Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek

Bake bidean «memoria bateratzailea» lortzea ezinbestekoa dela esan du Krakenbergerrek
Eusko Legebiltzarrean. 27 Junio 2012 Berria

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Biktima guztiak aintzat hartuko dituen oroimena aldarrikatu du Argituz-ek

  1. 1. 15Megako INTERNET FINKO ETA MUGIKORRETARAKO DEIAK Informa zaitez www.euskaltel.com webgunean 2012/07/31 baino lehenago egiten diren 15 M-ko DUOaren kontratazio berrietarako balio du sustapenak.Irauteko konpromisoa: 12 hilabete.Herriko,probintziako eta probintziarteko deiak.Mugikorretarako deiak: estatukoak.Linea ez dago sartuta.BEZa ez dago sartuta www.euskaltel.com.-en dituzu sustapen honi buruzko xehetasun guztiak. ZATOZ ZUNTZ OPTIKORA! URTEBETEZ ,916 €bakarrik hilean ©PLAYMOBIL/geobraBrandstätterGmbH&Co.KG konpromisoa: 12 hilabete.Herriko,probintziako eta m.-en dituzu sustapen honi buruzko xehetasun guztiak. JoxerraSenar Gasteizko Martxoaren 3ko bikti- mei buruzko legez besteko Amaiurren proposamena ezta- baidatu zen atzo Kongresuan. Biktima horiek Terrorismoaren Biktimen Aitortza eta Babesera- ko legean jasotzeko eta Estatuak bere ardura aitortzeko eskaera egiten zaio Espainiako Gober- nuari. Iker Urbina Amaiurreko diputatuak gogora ekarri zuen 36 urte geroago, gertaera haiek oraindik ez direla ikertuak izan. «Zentzuzkotzat jotzen al duzue estatuak sekula gertaera horien arduraberegainhartuezizana?». Alberto Ruiz Gallardon Justi- zia ministroak berriki adierazi zuen«auziguztietan»ezartzendi- relaZuzenbideEstatuarenmeka- nismo guztiak. Urbinaren arabe- ra, segurtasun indarrek eragin- dako hilketetan ez da egiaztatzen adierazpen hori. Horren adibide jarri ditu Martxoaren 3ko gertae- rak. Lehen eta bigarren mailako biktimak ote dauden galdetu du. «Bide asko geratzen da Euskal Herrian elkarbizitza erabatekoa lortzeko», nabarmendu du. Odon Elorza PSOEko diputatuak eta Leopoldo Barreda PPko diputa- tuak Frantziako atzoko atxiloke- ta ez txalotu izana egotzi diote Amaiurri. Barredaren ustez, Amaiurrek oraindik egiaztatu egin behar du demokrata dela. Horregatik, ez du uste lezioak emateko moduan dagoenik. Mar- txoaren 3ko biktimak «ETAren indarkeria erlatibizatzeko erabil- tzea»egotzidio. Martxoaren3kobiktimeneskariaKongresuan Amaiurrek aurkeztutako legez besteko proposamena eztabaidatu dute eta PP kontra azaldu da Euskal Herria‹Harian 2012koekainaren27a,asteazkena berria 9 EdurneBegiristain Gasteiz Orain da garaia. Posible al da es- parru lokalean biktimen oroimen bateratzailea? izeneko txostena aurkeztuzuenatzoArgituzelkar- teak Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordean. Alde guztietako biktimen ekarpenak biltzendituenlanak«oroimenba- teratzailea» lortzeko aukerak eta oztopoak aztertzen ditu, Andres Krakenberger kideak azaldu zue- nez. Haren esanetan, memoria horilortzeaezinbestekoadabake bideanaurreraegiteko. Oroimen bateratzailea lortze- ko, besteak beste, erabilera politi- koa saihestea, biktimen kontsul- ta eta parte hartzea erraztea eta horiekiko errespetua berdintasu- nez jorratzea funtsezkoak direla esanduArgituz-ekokideak.Ezin- bestekotzat jo zuen, halaber, amaitzea estatuko biktimekin egonden«zigorgabetasuna». Biktimaguztiak aintzathartuko dituenoroimena aldarrikatudu Argituz-ek Bake bidean «memoria bateratzailea» lortzea ezinbestekoa dela esan du Krakenbergerrek Eusko Legebiltzarrean Erredakzioa Indarkeriarenbiktimakomentze- kohirudeialdidaudegaur;Gerni- kan, Bilbon eta Madrilen. Lehe- nengoa Amaiur koalizioak anto- latu du, «indarkeria guztien biktimen onarpena eta errekono- zimendua adierazteko», Gernika- koBatzarEtxeanegingodena.Bi- garrena, berriz, Eusko Jaurlari- tzak; lehen aldiz polizia indarkeriarenbiktimakizandire- nakomendukoditu,etaNorenga- tik ez da ari kanpaia dokumenta- la aurkeztuko dute. Azkenik, Es- painiako Kongresuan ETAren biktimakomendukodituzte. Amaiurrek biktimaguztiak omendukoditu gaur,Gernikako BatzarEtxean Poliziaren biktimak omenduko ditu Jaurlaritzak eta ETArenak Espainiako Kongresuak

×