Gyumri infotun

832 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gyumri infotun

 1. 1. Գյումրի Ինֆոտուն
 2. 2. Գորիս ՄարտունիԱրմավիր Վանաձոր Գյումրի Գյումրի Ինֆոտուն
 3. 3. Գյումրի Ինֆոտուն • Ինտերնետ գրագիտություն սկսնակների համար, 2 ամիս, շաբաթական 2 օր, 18 ունկնդիրներ: Ունկնդիրների ընտրությունը` հայտարարություն, հայտեր, անհրաժեշտության դեպքում հարցազրույց: • Ուսուցանողների ուսուցում, 3 ամիս տևողությամբ, շաբաթական 2 օր, Գյումրի-2 հոգի, Ախուրյան-1, Կապս-1, Ախուրիկ-1, Սառնաղբյուր-1: Ընտրված են Շիրակի ենթաշրջաններն ընգրկող համայնքներ, 18-30 տարեկան: Ուսուցումն իրականացվելու է Գյումրիում` ներառյալ հիմնական ուսուցում “Ուսուցանողների ուսուցում” դասընթաց Ա.Դ.Սախարովի անվան հայկ.կենտրոնի և ԹԱԹ-ի կողմից: • Տեխնիկական ունակություններ ուսուցանելու մեթոդիկա: 2 ամիս տևողությամբ, շաբաթական 2 օր, Գյումրի-2 հոգի, Ախուրյան-1, Կապս-1, Ախուրիկ-1, Սառնաղբյուր-1: Ընտրված են Շիրակի ենթաշրջաններն ընգրկող համայնքներ: Ունկնդիրների ընտրության համար չափանիշեր մշակում է փորձագիտական խումբը` աշխատակիցներ և հրավիրված փորձագետներ: Կրթական բաղադրիչ
 4. 4. Գյումրի Ինֆոտուն Բլոգ, որոնողական կատալոգներ: Google, Yandex, Rambler, Twitter…. Բլոգինգ սոցիալական մեդիա, քաղաքացիական լրագրություն, Ինֆոտների ցանցի անդամ մյուս կենտորնների հետ խմբագրական քաղաքականության մշակում: Կրթական բաղադրիչ
 5. 5. Գյումրի Ինֆոտուն Լուսավորչական բաղադրիչ Միջազգային տոներ, ցուցահանդեսներ, ըստ ժամանակացույցի և անհրաժեշտության: Կից ներկայացվում է տոնացույցը Տպագրական նյութեր, շաբաթական և ամսական վերլուծություններ` դայջեստներ: Գյումրու “Շրջապատ” շաբաթաթերթի հավելված-ներդիր Հեռուստատեսային Ինֆո-դեբատ, փորձագետների մասնակցությամբ 2 անգամ: Գյումրու “Ցայգ” և ԳԱԼԱ հեռուստաընկերություններ Ֆիլմի դիտում-քննարկում
 6. 6. Գյումրի Ինֆոտուն • ՀՀ կառավարությունում, նախարարություններում /մարզին վերաբերվող/ և համայնքնապետարաններում քննարկվող հարցերի օնլայն հեռարձակում /համատեղ ԶԼՄ-ի հետ` ԳԱԼԱ/ • Ինֆոդարան – թեմատիկ գրականություն, DVD: Լուսավորչական բաղադրիչ
 7. 7. Գյումրի ԻնֆոտունՄոբիլիզացիա, համագործակցություն • Ֆլեշմոբ, Ակցիաներ, Նոր մեդիա հոլովակներ, Կոնտակտային տվյալների բազաներ, Մրցույթներ` “Լավագույն լրատվություն”, Համագործակցություն այլ ինֆոտների հետ:
 8. 8. Գյումրի Ինֆոտուն Կից հավելվածներ • Նախագծի բյուջե, Պլան-ժամանակացույց, Ինֆոտան անդամ-մասնակցի վարքագծի կանոնակարգ, Ինֆոտների համագործակցության հուշագիր, Ինֆոտան ռեսուրսային կենտրոնից օգտվելու կանոնակարգ, Ծառայությունների գրանցման մատյան, Միջազգային տոնացույց, Գործավարության ահնրաժեշտ այլ ձևաթերթեր:
 9. 9. Գյումրի Ինֆոտուն Համատեղ գáñÍáÕáõÃÛáõÝներ ä³ï³ë˳ݳïáõ ä³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛá õÝ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ 1.Ռազմավարական ծրագրավորման մշակում 1.Ìñ³·Çñ-³é³ç³ñÏÝ»ñÇ, նորարարական ݳ˳·Í»ñÇ, ·³Õ³փ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ µ³ÝÏÇ ëï»ÕÍáõÙ ¨ փáËï»Õ»Ï³óáõÙ ¿É.փáëïÇ ÙÇçáóáí: 1.Ուսուցողական, ուսումնական բլոկների, թեմաների կազմում, ուսուցումների կազմակերպում-անցկացում 1.ìճ³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý փáñÓÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ, ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñ: 1.Բոլոր Ինֆոտների ՖԲ-ային խմբերը և բլոգները ստեղծել 1.гٳï»Õ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÏódzݻñÇ պլան-ժամանակացույցերի կազմում, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ: 1.Ինֆոտների ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ùë»Ï³Ý ϳ٠»é³Ùë۳ϳÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ձևի կազմում-ïñ³Ù³¹ñáõÙ: 1.Ինֆոտների ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ` Ինֆոտների, Ինֆոգյուղի, ºíñ³ëdz ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ և խմբերում, բլոգներում ï»Õ³¹ñ»Éáõ ѳٳñ: Համատեղ գործողություններ

×