Rwy’n gwybod am awtistiaeth
Dyma Gynllun
‘Rwy’n gwybod am awtistiaeth’
Wrth drafod awtistiaeth, rydyn ni’n cynnwys
pobl ac arnyn nhw anhwylderau’r sbe...
Gall awtistiaeth effeithio ar blant, pobl ifanc ac
oedolion.
Allwn ni ddim gwella awtistiaeth ond, trwy
ddysgu amdani, gal...
Ydych chi o’r farn bod modd gweld a oes gan
rywun awtistiaeth yn ôl yr olwg sydd arno?
Does dim modd gweld a oes awtistiaeth gan
rywun yn ôl yr olwg sydd arno.
Mae pob un o’r plant, y bobl ifanc a’r oedolion
s...
Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag
awtistiaeth yn ei chael yn anodd deall a
gwneud rhai pethau.
Dyma gipolwg ar y r...
Cyfathrebu
Allwch chi nodi’r amryw ffyrdd o ddangos sut
rydyn ni’n teimlo neu beth rydyn ni’n meddwl
amdano?
Eich llygaid
(edrych ym myw llygaid rhywun
i ddangos eich bod yn gwrando
neu edrych yn gas ar rywun pan
foch chi’n grac)
E...
Ydy’n amlwg bod rhywun yn ddig?
Pan fo rhywun yn ddig, bydd yn:
• Cau ei ddyrnau
• Syllu
• Gwgu
• Gweiddi
• Chwysu
• Troi’n goch, o bosibl
Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag
awtistiaeth yn ei chael yn anodd dyfalu sut
mae rhywun yn teimlo neu beth mae’n
...
Felly, efallai na fyddan nhw’n sylweddoli eich
bod yn grac, yn drist neu’n cael hwyl pan foch
chi’n siarad â nhw.
Dylech c...
Pa eiriau fyddai orau?
Os dywedwch chi rywbeth heb fod o difrif, fe
fydd plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag
awtistiaeth...
Dyma rai enghreifftiau:
Mae’n
anhygoel
Fe ddaw yn ôl
ymhen eiliad
Pryd o dafod
Mae ’y mhen
yn troi
Mae hi’n
wallgof
Hel dy...
Wrth siarad â phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd
ag awtistiaeth, mae’n bwysig -
Cyfleu’r ystyr yn eglur
Cyfeillion
Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag
awtistiaeth yn hoffi cwmni ffrindiau.
Yn aml, fodd bynnag, maen nhw’n...
Yn aml, mae plant a phobl ifanc sydd ag
awtistiaeth yn ffrindiau ffyddlon.
Gallwch chi eu helpu trwy ddefnyddio geiriau
sy...
Dychymyg
Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag
awtistiaeth yn ei chael yn anodd defnyddio eu
dychymyg weithiau.
Er eng...
Sut y gallwch chi helpu?
• Chwarae gêmau lle nad oes angen dychymyg
megis lwdo, dal, rasio neu esgil.
• Bod yn garedig ac ...
Byw yn ôl trefn
Mae rhai plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag
awtistiaeth yn hoffi gwneud yr un pethau yn
yr un modd neu ...
Gall newidiadau godi braw ar bobl sydd ag
awtistiaeth, weithiau.
Allwch chi nodi unrhyw newidiadau allai
boeni plant sydd ...
Dyma rai newidiadau allai boeni plant sydd ag
awtistiaeth yn yr ysgol:
• Athro gwahanol
• Gwyliau’r ysgol
• Adeg y Nadolig...
Synhwyrau
Allwch chi enwi’r pum synnwyr?
Dyma nhw:
Gweld
Clywed
Arogleuo
Blasu
Cyffwrdd
Efallai y bydd synhwyrau plant, pobl ifanc ac
oedolion sydd ag awtistiaeth yn fwy agored.
O ganlyniad, gallan nhw fod yn o...
O achos yr anawsterau hynny, bydd plant, pobl
ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth fod yn
bryderus ac yn ofnus, weithiau....
Rydych chi wedi dysgu llawer am awtistiaeth.
Gallwch chi helpu trwy fod yn garedig ac yn
amyneddgar a chofio popeth rydych...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rwy’n gwybod am awtistiaeth (I know about autism in Welsh)

257 views

Published on

Rwy’n gwybod am awtistiaeth

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rwy’n gwybod am awtistiaeth (I know about autism in Welsh)

 1. 1. Rwy’n gwybod am awtistiaeth
 2. 2. Dyma Gynllun ‘Rwy’n gwybod am awtistiaeth’ Wrth drafod awtistiaeth, rydyn ni’n cynnwys pobl ac arnyn nhw anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd a Syndrom Asperger.
 3. 3. Gall awtistiaeth effeithio ar blant, pobl ifanc ac oedolion. Allwn ni ddim gwella awtistiaeth ond, trwy ddysgu amdani, gallwn ni ei deall er lles pobl mae’n effeithio arnyn nhw.
 4. 4. Ydych chi o’r farn bod modd gweld a oes gan rywun awtistiaeth yn ôl yr olwg sydd arno?
 5. 5. Does dim modd gweld a oes awtistiaeth gan rywun yn ôl yr olwg sydd arno. Mae pob un o’r plant, y bobl ifanc a’r oedolion sydd ag awtistiaeth yn wahanol, a gallai rhai brofi mwy o anawsterau nag eraill.
 6. 6. Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth yn ei chael yn anodd deall a gwneud rhai pethau. Dyma gipolwg ar y rheiny...
 7. 7. Cyfathrebu Allwch chi nodi’r amryw ffyrdd o ddangos sut rydyn ni’n teimlo neu beth rydyn ni’n meddwl amdano?
 8. 8. Eich llygaid (edrych ym myw llygaid rhywun i ddangos eich bod yn gwrando neu edrych yn gas ar rywun pan foch chi’n grac) Eich wyneb (gwenu, gwgu ac ati) Eich corff (megis croesi’ch breichiau pan foch chi’n ddig) Eich dwylo (bawd i fyny, clapio) GeiriauBlah blah blah
 9. 9. Ydy’n amlwg bod rhywun yn ddig?
 10. 10. Pan fo rhywun yn ddig, bydd yn: • Cau ei ddyrnau • Syllu • Gwgu • Gweiddi • Chwysu • Troi’n goch, o bosibl
 11. 11. Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth yn ei chael yn anodd dyfalu sut mae rhywun yn teimlo neu beth mae’n meddwl amdano trwy edrych arno.
 12. 12. Felly, efallai na fyddan nhw’n sylweddoli eich bod yn grac, yn drist neu’n cael hwyl pan foch chi’n siarad â nhw. Dylech chi geisio defnyddio geiriau bob amser i ddangos sut rydych chi’n teimlo wrth siarad â phobl sydd ag awtistiaeth.
 13. 13. Pa eiriau fyddai orau? Os dywedwch chi rywbeth heb fod o difrif, fe fydd plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth yn ei chael yn anodd deall hynny. Allwch chi nodi unrhyw bethau mae pobl sydd heb awtistiaeth yn eu dweud heb fod o ddifrif?
 14. 14. Dyma rai enghreifftiau: Mae’n anhygoel Fe ddaw yn ôl ymhen eiliad Pryd o dafod Mae ’y mhen yn troi Mae hi’n wallgof Hel dy draed
 15. 15. Wrth siarad â phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth, mae’n bwysig - Cyfleu’r ystyr yn eglur
 16. 16. Cyfeillion Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth yn hoffi cwmni ffrindiau. Yn aml, fodd bynnag, maen nhw’n ei chael yn anodd hel a chadw ffrindiau. Y rheswm dros hynny yw na fyddan nhw’n gwybod sut rydych chi’n teimlo bob tro nac yn sylweddoli eich bod wedi diflasu neu eu bod yn swnio braidd yn od ichi.
 17. 17. Yn aml, mae plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth yn ffrindiau ffyddlon. Gallwch chi eu helpu trwy ddefnyddio geiriau sy’n eu galluogi i ddeall sut rydych chi’n teimlo a’u dysgu nhw sut i sgwrsio gyda phlant a phobl ifanc eraill.
 18. 18. Dychymyg Mae plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth yn ei chael yn anodd defnyddio eu dychymyg weithiau. Er enghraifft, chwarae ysgol fach neu fod yn frenin a brenhines, dychmygu beth yw’ch barn chi amdanyn nhw neu hyd yn oed sut y bydd lleoedd a gweithgareddau newydd.
 19. 19. Sut y gallwch chi helpu? • Chwarae gêmau lle nad oes angen dychymyg megis lwdo, dal, rasio neu esgil. • Bod yn garedig ac yn amyneddgar a’u holi a ydyn nhw’n deall y gêm cyn dechrau. • Defnyddio’ch geiriau i esbonio sut rydych chi’n teimlo a pham rydych chi’n gwneud rhywbeth.
 20. 20. Byw yn ôl trefn Mae rhai plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth yn hoffi gwneud yr un pethau yn yr un modd neu ar yr un amser bob dydd. Mae’n bosibl na fyddan nhw’n hoffi newidiadau ac y byddan nhw’n disgwyl i’r un pethau ddigwydd yn ôl yr un drefn bob dydd.
 21. 21. Gall newidiadau godi braw ar bobl sydd ag awtistiaeth, weithiau. Allwch chi nodi unrhyw newidiadau allai boeni plant sydd ag awtistiaeth yn yr ysgol?
 22. 22. Dyma rai newidiadau allai boeni plant sydd ag awtistiaeth yn yr ysgol: • Athro gwahanol • Gwyliau’r ysgol • Adeg y Nadolig (ymarferion, cyngherddau a phartïon) • Gwibdeithiau’r ysgol • Disgyblion newydd • Symud i ystafell ddosbarth arall • Eistedd mewn lle gwahanol
 23. 23. Synhwyrau Allwch chi enwi’r pum synnwyr?
 24. 24. Dyma nhw: Gweld Clywed Arogleuo Blasu Cyffwrdd
 25. 25. Efallai y bydd synhwyrau plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth yn fwy agored. O ganlyniad, gallan nhw fod yn ofnus mewn lle swnllyd neu wrth glywed sŵn megis peiriant sychu dwylo. Efallai na fyddan nhw am i neb gyffwrdd â nhw, nac yn gallu goddef golau cryf a rhai mathau o wynt a blas.
 26. 26. O achos yr anawsterau hynny, bydd plant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth fod yn bryderus ac yn ofnus, weithiau. Os ydyn nhw’n bryderus, efallai y byddan nhw’n ymddangos yn swil, yn wylo neu’n ymguddio. Ar adegau eraill, gallen nhw weiddi neu daflu pethau.
 27. 27. Rydych chi wedi dysgu llawer am awtistiaeth. Gallwch chi helpu trwy fod yn garedig ac yn amyneddgar a chofio popeth rydych chi wedi’i ddysgu. Llongyfarchiadau!!! Rydych chi’n gwybod am awtistiaeth!

×