Beer as-a-service

1,309 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beer as-a-service

 1. 1. Beer-as-a-serviceCloudcomputing voor GermanenDe computer industrie lanceert telkens weer nieuwe hypes om haar diensten aan deman te brengen. Vandaag is het centraal in de cloud, morgen vooral weer decentraalen overmorgen is de wereld volledig ge-app-i-fied en wordt deze tekst geprojecteerdbinnen onze 3D-contactlenzen, terwijl onze kinderen geen balletje, maar een serverin de lucht trappen in hun virtuele datacenter.Wat blijft zijn wij, - liefhebbers van het gouden vocht -, die vrijdagmiddag bij de taptot de slotsom komen dat er niets nieuws onder de zon is [1]. Dat het tijd wordt om inklare taal te beschrijven hoe het zit, zodat wij onze klanten kunnen meenemen in demogelijkheden van cloudcomputing. Naar goed Germaans gebruik zal het bierdaarbij als voorbeeld dienen.U die ‘bier’ associeert met dronken voetbalsupporters en irritant brallende mafkezen,wil ik geruststellen. Voor ‘bier’ kunt u elke willekeurige drank invullen. Ik ben ookliefhebber van een goed glas (rode) wijn. Maar wine-as-a-service (waas) en eendouble-whiskey-as-a-service zijn minder geschikt om als voorbeeld te dienen.
 2. 2. De essentieDe essentie van cloudcomputing [2] is geweldig en de droom van elke bierdrinker,het model stelt ons in staat om:Op een eenvoudige manier en op ieder tijdstip directtoegang te krijgen tot de hoeveelheid bier die wij op datmoment nodig hebben.Heerlijk helder. In definities van cloudcomputing worden zaken toegevoegd: dat erminimale actie van de leverancier nodig is en dat de leverancier zijn faciliteiten deeltom te kunnen voldoen aan de vraag etc. Dat zijn logische gevolgen van de essentie.Het cloudcomputing model kan het best beschreven worden aan de hand van:  vijf kenmerken, vier inrichtingsmodellen en  drie leveringsmodellen.Deze zullen in het vervolg worden toegelicht.
 3. 3. Vijf kenmerken1. directe zelfbediening (on-demand self-service)Als je bier nodig hebt, wil je dat ook direct en zonder al te veel gedoe geleverdkrijgen. Onderhandelen met je vrouw of zij het pilsje wil halen of de vreselijke aanblikvan een lege koelkast leiden tot enorme frustraties en kunnen zelfs relaties onderdruk zetten.Het ‘direct’ slaat niet op de zelfbediening, - zelfbediening is per definitie direct -, maarop het zo snel mogelijk in gang zetten van de levering. Dus zonder tussenkomst vananderen en bijvoorbeeld niet eerst betalen en dan pas leveren.2. uitgebreide toegang (broad network access)Bier moet op iedere locatie geleverd kunnen worden. Het transport van bier dientdaarom gestandaardiseerd te worden en de logistieke voorzieningen moetenvoldoende zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Een file op de A2 of een stakingbij de vliegverkeerleiders mag de levering van het bier, - en vooral mijn bier -, opgeen enkele wijze in gevaar brengen.Ook moet het bier door de eindgebruiker op verschillende wijze genuttigd kunnenworden. Er zijn nu eenmaal drinkers die liever uit een ‘fluitje’ (thin clients) drinken en
 4. 4. bierdrinkers die het liefst een bloemenvaas volgooien (fat clients). Ik hoef u mijnbeste lezer niet uit te leggen onder welke categorie uw schrijver valt.3. gedeelde capaciteit (resource pooling)De leverancier moet in staat zijn om mij op tijd de juiste hoeveelheid te kunnenleveren. Dat kan hij voor elkaar krijgen door een fabriek te laten draaien enopslagcapaciteit te reserveren waarmee hij meerdere klanten kan bedienen. Dat hijook mijn buurman bedient, maakt mij niet uit. Als ik mijn bier maar krijg.Als klant wil ik soms weten, waar de fabriek en de opslag van de leverancier zichbevindt (availability zones). Zo krijg ik meer zekerheid over de transporttijden als ikweet dat de opslag in Nederland is. Ook de borging van wetgeving (compliancy) rondhygiëne is in Nederland en Duitsland wat beter geregeld dan in andere landen. WijGermanen willen zuiver bier.4. snelle schaalbaarheid (rapid elasticity)De bierleverancier moet rekening houden met mijn, - overigens best voorspelbare -,drinkgedrag. Ik verwacht dat hij rekening houdt met de pieken en dalen in mijnconsumptie.
 5. 5. Zo tegen de zomer in het achtertuintje gaat het nu eenmaal wat harder, dan bij deopenhaard met een slecht boek.Hoe de leverancier het regelt maakt mij niet uit, áls hij het maar regelt en het geengevolgen heeft voor de levertijd en de kwaliteit.5. betalen naar gebruik (measured service)Wij blijven Hollanders. Vreselijk om het van je vrouw afgetroggelde zakgeld (max 20euro) in een pot te deponeren (capex) en vervolgens 2 biertjes te drinken, omdat ergasten zijn die nog sneller drinken dan jij. Ik wil betalen naar gebruik, dus er moetiemand zijn die het bonnetje bijhoudt en deze op vooraf afgesproken momentenpresenteert.
 6. 6. Vier inrichtingsmodellen1. zelf bieren (private cloud)Als er een uitvinding-van-de-eeuw-verkiezing zou bestaan,zou de thuistap zeker in de top 10 staan. Een voorbeeld vaneen private cloud infrastructure. De cruciale vraag bijinrichtingsmodellen (cloud deployment models) is: voorwelke doelgroep is de voorziening geïnstalleerd? Eenthuistap heb je voor je eigen gebruik (familie, vrienden) en isdaarmee een voorbeeld van een private cloud inrichting.Je zou je kunnen afvragen voldoet de thuistap aan de vijf kenmerken vancloudcomputing, als je dat bekijkt vanuit het perspectief van de doelgroep waarvoorde voorziening is aangeschaft, is dat het geval: de doelgroep kan de thuistap snelbedienen en er wordt onmiddellijk geleverd in het glas naar keuze (1), iedereen kanbij de tap (2), er is genoeg bier op voorraad (3) en omdat er nog wat vaatjes in dekoelkast liggen kan er snel bijgeplaatst (up-scaling) worden (4), het betalen voorgebruik is bij een prive voorziening minder relevant (5) en wat dit aspect betreft nietecht cloudcomputing volgens de letter van de wet. De biertjes smaken er gelukkigniet minder om.
 7. 7. Het nadeel van de thuistap is dat je capaciteit toch gelimiteerd is en je moeilijk kuntafschakelen (down-scaling), je zelf het voorraadbeheer en de investering moet doenen het ruimte kost in jouw keuken.Ook de aanpasbaarheid (customization) isminimaal, ook al is het ook mogelijk om je privebierbrouwerij in te richten [3] om je eigen bier tebrouwen. De keerzijde van deze private cloudimplementatie is dat je zelf veel kennis en nog meerapparatuur in huis moet halen. Ik zie moeders alkijken.Een alternatief is om de biertap of je prive brouwerijniet thuis (on-premise) te installeren, maar een ruimte te huren waar je je spullenplaatst (housing) of waar je gebruik maakt van reeds aanwezige middelen en kennisvan het brouwproces (hosting).
 8. 8. 2. samen bieren (community cloud)Als een voorziening wordt neergezet voor een groep gebruikers met dezelfde missieof belangen spreken we over een community cloud.Zo ben ik supporter van de beste amateurvoetbalclubvan Nederland [4]. De club begrijpt haar leden enheeft naast haar doel om kampioen te worden ook alsdoel om een gezellige vereniging te zijn (hetmaatschappelijk belang van sociale sportcontactenwordt zwaar onderschat). Genoeg bier op het juistemoment hoort daarbij. Dus regelde de club voor haarleden een eigen infrastructuur om dit te faciliteren.De kenmerken van cloudcomputing toegepast : de doelgroep heeft snelle toegangtot het bier en kan van de tap of uit de fles kiezen, er zijn meerdere tappunten, zodatje direct geholpen kunt worden (1). De bar is goed bereikbaar en het bier wordt directoverhandigd (2). Er is meer dan genoeg bier op voorraad (3) en gezien deregelmatige kampioenschappen is er een koeling waardoor aan de piekvraagvoldaan kan worden (4), tenslotte betaal je alleen voor gebruik (5).
 9. 9. 3. iedereen bieren (public cloud)Is een voorziening ingericht om een breed publiek te faciliteren dan spreken we overeen public cloud. Een voorbeeld is de Heineken fabriek met haar distributie netwerk(supermarkten, kroegen).Kenmerken als gedeelde capaciteit en snelle schaalbaarheid spreken voor zich,omdat de fabriek(en) zijn ingericht om veel consumenten te bedienen is ervoldoende capaciteit en wordt er rekening gehouden met seizoenen enevenementen.Uitdaging bij een public cloud voorziening is de directe zelfbediening en de bredetoegang. De fabriek zelf heeft geen zelfbedieningsportaal en er is geen directtransport naar de eindgebruiker (een gat in de markt als je het mij vraagt: multi-plexen die waterleiding!). Fabrieken gebruiken distributiecentra en winkels om hetbier bij de eindgebruiker en zo goed mogelijk te voldoen aan de cloudcomputingkenmerken. Deze distributeurs (cloud carriers) voegen geen waarde toe aan dekwaliteit van het product.Bij cloudcomputing zien we dezelfde mechanismen. Tegenwoordig zijn er content-delivery-networks (CDN’s) die door de fabriek (Amazon) geleverd worden om de(wereldwijde) distributie van statische content (bijvoorbeeld plaatjes) te versnellen.
 10. 10. 4. bieren op verschillende manieren (hybrid cloud)Een hybrid cloud oplossing is de combinatie van één of meerdere van de hierbovengenoemde inrichtingsmodellen.Hybride cloud oplossingen kun je goed toepassen voor noodsituaties. Voorbeelden:Noodscenario IDe thuistap heeft het begeven (disaster recovery).Noodscenario IIMijn broers komen bierdrinken zodat de time-to-market in gevaar komt, omdat er zogigantisch traag getapt wordt (latency).Alternatieven zijn de private cloud van de buurman inzetten of een paar kratten uit depublic cloud halen.
 11. 11. drie leveringsmodellenDe leverancier kiest niet alleen een inrichtingsmodel maar ook een manier vanservice verlening aan haar klant. Daarin worden drie vormen (delivery models)onderscheiden.1. Software as a service (Saas)Beer-as-a-service betekent dat de leverancier mij direct en conform de kenmerkenvan cloudcomputing bier levert. Ik hoef zelf geen investeringen te doen in middelen,kennis of faciliteiten, ik krijg gewoon voldoende bier geleverd op een eenvoudigemanier en op het moment dat ik dat wil. Dit is wat wij Germanen willen.Natuurlijk zijn er belangrijke aandachtspunten bij dit leveringsmodel. Denk aanvragen als: heeft er niemand aan mijn bier gezeten (security)? Zijn de ingrediëntenvan goede kwaliteit (quality cloud enablers)? Hoeveel controle heb ik over delevering? In hoeverre kan ik het product aanpassen? Etc.Zolang er twijfel is over de distributie, veiligheid, capaciteit, aanpassingvermogen,continuïteit, performance, zelfbediening, support etc. zullen alternatieven overwogenworden, maar zodra deze twijfel is weggenomen is er geen weg terug. Het is niet devraag óf cloudcomputing een succes wordt, de vraag is wanneer je het gaattoepassen en met wie?
 12. 12. 2. Platform as a service (Paas)Er zijn weinig klanten die zelf bier brouwen. Maar stel je zou het willen, ga je dan jeeigen fabriek bouwen of gebruik je de kennis en voorzieningen van een leverancierdie de kennis, middelen en faciliteiten in huis heeft? Een dergelijke leverancier leverteen platform als dienst.Bier is niet zo’n best voorbeeld als het gaat om de service modellen Paas en Iaas.De reden is dat bier geen complex product is. De handleiding past op het productzelf en ik kan me niet herinneren de helpdesk van Heineken te hebben gebeld,omdat ik de dop niet van de fles kreeg of ik de hoeveelheid hop wat tegen vondvallen (support).Software is vaak wel complex en de software ontwikkelaar kan zijn tijd beter stekenin het ontwikkelen van software dan in het bouwen en onderhouden van eenomgeving waar die software op draait, inclusief onderliggende software en services(technology stack).
 13. 13. 3. Infrastructure as a service (Iaas)Een laatste variant is dat er uitsluitend technische middelen als dienst wordenaangeboden. Bij cloudcomputing zijn dat bijvoorbeeld computer capaciteit(processor, RAM), opslagcapaciteit (storage) en netwerkvoorzieningen (network) diegeleverd worden in de vorm van virtuele servers, die je zelf (selfcare) bij- ofafschakelt.Het voordeel is dat u zelf geen faciliteiten (datacenters) hoeft te huren en te beherenen hardware hoeft aan te schaffen, terwijl u wel alle vrijheid heeft om uw eigensoftware te installeren en te configureren. Kortom, u heeft meer tijd om bier tedrinken… eh… met uw core-competence bezig te zijn, omdat u een vorm vancloudcomputing heeft toegepast die het best bij uw business model past.
 14. 14. TOT BESLUITContactEnthousiast geworden over cloudcomputing? Ik ben altijd beschikbaar om u onderhet genot van een goed glas bier (of wijn) toe te lichten hoe cloudcomputing uwbusiness succesvoller kan maken.Geen interesse? No problem, donate me a beer.© 2012 - Klaas Heek – Solution Architect - kheek@asp4all.nlBronnen[1] Prediker 1:9 - http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Pred1[2] The NIST Definition of Cloud Computing - Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient,on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers,storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effortor service provider interaction. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf[3] Zelf bierbrouwen: http://bestbrouw.nl/[4] v.v. IJsselmeervogels: http://vvijsselmeervogels.nl/

×