Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media Brand Index 2010

1,414 views

Published on

Social Media Brand Index 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social Media Brand Index 2010

 1. 1. Social MediaBrand Index 2010
 2. 2. Spis treści 1. Wstęp ..................................................................................... 3 2. Jak i co badaliśmy? ............................................................. 4 3. Monolog czy dialog? Sposoby wykorzystania SM przez marki ..................................... 5Social Media Brand Index 2010© Think Kong 4. Koszty i outsourcing ....................................................... 7Badanie zrealizowano w okresie 09-10.2010 r.Współpraca: Emil Tomczuk, Tytus GrodzickiProjekt: Ula Komorek, Olga Łaska, 5. Efektywność ..................................................................... 9Ilya NavumenkaThink Kong: marketing i interakcja,thinkkong.pl 6. Obiecujące perspektywy ................................................... 11facebook.com/thinkkongbiuro@thinkkong.plUl. Wolska 88, 01-141 WarszawaTel. (22) 321 51 00, Faks (22) 321 51 01Social Media Brand Index 2010 2
 3. 3. 1. Wstęp Czy można wyobrazić sobie dziś Trudno się dziwić, że w ciągu ostatnich nowoczesny marketing bez mediów lat gwałtownie rośnie liczba działań społecznościowych? marketingowych prowadzonych w mediach społecznościowych. Jak grzyby po deszczu wyrastają specjalistyczne agencje, mnożą się Można, ale coraz trudniej. Rosnąca eksperci od marketingu społecznościowego. od kilkunastu lat dostępność internetu, Powstaje wrażenie, że właściwie nie ma spektakularne sukcesy serwisów już dużych kampanii w obszarze B2C gromadzących ludzi wokół wspólnego pozbawionych wsparcia na platformach SM. celu czy idei oraz rosnące oczekiwania konsumentów wobec mediów sprawiły, że dziś marketing wygląda zupełnie inaczej W Polsce praktycznie nie niż choćby kilka lat temu. Zacierają się ma całościowych i spójnych utrwalane wieloletnią praktyką granice metodologicznie badań między reklamą a PR, tracą ważność definicje poświęconych aktywności marek i standardy. Jedni mówią w mediach społecznościowych. o przełomie, inni o powrocie do pierwotnych znaczeń. Trudno powiedzieć, kto ma rację, Nie ma danych, które dawałyby rzetelny ale jedno jest pewne – media obraz skali i rodzaju podejmowanych przez społecznościowe odgrywają w marketingu nie działań, kłopotów, na które się natykają, coraz większą rolę. Właśnie dlatego i perspektyw na przyszłość. Nie ma badań, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu projektu, które – prowadzone w regularnych cyklach który pozwoli ocenić, na ile są one faktycznie – umożliwiałyby identyfikację trendów w tej ważne dla wiodących marek w Polsce. dziedzinie. Nasze jest próbą zainicjowania takiego projektu. Zdajemy sobie sprawę Norbert Kilen, Think Kong Według badania Eurobarometru z jego niedoskonałości, choćby ograniczenia „E-communications Household tematycznego czy braku perspektywy Z marketingiem nie jest źle, choć branży interaktywnej? Tak czy inaczej Survey” 43 proc. Polaków korzysta diachronicznej. Nie wszystko można mogłoby być dużo lepiej. Tak w jednym widać, że czeka nas wszystkich dużo z mediów społecznościowych. jednak zrobić od razu, prawda? Bardzo zdaniu moglibyśmy podsumować wyniki pracy. Wyniki wywiadów przyniosły też chcielibyśmy rozpocząć dyskusję, która pierwszej edycji naszego badania. kilka niespodziewanych spostrzeżeń. – mamy nadzieję – przyczyni się do tego, Ponad 12 milionów używa NK.pl, Większość brand managerów zauważa Np. dotyczących wiary w potencjał że marketing w Polsce będzie prowadzony potencjał mediów społecznościowych. marketingowy największych serwisów. a każdy miesiąc przynosi kolejne rekordy popularności Facebooka. Social nowocześniej. Liczymy tu na wszystkie Świetnie, choć szkoda, że większość Zapraszam do dyskusji. Czekamy uwagi, także te krytyczne. Weźmiemy ma problem z oceną ich skuteczności. też na wszelkie pomysły dotyczące media przestały być nowinką, są stałym elementem życia sporej części Polaków. je pod uwagę planując następną edycję Może to po prostu wyzwanie dla całej przyszłorocznej edycji naszego badania. Social Media Brand Index.▪Social Media Brand Index 2010 3
 4. 4. 2. Jak i co badaliśmy? Celem badania było określenie Badanie miało charakter ilościowy. stosunku największych marek Wiąże się to z planami przeprowadzenia – tych najsilniejszych, najbardziej dalszych edycji Social Media Brand Index uwzględniających element porównawczy. rozpoznawalnych – do mediów Dane ilościowe są w tym przypadku Chciał(a)byś podyskutować społecznościowych. znacznie łatwiejsze do wykorzystania. o wynikach? W ramach uzupełnienia odpowiedzi Masz pomysły Chcieliśmy sprawdzić, jaki mają stosunek uzyskanych od brand managerów na to, jak powinniśmy do społecznościowego marketingu. poprosiliśmy wybrane serwisy – NK.pl, przeprowadzić Zakres naszego badania wymuszał Facebook.com i Fotka.pl badanie za rok? dobranie grupy marek reprezentujących – o dostarczenie danych dotyczących Napisz lub dołącz szerokie spektrum branż i produktów. aktywności największych marek na ich do nas Przyjęliśmy jednocześnie pewne stronach. Interesowały nas zarówno na facebook.com/ ograniczenia w ich selekcji. Badanie thinkkong kampanie reklamowe, jak i specjalne objęło jedynie marki prowadzące sprzedaż marketingowe akcje oraz markowe profile B2C – a więc najbardziej zainteresowane lub konta.▪ dotarciem do odbiorcy indywidualnego – i te, które są przy tym najbardziej rozpoznawalne, najsilniejsze. Badanie objęło 71 marek Z branż: odzieżowej, spożywczej, farmaceutycznej, finansowej, motoryzacyjnej, RTV i AGD, medialnej oraz telekomunikacyjnej. Nawiązaliśmy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za działania marketingowe bądź za komunikację danej marki i przeprowadziliśmy z nimi wywiady telefoniczne połączone z wypełnieniem ankiety on-line.Social Media Brand Index 2010 4
 5. 5. 3. Monolog czy dialog? Sposoby wykorzystania SM przez marki Wśród marek, które brały udział za standardowy element kampanii w badaniu, 81 proc. wykorzystuje promocyjnych. media społecznościowe Co ciekawe, nie istnieje żadna istotna korelacja między branżami, w których w komunikacji marketingowej. funkcjonują marki, a wykorzystaniem przez nie bądź zaniechaniem promocji Odsetek ten nie różni się wiele w mediach społecznościowych. od wyników z badań zachodnich Nowe kanały komunikacji uzyskały – np. w „Social Media Marketing Industry uznanie w równym stopniu wśród każdej Report” z 2009 r. wyniósł on 88 proc. z nich – od producentów żywności Zdaje się to potwierdzać tezę po instytucje finansowe. (Wykres 3.1) o okrzepnięciu tego typu działań na polskim rynku i uznaniu ich Odsetek marek deklarujących wykorzystanie mediów Wykres 3.1 społecznościowych wydaje się Czy wykorzystują Państwo optymistyczny; social media w badaniach marketingowych? pozostaje pytanie o sposób, w jaki faktycznie prowadzone są promujące je działania. Z nowymi kanałami wiąże się bowiem specyficzna filozofia Grzegorz Kiszluk, Magazyn Brief aktywności. Obejmuje wielokierunkowość komunikacji, stymulowanie rekomendacji Kiedy 20 lat temu zacząłem uczyć się Dopiero Internet i portale marketingu dowiedziałem się, społecznościowe oraz własne serwisy konsumenckich, pozyskiwanie że najskuteczniejszą formą promocji producentów i usługodawców dają komentarzy od klientów i wchodzenie jest... sprzedaż osobista! Reklama możliwość bliższego kontaktu z nimi w dialog, monitorowanie opinii za pomocą mediów ATL była, jest i będzie z potencjalnym konsumentem i przez na temat marki itp. Dla przykładu tylko jej erzacem. Niestety, swoją interaktywność zbliżyć się – z tegorocznego badania kanadyjskiego do niedawna wszystkie firmy były do ideału realnego spotkania oferenta oddziału SAS wynika, że aż 60 proc. skazane na taką formę komunikowania i nabywcy, czyli jednoczesnego aktu tamtejszych organizacji śledzi opinie się z konsumentem. Założę się, promocji i sprzedaży. o markach generowane przez że, gdyby nie koszty, z chęcią dodałyby Wykorzystuje SM użytkowników mediów do każdego opakowania swoich społecznościowych. Dobrym wskaźnikiem Nie wykorzystuje SM produktów sprzedawcę osobistego. ukazującym stopień wykorzystania takiegoSocial Media Brand Index 2010 5
 6. 6. podejścia jest odsetek marek używających prowadziło kampanie reklamowe,w komunikacji na platformach a jedynie 34 proc. założyło własny profil Wykres 3.2społecznościowych tradycyjnej, do komunikacji z użytkownikami. Jaki charakter mają podejmowane przez Państwa markę działaniajednokierunkowej reklamy. Według Wyniki te powinny jednak być traktowane w mediach społecznościowych?raportu „Social Media Benchmarks jedynie pomocniczo – obciążone są2010 Marketing Sherpa” zaledwie błędami pochodzącymi choćby31 proc. światowych marek promuje z możliwości prowadzenia nieoficjalnych Prowadzenie profili/stronsię z wykorzystaniem tego narzędzia. działań.Tymczasem w Polsce tradycyjna reklama Reklamawciąż zdaje się cieszyć uznaniemmarketerów. Ciekawe, że marketerzy bardzo mocno Monitoring opinii o marce podkreślają zalety działań w mediachWśród narzędzi społecznościowych związane ze Tworzenie aplikacji, gier itp.wykorzystywanych przez marki wzmocnieniem dialogu z użytkownikamii uwzględnionych w Social Media (60 proc. wskazań) i budową głębszych Badanie opinii, ankiety relacji z marką (67 proc.). Wygląda na to,Brand Index najpopularniejsze że zdają sobie sprawę z potencjału, jaki Bezpośrednia sprzedażsą profile lub strony w serwisach drzemie w tych narzędziach. Jak pogodzićspołecznościowych (86 proc. jednak tę wiedzę z faktem, że jednocześniewskazań). z danych pozyskanych z serwisów wynika, iż to reklama jest jednak zdecydowanieTo bardzo obiecujący wynik. Można najczęściej stosowanym narzędziem?go interpretować na różne sposoby, Jednym z wyjaśnień może być kwestia,ale najprostszy jest taki, że marki że prowadzenie własnego profilu czy konta Wykres 3.3faktycznie otwierają się na dialog. w serwisie społecznościowym wymagaTuż za markowymi profilami plasuje znacznie większych nakładów niż użycie Jakie są Pana/Pani zdaniem korzyści płynące dla marki z działańsię jednak reklama (72 proc. wskazań). reklamy. Albo to, że najpopularniejsze w mediach społecznościowych?Dopiero na kolejnych miejscach, dużo w Polsce serwisy społecznościowe nierzadziej wskazywane, znalazły się udostępniają funkcji, na które czekają Budowanie głębszych relacjiinstrumenty związane specjaliści od marketingu.▪ (Wykres 3.3)z pozyskiwaniem opinii zwrotnej z markąod użytkowników – monitoring Dialog z konsumentamiopinii (41 proc.) i badania w sieciach Wytworzenie okazji do spotkańspołecznościowych (20 proc.). z marką(Wykres 3.2) Podkreślenie innowacyjnościW przypadku informacji otrzymanych markiod samych serwisów proporcje te Budowanie rozpoznawalnościwypadają jeszcze korzystniej dla markitradycyjnej reklamy. Z danych,pozyskanych od serwisów Wzrost sprzedażyFotka.pl, NK.pl i Facebook.com,dotyczących aktywności dwustunajwiększych marek wynika, że na każdejz tych platform średnio 65 proc. marekSocial Media Brand Index 2010 6
 7. 7. 4. Koszty i outsourcing Marki w Polsce wydają przy czym żadna z nich nie przekracza na działania w mediach progu połowy środków. Czy tak słaba społecznosciowych niewielką pozycja budżetowa marketingu w serwisach społecznościowych powinna część budżetów marketingowych. niepokoić? Chyba nie, bo podobne „Lepiej zrób to sam” dane dotyczą na przykład rynku szkoda, że ta zasada Ponad połowa (52 proc.) przeznacza na amerykańskiego. Cóż, jedyna różnica przyświeca dużej części ten cel mniej niż 5 proc. ogółu środków marketerów. Naszym może polegać ew. na tym, że budżety przeznaczonych na marketing. Kolejne zdaniem jest w tym kampanii zza oceanu są dużo większe. 39 proc. deklaruje budżet na ten rodzaj sporo winy specjalistów (Wykres 4.1) promocji na poziomie 5–10 proc. Jedynie i agencji oferujących 9 proc. marek wydaje na tego typu usługi niskiej jakości. działania więcej niż 10 proc., Stosunkowo duża część działań jest zlecana zewnętrznym agencjom. Wykres 4.1 Jak – procentowo – określił(a)by Takie podejście do prowadzenia działań Pan/Pani skalę wydatków w serwisach społecznościowych na działania w mediach zadeklarowało 55 proc. przedstawicieli społecznościowych w stosunku największych marek. Pozostałe do pozostałych wydatków marketingowych na komunikację 45 proc. brand managerów największych marki? marek prowadzi kampanie poprzez wyspecjalizowane działy lub specjalistów zatrudnionych w ramach struktur wewnętrznych. Co ciekawe, dwie z przebadanych przez nas firm zadeklarowały, że działaniami tego typu nie zajmuje się żadna konkretna osoba. Być może jednak jest to związane z tym, że działaniami w SM zajmuje się Poniżej 5 procent całego budżetu jednocześnie wiele osób, co teoretycznie 5-10 procent mogłoby świadczyć o dojrzałości 11-25 procent komunikacyjnej. (Wykres 4.2) 26-50 procentSocial Media Brand Index 2010 7
 8. 8. Analiza popularności modelu że część marek, decydując się na Wykres 4.2 działań opartego na współpracy kampanie w mediach społecznościowych z agencjami pokazuje zależności i nawiązując współpracę z agencjami, Kto jest odpowiedzialny za realizację działań w mediach zdaje się kierować modą lub też działające na ich niekorzyść. nieugruntowaną wiedzą o realnych społecznościowych w Pana/Pani firmie? korzyściach przekonaniem o potrzebie Z naszego badania wynika m.in., takich kroków. że jedynie połowa brand managerów, Z drugiej strony wyniki naszego badania którzy zlecają akcje promujące mogą prowadzić również do bardzo markę w sieciach społecznościowych smutnych wniosków na temat jakości Nie ma przypisanej osoby wyspecjalizowanym agencjom, widzi usług wielu agencji. To, że tak wiele firm w tego typu działaniach potencjał budowy woli budować wewnętrzne struktury niż Dedykowana agencja dialogu z użytkownikami. zdecydować się na współpracę interaktywna /social media Wśród menedżerów marek, którzy z zewnętrzną firmą, może oznaczać samodzielnie prowadzą kampanie np. zwyczajny brak zaufania. ▪ Agencja PR w serwisach społecznościowych, poziom oczekiwań dotyczących szans na dialog Dedykowana osoba w dziale z konsumentem jest dużo wyższy. marketingu/PR Marki korzystające z outsourcingu w tym zakresie rzadziej dostrzegają też powiązanie akcji ze wzmacnianiem relacji z marką. Taką możliwość wskazało 56 proc. z nich, podczas gdy dla marek prowadzących samodzielnie kampanie Wykres 4.3 Wykres 4.4 w mediach społecznościowych odsetek „Dialog, rozmowa z odbiorcami „Budowanie głębszych relacji ten wyniósł aż 81 proc. Różnią się – to korzyści płynące z działań z marką i lojalności to korzyść również rodzaje aktywności w serwisach w social media” płynąca z działań podejmowane przez obie grupy. Marki w social media” korzystające ze wsparcia agencji rzadziej prowadzą badania użytkowników – deklaruje to zaledwie 6 proc. z nich. W drugiej grupie, wspieranej przez wewnętrznych specjalistów, odsetek marek organizujących własne badania Daniel Wiśniewski, Yes wyniósł 38 proc. (Wykres 4.3 i 4.4) Prowadzimy działania w social media Naszym zdaniem takie wyniki na własną rękę, zarówno jeśli chodzi o opracowanie strategii, jak i jej to poważna wskazówka dla wdrożenie. Wynika to z tego, że lepiej agencji. „czujemy” swoją grupę docelową niż podmioty zewnętrzne. To z kolei Agencje muszą edukować swoich przekłada się na lepszą jakość kontentu, Marki korzystające Marki samodzielnie Marki korzystające Marki samodzielnie prowadzące potencjalnych klientów. Pokazywać im szybsze reagowanie i moderację. z usług agencji z usług agencji prowadzące działania działania szanse i możliwości, które dają media Działaniami w social media zajmują się społecznościowe. Wygląda na to, wybrani pracownicy działu marketingu.Social Media Brand Index 2010 8
 9. 9. 5. Efektywność Jedną z najważniejszych barier, Problem z wyznaczeniem zwrotu które zdaniem specjalistów z inwestycji w tego typu działania jako biorących udział w badaniu ważną przeszkodę wskazało Skuteczność aż 44 proc. badanych. (Wykres 5.1) działań w mediach stoją na drodze do wdrożenia Kolejne 13 proc. uważa, społecznościowych marketingu w mediach że winne są „niechęć bądź niezrozumienie da się ocenić. społecznościowych, jest trudność ze strony decydentów” (np. zarządu). Mimo że nie robi w mierzeniu jego efektywności Odpowiedzi są według nas bardzo tego ponad połowa marek. Wyznaczenie w internetowych warunkach. ze sobą związane. mierzalnych celów i wskaźników pomiaru Wykres 5.1 powodzenia to podstawowy element strategii. Jakie są wg Pana/Pani główne bariery wdrażania działań w Social Media? ROI wn em ci ch na ego di iem nt y ur ci de on ci SM SM oś oś tki g ów ed ty ani n alo oś na arc cy str wn et io liw ys oc ef acow dż bn się otw oż sz de ze pr ty ćw u bu rę ak ie ch ek z ed od ien os łej oś ni rz wy ed m sta m iz m ap jo zu wi śc ak óg na aw ro no po Br ym ez ez Ob od ud Ni Ni W Tr ak BrSocial Media Brand Index 2010 9
 10. 10. Niechęć i niezrozumienie byłyby pewnie Aż 53 proc. badanych nigdy bądź prawie interpretacyjne. Jesteśmy jednak wyników aż 80 proc. respondentówdużo mniejszym kłopotem, gdyby nie nigdy nie analizuje tych wskaźników. przekonani, że niezależnie od nich zadeklarowało wykorzystanietrudności z oszacowaniem ROI. Inna Warto zwrócić uwagę, że brak praktyki do rozwoju marketingu w mediach reklamy na platformachważna bariera w inicjowaniu działań dotyczącej obliczania efektywności społecznościowych niezbędna jest społecznościowych. Wśród osób, dlaw mediach społecznościowych to promowania marek w mediach popularyzacja wiedzy o sposobach których pomiar zwrotu z działań nieniezrozumienie ze strony decydentów społecznościowych wśród polskich brand pomiaru jego skuteczności. (Wykres 5.2) stanowi takiego problemu, reklama(13 proc. wskazań). managerów stoi w rażącym kontraście jest wykorzystywana dużo rzadziejCo ciekawe ci, którzy nie widzą z wynikami zagranicznymi. Dla przykładu Badanie wskazało, że wiedza (65 proc. wskazań). Czy świadczyproblemu z wyznaczeniem wskaźników – w amerykańskich badaniach Marketing kierujących przedsiębiorstwami to o tym, że działy marketinguefektywności, dużo rzadziej narzekają Sherpa aż 65 proc. respondentów na temat efektywności narzędzi wolą lokować środki w narzędziana niezrozumienie (9 proc. wskazań zadeklarowało przełożenie działań gwarantujące mierzalność, nawet marketingu w serwisachw ich przypadku). w mediach społecznościowych na wzrost kosztem innych? sprzedaży, 95 proc. na nasilenie się społecznościowych silnie wpływa Naszym zdaniem – tak.▪ (Wykres 5.3)Wagę zagadnień związanych ruchu na stronie, 96 proc. na wzrost na decyzje odnośnie metodz obliczaniem ROI potwierdzają świadomości marki. wykorzystania tego kanałutakże odpowiedzi na pytanie W innych badaniach (Social Media komunikacji.dotyczące praktyki kontrolowania Marketing Industry Report) aż 61 proc. badanych było w stanie wskazać wyniki Potwierdzenie można znaleźć jeszczewyników kampanii. prowadzonych działań. Pocieszeniem dokładniej analizując wyniki. W grupie mogą być jedynie wątpliwości wskazującej problemy w mierzeniu Wykres 5.2 Wykres 5.3 Czy – podejmując działania Częstotliwość wykorzystywania reklamy w mediach społecznościowych. w mediach społecznościowych – obliczacie Państwo wskaźniki mówiące o efektywności? Piotr Utrata, Bank ING Efektywność działań na Facebooku jest dla nas podobna do efektywności działań PR. Kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do modelu komunikacji marka – media – konsumenci. Dziś sytuacja się zmieniła Częstość wskazań Częstość wskazań – dziennikarze i konsumenci znaleźli wśród marek wśród marek się w tej samej grupie, z którą deklarujących, deklarujących, prowadzić musimy bezpośredni dialog. że mierzenie że mierzenie Komunikacja z jednymi efektywności jest efektywności nie i drugimi różni się formą, ale treść problemem jest problemem pozostaje ta sama. Jako bank musimy budować trwały wizerunek marki. I właśnie to długoterminowe kreowanie marki jest efektem, którego oczekujemy po działaniach w mediach społecznościowych.Social Media Brand Index 2010 10
 11. 11. 6. Obiecujące perspektywy Mimo problemów z mierzeniem Kto najwięcej skorzysta efektywności wszyscy z entuzjazmu polskich uczestniczący w badaniu specjalistów ds. marketingu? deklarują zamiar dalszego rozwoju działań w mediach Z pewnością agencje, o ile położą społecznościowych. wystarczający nacisk na edukację klientów w zakresie potencjału Polscy specjaliści ds. marketingu zdają i narzędzi dostępnych w ramach platform się być pod tym względem większymi społecznościowych. Przeniesienie nacisku optymistami od ekspertów przebadanych z reklamy, generującej koszty związane przez Marketing Sherpa, wśród których głównie z odsłonami, kliknięciami, aż 38 proc. prognozowało stagnację na bardziej angażujące formy działania bądź zmniejszenie budżetów. Być może to z jednej strony szansa, ale z drugiej przyczyną jest to, że znajdujemy się na – spore wyzwanie dla wielu wcześniejszym etapie rozwoju marketingu konkurujących agencji. w mediach społecznościowych. Innym wyjaśnieniem może być okres przeprowadzenia zagranicznych badań, które zbiegły się z kryzysem gospodarczym.Social Media Brand Index 2010 11
 12. 12. Spośród platform, które zyskaćmogą najwięcej na rozwoju Wykres 6.1polskiego rynku marketingu Które serwisy społecznościowe uważa Pan/Pani za najlepsze do prowadzenia działań marketingowych?*w mediach społecznościowych,najjaśniejsza przyszłośćrysuje się przed serwisamizachodnimi. FacebookFacebook.com jako skuteczne mediumuprawiania marketingu wskazało aż94 proc. respondentów. Kolejne miejsce You Tubezajął YouTube.com z 67 proc. odpowiedzi.W porównaniu z tymi wynikami polskieserwisy wypadają wyjątkowo słabo.Jedynie 20 proc. uczestników badania NKwskazało NK.pl. Drugi w kolejnościEpuls.pl zyskał 10 proc. odpowiedzi. TwitterBędąca jednym z najbardziej popularnychw Polsce serwisów Fotka.pl – zaledwie5 proc. Co ciekawe, również rodzimy Blipprzegrał z oferującym podobne możliwości Epuls(i mniej popularnym wśród polskichużytkowników!) Twitterem. Ten zebrał Blip.pl13 proc. wskazań, podczas gdy Blip– jako serwis, w którym łatwo prowadzićskuteczny marketing – wskazało tylko6 proc. (Wykres 6.1) Fotka.plTrudno określić przyczyny takwyraźnych różnic popularnościmiędzy Facebookiema pozostałymi serwisami,zwłaszcza NK.pl czy Fotka.pl. * 7 najczęściej wskazywanych serwisówPrawodopodobnie istotą jest elastycznośćtego pierwszego i wielość form, w jakichmożna wykorzystać go w komunikacjimarketingowej. Przyczyną może być też– taką mamy nadzieję – chęć przesuwaniaśrodków z reklamy na działania budująceprawdziwy dialog z użytkownikami. ▪Social Media Brand Index 2010 12
 13. 13. 94% brand managerówwie, że Facebookjest modny.My wiemy w 100%,czy jest Ci potrzebny. Stevie Awards 2010 Newcomer of the Year Winner Finalist 2010Social Media Brand Index 2010 13

×