Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folleto XI Edición Premio Carro de Prata

355 views

Published on

Folleto XI Edición Premio Carro de Prata

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folleto XI Edición Premio Carro de Prata

  1. 1. Premios Carro de Prata XI Edici�n dos premios bienais convocados pola ASCM www.ascmferrol.com noticias-ascm.blogspot.com.es voluntariadoascm.blogspot.com.es Asociaci�n Sociocultural ASCM Instagram ascm_ferrol Twitter.com/ASCM_Ferrol R/San Roque e �nimas blq 2 baix 18-19 Tlf: 981 35 14 30 Fax: 981 35 14 50 Email: ascm.ferrol@ascmferrol.com FERRO L O GALARD�N: O premio Carro de Prata foi instaurado con car�cter honor�fico pola Asociaci�n Sociocultural ASCM no ano 1997. Cunha periodicidade bienal, ten como finalidade reco�ecer e galardoar aaquelas entidades ou persoas que se distinguiron polas suas acci�ns a prol do colectivo de persoas con discapacidade dentro da comarca de Ferrolterra en diversos eidos: no campo da accesibilidade, ocio e tempo libre, deporte, integraci�n social, cultural, laboral, investigaci�n, etc. A Asociaci�n Sociocultural ASCM ten aberto o prazo de recepci�n de solicitudes at� o vindeiro 1 de novembro de 2019. O env�o poder� facerse a trav�s do email comunicacionascm@gmail. com. Calquera d�bida ser� atendida no tel�fono 981 35 14 30.
  2. 2. 1. A Asociaci�n Sociocultural ASCM querepremiar,concar�cterexclusivamente honor�fico, a entidades de car�cter tanto p�blico coma privado (asociaci�ns/ organismos ou persoas f�sicas) que se distinguiran polas s�as acci�ns a prol das persoas con discapacidade, ou ben que destacaran polo seu labor de apoio na integraci�n social, cultural ou laboral deste colectivo. 2. O Premio Honor�fico conc�dese � proposta de calquera persoa f�sica ou organismo. Aqueles que consideren que unha determinada entidade ou persoa � merecedora deste premio pola s�a destacada tarefa, poder�n enviar a candidatura por email na direcci�n: comunicacionascm@gmail.com e efectuar a proposta correspondente, aportando a informaci�n que acredite os m�ritos para optar � concesi�n de dito premio. 3. Os candidatos � premio ter�n que ter desenvolvido o seu labor dentro do marco xeogr�fico da comarca de Ferrolterra. 4. O xurado, a�nda por confirmar, estar� composto por personalidades relevantes do sector, representantes dos medios de comunicaci�n, un m�ximo de dous integrantes da ASCM e representantes da Administraci�n P�blica. 5. O xurado do premio analizar� e valorar� as actividades e logros acadados. No exercicio da s�a funci�n o xurado poder� pedir asesoramento e recadar a informaci�n complementaria que estime procedente. A actividade do xurado non ser� retribu�da. En caso de empate, ser� a presidenta da ASCM quen determine que candidatura obter� o galard�n. 6. O prazo de admisi�n de propostas farase p�blico aos medios de comunicaci�n comarcais e rematar� o 1 de novembro de 2019. 7. Unha vez cumprido o prazo de admisi�n de propostas, a informaci�n sobre os candidatos ser� enviada a trav�s de correo electr�nico �s membros do xurado. O premiado ser� elixido nunha reuni�n o d�a 16 de novembro na Sede ferrolana da Asociaci�n. A proclamaci�n do premiado ter� lugar o d�a 29 de novembro durante a Gala de Entrega do XI Edici�n do Premio Carro de Plata. 8. As decisi�ns do xurado referentes a todo o proceso de concesi�n ser�n inapelables. A "ASCM" poder�, as� mesmo, presentar as candidaturas que estime oportunas ao xurado para o seu estudio e consideraci�n.

×