Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avidu Group Företagspresentation

203 views

Published on

Avidu Group Företagspresentation

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avidu Group Företagspresentation

 1. 1. INNOVATION & AFFÄRSUTVECKLING
 2. 2. Någon säger – Varför? Vi säger – Varför inte? innovation, strategier, support & värde. • Förutsättningarnas marknad. Marknaden för oss som knyter ihop påsen konkret genom att fokusera på det du behöver eller vill uppnå, med det du faktiskt har, operativt dvs. vi gör det åt dig. En marknad som ökar i takt med det faktum att teori och verklighet inte alltid går hand i hand och att allt fler har de facto aldrig praktiserat själva i verkligheten sina inlärda teorier. • Vi har specialiserat oss på oprövade lösningar inom den komplexa arenan. Objektiva och kundanpassade lösningar från analys till koncept. Den operativa konsultingen där vi skaffar dig den saknade länken. • Vi arbetar med innovativ optimering av alla branscher dvs. vi letar efter den gemensamma faktorn och hur vi kan dra nytta av varandras resurser, behov och krav. Däck och påslakan, absolut - varför inte? • Dakapo betyder en gång till och det är just vad det handlar om - Gör om - gör rätt.
 3. 3. Gruppstruktur ¬Avidu Group affärsutveckling ¬Bygg inköp ¬Miljö Eko-Teknik ¬NSS Academy ASK ¬Bio-Teknik Design ¬Redovisningsbyrå ¬Ledarskaps konsulting ¬Rekryterings park ¬Partnering ¬Partnering ¬Partnering
 4. 4. Ansvarsområden kreativitet, egenskaper & vilja. Monica Jalke förespråkar innovativa strategier där man går utanför ramverkets trygghetszon. Nya tider kräver nya lösningar, det krävs kraft och inte så lite mod. •Förändringar skapar alltid en oro på den inre marknaden, problemet är att situationer inte försvinner för att man blundar. •Lönsamhet kan mätas efter olika parametrar och kriterier. Oavsett vilka parametrar man använder sig av skall kurvan gå upp. Gör om - gör rätt. •Avkastning behöver inte alltid vara ekonomisk i första led, fler företag ser vidden av ringarna på vattnet som en naturlig effekt.
 5. 5. Perspektivet ekonomiskt & strategiskt. Efter 20 års erfarenhet som förhandlare, strateg och problemlösare tog vi klivet, om än omedvetet in i den komplexa arenan. En omfattande korruptionshärva jag skulle utreda inom ett CSR-projekt visade sig vara Sveriges största marknad med bolagformsplanering som grund. Mottot –We want it all because we can. Internationellt och EU subventionerat. Kan inte låta mer seriöst. Den visselblåsarmail vi skapade på vår hemsida blev en portal för människor som ville berätta, prata och informera. Anonymiteten öppnade en kran för ogripbara berättelser, frustration och uppgivenhet som inte bara chockade oss, det var för overkligt för att vara sant, trodde vi. Ack så fel vi skulle ha. Det alla vet men ingen vill ta upp. Dakapo är en strukturstrategi som egentligen bygger på sunt förnuft, kunskap och en stor portion kraft att stå emot när det blåser i motvind och alla involverade tittar bort. • Vi säger det förbjudna då man helst skall paketera och säga fina ord som t.ex unikt och gärna krydda med lite forskning eller allas lika värde. Faktum kvarstår vad innehåller orden? • ASK visade sig ha en stor och växande marknad, det vi allt mer saknar är just tillit, sunt förnuft och kraften att stå emot. Alla behöver vi en cheerleader, nu mer än någonsin och det är just vad ”ASK” innebär. Vägledning & någon att hålla i handen hela vägen fram till någon form av resultat.
 6. 6. Det behöver inte vara som det ser ut. Vår erfarenhet resulterade i tjänsten ”Dakapo”. Problemet uppstår allt oftare och vi märker en ökad efterfrågan inom den privata sektorn när man inte ser en chans till lösning. Allt för många delar denna situation utan kunskap om hur man kan agera, det finns idag inte många man kan gå till för hjälp då det allt som oftast handlar om allt för stora pengar. Att juridiskt driva en process är vansinnigt för en liten företagare om man inte har en mycket stark kassa. Jag skulle bestämt avråda en sådan process om du är en liten aktör. Man måste vara medveten om de verkliga kostnaderna det kan innebära och garantier att vinna målet. Garantier existerar inte, snarare är det sannolikhetsgraden mer än rätt eller fel. Allt som oftast är det ledare och management som söker vägledning och råd. Den offentliga sektorn förlitar sig fortfarande på de gamla ramverken och vill inte riktigt inse att attityder och företagskulturer har förändrats markant på marknaden, inte minst deras egna. Vi kommer att se en stark förändring inom närmaste åren även där då man måste anpassa sig till dagens verklighet. En kultur måste alltid komma uppifrån och i handling skapa den atmosfär man eftersträvar. Quick fix eller gräddfil är inte lönsamt. Först skapar man sunda starka ledare, sedan bygger man sunda starka team och sen börjar man jobba med solida synergier som leder till resultat.
 7. 7. Styrning & Fokus hört det förut? Ett vanligt scenario, missbedömningen som allt för många i en företagsledning gör är att man tappar fokus om styrning och mål när man känner vittring att framgång och medvind. Obs! Tänk om, tänk rätt. Du är inte i mål ännu och kan lätt falla på mållinjen, få en bumerangeffekt som kostar mer än vad det smakar. Ett konkret scenario jag kan nämna; Vi fick den omöjliga uppgiften att få ihop sexton stycken tunga byggherrar att samverka under samma tak inför en ny statsdel och försöka få dom att genomföra en eventuell gemensam satsning på marknadslansering och dess paketering. Man kommer överens och beslutet är taget, företaget har nu fått sin order. Är man då i mål? Nej. Vad är då problemet? Är du i mål? - Nej. Ser du orden som hemma och klar blir det flopp och eventuellt samarbete i framtiden begränsas. Ser du däremot affären som halvfärdig och en investering för framtiden är det en port till fler och större affärer. Det är slutresultatet, resans gång som avgör. Hur du möter den förväntan du hos kunden skapat. •Antingen inser man värdet av samverkan och dess situation, eller så glömmer man att resultatet är den känslan och upplevelsen byggherrarna får av dig som samarbetsparter under resan och den slutliga levererade produkten. Flipp eller flopp. •Att leverera en medioker slutprodukt är att slänga möjligheten i sjön dvs. flopp.
 8. 8. Svea -Watergate den felande länken. Missbruk. En förutsättning för att lyckas är viljan att göra det. Skälet till att man faller på linjen är när själva syftet istället blivit verktyget för ett särgripande annat syfte, det egna racet. Ta alltid reda på vad dina samarbetsparters kan ha att vinna och /eller förlora på ert samarbete. Det finns många lösningar, det som saktas är viljan. Målgrupp - Vem skall gynnas. Syfte - Vad det skall resultera i. Förutsättningar - Vad vi har att arbeta med. Behov - Vad som behövs Konkreta saknade samarbetsparters. -Arbetsmarknads åtgärd FAS3 -Självförsörjning utan lönestöd - Ek. Förening - Aktiebolag (ideell sponsor-mentor) - Deltagare - Per mån. 5000kr & per deltagare som enkom får nyttjas för deltagarnas anställning. - Företag - Folkhögskola - Fackförbund - Inventarier - Utrustning - Slutkunder RESULTATET ¬ Utbildning ¬ Anställning ¬ Produktion ¬ Försäljning ¬ Slutkunder & marknad ¬ Hållbart ¬ Långsiktigt ¬ På riktigt INKOMSTKÄLLAN Det som växer är skapande av de kreativa luftslotts kanaler med de statliga stöden. Det är egentligen inget annat än en ekonomisk lönsam strategi på andras bekostnad. Bubblan alla vet om men inte vill beröra. Grunden måste alltid vara vem är kunden och vem skall betala PROBLEM Tyvärr uppstår dom när syftet används som ett lätt verktyg för att få in Intäkter i organisationen med Staten som slutkund utan transparens eller uppföljning/kunskap.
 9. 9. Bästa praxis ingen praxis. När man först förstår skillnaden mellan pris och värde kan man se hela perspektivet. Genom att se igenom de oftast välformulerade budskapen kan vi också konkret stoppa de som enkom har ekonomiska syften & Intresse för den egna agendan. Lösningar kräver samverkan. Man måste se vinningen och fördelen med det man gör. Man måste veta för vem och varför man gör det. Allt hänger Ihop oavsett om man tror det eller ej och ingenting behöver vara som det ser ut att vara. Ord är paketering, handling är resultat. Låt dig inte luras inom eller av den komplexa arenan. ¬.

×