Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coöperatief samenwerken

402 views

Published on

Presentatie over coöperatief samenwerken voor bewonersorganisaties. Inclusief de 7 principes van een coöperatie.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coöperatief samenwerken

 1. 1. Coöperaties en coöperatief samenwerken, een kennismaking
 2. 2. 2 EVEN VOORSTELLEN # Clemens Mol – Adviseur ASW # Kenniscentrum Bewonerscoöperaties
 3. 3. 3 VANDAAG  Coöperatief Samenwerken  Het coöperatieve bedrijfsplan  Wat is een coöperatie  De 7 Coöperatieve principes
 4. 4. 4 WAT IS EEN COOPERATIE?  Kenmerken?  Wat is anders dan bij een normaal bedrijf?
 5. 5. 5 VOORBEELD Coöperatieve vereniging De Windvogel
 6. 6. 6 VOORBEELD
 7. 7. WARM | KOUD 1. Voorbeeld: Ik sport veel – warm 2. Niet zo graag - koud 7
 8. 8. GROEPEN 8 Groepsopdracht
 9. 9. 9 VERTEL ELKAAR  Wat zou je in je leven willen bereiken?  Wat heb je anderen te bieden?  Wat heb je je buurt te bieden?  Wat zou je willen doen om je buurt verder te brengen?
 10. 10. ROLLEN  Coach  Leider
 11. 11. TUSSENVRAAG  # Wat is een team?
 12. 12. BEDRIJFSPLAN * Wat is de doelgroep? * Welk maatschappelijk probleem wordt opgelost? *Waarde toevoeging *Economische haalbaarheid? Duurzaamheid? *Wat is je team? *Disciplines in je team? *Waar Staan we na 3 weken/6 maanden/1jaar? *Financiën?
 13. 13. WAT IS EEN COOPERATIE • Economische activiteit • Voor de behoefte van de leden • Sociaal, maatschappelijk, economisch vlak
 14. 14. COOPERATIE Een coöperatie is een organisatie die tot doel heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. Een coöperatie voert een (economische) activiteit uit, maar in tegenstelling tot een bv of nv wordt die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren. 14
 15. 15. KENMERKEN  Vereniging  Op basis van vrijwilligheid  Democratisch aangestuurd  Behoefte van leden staat centraal
 16. 16. 16 DE 7 PRINCIPES
 17. 17. 1 VRIJWILLIGE TOETREDING Coöperaties worden opgericht door een groep van mensen die vrij beslissen om hun middelen te bundelen om gezamenlijk hun doel te realiseren. Het lidmaatschap mag niet geweigerd worden op grond van ras, sociale afkomst, aard, godsdienst of politieke overtuiging. 17
 18. 18. De leden van een coöperatie staan op voet van gelijkheid. De coöperatie wordt democratisch door de leden bestuurd. Iedereen kan mee beslissen, onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal 18 2 DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING
 19. 19. In veel gevallen kan het lid van de coöperatie gebruik maken van de organisatie om economische activiteiten te doen: aankopen, verkopen, lenen, ontlenen, werken. Daarnaast zijn de leden per definitie betrokken want zij hebben een stuk van het kapitaal ingebracht. 3 ECONOMISCHE BETROKKENHEID
 20. 20. Coöperaties staan ten dienste van hun leden en worden door hen gecontroleerd. Wanneer er bijkomende financieringsbronnen nodig zijn – b.v. subsidies van de overheid of een externe financiering –, behoudt de coöperatie haar zelfstandigheid. 4 ONAFHANKELIJKHEID
 21. 21. Opleiding van de leden is nodig om de coöperatie te kunnen besturen en verder te ontwikkelen. Van de coöperaties wordt verwacht dat zij het grote publiek duidelijk maakt dat zij coöperatief werkt en wat daar de voordelen van zijn. 5 ONDERWIJS | TRAINING | INFORMATIE
 22. 22. Coöperaties worden aangemoedigd om hun krachten te bundelen in regionale, nationale of internationale netwerken. De uitwisseling van informatie of werkwijzen leidt tot een betere concurrentiepositie, tot een betere dienstverlening aan de leden en er is meer kans op het voortbestaan van de coöperatie. 6 ONDERLINGE SAMENWERKING
 23. 23. Coöperaties dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. 7 VERANTWOORDING NAAR GEMEENSCHAP
 24. 24. REGELS VAN RAIFFEISEN 1. zelfhulp: iedereen realiseert zich dat je samen beter af bent dan alleen 2. zelfverantwoordelijk: iedereen houdt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid 3. zelfbestuur: je neemt samen verantwoordelijkheid voor de directie en de besturing.
 25. 25. COOPERATIE VORMEN  Consumentencoöperatie  Werknemerscoöperatie  Woningcoöperatie  Afzet of producentencoöperatie  Sociale coöperatie  Verzekering  Bank (Krediet Unie)
 26. 26. TOT SLOT Welk probleem los ik voor mijn doelgroep op?

×