Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole

21,013 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole

  1. 1. Strona 1 z 3ANKIETA DOTYCZĄCA ADAPTACJI UCZNIA W NOWEJ SZKOLESZKOŁA I JADroga Uczennico, Drogi Uczniu.Proszę Cię o wypełnienie ankiety, która ma pomóc mi lepiej Ciebie poznać. Odpowiedz na pytaniaszczerze, bo tylko takie informacje są wartościowe. Ta ankieta nie będzie dostępna dla innych osób,więc proszę, abyś ją podpisała/podpisał imieniem i nazwiskiem.1. Czy lubisz chodzić do naszej szkoły? tak, bardzo lubię czasami lubię niezbyt lubię nie, nie lubię2. Jak czujesz się w naszej szkole? bezpiecznie i dobrze coraz lepiej, przyzwyczajam się do nowego miejsca jeszcze trochę zagubiony, ale nikt mnie nie krzywdzi nieswojo i chciałbym wrócić z tego powodu do swojej starej szkoły inne .........................................................................................................................................3. Czy lubisz swoją klasę? tak, bardzo lubię czasami lubię niezbyt lubię nie, nie lubię4. Jak czujesz się w swojej klasie? lubiany, mam wielu kolegów akceptowany, ale nie mogę liczyć na pomoc innych izolowany, odrzucony wyśmiewany, krzywdzony inne .....................................................................................................................................
  2. 2. Strona 2 z 35. Jeśli czujesz się odrzucony lub krzywdzony, napisz o tym……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….6. Czy masz w klasie dobrą koleżankę/dobrego kolegę?Tak Nie7. Czy Twoja klasa jest zgrana?Tak NieJeśli nie, to napisz dlaczego? .................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………............................8. Jak radzisz sobie z nauką w naszej szkole? nie mam żadnych trudności radzę sobie przeciętnie nauka sprawia mi trudność czuję, że sobie nie radzę z podstawowymi wymaganiami inne............................................................................................................................................9. Moje zachowanie w klasie i w szkole jest: zawsze dobre zazwyczaj dobre czasami złe często złe10. Czy korzystasz z konsultacji prowadzonych przez pedagoga/psychologa szkolnego inauczycieli?Tak NieJeśli tak, to napisz ile razy i z jakiego przedmiotu .................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………..11. Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?Tak NieJeśli tak, napisz jakie to są zajęcia …….................................................................................................12. Gdzie wolisz się uczyć: w szkole, czy w domu?w szkole, ponieważ ……………………………………………………........................................................w domu, ponieważ ………………………………………..……………………………………………………..jest mi wszystko jedno, gdyż …………………………………………………………………………………..
  3. 3. Strona 3 z 313. Rzeczy, które robię w szkole: bardzo mnie interesują są dość interesujące niezbyt mnie interesują całkowicie mnie nudzą14. Czuję, że mógłbym się zwrócić do wychowawcy z problemami: zawsze czasami nigdy15. Dokończ poniższe zdania:Moi nauczyciele traktują uczniów ………………………………………………………………………………Uczniowie w mojej klasie lubią …………….……………………………………………………………………Wolę odpowiedzi ustne z przedmiotów ……..….………………………….................................................Wolę sprawdziany pisemne z przedmiotów ..….………..…………………………………………………….W szkole najbardziej przeszkadza mi ……..……...…………………………………………………………...Zaletą mojej szkoły jest to, że ……………..……….…………………………………………………………...Tutaj jest miejsce na Twój dodatkowy komentarz …………………………………...............................….…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×