Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nola garatu zure adimena

549 views

Published on

Adimena garatzeko mota ezberdineko aholkuak,
Ikasleek landutako aurkezpena dbhko ikasleei lagundu nahian ikasketa motak aukeratzen beren adimen mota kontuan izanda.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nola garatu zure adimena

  1. 1. NNOOLLAA GGAARRAATTUU ZZUURREE AADDIIMMEENN AA..
  2. 2. ZEIN DA ZURE ADIMEN NAGUSIA? Adimen matematikoa • Erraza iruditzen zaizu normalean kalkulatzea lagunekin afari bat ordaintzean zenbat tokatzen zaion bakoitzari. • Zure burmuina beti dago sekuentzia logikoen bila. Adimen musikala •Gustuko duzu edozein musika mota entzutea, bai kontzertuetan bai grabazioetan. Adimen soziala •Besteei gauzak azaltzea gustuko duzu. •Jende multzo handiak ez dituzu gorroto, eta nahiago duzu lagunekin elkartzea gaua bakarrik pasatzea baino. Adimen bisuala •Beti arreta jartzen duzu zauden gelaren kolorean edo pertsonen arroparen colorean. Kolore osagarriak erabiltzen dituzu. •Orientabide zentzu ona daukazu. Adimen berbala •Irakurtzea garrantzitsua da zure bizitzan. •Erraza iruditzen zaizu letra zopak egitea •Lagunekin hitz egitean entzun edo irakurri dituzun esaldiak erabiltzen dituzu. Adimen barnepertzeptiboa •Nahiago duzu asteburu lasai bat pasatzea txabola isolatu batean, luxuzko hotel batean egon baino, ehunaka pertsonekin.
  3. 3. BURMUINA EENNTTRREENNAATTZZEEKKOO GGAAKKOOAAKK 1. Sendotu zure neuronak  Burmuinari informazio berria gehitu eta ekintza intelektual berriak egin. 2. Gehiago irakurri  Irakurtzea gure burmuinari ideiak hobeto espresatzera laguntzen dio. Hizkuntza aberasten du. 3. Ariketa fisikoa aldizka egin  Burmuinera ailegatzen den oxigeno kantitatea handitzen baitu. 4. Ikasteko ingurumen egokia izatea  Ikasteko ingurumen aproposa aukeratzeak burmuinaren funtzionamendua errazten du. 5. Autokonfiantza izan  Pentsatzen dugun baino adimen gehiago izan ahal dugu.
  4. 4. 6. Adimen jokoak  Ozenki irakurri eta emozioak zein sentsazioak imaginatu errealak izango balira. 7. Alderantziz idatzi  Irudi bat giratu (180º) eta beste paper batean kopiatu kontenidua kontuan hartu gabe. Hau da, irudiaren lineak margotzea. Horrela ikusmen adimena garatzen da. 8. Orientazioan konfiantza izan  Kokatu inoiz egon garen leku bat. 9. Ariketa planak  Adibidez oinak gurutzatuz eta eskuak otoitz moduan minutu batean jarriz arrazoimena errazten du. 10. Adimenez jan  Burdinak, oxigenoa odoletik hobeto garraiatzen du; Boroak, koordinazioa eta oroimena errazten du; Kolina, adimena azkartzen du; Antioxidanteak, zahar prozesua moteltzen du; Kaltzioak kontzentrazioa handitzen du.

×