2010.02 Raport InternetStandard - adStandard 2010

4,744 views

Published on

Published in: Technology
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010.02 Raport InternetStandard - adStandard 2010

 1. 1. RAPORT I EDYCJA LUTY 2010 adStandard 2010 Wartość rynku reklamy internetowej Formy reklamy online Modele rozliczeń Wskaźniki efektywności Przegląd sieci reklamowych i wydawców Badanie cenników reklamowych
 2. 2. RAPORT ADSTANDARD 2010 Spis treści Wprowadzenie 2 Wprowadzenie adStandard 2010 to pierwsza edycja raportu o polskim rynku rekla- my internetowej, przygotowanego przez redakcję serwisu Internet 3 Potencjał internetu jako medium Standard. Nasza publikacja to cenne źródło informacji dla: reklamowego osób przygotowujących strategię marketingową różnych produk- 3 Światowe wydatki na reklamę tów i usług 7 Wydatki na reklamę w Polsce pracowników domów mediowych, sieci reklamowych, agencji interaktywnych 10 Formy reklamy online osób decydujących o internetowych budżetach reklamowych w Polsce i na świecie plannerów i sprzedawców interaktywnych kampanii reklamowych twórców nowych rozwiązań reklamowych, kreacji i produktów 10 Reklama graficzna na świecie 11 Reklama graficzna w Polsce wydawców i właścicieli serwisów internetowych 16 Marketing w wyszukiwarkach osób zajmujących się badaniami internetu 16 Reklama kontekstowa 20 Nowe formy reklamy online Raport składa się z sześciu części: 20 Reklama wideo 21 Reklama w serwisach społecznościowych W pierwszym rozdziale prezentujemy najświeższe dane dotyczące 22 Mobile advertising obrotów rynku reklamy internetowej w Polsce i na świecie. Porównujemy je też z wydatkami na reklamę w pozostałych mediach. 26 Modele rozliczeń reklamy internetowej Druga część raportu zawiera przegląd najczęściej wykorzystywanych obecnie form reklamy online. Przyjrzeliśmy się dokładnie formatom 31 Wskaźniki efektywności reklamy reklamy graficznej, tekstowej, a także nowym formom – reklamie internetowej mobilnej, wideo i w serwisach społecznościowych. 31 CTR na świecie Trzeci rozdział poświęcony jest stosowanym modelom rozliczeń 36 CTR w Polsce reklamy internetowej. Przedstawiciele polskiej branży interaktywnej 39 Przegląd polskich sieci reklamowych próbują w nim wskazać modele, które w najbliższej przyszłości będą częściej wykorzystywane na naszym rynku reklamowym. i wydawców 40 Ranking wydawców W czwartej części raportu prezentujemy dane dotyczące efektywno- 41 Ranking sieci reklamowych ści reklamy graficznej w Polsce i na świecie, udostępnione nam 41 Kategorie tematyczne przez firmy Gemius i Smart AdServer. Przedstawiciele branży mówią 52 Badanie cenników reklamowych też o różnych możliwościach pomiaru skuteczności kampanii w ser- wisach społecznościowych. 52 Metodologia badania 54 Pakiety zasięgowe Rozdział piąty to analiza potencjału reklamowego polskich sieci 54 Pakiety tematyczne reklamowych i wydawców internetowych. Przygotowaliśmy ranking ogólny i szczegółowe zestawienia dla piętnastu kategorii tematycz- 63 Polskie biura reklamy internetowej nych z badania Megapanel PBI/Gemius. 64 O raporcie W ostatniej części naszej publikacji prezentujemy wyniki badania cenników reklamowych, przeprowadzonego przez Internet Standard w lutym 2010 r. Sprawdziliśmy, jakie są średnie ceny pakietów zasięgowych i tematycznych dla sześciu najpopularniejszych w pol- skiej sieci formatów reklamy graficznej. www.internetstandard.pl 2
 3. 3. RAPORT ADSTANDARD 2010 Potencjał internetu Partner tematu: jako medium reklamowego Internet od dobrych kilku lat jest w pełni uznawanym medium, które na stałe wpisało się w budżety reklamowe na świecie i w Polsce. Wiele wskazuje na to, że – jak przewidywali branżowi eksperci – okres spowolnienia gospodarczego pomógł internetowi. N ie do przecenienia okazały się ŚWIATOWE WYDATKI na rynku reklamy w 2009 r. było dokładna mierzalność efektów NA REKLAMĘ w znacznej mierze efektem kryzysu działań reklamowych, szybkie ZenithOptimedia szacuje, że w 2010 r. gospodarczego. Najbliższe lata mają i pewne zwroty z inwestycji oraz szero- rynek reklamy na świecie wzrośnie jednak przynieść bardziej dynamicz- kie możliwości interakcji z odbiorcami, o 0,9%, co w obliczu spadku wartości ny rozwój rynku. Ożywienie w bran- które zdecydowały o przesuwaniu do reklamy w 2009 r. o rekordowe 10,2% ży reklamy będzie trwało mniej wię- sieci budżetów z innych mediów, głów- jest prognozą dość optymistyczną cej trzy lata. nie z prasy. W drugiej połowie 2009 r. (wcześniejsza mówiła o wzroście rzędu Najszybszy wzrost w 2010 r. zano- branżę zelektryzowała wiadomość, że 0,4%). W latach następnych wartość tuje Azja (8,4%) i Ameryka Łacińska w Wielkiej Brytanii, według badań IAB reklamy zwiększać się będzie stabilnie (8,1%), podczas gdy rynki państw i PricewaterhouseCoopers, wydatki na o 3,9% w 2011 r. i 4,8% w 2012 r. Europy Środkowo-Wschodniej notu- reklamę prześcignęły wartość budżetów Według prognoz ZenithOptimedia, ją wzrosty jedynie o 2,3%. Spośród kierowanych do telewizji. Jak na razie w 2010 r. światowy rynek reklamy wszystkich 79 monitorowanych przez internet jest na pierwszym miejscu osiągnie wartość 447,4 mld USD, ZenithOptimedia rynków 63 powinny tylko na Wyspach, trudno się jednak a w latach następnych – 465 mld USD zwiększyć obroty. Dla porównania, nie zgodzić z faktem, że jest to dobra (2011 r.) i 487,4 mld USD (2012 r.). w 2009 r. rynków rosnących było 27, prognoza dla tego medium na innych Analitycy ZenithOptimedia zwra- z czego 12 osiągnęło dwucyfrową rynkach. cają uwagę na fakt, iż załamanie dynamikę wzrostu. www.internetstandard.pl 3
 4. 4. RAPORT ADSTANDARD 2010 wydatków na reklamę wynosiła 26 pkt. Œwiatowe wydatki na reklamê proc., a w 2009 r. zaledwie 11 pkt. proc. i najwyraźniej będzie się zmniejszać. 500 Telewizja jest medium, które przez naj- 487,4 bliższe lata zajmować będzie pozycję 443 465 447,4 400 lidera. To właśnie do niej trafi na świe- (mld USD) 300 Udział internetu 200 w światowych wydatkach 100 na reklamę w 2010 r. 0 2009 2010 2011 2012 zwiększy się do 13,7%. ród³o: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts (grudzieñ 2009 r.) cie najwięcej budżetów reklamowych. Wielka Brytania jest tu chlubnym wyjątkiem. Według badania IAB Udzia³ mediów w œwiatowych wydatkach reklamowych i PricewaterhouseCoopers za pierwszą 0,5 połowę 2009 r., udział wydatków na 2009 23,3 10,3 39,2 7,7 6,6 12,4 internet wyniósł w tym kraju 23,5%, 0,5 na reklamę telewizyjną – niecałe 22%. 2010* 22,2 9,8 39,7 7,5 6,7 13,7 0,5 WARTOŚĆ ŚWIATOWEJ REKLAMY 2011* 21,1 9,3 40,0 7,4 6,8 14,9 INTERNETOWEJ 0,5 7,4 Według prognoz ZenithOptimedia, 2012* 20,0 8,9 40,2 6,8 16,2 w 2012 r. udział internetu we wszyst- * Prognoza (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kich wydatkach reklamowych zwięk- szy się do 16,2%, a wartość światowej dzienniki magazyny TV radio kino outdoor internet reklamy internetowej wyniesie wów- ród³o: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts (grudzieñ 2009 r.) czas ponad 77 mld USD. Z kolei w 2010 r. rynek reklamy online osią- gnie obroty na poziomie 54 mld USD. Nieco wyższe estymacje niż Wartoœæ reklamy internetowej na œwiecie ZenithOptimedia – jeśli chodzi o wysokość wydatków – podaje IDC. 80 Według IDC’s Digital Marketplace 77,511 77,511 70 Model and Forecast, światowe 68,405 60 wydatki na reklamę online w 2008 r. 60,35 osiągnęły 65,2 mld USD, co stanowi (mld USD) 50 54,07 10-proc. udział w torcie wydatków 49,383 40 na reklamę we wszystkich mediach. 30 Do 2011 r. wartość ta wzrastać będzie 20 o 15–20% rok do roku, by w 2011 r. 10 osiągnąć poziom 106,6 mld USD i 13,6% udziału w wydatkach na 0 2008 2009 2010 2011 2012 reklamę. ród³o: ZenithOptimedia, Advertising Expenditure Forecasts (grudzieñ 2009 r.) WYDATKI NA REKLAMĘ INTERNETOWĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH WYDATKI NA REKLAMĘ NA swój udział w światowym rynku rekla- W 2008 r. wartość reklamy interne- ŚWIECIE Z PODZIAŁEM NA MEDIA mowym. Warto zauważyć, że jeszcze towej w Stanach Zjednoczonych – Internet jest jedynym medium, które pięć lat temu różnica pomiędzy udzia- według IAB i PricewaterhouseCoopers systematycznie z roku na rok zwiększa łem internetu i prasy w ogólnym torcie – wyniosła 23,4 mld USD, co oznacza- Partner tematu: 5
 5. 5. REKLAMA Jak stworzyć stronę internetową, która sprzedaje Migomedia – doświadczona, ogólnopolska agencja interaktywna radzi, jak zwiększyć skuteczność stron WWW i kampanii e-marketingowych Jaka powinna być strona który z przyjemnością i łatwością Aktualizowana strona WWW docelowa? porusza się po stronie WWW. to narzędzie wizerunkowe Prawidłowe rozmieszczenie i prosprzedażowe elementów i wyróżnienie Strona powinna być regularnie najważniejszych obszarów aktualizowana, by użytkownik pomaga klientowi zrozumieć (klient) powracający na stronę zalety i jasno pokazuje mu dostrzegł, że jest to prężna firma. korzyści płynące ze skorzystania Przed wyborem agencji robiącej z oferty. strony, warto przetestować Strona w technologii Flash dla wdrażany system zarządzania francuskiej telewizji FOX D Oprawa graficzna tekstów zawartością (CMS), by mieć ziałania marketingowe zwiększa ich skuteczność pewność, że samodzielna w Internecie (m.in. edycja treści jest łatwa i szybka. linki sponsorowane, Inwestycja w dobry i dopasowany kampanie banerowe, mailingi, do potrzeb CMS oszczędza czas i pozycjonowanie) sprowadzają się obniża koszty obsługi serwisu. do wejścia na stronę internetową i wykonania oczekiwanej akcji. Małgorzata Bednarek, dyrektor Dlatego strona docelowa (landing generalny w firmie Migomedia page) powinna być przygotowana specjalizującej się w tworzeniu Zaawansowany portal TVP pod konkretną kampanię i być skutecznych stron internetowych Warto zwrócić uwagę, czy firma kontynuacją reklamy. i kampanii e-marketingowych. tworząca strony zna zasady odpowiedniej oprawy graficznej Atrakcyjna grafika i jej wpływ tekstów. Na podstawie badań na skuteczność udowodniono m.in., że: pozioma linia oddzielająca zwiększa skuteczność; Migomedia obsługuje firmy duży, chwytliwy nagłówek i instytucje z całej Polski i ma przyciąga i zatrzymuje więcej biura w 4 miastach: Warszawa, czytelników; Poznań, Wrocław, Katowice. Nowoczesna strona dla Dior Institut krótki wstęp po nagłówku Nowoczesna strona dla Dior Institut Klientami Migomedia są m.in.: zwiększa apetyt na pozostałą Badania ujawniły, że grafika Orange, francuska telewizja treść; strony aż w 45% wpływa na ocenę FOX, Venezia, TVP, Sąd wypunktowania i wyróżnienia i postrzeganie firmy. Atrakcyjna Okręgowy, Kancelaria Prezesa przyciągają wzrok i ułatwiają witryna budzi zaufanie i buduje Rady Ministrów. skanowanie tekstu. pozytywny wizerunek. Dobrym przykładem jest strona Ponadto, strona wykonana Skontaktuj się z Migomedia WWW agencji Migomedia – zgodnie z zasadami użyteczności 22 465 96 99 www.migomedia.pl/o-firmie/ (np. intuicyjna nawigacja) wpływa biuro@migomedia.pl na zadowolenie użytkownika, www.migomedia.pl
 6. 6. RAPORT ADSTANDARD 2010 Brytania (3,4 mld euro), Niemcy (2,9 mld euro) oraz Francja (1,8 mld Wartoœæ reklamy internetowej w USA euro). 25 Dynamika wzrostu wydatków na reklamę w Polsce w 2008 r. (60%) była 23,4 20 21,2 na tyle wysoka, że nasz kraj znalazł się na drugim miejscu po Słowenii, gdzie 16,9 (mld USD) 15 wydatki na reklamę online zwiększyły się w porównaniu z 2007 r. aż o 77%. 12,5 10 Wśród innych krajów charakteryzu- 9,6 jących się imponującą dynamiką zna- 8,1 7,3 7,1 5 lazły się też Austria (45%), Finlandia 6,0 (34%), Turcja (33%) i Grecja (29%). 0 Z raportu „Online Ad Spending in 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Western Europe”, opracowanego przez ród³o: IAB Internet Advertising Revenue Report 2008 eMarketera m.in. na podstawie danych IAB Europe, PwC i Screen Digest, wynika, że wydatki na reklamę inter- netową w Europie w 2009 r. zwiększą Szacowane wydatki na reklamê w Polsce ogó³em się o 2,2%. Większy wzrost spodzie- wany jest w 2010 r. (o 6,5% r/r), acz- 8,0 kolwiek nie będzie on tak znaczący jak 7,0 7,4 6,7 6,0 Według IAB Europe, obroty 6,3 5,9 5,0 europejskiego rynku (mld z³) 4,0 3,0 reklamy internetowej 2,0 w 2010 r. wzrosną o 6,5%. 1,0 0 2006 2007 2008 2009 (p) w 2008 r. (20% rok do roku). Analitycy eMarketera podkreślają fakt nierów- ród³o: Ad.Media Raport, III kwarta³ 2009. CR Media Consulting SA nomiernego rozwoju branży reklamy online w Europie. Jedynie Wielka Brytania, Francja i Niemcy zasługują ło wzrost w porównaniu z rokiem WYDATKI NA REKLAMĘ na miano dojrzałych rynków reklamy 2007 o 10,6%. Od czasów bańki INTERNETOWĄ W EUROPIE internetowej. dotcomowej wydatki na amerykań- Z analiz przeprowadzonych przez IAB Wzrost wartości rynku reklamy ską reklamę online na przestrzeni Europe, PricewaterhouseCoopers oraz internetowej w Europie nastąpi przede lat systematyczne się zwiększa- Screen Digest wynika, że 2010 r. upły- wszystkim dzięki wydatkom na marke- ły. Niezbyt optymistyczne dane nie pod znakiem większych wzrostów ting w wyszukiwarkach. SEM w 2009 r. za pierwsze półrocze 2009 r. ozna- na rynku reklamy internetowej wzrośnie o 8% (podczas gdy reklama czać mogą jednak zakończenie lub w Europie. graficzna zanotuje minimalny spadek przynajmniej osłabienie tego dobre- Badanie AdEx Europe przeprowa- o 0,1%), a w 2010 r. o 11,4% (display go trendu. dzone na podstawie danych dotyczą- będzie lepszy o 4,8 %). Jak przewidują Wartość reklamy online w USA cych przychodów graczy interneto- IAB Europe, PricewaterhouseCoopers w pierwszym półroczu 2009 r. wych z 19 krajów zrzeszonych w IAB oraz Screen Digest, wartość reklamy – według IAB Internet Advertising Europe pokazuje, że na reklamę online w wyszukiwarkach w Europie w 2010 r. Revenue Report – wyniosła 10,9 mld wydano w 2008 r. w tych krajach wyniesie 6,7 mld euro (9,85 mld USD). USD. Oznacza to spadek o 5,3% 12,9 mld euro, co oznacza wysoki, w porównaniu z analogicznym okre- bo 20-proc. wzrost w porównaniu WYDATKI NA REKLAMĘ W POLSCE sem roku 2008 r. (kiedy odnotowano z rokiem poprzednim. Największy Wydatki na reklamę w Polsce w okresie wynik 11,5 mld USD). udział w wydatkach miały Wielka spowolnienia gospodarczego zmalały, Partner tematu: 7
 7. 7. RAPORT ADSTANDARD 2010 można, według prognoz CR Media, Wydatki reklamowe na poszczególne media w Polsce dopiero w drugim półroczu 2010 r. Analitycy ZenithOptimedia szacują, 4 000 że w 2010 r. wartość całego rynku 3813 3803,1 3 500 reklamowego w Polsce wyniesie 3350,5 3322,6 7,3 mld zł, z czego najwięcej, bo ponad 3 000 połowę (3,8 mld zł) zarobi telewizja. 2 500 Udział internetu w wydatkach na (mld z³) (mln zł) 2 000 reklamę kształtować się będzie, według tej analizy, na poziomie światowym, 1 500 co oznacza, że do sieci trafi 13% 900,7 874,6 997 864,7 802,4 779,1 767,4 701,5 budżetów reklamowych. 675,1 795 651,2 611,6 623,5 1 000 568,3 581,6 726 521,8 638 566 495 500 WARTOŚĆ REKLAMY 92,8 98,1 70,3 98 0 INTERNETOWEJ W POLSCE telewizja internet magazyny dzienniki outdoor radio kino Informacji o faktycznych wydatkach 2007 2008 2009 2010* na marketing internetowy w naszym ród³o: Starlink, Roczne raporty o rynku reklamy, Starlink (2007–2009); Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia (prognoza 2010) kraju dostarcza badanie AdEx, prowa- dzone od 2008 r. przez IAB oraz PricewaterhouseCoopers na podsta- wie danych od największych podmio- Wydatki na reklamê internetow¹ w Polsce tów działających na polskim rynku 1 200 reklamy online (estymowana jest jedynie wartość sprzedaży Google). 1174 743 . . . Jak wynika z danych IAB Polska, od 700 2007 r. wartość reklamy internetowej 600 w Polsce co roku wzrasta o ponad 500 (mld z³) (mln zł) 50%. Duży skok pomiędzy oszacowa- 400 niami dla 2006 i 2007 r. wynika 215 300 w głównej mierze ze zmiany metodo- 140 200 logii badania. 87 Według danych za pierwsze półro- 50 100 33 24 16 0 cze 2009 r., wydatki na reklamę inter- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 netową wyniosły w Polsce 658 mln zł. ród³o: IAB Polska (dane za lata 2007–2008 pochodz¹ z badania AdEx prowadzonego przez IAB i PwC) Biorąc pod uwagę korektę wynikającą z uwzględnienia w badaniu większej liczby uczestników, oznacza to wzrost w zależności od badań i prognoz, rego obroty polskiego rynku reklamy w porównaniu z analogicznym okre- o kilka-kilkanaście procent. Najwięcej w 2009 r. wyniosły 6,9 mld zł i były sem roku ubiegłego na poziomie 12%. straciła reklama prasowa, najlepiej zaś mniejsze o 11,4% względem roku Równie optymistyczne wydają radził sobie internet. poprzedniego. się wyniki badania AdEx za trze- Według prognoz CR Media cyklicz- Według ekspertów Starlink, inter- ci kwartał 2009 r. W porównaniu nie publikowanych w Ad.media net na początku 2009 r. stał się drugim z analogicznym okresem roku Raporcie, wartość reklamy w Polsce medium po telewizji, do którego trafi- 2008 r. wartość reklamy wzro- wyniosła w 2009 r. ponad 6,3 mld zł. ło najwięcej budżetów reklamowych. sła o 15% i osiągnęła 317 mln zł. Przychody reklamowe mediów w uję- W trzech pierwszych kwartałach Zakładając podobną dynamikę ciu netto spadły, według analityków 2009 r. rynek reklamy online cechował wzrostu – a wydaje się, że przynajm- firmy, w III kwartale 2009 r. o 15,9% się najwyższą (7%) dynamiką wzrostu, niej w czwartym kwartale 2009 r. względem roku poprzedniego. W okre- podczas gdy inne ważne media noto- będzie ona nawet wyższa – wartość sie pierwszych trzech kwartałów wały spadki – dzienniki aż o 19,1%, wydatków na marketing internetowy spadek wyniósł 16,4%, zaś w całym magazyny 15,6%, radio o 15,3%, w Polsce w całym 2009 r. może osią- roku – 14,6%. Podobne informacje a telewizja o 12,8%. gnąć poziom 1,4 mld zł. podaje w swoim najnowszym raporcie Istotnych wzrostów łącznych przy- Od lat najwięcej budżetów rekla- dom mediowy Starlink, według któ- chodów reklamowych spodziewać się mowych płynie do internetu z branży Partner tematu: 8
 8. 8. RAPORT ADSTANDARD 2010 reklamowe znajduje miejsce w budże- Udzia³ bran¿ w wydatkach na marketing internetowy w Polsce tach reklamowych coraz większej liczby branż i sektorów. 14,0% W 2009 r. IAB i Pricewaterhouse- Coopers po raz pierwszy przepro- 12,9 13,0 12,0% wadziły również badania dotyczące 10,0% wydatków na kreacje w internecie 10,0 w 2008. Z analiz wynika, że wyniosły 8,0% 8,6 8,5 one 101,9 mln zł (z uwzględnieniem 8,0 8,0 6,0% 6,0 Wydatki na marketing 5,4 3,0 4,0% 4,1 internetowy w Polsce 3,0 2,0% 0 w 2009 r. mogły wynieść ¯ywnoœæ Czas Motoryzacja Telekomu- Handel Finanse wolny nikacja 1,4 mld zł. I po³. 2009 2008 ród³o: Badanie AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers mediów 126,6 mln zł). Największy udział w tych działaniach miała kre- finansowej i telekomunikacyjnej. usługi dla biznesu, usługi marketin- acja (49%), a w następnej kolejności IT W pierwszej połowie 2009 r. branże gowe i reklamowe, doradztwo unijne, (22%) i media (17%). W zdecydowanej te miały kolejno 13- i 10-proc. udział wystawy, reklama społeczna, tytoń, większości przypadków (88%) były to w torcie. Warto jednak odnotować artykuły dla dzieci, logistyka i in.), kampanie realizowane na rynek pol- wyraźny wzrost udziału kategorii która z 16% w 2008 r. urosła do 26% ski. Według prognoz przedstawicieli „inne” (tu przede wszystkim: pośred- w III kwartale 2009 r. To wyraźnie branży, wydatki na kreacje w internecie nictwo pracy, ogłoszenia drobne, potwierdza, że internet jako medium w 2009 r. mogą wzrosnąć o ok. 20%. Warsztaty study standard Zapraszamy na wykłady i ćwiczenia oraz praktyczne dyskusje StudyStandard! www.internetstandard.pl/StudyStandard Partner tematu: 9
 9. 9. RAPORT ADSTANDARD 2010 Formy reklamy online w Polsce i na świecie Na formy banerowe nadal przeznacza się w Polsce większość budżetów na kampanie internetowe. Jeśli nasz rynek reklamy internetowej będzie się rozwijał tak jak dojrzałe rynki zagraniczne, za jakiś czas układ sił się zmieni i pałeczkę przejmie SEM. Display ma jednak dwa asy w rękawie. Nazwy tych kart to „wideo” i „social media”. REKLAMA GRAFICZNA NA ŚWIECIE za 80% wszystkich odsłon wygene- stępnione dla Internet Standard przez Display to oczywiście nie tylko banery, rowanych na amerykańskim rynku dostawcę rozwiązań adserwerowych ale jak na razie wyraźnie dominują interaktywnym. Najczęściej stosowane – francuską firmę Smart AdServer. one w tym segmencie reklamy inter- formy internetowe w USA to: Medium Dane umieszczone na wykresie obej- netowej. Widać to zwłaszcza na rynku Rectangle (300x250), Leaderboard mują wszystkie kampanie prowadzone amerykańskim, gdzie w 2008 r. według (728x90), Rectangle (180x150), Wide w grudniu 2009 r. przez klientów tej danych IAB przeznaczono na tę formę Skyscraper (160x600), Half Page firmy w 24 krajach (m.in. USA, Wielka ponad połowę (63%, czyli 4,9 mld USD) (300x600), Button (120x60) oraz Micro Brytania, Francja, Niemcy, Rosja). wydatków na reklamę graficzną Bar (88x31). Porównując formy banerowe naj- w sieci. Udział innych form reklamo- Większość z przedstawionych form częściej używane w USA z danymi wych, które także zaliczają się do tego reklamy znaleźć można także w pierw- pochodzącymi od Nielsen i Smart segmentu, był znacznie mniejszy. Do szej dziesiątce najpopularniejszych AdServer, wybraliśmy formy zajmujące form typu Rich Media należało 21% form według firmy badawczej Nielsen/ we wszystkich trzech zestawieniach rynku (1,7 mld USD), udział reklamy NetRatings. Na wykresie prezentujemy najwyższe pozycje. Największą popu- wideo wyniósł 9% (734 mln USD), aktualne statystyki udziału (mierzo- larnością w branży interaktywnej na a form sponsoringowych – tylko 6% nego liczbą odsłon) poszczególnych świecie cieszą się dwie formy: Medium (387 mln USD). formatów na podstawie badania Nielsen Rectangle (300x250) oraz Leaderboard Jak wynika z opublikowanego przez AdRelevance, które obejmuje swoim (728x90). Wysokie miejsca w każ- IAB dokumentu pt. „IAB Ad Unit zasięgiem wydawców i sieci reklamowe dym z trzech zestawień zajmują także Guidelines 2009 Update”, w 2008 r. z ponad stu różnych krajów. Wide Skyscraper (160x600) oraz stary siedem form reklamy banerowej uzna- Kolejnym źródłem informacji, które Skyscraper (120x600), zwany niekiedy nych za standardowe odpowiadało warto tu przytoczyć, są dane udo- pionowym banerem. www.internetstandard.pl 10
 10. 10. RAPORT ADSTANDARD 2010 Jak wynika ze statystyk firmy Smart Najczêœciej wystêpuj¹ce formy Najczêœciej wystêpuj¹ce formy AdServer, w ostatnich czterech latach reklamy banerowej na œwiecie reklamy banerowej na œwiecie wyraźnie zmalało zainteresowanie (Nielsen) (Smart AdServer) reklamodawców tradycyjnym banerem (468x60). O ile w 2006 r. na tę formę przypadała co czwarta odsłona rekla- 24,8% mowa, otyle na początku 2009 r. jej 26,7% 28,0% 27,3% udział w łącznej liczbie emisji wyniósł 0,9% zaledwie 3%. Spadła też popularność 0,8% formy Square (250x250), a obie wersje 1,3% 1,5% 0,8% Skyscrapera tylko nieznacznie popra- 1,7% 0,8% 1,3% wiły swoją pozycję. Od 2006 r. istot- 1,7% 25,5% 1,9% 14,1% 1,6% 27,2% nie wzrósł natomiast udział w liczbie 6,4% odsłon obu najważniejszych obecnie 1,6% 4,1% formatów – Medium Rectangle’a (300x250) i Leaderboarda (728x90). Medium Rectangle (300x250) Leaderboard (728x90) Niestety, brak jest aktualnych Leaderboard (728x90) Medium Rectangle (300x250) badań dotyczących rynku euro- Wide Skyscraper (160x600) Wide Skyscraper (160x600) pejskiego. Według opublikowa- Full Banner (468x60) Skyscraper (120x600) nego przez European Interactive Half Banner (234x60) Leaderboard (1000x90) Advertising Association (EIAA) Large Rectangle (336x280) Banner (468x60) badania „European Ad Formats Skyscraper (120x600) Horizontal Banner (770x85) Report”, w 2006 r. w krajach Europy Rectangle (180x150) Mega-Box (300x150) Micro Bar (88x31) Square (250x250) Najpopularniejsze Pozosta³e Small Rectangle (180x150) Pozosta³e formaty reklamy graficznej ród³o: Nielsen AdRelevance, luty 2010 r. na świecie to Medium ród³o: Smart AdServer, grudzieñ 2009 r. Rectangle i Leaderboard. aż 85% odsłon przypadało na sześć Popularnoœæ form reklamy banerowej na œwiecie w latach 2006–2009 form: Leaderboard (728x90), Medium (Smart AdServer) Rectangle (300x250), Traditional 45% Banner (468x60), Skyscraper 40% (120x600), Wide Skyscraper (160x600) i Rectangle (180x150). Z wymienio- 35% nych form największy udział w liczbie 30% odsłon miał Leaderboard (35%), naj- 25% mniejszy zaś Rectangle (3%). 20% REKLAMA GRAFICZNA W POLSCE 15% Jakie formaty reklamy graficznej 10% cieszą się największą popularnością 5% w naszym kraju? Jak wynika z raportu strategicznego IAB Polska „Internet 0 2006 2007 2008 2009 2008”, w 2008 r. na polskim rynku na formaty wbudowane w treść strony Leaderboard (728x90) Banner (468x60) Square (250x250) oraz formy sponsoringowe wydano Medium Rectangle (300x250) Skyscraper (120x600) w sumie 79% budżetów reklamowych Small Rectangle (180x150) Wide Skyscraper (160x600) przeznaczonych na segment display. Mniej chętnie reklamodawcy korzy- ród³o: Smart AdMetrics Barometer, marzec 2009 r. stali z form uznawanych za „agresyw- ne”. Chodzi o banery wyświetlane nad www.internetstandard.pl 11
 11. 11. RAPORT ADSTANDARD 2010 na analizie rzeczywistych zachowań Najczêœciej wystêpuj¹ce formy reklamy banerowej w Polsce internautów. JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ (Gemius) Jakie formy reklamy graficznej REKLAMY GRAFICZNEJ 0,8% można najczęściej spotkać w pol- W POLSKIEJ SIECI? 0,9% skiej sieci? Jak wynika ze statystyk 1,0% 1,2% badania gemiusDirectEffect (raport RAFAŁ 1,3% 10,8% AdMonitor), które mierzy efektyw- KARCZEWSKI 1,5% 2,1% 35,9% ność kampanii reklamowych emito- DYREKTOR SPRZEDAŻY 2,1% wanych przez serwery reklam firmy DS. INTERNETU, 3,1% AdOcean (spółka zależna Gemiusa), POLSATMEDIA 3,2% (WŁAŚCICIEL SIECI dwie najpopularniejsze formy kreacji NETSHARE) 4,6% w Polsce to Double Billboard (750x200) Reklama graficzna jest nadal bardzo 4,8% i Boks/Rectangle (300x250). Popularny skutecznym sposobem obecności 8,1% 18,4% jest również sam Billboard (750x100) reklamodawcy w sieci. Według mnie i jego warianty (expand, scroll), a także nadal najczęściej wykorzystywanymi Skyscraper – u nas akurat w kampa- formatami w tym roku będą Duży Double Billboard (750x200) niach częściej pojawia się jego węższa Rectangle (330x100), Rectangle Boks/Rectangle (300x250) wersja (wymiary 120x600). Duże formy, (300x250), niezastąpiony Billboard (750x200). Dają one dużą swobodę Billboard (750x100) takie jak Halfpage (300x600), Triple kreacji i, co za tym idzie, zwiększają Skyscraper (120x600) Billboard (750x300) czy Wideboard efekt sprzedażowy oraz wizerunkowy Expand Billboard (750x100) (940x300), najwyraźniej jeszcze się na kampanii. Double Billboard (750x200) + Toplayer polskim rynku nie upowszechniły. Scroll Billboard (750x100) Porównując dane Gemiusa z wcze- Billboard (750x100) + Toplayer śniej opisywanymi statystykami Nielsena i Smart AdServer, można MAŁGORZATA Skyscraper (160x600) zauważyć pewne różnice. Zarówno LAKOWSKA Halfpage (300x600) w Polsce, jak i za granicą dużą popu- AGENCY SALES Triple Billboard (750x300) DIRECTOR, Toplayer larnością cieszy się Medium Rectangle ARBONETWORK (300x250), ale druga najpopularniej- Expand Double Billboard (750x200) Myśląc o trendach w graficznej reklamie Wideboard (940x300) sza forma na świecie – Leaderboard online, możemy zaobserwować nastę- Boks/Rectangle (330x100) (728x90) – ma mniejsze wymiary od pujące zjawiska: Pozosta³e – zmniejszająca się popularność form W Polsce największą layerowych i coraz większy nacisk na kontekst, w jakim pojawia się reklama, ród³o: gemiusDirectEffect, grudzieñ 2009 r. popularnością wśród na jej dopasowanie, a nie na jej inten- sywność treścią strony (np. Toplayer), na które formatów reklamy – zwrócenie się w stronę zaawansowa- przypadło w ubiegłym roku 21% łącz- nych technologicznie form reklamowych nych wydatków na reklamę graficzną. graficznej cieszą się z uwagi na łatwiejszy i tańszy dostęp do Mała popularność form „agre- Double Billboard internetu szerokopasmowego (umożli- sywnych” wiąże się z ich negatyw- wia emisję ciężkich form reklamowych nym odbiorem wśród internautów i Medium Rectangle. zawierających streaming), a także i obawą właścicieli serwisów, którzy z potrzeby walki o uwagę internauty nie chcą zbyt agresywną reklamą pierwszego w Polsce Double Billboarda (poprzez ciekawe rozwiązania FX-owe, zniechęcić użytkowników. Jak poka- (750x200). Double Billboard dostępne już z poziomu kreacji, czyli ankiety, mikrosajty, wideo itp.) zują wyniki badania pt. „Stosunek i Billboard (750x100) to formaty typo- – zwiększenie formatów tradycyjnych internautów do reklamy” (Gemius), we dla polskiego rynku, raczej trudno form (większa rozdzielczość ekranów) gdy reklama nie daje się zamknąć je spotkać na rynkach zagranicznych. Powyższe implikuje popularność albo zbyt duża liczba reklam utrud- Warto też zauważyć brak tradycyj- następujących form: Double Billboard nia korzystanie z serwisu, internauci nego banera (468x60) w statystykach i Medium Rectangle, obie formy w wersji najczęściej rezygnują z przeglądania Gemiusa, mimo że forma ta nadal jest FX oraz wielkoformatowe płaskie formy. danej strony i przestają ją odwiedzać. obecna w cennikach wielu polskich Myśląc o jeszcze dalszej przyszłości, przewidywany trend to jeszcze mocniej- Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, wydawców internetowych. sze zwrócenie się w stronę FX i nacisk że Gemius swoje badanie oparł na Które formy reklamy graficznej na wideo. deklaracjach ankietowanych, a nie będą w Polsce częściej wykorzystywane www.internetstandard.pl 12
 12. 12. RAPORT ADSTANDARD 2010 w najbliższych latach? O prognozę Warto w tym miejscu wspomnieć poprosiliśmy osoby reprezentujące o zauważalnym obecnie trendzie zarów- pięć największych w Polsce portali no w polskiej, jak i światowej reklamie MATEUSZ (Onet.pl, WP.pl, Gazeta.pl, Interia.pl, interaktywnej. Chodzi tu właśnie o zja- DRZEWOSOWSKI o2.pl) oraz pięć horyzontalnych wisko rosnących formatów banerów. Z-CA DYREKTORA sieci reklamowych (ARBOnetwork, W połowie 2009 r. część wydawców PIONU PRODUKTU IDMnet, Netshare, Ad.net, Ad-Vice). internetowych ze stowarzyszenia Online REKLAMOWEGO, INTERIA.PL Nie narzucaliśmy przedziału czaso- Publishers Association, których witryny wego, jaki mają obejmować prognozy, są odwiedzane przez ponad 2/3 amery- Przez następne 3–4 lata w dalszym ale większość z pytanych skupiła się kańskich internautów, wprowadziła do ciągu Double Billboard (750x200), Medium Rectangle (300x250) w swojej odpowiedzi na okresie naj- swoich ofert trzy duże formy reklamowe: i Skyscraper (120x600) lub bliższego roku. – Fixed Panel (336x700), po wyświetle- (160x600), ponieważ mało prawdopo- Przedstawiciele pięciu portali i pięciu niu jest stale widoczny w tym samym dobne jest tak znaczne, jak w ciągu sieci reklamowych niemalże jedno- miejscu okna przeglądarki użytkowni- ostatnich paru lat, zwiększenie roz- głośnie wskazali, że najpopularniejszą ka, niezależnie od przewijania w dół dzielczości ekranu, a te właśnie formy w przyszłości formą reklamy banero- lub górę treści serwisu (scroll) są najlepiej dopasowane do obecnej wej będzie w dalszym ciągu Double – XXL Box (468x648), rozwijający się średniej. Formy będą tylko bardziej Billboard (750x200). Drugim w kolej- do rozmiarów dwa razy większych multimedialne niż teraz – większy ności formatem, który uzyskał nieco (936x648) procent będą stanowić nośniki typu mniejszą liczbę wskazań, jest Rectangle – Pushdown (970x418), który po kilku VideoAd. W dłuższej perspektywie (300x250), zwany Dużym Rectangle, sekundach od otworzenia strony wraca czasowej duże znaczenie będzie miała Medium Rectangle czy Naviboxem. do rozmiarów dużo mniejszych, czyli np. sytuacja na rynku. Jeśli pieniędzy Przedstawiciele branży wspominają 970x66. na rynku będzie mniej, mniejsi gracze też w swoich wypowiedziach o takich W ślad za OPA na polski rynek częściej będą godzić się na bardziej formach, jak Halfpage (300x600), duże formy wprowadziła, również uciążliwe dla użytkowników formy, Skyscrapery (120x600 i 160x600), należąca do tego stowarzyszenia, np. wielkie formaty. a także o większych formatach. Gazeta.pl. (cd. na str. 16) www.internetstandard.pl 13
 13. 13. RAPORT ADSTANDARD 2010 Formaty reklamy graficznej w polskiej sieci Nazwa Przykład Opis Najstarsza forma reklamy w internecie, nazywana także banerem tradycyjnym. Umieszczany jest Baner w centralnej górnej części strony. Obecnie popularność banera istotnie zmalała, co związane jest (468x60) z jego małymi rozmiarami oraz relatywnie niską efektywnością. Odmiana banera, nazywany bywa także megabanerem i superbanerem. Umieszczany zazwyczaj Billboard w górnej, najbardziej prestiżowej i najlepiej zauważalnej części strony. W odróżnieniu od klasycznego (750x100) banera charakteryzuje się kilkakrotnie większą powierzchnią. Brandmark Agresywna forma reklamowa w postaci okna pop-up wyświetlanego nad treścią serwisu (nie ma w przeglądarce. W odróżnieniu od toplayera można ją przesuwać w obrębie okna przeglądarki, określonego w którym wyświetlany jest serwis. Podobnie jak toplayer, brandmark musi zawierać przycisk (krzyżyk) rozmiaru) umożliwiający jego zamknięcie. Niewielka forma reklamowa o prawie czterokrotnie mniejszej powierzchni niż baner. Buttony, w przeciwieństwie do banerów wyświetlanych głównie w górnej, centralnej części strony, emitowane Button są przeważnie na dole serwisu, wraz z menu nawigacyjnym, lub na jednej z bocznych kolumn strony. (zazwyczaj Button jest formą sprzedawaną często w modelu Flat Fee, co oznacza, że jest widoczny na stronie 120x90) przez pewien okres (np. tydzień). Button bywa wykorzystywany przy okazji sponsoringu serwisu jako dodatkowy stały element strony WWW. Odmianą buttonów są tzw. mikro-buttony o jeszcze mniejszych wymiarach. Reklama graficzna umieszczana w górze strony WWW w miejscu tradycyjnego banera, o dwa razy Double Billboard większej wysokości niż billboard. Obecnie double billboard, według badań, które prezentujemy (750x200) w niniejszym rozdziale, jest najpopularniejszą w Polsce formą banerową. Halfgage Wielkoformatowa reklama graficzna umieszczona w górnej części prawej kolumny strony. (300x600) Pop-up to reklama w nowym oknie przeglądarki „na wierzchu” wywołującego go głównego okna Pop-up przeglądarki, natomiast pop-under pojawia się „pod spodem” głównego okna i widoczny jest i Pop-under dopiero po jego zamknięciu. Obie formy zaliczane są do reklam agresywnych. Obecnie bardzo rzadko stosowane. www.internetstandard.pl 14
 14. 14. RAPORT ADSTANDARD 2010 Nazwa Przykład Opis Nazywany też banerem śródtekstowym, boksem śródtekstowym lub śródtekstem. Prostokątna forma zbliżona kształtem do kwadratu, umieszczana w środkowej kolumnie witryny, wewnątrz treści Rectangle prezentowanych na stronie. Baner śródtekstowy można czasem znaleźć także na prawej kolumnie (300x250 serwisu. Nie przesłania treści informacji na stronie, ale je rozdziela, dlatego nie jest uznawany i inne rozmiary) za formę inwazyjną. Jego zaletą jest miejsce wewnątrz kontekstu witryny, w którym nie są widoczne inne reklamy. Ze względu na umiejscowienie jest to także jeden z najbardziej zauważalnych formatów reklamowych. Graficzny element reklamowy w formie pionowego banera umieszczonego w jednej z bocznych kolumn strony (najczęściej prawej). Jest większą formą banera wertykalnego, który w Polsce właściwie Skyscraper nigdy nie był wykorzystywany. Do niewątpliwych zalet skyscrapera należy zaliczyć jego powierzchnię (120x600) oraz kształt. W przeciwieństwie do poziomych form, skyscraper jest dłużej widoczny na ekranie w przypadku przewijania strony w dół. Określany też jako interstitial, superstitial, poltergeist, mediabreak, intermedia, intermovie. Forma reklamowa, która pojawia się w głównym oknie przeglądarki pomiędzy wyświetleniem dwóch stron Stitial WWW, w trakcie przechodzenia z jednej na drugą. Forma ta całkowicie przykrywa treść strony. Reklama emitowana jest wyłącznie wówczas, gdy plik z reklamą został w całości pobrany do komputera odbiorcy. Reklama o charakterze multimedialnym i interaktywnym wyświetlana na dodatkowej, przezroczystej Toplayer warstwie, umiejscowionej ponad właściwą zawartością strony. Animacja znika po określonym czasie (nie ma lub też gdy użytkownik zamknie ją za pomocą przycisku „x”. Pozostać może wtedy statyczny element określonego nieutrudniający korzystania z witryny, który wkomponowuje się w zawartość strony. Toplayer zaliczany rozmiaru) jest do form inwazyjnych i jednocześnie do najefektywniejszych pod względem uzyskiwanego współczynnika kliknięć. Wideboard to reklama w formie poziomego prostokąta. Zajmuje stałą pozycję na górze strony, Wideboard bezpośrednio pod lub nad winietą (w zależności od serwisu). Jest to jeden z największych formatów (940x300) reklamowych dostępnych na polskich stronach WWW – dziesięć razy większy od tradycyjnego banera. Stanowi tło danej strony pokryte wzorem o obniżonej widoczności. Często emisja tej formy reklamy związana jest ze zmianą oryginalnej kolorystyki serwisu. Forma ta należy do reklam służących przede wszystkim tworzeniu świadomości (znajomości) marki, gdyż jako jedyna zalicza Watermark się do nieaktywnych (nieklikalnych) form reklamowych. Istnieje jednak możliwość dokładnego spozycjonowania tapety, tak aby komponowała się z billboardem lub double billboardem, tworząc jednolitą całość (tzw. screening). Intruzywna forma reklamowa, obejmująca cały serwis. Może dowolnie zmieniać umiejscowienie XHTML/DHTML kolumn w serwisie, kolory tła, czcionek i grafiki. Możliwe jest na przykład „rozsunięcie” kolumn na boki, przesuwanie fragmentów strony, zmiana kolorystyki lub samego wyglądu strony. Większość formatów może być dodatkowo emitowana w jednej z dwóch postaci – expand lub scroll (floating). Expand to element reklamowy, który rozwija się po naprowadzeniu na niego kursora przez użytkownika, a po kilku sekundach ekspozycji przechodzi do zmniejszonego rozmiaru. Z kolei scroll przemieszcza się wraz z przesuwaniem przez użytkownika strony, równocześnie dając możliwość zablokowania w domyślnej lokalizacji (po wciśnięciu przycisku „x”). Powyższe opracowanie powstało na podstawie specyfikacji dostępnych na stronach polskich sieci reklamowych oraz książki Dominika Kaznowskiego pt. „Nowy Marketing”. Zrzuty ekranu pochodzą z biur reklamy portali Onet.pl i Wirtualna Polska. www.internetstandard.pl 15
 15. 15. RAPORT ADSTANDARD 2010 (cd. ze str. 14) Orędownikiem zwiększe- kiwania oraz wzrostu rangi pozycjo- nia formatów reklam jest także Michał nowania wideo i samego YouTube. Nie Brański, członek zarządu w Grupie o2.pl. będzie maleć również zainteresowanie RAFAŁ sieciami kontekstowymi, przed który- ZARZYCKI MARKETING W WYSZUKIWARKACH mi otwierają się również nowe i cieka- DYREKTOR Ponad 250 mln zł wyniosła w Polsce we możliwości. PIONU PRODUKTU wartość reklamy w wyszukiwarkach REKLAMOWEGO, GRUPA ONET.PL (SEM) w pierwszych trzech kwartałach REKLAMA KONTEKSTOWA W nadchodzącym roku-dwóch w pol- 2009 r. – wynika z badania AdEx prze- Reklama kontekstowa pośrednio zwią- skiej sieci najpopularniejsze będą: prowadzonego przez IAB Polska zana jest z reklamą w wyszukiwarkach, Double Billboard (750x200), Medium i PricewaterhouseCoopers. Na działa- ponieważ jest ona wyświetlana na Rectangle (300x250), Wide Billboard nia SEM przeznaczanych jest już 28% danej stronie internetowej na postawie (950x150) i In-stream VideoAd. Jakie budżetów reklamowych kierowanych analizy treści strony. Jak to działa? formy znikną z rynku? Żadne nie znikną do internetu, podczas gdy dwa lata Właściciel serwisu reklamowego zgła- całkowicie. Przestaną pojawiać się temu było to 20%. sza chęć publikowania u siebie rekla- przynajmniej na serwisach premium Pop-upy, formy scrollowane (płynące Polska różni się pod tym wzglę- my, wstępując do programu, który to po ekranie wraz z przesuwaniem/scrol- dem od krajów europejskich, gdzie umożliwia. Specjalne algorytmy ana- lowaniem strony), formy klasyczne, ale według IAB Europe w 2008 r. mar- lizują treść każdej podstrony serwisu z włączonym domyślnie dźwiękiem. keting w wyszukiwarkach pochłonął i w wyniku prezentowana jest powią- 43% budżetów reklamy internetowej zana tematycznie reklama. (w samej Wielkiej Brytanii w pierwszym Nie wdając się w głębsze rozwa- kwartale 2009 r. SEM miał 62-proc. żania terminologiczne, czy reklama JAN udział w wydatkach na reklamę), a także kontekstowa to jeszcze Search Engine ROSZKIEWICZ od Stanów Zjednoczonych, w których Marketing, Performance Marketing DYREKTOR DZIAŁU pierwsze półrocze 2009 r. zakończyło się lub całkiem oddzielna forma działań AGENCYJNEGO, 47-proc. udziałem SEM w rynku reklamy e-marketingowych, trudno nie zgodzić IDMNET internetowej. się z faktem, że wypracowała ona sobie Myślę, że w ciągu najbliższego roku Dotarcie do użytkowników zain- stabilną pozycję na mapie reklamy będziemy obserwować rosnącą popular- teresowanych reklamowaną ofertą, internetowej w Polsce. Liczba podmio- ność coraz większych form reklamowych: stały monitoring działań i kontrola tów oferujących reklamę „w dobrym Triple Billboard (750x300), Navibox wyników, optymalizacja kosztowa kontekście”, a także fakt, że wprowa- (300x250) expandowany, Welcome Screen, Wideboard (940x300). Wszystkie oraz skalowalność wydatków reklamo- dzono certyfikację ekspertów odpo- powyższe formy będą wybierane w zależ- wych, a także szybkość uruchomienia wiedzialnych za taką formę działań ności od produktu i celu kampanii. i elastyczność prowadzenia kampanii e-marketingowych – to argumenty Z rynku znikną małe, niewidoczne formy – to niezaprzeczalne atuty, które wciąż potwierdzające jej potencjał. reklamowe np. boxy 120x120 umiesz- przyciągają reklamodawców i sprzyjają Wśród zalet reklamy w sieciach czone na dole strony. wzrostowi zainteresowania tą formą kontekstowych wymienia się przede reklamy. wszystkim możliwość precyzyjnego W JAKIM KIERUNKU BĘDZIE Współczesny marketing w wyszu- dotarcia do adekwatnej grupy doce- ZMIERZAĆ W POLSCE kiwarkach to jednak nie tylko płatne lowej przy stosunkowo niskich (i ela- REKLAMA KONTEKSTOWA? linki i działania SEO, zapewniające stycznych) kosztach oraz relatywną wysoką pozycję witryny w wynikach szybkość działania. Podkreśla się, że wyszukiwania. Kompleksowość dzia- w przeciwieństwie do standardowych łań, których celem jest zarządzanie działań SEM, które prowadzone są ANETA MONDRY- reputacją firmy w sieci, sprawia, że pod kątem odbiorcy o sprecyzowa- -GAŁECKA najbliższy okres upłynie również pod nych potrzebach wpisywanych w okno GROUP PCC znakiem optymalizacji stron interneto- wyszukiwarki, reklama w sieciach MANAGER, BLUERANK wych pod kątem serwisów społeczno- kontekstowych ma na celu pobudzanie Rynek reklamy kontekstowej będzie ściowych oraz dbałości o widoczność potrzeb i dotarcie do klienta na wstęp- się nadal rozwijał, co widać po działa- marki w wynikach wyszukiwania nym etapie decyzji zakupowej. niach reklamobiorców w tym obszarze. w czasie rzeczywistym. Plusy reklamowania się w „dobrym Powstają nowe programy (np. Społecz- Podkreśla się znaczenie geoloka- kontekście” to również możliwość ności.pl, który zrzesza serwisy social lizacji i wykorzystania Google Maps, optymalizowania kosztów dotarcia networkingowe i proponuje a także personalizacji wyników wyszu- i precyzyjne budżetowanie. Najczęściej www.internetstandard.pl 16

×