Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Siemens IT Solutions: Môžeme s príchodom cloudu zabudnúť na tradičné disaster recovery postupy?

661 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siemens IT Solutions: Môžeme s príchodom cloudu zabudnúť na tradičné disaster recovery postupy?

 1. 1. Môžeme s príchodom cloud-u zabudnúťna tradičné disaster recovery postupy?Róbert Pomietlo , Ľubomír NikolíniSIEMENS IT Solutions Bratislava Copyright © Siemens AG 2011. All rights reserved.
 2. 2. Agenda Ochrana dát v public cloud riešeniach Využitie cloud na zálohovanie a v prípade disaster recovery – Cloud ako záložné dátové centrum – Backup-as-a-Service – Replication-as-a-Service
 3. 3. Dá sa veriť zabezpečeniu dát v cloud riešeniach? Dostupnosť dát v cloud Ukladanie citlivých dát do cloudu – Šifrovanie dát
 4. 4. Public Cloud Battle Microsoft HP IBM Google Amazon EC2
 5. 5. Využitie cloud pre disaster recovery Datacentrum v cloud-e Backup do cloud-u DC Backup
 6. 6. Datacentrum v cloud-e alebo cloud ako záložnédátové centrum Ako môžeme využit virtuálne Cloud-ové dátové centrum? Vaše dátové centrum Cloud-ové dátové centrum Záložné Váš storage Vaše servery systémy Možnosti: • Prevádzka záložných systémov v cloud-e • Spúšťanie systémov vo vzdialenom DC (z repliky)
 7. 7. Backup-as-a-Service / Replication-as-a-Service Ako môžeme využit virtuálne Cloud-ové dátové centrum? Vaše dátové centrum Cloud-ové úložisko Váš storage Vaše servery Záloha dát Možnosti: • Záloha dát (denná, týždenná; plná či prírastková) • Asynchrónna replikácia dát
 8. 8. Backup-as-a-Service (požiadavky na pripojenie) Voľná kapacita linky Objem prenesených dát 256 Kbit/s 112,5 MB/hod. 512 Kbit/s 225 MB/hod. 768 Kbit/s 337,5 MB/hod. 1 Mbit/s 450 MB/hod. 2 Mbit/s 900 MB/hod. 2,3 Mbit/s 1,01 GB/hod. 4 Mbit/s 1,76 GB/hod. 8 Mbit/s 3,5 GB/hod. 10 Mbit/s 4,4 GB/hod. 20 Mbit/s 8,8 GB/hod. 100 Mbit/s 44 GB/hod. 1 Gbit/s 450 GB/hod.
 9. 9. Backup-as-a-Service (príklad zahraničného cloudprovidera)Počet Objem dát / Objem dát v Mesačná Ročnáserverov server MB (vrátane platba/EUR platba/EUR dennej zmeny 5% dát) 1 50 MB 75 MB 27 324 3 50 MB 225 MB 81 972 5 80 MB 600 MB 202,5 2430 10 75 MB 1125 GB 382,5 4590 10 100 MB 1,5 TB 495 5940 1 1 TB 1,57 TB 465,3 5.583,6
 10. 10. Služby Siemens dátového centra Backup-as-a-Service Backup-as-a-Service Záloha fyzických serverov Záloha virtuálnych do nášho DC serverov do nášho DC Replication-as-a-Service Záložné centrum v cloud Replikácia virtuálnych Prevádzka virtuálnych serverov do nášho DC serverov (v prípade pohromy) v nášom DC
 11. 11. Záver- Gartner a predpovede do roku 2015.- Backup-as-a-Service a využitie cloud-u ako náhrady záložného datacentra (vzhľadom na svoje odlišné zameranie) budú existovať paralelne.
 12. 12. Ďakujeme za pozornosť Róbert Pomietlo , Ľubomír Nikolíni SIEMENS IT Solutions and Services, Bratislava

×