Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Søgetrekanten

6,370 views

Published on

Find informationer til dit akademiske arbejde ved brug af søgetrekanten.

AU Studypedia (http://studypedia.au.dk/) er et gratis online studieværktøj du som universitetsstuderende kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer. Her finder du konkrete råd, inspiration og øvelser for studerende lige fra 1. semester til ph.d.-niveau.

AU Studypedia er forankret på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Arts, Aarhus Universitet.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Søgetrekanten

  1. 1. Søgetrekanten Hovedemne Fokuspunkt Afgrænsende begreb www.studypedia.au.dk
  2. 2. Et specialeemne som eksempel Fremmedsprogspædagogik - Mere præcist noget om sprogindlæring på gymnasier.
  3. 3. Den udfyldte trekant Indsat i søgetrekanten kunne søgeordene se således ud Fremmedsprog Indlæring Gymnasium
  4. 4. Den færdige søgetrekant Overvej derefter synonymer og fremmedsprog Fremmedsprog Andetsprog Second language Foreign language Indlæring Tilegnelse Learning Acquisition Gymnasium HF Higher education College/High school
  5. 5. Klar til søgning I en database ser det sådan ud.
  6. 6. www.studypedia.au.dk Klæder studerende på til at arbejde akademisk

×