzvy IV: 15. května 2013-- Vyhlášení výzvy V: září 2013-- Zveřejnění výsledků výzvy V: květen 2014Zdroj: CzechInvest, 2013
  9. 9. Ostatní zdrojeInternetové zdroje-- www.czechinvest.org-- www.msmt.cz-- www.matimop.org.ilLegislativní zdroje-- Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývojea inovací z veřejných prostředků-- Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací(2006/C 323/01)Zdroj: CzechInvest, 2013
  10. 10. Program podpory mezinárodnítechnologické spoluprácePodpora společných projektů českých azahraničních podniků
  11. 11. Mezinárodní technologická spolupráceCílem programu je podpora společných projektů mezi podniky z České republikya jejich partnerskými podnikatelskými subjekty ze zemí mimo EUProjekty by měly vést k zavedení či rozšíření výroby technologicky vyspělýchvýrobků nebo procesů včetně vývoje software a aplikacíOblasti podpory zejména: Strojírenství Elektrotechnika a elektronika Informační a komunikační technologie Energetika a čisté technologie Zemědělské a potravinářské technologie Biotechnologie Medicínská technikaZdroj: CzechInvest, 2013
  12. 12. Účastník programu Pouze podnik, přednostně spadající do kategorie malých a středních podniků Minimálně 2 uzavřená účetní období Účastník musí mít partnera (podnikatelský subjekt) ze země mimo EU a předložitpodepsanou smlouvu o spolupráci se zahraničním partneremUznatelné náklady Mzdové náklady Náklady na stroje, přístroje, zařízení a programové vybavení Náklady na nákup materiálu Náklady na nákup služeb (např. cestovné, ubytování) Uznatelné náklady musí přímo souviset s projektem. Za uznatelné se považujínáklady vynaloženy od data vystavení potvrzení o přijetí žádosti do výzvy.Mezinárodní technologická spolupráceZdroj: CzechInvest, 2013
  13. 13. Celková alokace na program: cca 40 mil. KčMíra a výše podpory 50 % uznatelných nákladů Nejvýše 200 tis. EUR na účastníka za 3 kalendářní roky (v rámci „de minimis“) Proplacení dotace ex postPříjem žádostí do II. výzvy : 18. dubna – 14. června 2013Vyhlášení výsledků II. výzvy: září 2013Mezinárodní technologická spolupráceZdroj: CzechInvest, 2013
  14. 14. NOVELA ZÁKONAO INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCHZákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.ve znění zákona č. 192/2012 Sb.Účinnost od 12. července 2012
  15. 15. Podporované oblasti-- Zpracovatelský průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby-- Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV centra-- Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílenýchslužeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského centraVšeobecné podmínky-- Realizace investiční akce na území ČR-- Nezahájení prací na projektu před vydáním Potvrzení o registraci žádosti-- Zachování investice a podpořených pracovních míst po dobu 5 letUznatelné náklady-- Dlouhodobý majetek, kdy hodnota nového strojního zařízení tvoří min. polovinuhodnoty pořízeného majetku nebo-- 2-leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místechZdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.
  16. 16. Strop veřejné podpory (2007 – 2013)Zdroj: Nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
  17. 17. Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.Formy investičních pobídek (poskytovány do výše stropu veřejné podpory)-- Daňová pobídka - sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let-- Dotace na vytvořené pracovní místo - ve výši 50 000 Kč (pouze Regiony A)*-- Dotace na školení a rekvalifikace - 25% ze školících výdajů (pouzeRegiony A)**-- Převod území za zvýhodněnou cenu-- Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce)* Regiony A – okresy Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Děčín, Jeseník, Bruntál, Karviná, Znojmo a Hodonín** poskytována nad strop veřejné podpory
  18. 18. Technologická centra – podmínky pro kvalifikaci-- Minimální investice do majetku 10 mil. Kč,z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení-- Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst-- Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem-- Podmínky musí být splněny do 3 letCentra strategických služeb – podmínky pro kvalifikaci-- Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem přesahují územínejméně 2 států (ČR + další dva státy)-- Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních místv případě center pro tvorbu software-- Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovníchmíst v případě ostatních center-- Podmínky pro vytvoření pracovních míst musí být splněny do 3 letZdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.
  19. 19. Navrhovaná pravidla pro poskytování regionálnípodpory 2014 - 2020-- snížení míry veřejné podpory ze současných 40% na 25% pro velkéspolečnosti-- ztížení podmínek pro dokládání motivačního účinku investičních pobídek, proprokazování slučitelnosti veřejné podpory s regionálními pravidly, atd.Účinnost navrhovaných pravidel-- navrhovaná pravidla by měla platit pro Rozhodnutí o příslibu investičníchpobídek vydaná od 1.1.2014Pozice České republiky-- Česká republika písemně vyjádřila svůj nesouhlas s navrhovanými pravidly-- zároveň navrhla bonifikaci slevy na dani o 10%, tzn. z Komisí navrhovaných25% na 35% přípustné míry veřejné podpory-- závazná pravidla budou publikována přibližně v červnu 2013
  20. 20. Děkuji za pozornostIng. Šárka Zoglauer Šedrlová, tel.: 296 342 864e-mail: sarka.zoglauer.sedrlova@czechinvest.orgKontaktujte nás!www.czechinvest.org

  ×