Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak Skutecznie Uczyć Się Biologii

29,937 views

Published on

Prezentacja zawiera wskazówki przydatne w procesie uczenia się biologii.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Jak Skutecznie Uczyć Się Biologii

 1. 1. Jak skutecznie uczyć się biologii? Opracowanie: Aleksandra Szemet
 2. 2. Plan uczenia się , czyli jak poprawić efekty kształcenia się bez wydłużania czasu pracy? - określenie priorytetów - należy wybrać właściwe treści (najważniejsze, ważne, najmniej ważne) - ustalenie kolejności działań (czyli zacząć od treści najtrudniejszych, zakończyć tym, czego uczymy się z przyjemnością) - uwzględnienie własnych możliwości - należy określić metodę uczenia się odpowiednią do indywidualnych cech, np. pamięć wzrokowa)
 3. 3. - maksymalne wykorzystanie czasu – nie rozpraszać uwagi na inne działania i uwzględniać przerwy w uczeniu się np. co godzinę - odpowiednie warunki do koncentracji uwagi i dobrego samopoczucia – prawidłowe oświetlenie, wentylacja, pozycja ciała itp. - czas na powtórki - rezerwa czasowa – na nieprzewidziane okoliczności Nie odkładajmy nauki na ostatnia chwilę…
 4. 4. … całkowity czas potrzebny do nauczenia się określonej partii materiału nie jest stały: im więcej czasu poświęcimy w pierwszym dniu, tym mniej go będziemy potrzebować w dniu następnym
 5. 5. Czytanie ze zrozumieniem Pierwsze czytanie – pobieżne, szybkie, połączone z wynotowaniem trudnych wyrazów i ich objaśnieniem, a także analiza schematów – ma służyć ogólnemu zorientowaniu się w temacie Drugie czytanie – dokładne, małymi partiami, należy robić przerwy na streszczenia przeczytanych fragmentów - treści nowe, sprawiające trudności, należy zaznaczyć i powrócić do nich po lekturze całości - ważne informacje należy podkreślić i wynotować w postaci UWAG Trzecie czytanie – dla pełnego zrozumienia i zapamiętania powtarzamy wybrane fragmenty
 6. 6. Powtarzanie… <ul><li>… jest ważne, gdyż najwięcej treści zapominamy po zakończeniu uczenia się ! </li></ul><ul><li>Stosując krótkie powtórki wprowadzamy na stałe do naszej pamięci określone treści – tworzą się stałe połączenia w mózgu pomiędzy neuronami </li></ul><ul><li>Najlepiej pamiętamy następnego dnia materiał powtarzany bezpośrednio przed snem </li></ul>
 7. 7. <ul><li>… czyli uporządkowanego, zwięzłego, przejrzystego zapisu graficznego (tabele, grafy, wykresy, symbole) </li></ul><ul><li>Przygotowanie notatki jest elementem uczenia się pod warunkiem, iż: </li></ul><ul><li>jest ona przemyślana i porządkuje informacje </li></ul><ul><li>nie stanowi bezmyślnego przepisywania czy wycinania </li></ul><ul><li>i wklejania tekstu z Internetu </li></ul>Sporządzanie notatek
 8. 8. Zadanie … - ćwiczenie zapamiętywania Wniosek: łatwiejszy do zapamiętania jest materiał ………
 9. 9. Źródła wiedzy: <ul><li>podręcznik </li></ul><ul><li>nauczyciel </li></ul><ul><li>literatura uzupełniająca (np. z biblioteki) </li></ul><ul><li>czasopisma popularnonaukowe </li></ul><ul><li>telewizja </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>… powinny być umiejętnie wykorzystywane ! </li></ul>
 10. 10. Najbardziej przekonująca jest wiedza o świecie wynikająca z bezpośredniego kontaktu z przyrodą, warto zatem uważnie obserwować środowisko oraz zachodzące w nim zmiany
 11. 11. Burza mózgów - czyli tworzymy mapę poznawczą <ul><li>Co kojarzy nam się ze skutecznym uczeniem się? </li></ul><ul><li>…………………………………………………… </li></ul><ul><li>…………………………………………………… </li></ul><ul><li>…………………………………………………… </li></ul>
 12. 12. Mapa poznawcza …zawiera nie tylko pojęcia, ale także zależności między nimi
 13. 13. Tabela samooceny - propozycja Przykładowe wymagania (umiejętności, wiadomości) umiem niezbyt dobrze umiem nie umiem Postawić hipotezę Skonstruować tabelę Określić podobieństwa i różnice Wykazać zależność między budową a funkcją Porządkować informacje wg wskazanego kryterium
 14. 14. Podsumowanie „ Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się, że…” „ Teraz wiem, że…” „ Zaskoczyło mnie, że…”
 15. 15. I dziękuję za uwagę… Życzę sukcesów w nauce biologii

×