Successfully reported this slideshow.

ASF-Cat Memòria 2010

656 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ASF-Cat Memòria 2010

 1. 1. Arquitectes Sense FronteresArquitect de Catalunya Demarcació Memòria d’Activitats 2010
 2. 2. Arquitectes Sense Fronteres - 2010 han estat:Cooperació Local Cooperació Internacional Cooperants al SudGiovanni Roncador Paulina Aguilar Matteo Caravatti (Mali)Matilde Accorenti Guido Alonso Chiara Gugliotta (Mali)Hugo Acuña Cristina Anglès Josep Martínez (Moçambic)Nacho Alvarez Aitana Arroyo Pepe Murillo (Cuba)Nuria Argilés Marge Barradas Salvi Ros (Burkina Faso)William Barcia Ezequiel BiondiniMarina Bermudez Carles Bonet Junta DirectivaAinara Bilbao Ariadna Campins Xavier Codina, presidentGabriella Bonaccorso Matteo Caravatti Mariola Foix, tresoreraIsabel Bosquet Alexandre Carbonnel Alexandre Carbonnel, secretariRoberto Bottura Anna CastelliPhillipe Bürcher Guillem Clement Equip tècnicxabier Cadorniga Xavi Codina Alexis Duroux, CooperacióAriadna Campins Alba Colell internacionalMatteo Caravatti Ana Carla Cortes Sergi Frías, Cooperació localDaniel Damilano Mireia Cruz Milica Pavlica, Cooperació localAndrés De la Riva Ana Paula De Oliveira Manel Rebordosa, ResponsableMarc Fando Mar Desveus Demarcació CatalunyaPili Iglesias Paloma DillonLaura Juan Miquel Feliu Grups de treball actiusMaria Elisa La Ferla Carmelo FernandezAlice Lancien Xavier Ferrer Cooperació InternacionalCarlos Lopez Mariola Foix BurkinaMalíPilar Marina Lucía Gorosito CubaMaria Marta Maria Grande Costa d’IvoriEmanuela Miceli Chiara Gugliotta MoçambicChiara Mocci Cinzia MaggioMontse Pedret Josep Martinez Cooperació LocalPere Pujol Angela Miró Prats Barris/Raons PúbliquesMaria Rios Chiara Mocci Barris/DistrictesInés A. Rodríguez Marta Monsó ReformesJorge Romero Marta Ortiz DiagnosisMartin Sanchez Giusi OttonelliSandra Simón Maria Rios Sensibilització i FormacióJosep Maria Soler Gras Esther Rios IntercanviantEva Suarez Susana Rodriguez experiènciesCristina Tomas Salvi RosAbel Xavier Vila Bernat SanzBea Yuste Gerardo ShulmanLucia Zandigiacomi Xavier Solà Josep Maria SolerComunicació Eva SuarezBeatriu Doñate 2
 3. 3. índex ASF? Ara més que maiComissió de Cooperació L’any 2010 ha estat un any difícil. LesINTERNACIONAL 4 dificultats econòmiques que han colpejat la societat catalana com a conseqüència de la crisi han arribat a ASF, submergintBURKINA FASO 5 l’entitat en un context d’escassetat deMALI 6 recursos generalitzada. Això s’ha vistMOÇAMBIC 6 agreujat per una onada de canvis interns;CUBA 7 antics companys han marxat i d’altres han arribat, aportant noves dosis d’il·lusió i compromís però també trobantComissió de Cooperació a faltar l’experiència i capital humà delsLOCAL 8 absents. En aquestes condicions, ha estatREFORMES 9 important tenir present que la idea queDIAGNOSI / HABITATGE 10 ens mobilitza com a entitat no es donarBARRIS 11 el que ens sobra, sinó compartir el que tenim i reclamar justícia per als qui no tenen res. Si ASF tenia sentit en un mónSENSIBILITZACIÓ 12 de bonança econòmica, encara en té més en un context de crisi, on compartir esdevé la única possibilitat deFORMACIÓ supervivència per a molta gent i on laI VOLUNTARIAT 13 injustícia mostra la seva cara més cruel. Des d’ASF continuarem doncs treballantCOMUNICACIÓ 14 i posant tota l’energia de la que ens sentim capaç@s per tal d’aconseguir un model de societat més just i solidari basatINFORMACIÓ en el respecte dels drets fonamentals deECONÒMICA 15 les persones aquí i arreu a través de l’esforç de tots els voluntaris i voluntàries que col·laboren en el dia a diaENTITATS de l’entitat.COL·LABORADORES 17 Ara més que mai. Gràcies a tots i totes les que ho heu fet possible L’equip d’ASF-Cat 3
 4. 4. Comissió de Cooperació INTERNACIONAL“No podem permetre que un entorn econòmicdesfavorable ens obligui a deixar de banda elscompromisos contrets l’any 2000.Aquest no és moment de retrocedir, sinód’accelerar els avenços cap a la consecució delsObjectius del Mil·leni i enfortir l’aliançamundial per al desenvolupament. Si la comunitatmundial respon de manera constructiva a la crisi,els objectius encara poden assolir-se”Ban Ki-moon,Secretari General de l’Organització de les NacionsUnides 4
 5. 5. BURKINA FASOPromoció de les dones productores de karité a la zona rural de Tanghin-Dassouri L’àrea internacional d’ASF Catalunya participa a partir del mes de novembre en un projecte a Burkina Faso que ajuda més d’un miler de dones a produir una mantega típica del país. La intervenció d’ASF, que acabarà el juny del 2011, s’inclou en un projecte local que busca que les dones siguin autosuficients i contribueixin al desenvolupament econòmic de la comunitat. Per assolir aquest objectiu, ASF Catalunya col·laborarà colze a colze amb l’associació local Ragoussi, una entitat Fabricació de mantega de Karité per part de lassociació Ragussi que treballa per a la integració de la dona al teixit social i econòmic de Burkina Faso. L’associació promou uncol·lectiu de 1.500 dones perquè produeixin l’anomenada mantega de karité i altres derivats i ajudin adonar a valor als productes locals de la regió on viuen.L’entitat Ragoussi treballa a 22 dels 31 poblats que hi ha a la Comuna Rural de Tanghin-Dassouri.L’associació ensenya les dones a produir la mantega de karité i a vendre-la. D’aquesta manera, reben leseines necessàries per elaborar un producte, però sobretot per comercialitzar-lo. Les dones són,precisament, un dels col·lectius més vulnerables de Burkina Faso: el 88% són analfabetes. El karité és un oli vegetal que s’utilitza en la producció de margarina, cosmètics i productes farmacèutics.Es tracta d’un dels productes d’exportació de Burkina Faso i, des de sempre, ha estat recollit i transformatper les dones del país. Des del 2003, l’associació es dedica a la producció de karité biològic. El fet que lesdones també puguin vendre’l és un pas cap a la seva autonomia. La intervenció d’ASF a Tanghin-Dassouri té unpressupost de prop de 143.000 euros, el 69,6% delsquals han estat subvencionats per la Fundación Caja deArquitectos (FQ). En aquest cas, ASF Catalunya farà,en realitat, una col·laboració, perquè l’associacióRagoussi té gran experiència i reconeixement a la regióon treballa.ASF Catalunya espera que la seva intervenció aBurkina Faso doni quatre resultats: millorar lescondicions econòmiques i la generació d’ingressos dela població rural; ampliar l’accés a la formació i Les instal.lacions de lassociació (a la imatge,l’alfabetització de les dones; incrementar la sensibilitat els forns) són actualment molt precariesen salut reproductiva i materno-filial i oferir unesmillors condicions de treball a les productores de karité Estat Actual: iniciat novembre 2010de l’entitat Ragoussi. Finançadors: Caixa d’Arquitectes Pressupost total: 142.971 € Sector de Treball: Producció/ CapacitacióEl cooperant que anirà a la regió de Tanghin-Dassouri Contrapart: Association Ragussien nom d’ASF Catalunya serà Salvi Ros, membre del Beneficiaris: 1.200 dones membres de l’asociaciógrup de treball de la delegació a Burkina Faso.El projecte s’emmarca en les actuacions que ASF Catalunya va iniciar el 1992 al continent africà contra lapobresa. Des del 1999 la Demarcació de Catalunya treballa de forma específica a l’Àfrica Subsahariana,on té els següents objectius: prioritzar les estratègies de desenvolupament que milloren l’accés de lacomunitat als serveis socials bàsics; donar suport a l’empoderament dels col·lectius més vulnerables iampliar l’experiència de l’ONG a la zona. 5
 6. 6. MALI Projecte per a la millora de la xarxa sanitària i productiva a la regió de Bandiagara A final del mes de març van tornar Chiara Gugliotta i Matteo Caravatti de Mali donant per finalitzat el primer projecte de la Demarcació de Catalunya dASF en aquest país. Aquest projecte de cooperació amb lassociació local Actions de Promotion Humaine, iniciat al desembre del 2008, pretenia contribuir a la millora de la xarxa sanitària i productiva en la comuna de Wadouba, regió del país Dogon. Es va poder realitzar gràcies al suport econòmic de lAgència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament i el Col·legi dArquitectes de Catalunya. Concretament es van construir un centre de salut format per un dispensari, una maternitat i una farmàcia en el poblat de Kani-Gogouna, capital de districte, i un Prototip de Magatzem de cebes de gran prototip de magatzem de cebes de gran capacitat (20 capacitat construit en el marc dels tones) pels 500 productors del poblat de Bolmo. Els projectes de ASF a Bolmo (Mali) edificis es van realitzar amb la participació de la població i el suport dartesans locals utilitzant elEstat actual: Finalitzat en febrer 2010 sistema constructiu de la volta nubiana, amb blocs deFinançadors: Agencia Española de CooperaciónInternacional, Col·legi Arquitectes de Catalunya tova i pedres excavades in situ.Pressupost total: 203.601,00 €Sector de treball: Sanitat/Produció Arquitectes Sense Fronteres incideix a l’àmbit sanitari iContrapart: Actions de Promotion Humaine productiu per donar resposta a les prioritats marcadesBeneficiaris: Directament es beneficiaran les 1.500 per la població local. Pel que fa a l’àmbit sanitari, espersones que viuen a Kani-Gogouna i 500 productorsde Bolmo. De manera indirecta, les 15.000 persones construeix un centre sanitari a Wadouba; quant ade la regió d’incidència del projecte. l’àmbit productiu s’ha previst la construcció d’un magatzem per a la conservació de productes agrícoles.MOÇAMBICMillora de les condicions sanitàries a laprovíncia d’Inhambane.Informació General:L’actuació que es concreta en aquest projecte,respon a la tercera fase del programa d’acciódirecta entre l’ACCD i La DPS-I, assumit per ASF,per la millora de la xarxa sanitària pública a laprovíncia d’Inhambane.En concret el treball es centra en dues línies: donarsuport a la gestió que realitza la DireccióProvincial de Salut d’Inhambane actualitzant el seuPla d’inversió de la província en el sector de salut; Imatge del centre sanitari rehabilitat de Rio das Pedrasi enfortir la xarxa primària de salut amb la (Inhambane – Moçambic)rehabilitació del centre de salut de Río Das Pedras ila construcció d’una nova maternitat dins d’aquestmateix centre. Pressupost total: 175.712,91€Beneficiaris: Directament es beneficiaran les 7.500 Finançadors: ACCD—Generalitat de Catalunya, Fondopersones que viuen a la regió d’incidència del centre Galego, Col·legi Arquitectes de CatalunyaContrapart: Direcció Provincial de Salut d’Inhambane Estat Actual: Finalitzat en febrer 2010 Sector de Treball: Infraestructures bàsiques/Sanitat 6
 7. 7. CUBAErradicació de “cuarterías” al municipi de Las Tunas (2ª fase) Informació General: Aquest projecte és la segona fase del programa d’eradicació de “cuarterías” que prossegueix amb el mateix objectiu de millorar les condiciones i qualitat de vida d’aquesta franja de la població del municipi de Las Tunas. Un total de 18 famílies es beneficiaren de les noves vivendes previstes per a aquesta fase. Estat Actual: En execució Finançadors: Junta Comunidades Castilla La Mancha Pressupost total: 222.911,20 € Sector de Treball: Habitatge / Desenvolupament Local Contrapart: Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda Beneficiaris: La Població resident a la zona de Las Cuarterias del Municipi de Las Tunas. Imatge virtual d’un model de cuartería rehabilitatMillora de la qualitat de vida de la població mitjançant la recuperació progressivadel fons habitacional del municipi de Centro HabanaInformació General:L’objectiu és el d’incrementar el fons habitacional de la zona del Barro Chino de l’Havana recolzant a les famíliesafectades per la reconstrucció de l’edifici del C/ Barcelona entre Águila i Amistad, proporcionant-los un hàbitat digne através de la construcció de nous habitatges amb tècniques sostenibles i de baix cost, i enfortint la integraciócomunitària dels beneficiaris/es. Concretament es tracta de la construcció de 15 habitatges en dues parcel·les de CentroHabana als carrers Campanario i San JoséEstat Actual: EnexecucióFinançadors: Col·legiArquitectes deCatalunya, AgenciaEspañola deCooperaciónInternacionalPressupost total:250.978,00 €Sector de Treball:Habitatge /Desenvolupament LocalContrapart: Oficina delHistoriadorBeneficiaris: 15 nuclisfamiliars amb un totalde 3 9 ocupants Inici de les obres per a la Millora de la qualitat de vida de la població mitjançant la recuperació progressiva del fons habitacional del municipi de Centro Habana – La Habana 7
 8. 8. Comissió de Cooperació LOCALLa Comissió de Cooperació Local concretitza lareivindicació del dret a una vivenda digna i deldret a la ciutat en intervencions contra lesdiferents formes dinfravivenda i dexclusiósocial i marginació que es deriven de laincorrecta satisfacció daquests drets aCatalunya. Aquestes intervencions formen part perelles mateixes de làmbit dactuació del sistemade serveis socials, en tant que tenen com aobjectiu "garantir les necessitats bàsiques delsciutadans, posant atenció en el manteniment dellur autonomia personal i promovent eldesenvolupament de les capacitats personals, en unmarc de respecte per la dignitat de les persones(llei 12/2007 de serveis socials) 8
 9. 9. REFORMESEl Grup de Reformes d’ASF Catalunya continua treballant perquè les entitats sense ànim de lucreprestataries de Serveis Socials (SS) puguin atendre els col.lectius més desfavorits. Durant el 2010 elsequips de voluntaris han treballat en cinc projectes: Àmbit Dona és un centre de dia per a treballadores i treballadores sexuals ubicat al carrer de Sant Rafael 16 de Barcelona que el grup de Reformes ja va rehabilitar fa vuit anys. El 2010 s’ha habilitat un laboratori amb capacitat de realitzar anàlisis de sang, la prova del virus VIH, embaràs, etc. així com una sala de consultes de seguiment socio-laboral. Aquest Els locals dÀmbit Dona després de la primera rehabilitació conduida pel Grup de projecte ha estat posible gràcies al Reformes ASF-Cat finançament de l’Obra Social dela Fundació La Caixa.Ambit prevenció - Un altre projecte que el grup de Reformes porta entre mans és la rehabilitació d’unlocal per a Àmbit Prevenció situat al número 5 del carrer de Sant Germà de Barcelona. L’objectiu ésreformar un segon pis per oferir tallers i activitats de reinserciólaboral per a joves. Es preveu l’habilitació d’un espai per fertallers de fabricació de sabons o bé un altre que tindria usosinformàtics.Fundació Prisba - El grup de Reformes d’ASF està treballantactualment en la reforma d’un local de la Fundació Prisba,dedicada a l’atenció de la gent gran. Les reformes del local, situatal número 18 del carrer Carders de Barcelona, consistiran enarranjar el rebedor i en fer un espai tancat que permeti visitar elsfamiliars o amics amb privacitat, així com redistribuir lesdependències de l’èquip tècnic.Centre Social de Sants - La quarta actuació en marxa es troba alCentre Social de Sants, al número 30 del carrer Olzinelles deBarcelona. En aquest cas, el grup ha de consolidar les bigues dellocal i habilitar el segon pis, que es destinarà a fer tallers i salesde reunions.Projecte Home - Finalment, els voluntaris de Reformes d’ASF Un equip de voluntaris del Grup dehan de fer una actuació puntual a un centre de desintoxicació Reformes dASF-Cat en els locals de lasituat a Montcada i Reixach. La col·laboració d’ASF amb Fundació PrisbaProjecte Home vé de lluny. Després de fer diversos treballs, aracal arranjar un mur de càrrega que presenta una esquerda.Relació d’Intervencions Projecte: Àmbit Dona Projecte: Àmbit Prevenció Estat Actual: Finalitzat el 2010 Estat Actual: En Execució ( Beneficiaris: Col·lectiu de Beneficiaris: Col·lectiu de joves treballador@s sexuals del Raval Inmigrants en risc d’exclusió social Pressupost: 15.750 € Pressupost: En fase d’estudi Finançador: Fundació Obra Social La Finançador: Col·legi d’Arquitectes de Caixa i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya CatalunyaProjecte: Fundació Prisba Projecte: Centre Social de Sants Projecte: Projecte HomeEstat Actual: En Execució Estat Actual: En Execució Estat Actual: En ExecucióBeneficiaris: Gent Gran Beneficiaris: Barri de Sants Beneficiaris: PersonesPressupost: En fase d’estudi Pressupost : En fase d’estudi drogodependentsFinançador: Col·legi d’Arquitectes de Finançador: Col·legi d’Arquitectes de Pressupost: En fase d’estudiCatalunya Catalunya Finançador: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 9
 10. 10. El grup de Reformes ha realitzat paral·lelament diverses accions d’assessoria a associacions i entitatssense ànim de lucre que realitzen activitats dirigides cap a col·lectius vulnerables relacionades ambl’adaptació de locals a les normatives vigents, revisió de projectes de reforma o de pressupostos d’obra.DIAGNOSI / HABITATGE Relació d’Intervencions de Diagnosis 2010 Lequip humà de la Comissió de Cooperació LocalProjecte: Camí del mas Fortuny (Sant Cugat) recolza als professionals dels Serveis SocialsDemandant: Serveis Socials Aj.Sant Cugat mitjançant la realització sota demanda de diagnosisNaturalesa de la intervenció: Seguiment individualitzatde casos d’infravivenda per al sistema de Serveis Socials oculars en habitatges potencialment degradats, enEstat: tancat situació dinfravivenda o amb potencials barreresProjecte: C/Socrates (Barcelona) arquitectòniques, amb lobjectiu de detectarDemandant: Col·lectiu El Crepuscle patologies que tinguin una influencia directa en laNaturalesa de la intervenció: Seguiment de casos vida dels habitants i que puguin ser a larrel de lad’infravivenda per a col·lectius cívicsEstat: tancat seva problemàtica social, com ara barreresProjecte: C/Democràcia (Barcelona) arquitectòniques, assetjament immobiliari,Demandant: Col·lectiu La Guarida situacions dinfravivenda o de risc dinfravivendaNaturalesa de la intervenció: Seguiment de casos per carències arquitectòniques (manca ded’infravivenda per a col·lectius cívics ventilació, insalubritat, riscs de la llar, esquerdes,Estat: tancat etc.).Projecte: C/Font del Fumet (La Floresta)Demandant: Serveis Socials Aj.Sant CugatNaturalesa de la intervenció: Seguiment individualitzat Les intervencions de la Comissió de Cooperacióde casos d’infravivenda per al sistema de Serveis SocialsEstat: tancat Local en matèria de diagnosis són sempreProjecte: Camí de Can Fló (Les Planes) realitzades amb la intermediació del tècnic/a deDemandant: Col·lectiu Can Fló l’administració competent en la matèria,Naturalesa de la intervenció: Seguiment de casos generalment assistents/es socials. En els casos ond’infravivenda per a col·lectius cívics persones en situació de risc o en situació dexclusióEstat: tancat social efectiva sol·liciten directament el servei deProjecte: Plaça Cristóbal Ramos (Sabadell)Demandant: Serveis Socials Aj. de Sabadell diagnosi a ASF la Comissió Local deriva el cas alNaturalesa de la intervenció: Seguiment individualitzat tècnic/a de l’administració corresponent qui, ende casos d’infravivenda per al sistema de Serveis Socials últim terme, ratificarà la necessitat duna acció deEstat: En execució diagnosis per part de la comissió i en rebrà elsProjecte: C/Freser (Barcelona) resultats en forma dinforme, propostes, projecte oDemandant: Col·lectiu Monte GuanteNaturalesa de la intervenció: Seguiment de casos el que la Comissió de Cooperació local considerid’infravivenda per a col·lectius cívics pertinent.Estat: tancatProjecte: Can Piella La metodologia dactuació en casos de diagnòsticDemandant: Col·lectiu Can Piella implica una primera fase didentificació, en la qualNaturalesa de la intervenció: Seguiment de casos el tècnic/a de l’administració presenta la sol·licitudd’infravivenda per a col·lectius cívicsEstat: En Execució de diagnosis. Un cop presentada la sol·licitud, la Comissió delega lexecució en un equip de voluntaris específic per a cada cas, format per un mínim de tres persones seleccionades entre la cartera de 25 voluntaris en actiu que conformen la base dels recursos humans de la Comissió. En cada equip es obligatòria la presència dalmenys un arquitecte col·legiat, de manera que lacció tingui en cada cas la validesa legal dun peritatge. Cada equip realitza les baixades a terreny necessàries ja sigui en companyia del tècnic/a dels serveis socials que ha sol·licitat el servei ja sigui de manera independent i presenta finalment les seves conclusions al professional dels serveis socials mitjançant un informe global firmat pel voluntari col·legiat que ha seguit el cas. En els casos on siguin necessàries intervencions posteriors (com ara reformes en casos de barreres arquitectòniques) la Comissió es coordina amb el tècnic/a de l’administració que ha demanat la intervenció i amb la resta dactors implicats (comunitat de veïns, etc.) per tal delaborar una proposta tècnica adequada. 10
 11. 11. BARRISEn el grup de Barris es concentra la faceta de moviment social i de militància per a models de gestióinclusius i participatius en l’administració de la ciutat. El grup de Barris recolza els moviments veïnals iles xarxes associatives locals en matèria de ciutadania i participació i assessora el conjunt del teixitassociatiu en temes relacionats amb l’administració de la ciutat, com ara el seguiment de temesurbanístics, requalificacions, exposició pública de plans o de programes urbanístics, etc.Uns dels objectiu del treball de la comissió és el reconeixement de la participació ciutadana com aelement imprescindible en els processos de transformació urbana. Des de fa anys, treballem en lapromoció dun diàleg actiu entre ciutadania, tècnics i administració. Amb la finalitat de proporcionar leseines tècniques necessàries perquè el diàleg sigui eficient, hem donat assessorament tècnic a associacions,plataformes, veïns i col·lectius implicats en la construcció comunitària de lespai urbà. Per altra banda,sha treballat en la sensibilització de les conseqüències que els plans urbanístics tenen sobre els col·lectiusmés vulnerables. El 2010 s’ha caracteritzat pel Projecte Raons Públiques i per la reactivació del grup devoluntaris de seguiment de la realitat urbanística dels districtes de la ciutat de Barcelona.Projecte “Raons Publiques” Durant el mes de maig de 2010 el grup de Barris, sota l’etiqueta de grup “Raons Públiques”, va ser galardonat per Foment de les Arts i del Disseny en el marc del concurs Racons Públics per la seva proposta de remodelació dels baixos del Pont de la Marina (Fort Pienc) elaborada a través d’un procés participatiu obert a totes les organitzacions veïnals. Les propostes del grup Raons Públiques pretenien proposar criteris d’avaluació dels projectes arquitectònics no basats exclusivament en el seu component estètic sinó, sobretot, en la seva gènesis i funció social. L’experiència obtinguda en el marc dels diferents processos participatius implementats en el marc Exposició itinerant sobre les metodologies del FAD ha estat volcada en una exposició participatives de disseny de l’espai públic itinerant la qual ha estat exposada, entre altres, a la utilitzades en el marc del FAD FCONGD, Fundació SER-GI (Girona), ETSAB, ETSAV. Per altra banda s’han realitzat diverses xerrades i altres activitats de difusió. Actualment el projecte Raons Publiques està centrat en el desplegament d’un veritable procés participatiu que superi les limitacions temporals inherents al concurs del FAD i que condueixi a l’elaboració d’un projecte arquitectònic validat pel conjunt del teixit social del barri de Fort Pienc. Estat Actual: En execució Finançadors: Generalitat de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Pressupost total: 8.500 € Sector de Treball: Urbanisme/Participació Ciutadana Proposta Guanyadora del concurs Racons Contrapart: Teixit cívic del barri de fort pienc Beneficiaris: Població del barri de Fort Pienc, Col·lectiu Públics professional del món de l’arquitectura i l’urbanisme. 11
 12. 12. SENSIBILITZACIÓ Dia mundial de l’Hàbitat Cada any, el primer dilluns doctubre (4 d’octubre aquest any) es celebra el Dia Mundial de l’Hàbitat. Aquest any hem aprofitat l’ocasió per a reflexionar sobre les relacions entre Habitat, Ciutat i Gènere. A través d’una taula rodona organitzada en col·laboració amb Enginyeria Sense Fronteres i amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de l’ETSAB, s’ha pogut reflexionar sobre els processos per a fer ciutats inclusives i que permetin el desenvolupament de les potencialitats de cada persona de manera igualitària i justa. Projecte “A propòsit del 7è Objectiu del Mil·lenni” Aquest projecte ha divulgat entre el col·lectiu de professionals de l’Arquitectura i la comunitat universitària els esforços que la comunitat internacional s’ha compromès a portar a terme per combatre la pobresa en el marc dels objectius de desenvolupament del Mil·lenni. En el marc del projecte s’ha produït una Unitat Didàctica per a docents sobre el dret a l’hàbitat en el marc dels objectius del mil·lenni i un documental sobre la construcció paulatina del dret a la ciutat de comunitats afincades a la perifèria de grans ciutats del sud. S’han realitzat xerrades de presentació a la major part d’universitats i escoles tècniques d’arquitectura de Catalunya, així com als Col·legis d’Arquitectes. Estat Actual: Tancat Finançadors: Generalitat de Catalunya (ACCD) Pressupost total: 29.026 € Sector de Treball: Urbanisme/Participació Ciutadana Beneficiaris: 602 personesMostra d’Associacions La Mercè 2010 Arquitectes Sense Fronteres participà en tant que entitat a la Mostra d’Associacions de la Fira de la Mercè del 24 al 26 de setembre a la Plaça Catalunya de Barcelona. La participació tingué dues components: El muntatge d’un Stand informatiu i la realització d’una sèrie de tallers de disseny participatiu de l’espai públic oberts a tothom en l’espai d’activitats de la mostra. 12
 13. 13. FORMACIÓ I VOLUNTARIAT 15/04/10 Xerrada informativa d’introducció a ASF a nous voluntaris Xerrada dirigida a aquelles persones interessades en conèixer i en col·laborar amb nostra entitat.Integració i 15/05/2010 “Formació de Nous Voluntaris en Cooperació Internacional”formació de nous Formació d’introducció als conceptes bàsics de la Cooperació Internacional.voluntaris 19/06/2010 “Formació de Nous Voluntaris en Cooperació Local” Formació d’introducció als conceptes bàsics de la Cooperació Local Aquesta inclogué diversos mòduls, entre els quals Recorregut pel barri del Raval per als voluntaris recentment implicats en el treball a la comissió de Cooperació Local. Cicle de xerrades “Més enllà de l’Edifici” - 6 dabril - Eva Suarez - "Infraestructuras para las comunidades de TIM & TIMI" - 18 de Maig - “Interculturalidad: Reflexiones sobre la sociedad actual. - 1 de Juny - "Experiències compartides de projectes de gestió de laigua" - 30 de Setembre - "A propòsit del 7è Objectiu del Mil·lenni - El dret a l`hàbitat en el marc dels objectius de desenvolupament del mil·lenni" BequesFormació del Durant el 2010, des d’ASF-Cat s’han tramitat beques per a possibilitar l’assistència devoluntariat voluntaris a formacions d’interès per a l’associació i per als grups de voluntaris. ElsASF-Cat voluntaris de l’associació han pogut participar de: - Congrés Rehabilitació I Sostenibilitat (Col·legi d’Aparelladors) (7 beques) - 14 i 15 Octubre - Curs “La ruralització de les ciutats africanes: Trampa o oportunitat?” (4 beques) - 24,25 i 26 de Novembre – Curs “Repensar les polítiques urbanes 30 anys després” (2 beques) Formació en Kanyadomo 26 de Novembre - Taller experimental i participatiu sobre la tècnica per a la creació d’estructures Kanyadomo 22 abril – ETSAB – ASF participa de la trobada “Mort a l’asfalt, Trobada d’intervencions a l’espai Públic” 17 de Juny - ASF participa a la Taula rodona sobre Regeneració Urbana - PostgrauParticipació Desenvolupament Econòmic Local - Col·legien Formacions de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunyai Seminaris 18 de Juny - ASF participa en el Seminari Paisatgisme i Cooperació - Observatori del paisatge 13
 14. 14. COMUNICACIÓEl 2010 ha vist néixer el nou butlletí electrònic de la Demarcació de Catalunya, el qualpermet fer un seguiment de les activitats de l’associació als socis/es de l’entitat i alconjunt de la societat catalana. En total s’han publicat durant el 2010 7 números delbutlletí, el qual ha assolit l’objectiu de sortir amb una periodicitat mensual. 14
 15. 15. INFORMACIÓ ECONÒMICAL’any 2010 ha vist el desenllaç efectiu de la crisi a nivell de tot l’estat espanyol i hasuposat un repte important per a la tresoreria de l’Associació. En aquest context de crisiASF-Catalunya ha aconseguit mantenir l’estabilitat econòmica al mateix temps que essumava a l’esforç de tota l’entitat per tal de cobrir el deute històric, quadrar els comptesi continuar la tasca que ens caracteritza.Balanç 2010 1 Ingressos 253.259€ Despeses 251.418€ Fons Públics 180.954€ Projectes Sud 169.561€ Administracions 74.430€ Cuba 51.926€ Autonòmiques Ajuntaments i 2.100€ Moçambic 43.642€ Diputacions Administració 104.425€ Burkina Faso 12.552€ Espanyola Malí 61.441€ Fons Privats 61.566€ Col·legis i Universitats 46.000€ Projectes Nord 33.314€ Fundacions i empreses 15.566€ Incidència i Sensibilització 15.258€ Cooperació Local 18.056€ Altres 50€ donacions Quotes de 7.127€ Estructura i funcionament 29.445€ socis/es Ingressos per 3.562€ Quantitat destinada al 19.098€ activitats deute històric de l’Ass. Romanent 1.841€* ASF-Cat es una Demarcació dASF-Espanya. Per informació sobre els comptes de lassociació podeuconsultar les memòries i auditories dASF-Espanya .** ASF-Espanya es una associació auditada anualment per OLIVER CAMPS AUDITORS ICONSULTORS i per la Fundación Lealtad . 15
 16. 16. Origen dels recursosLa major part del finançament d’ASF-Catalunya per al 2010 s’ha obtingut de fonspúblics. Es notori el pes cada vegada major de finançaments de caire plurianual en elmarc de programes de cooperació.Destinació dels recursosDe cada 100 euros executats per ASF-Catalunya, 68 han anat a projectes de cooperacióals països del sud geopolític, 13 a projectes de Cooperació Local en el nostre entornmés immediat o a projectes d’Educació per al Desenvolupament i Sensibilització i 12s’han invertit en funcionament i gestió de la Demarcació. Per altra banda els efectes dela crisi econòmica els anys anteriors han ocasionat que 7 euros de cada 100 d’ASF-Catalunya s’hagin gastat en cobrir el deute històric de l’associació. 16
 17. 17. ENTITATS COL·LABORADORESAmb el suport de Entitats col·laboradores 17

×