Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajankohtaista ARAsta 15.11.2018

619 views

Published on

ARAn ajankohtaiskatsaus. Esitetty 15.11.2018 Yhdyskuntien uudistaminen -seminaarissa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajankohtaista ARAsta 15.11.2018

 1. 1. 19.11.2018 Ajankohtaista ARAsta Mitä uutta asumisen kentällä?
 2. 2. OHJAUKSEN JA VALVONNAN UUDET OPPAAT Sami Turunen: 19.11.2018
 3. 3. Lakimuutoksia 1.7.2018 • Oppaat päivitetty 1.7.2018 – Asukasvalintaopas – Vuokranmääritysopas – Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen – Lataa oppaat: www.ara.fi/oppaat • Ks. uutinen lakimuutoksista – http://www.ara.fi/fi- FI/ARAasuntokanta/Ajankohtaista_ohjauksesta _ja_valvonnasta%2847775%29 19.11.2018
 4. 4. ARA-asuntojen käyttötarkoituksen muutos (korkotukilaki 18 § ja aravarajoituslaki 16 §) • ARA-vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen käyttäminen muuhun kuin asuintarkoitukseen on mahdollista erikseen myönnettävällä luvalla • Lupaa arava- ja pitkällä korkotukilainalla lainoitettujen vuokra-asuntojen käyttötarkoituksen muutokseen haetaan ARAlta 1.7.2018 alkaen • ARA-kohteen sijaintikunnalta haetaan edelleen lupa käyttötarkoituksen muutoksiin muilla kuin em. lainoilla lainoitettuihin kohteisiin sekä myös tilapäinen poikkeuslupa asukasvalintoihin. 19.11.2018
 5. 5. Varautuminen ja omarahoitusosuuden korko • 1.7.2018 tai sen jälkeen korkotukilainoitetuissa kohteissa tuleviin perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin varautuminen on kielletty. – Tasaussääntöihin ei tullut muutoksia. • Vuokriin laskettava omarahoitusosuuden korko saa olla: – 30.6.2018 tai sitä ennen hyväksytyissä korkotukilainoissa enintään 4% – 1.7.2018 tai sen jälkeen hyväksytyissä korkotukilainoissa enintään 6 %. 19.11.2018
 6. 6. ARA-asuntojen luovutus ja luovutushinta (korkotukilaki 14 § ja 15 § sekä aravarajoituslaki 8 § ,10 § ja 11 §) • Luovutuskorvausta ja enimmäishintaa EI VAHVISTETA, jos: – luovuttaja ja luovutuksensaaja kuuluvat samaan konserniin**, – luovutus toteutetaan sulautumisena, jakautumisena tai liiketoiminnan siirtona. **) Konsernilla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien, valtion tuella rahoitettuja asuntoja (ARA-asuntoja) omistavien yhteisöjen kokonaisuutta tai kunnan tai muun julkisyhteisön määräysvallassa olevien, ARA-asuntoja omistavien yhteisöjen kokonaisuutta. 19.11.2018
 7. 7. UUDET PALVELUT VERKOSSA (ARAn verkkoasiointi) Sami Turunen: 19.11.2018
 8. 8. ARAn verkkoasiointi laajenee 19.11.2018 ara.fi/ verkkoasiointi Avustushakemukset • Korjaus-, hissi- ja sähköautojen latausinfra-avustukset Ohjauksen ja valvonnan palvelut • Vuosi-ilmoitus ja muita raportointilomakkeita • Asuntokantarekisterin muutokset • Käyttötarkoituksen muutoksen hakemukset • ARAn ja yhteisöjen väliset viestit • Tulossa myöhemmin: rajoituksista vapauttamisen, luovutusten ja korkotukilainojen hakemukset
 9. 9. AAKE-EHDOTUKSET Jarmo Lindén: 19.11.2018
 10. 10. Asunnottomuustyön jatko • Suomi ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus vähenee • Laaja yhteistyö (PAAVO, AUNE) ja ARA-tuki mahdollistaneet hyvän kehityksen Suomessa 19.11.2018 Kehyspäätös 4/2018: Hallitus haluaa puolittaa asunnottomien määrän 2022 mennessä
 11. 11. Neuvottelut MAL-sopimuksista vuosille 2020- 2023 alkaneet 19.11.2018 • Tavoite: uudet Maankäytön, Asumisen ja Liikenteen MAL- sopimukset 2020-2023 allekirjoitetaan syksyllä 2019 – ei katkosta sopimuskausien väliin • MAL-sopimusten aikaväli 4 vuotta - miten pitempi sitoutuminen (4+4)? • Yhteys valtakunnallisen liikenneverkkosuunnitelmaan • ARA-tuotannon määrä / osuus ja siihen liittyvät kannustimet – käynnistys- ja infra-avustukset toimiva malli Onko tarvetta laajentaa sopimuksia MAL(PE)? Tai alueita Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seutujen ulkopuolelle?
 12. 12. AAKE-HE eduskunnan käsittelyssä • Muuttuva enimmäiskorko korkeisiin aravakorkoihin • Lainaehtomuutosten, tervehdyttämisavustusten, purkuakordin ja purkuavustuksen myöntöedellytysten joustavoittaminen: – enää ei vaadittaisi huomattavia taloudellisia vaikeuksia (2v alijäämä) – voitaisiin jatkossa myöntää kun se on tarpeen taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi • Purku- ja rajoitusakordien enimmäismäärien nostaminen 10 %-yksiköllä – jatkossa purkuakordi max. 70 %, rajoitusakordi max. 60 % • Lainaehtomuutosten pohjakoron (2%) poistaminen, kuitenkin inflaatiosuoja • Mitä tehdä todella vaikeiden kuntien asuntokysymykselle – case Savonlinna? – voimaan 2019 alussa 19.11.2018
 13. 13. AAKE-aravakorkojen kohtuullistaminen • enimmäiskorko sidottaisiin 10 vuoden obligaatiolainojen kolmen vuoden liukuvan keskikoron perusteella määräytyvään viitekorkoon • lainoihin asetettaisiin kuitenkin vähimmäiskorko: 1,39 % • koskee 852 M€ aravalainoja (noin 20% kaikista) • Mikäli koko jäljellä olevan laina-ajan 1,39 % korko: – korkojen reaaliseksi kertymäksi jäisi noin 90 M€ – noin 191 M€ korkoja jäisi perimättä (2% inflaatio-olettama) – aiotusta reaalikorosta perittäisiin vain vajaa 1/3 19.11.2018 helpottaisivat vuokrataloyhteisöjen lainataakkaa ja mahdollisuuksia sopeuttaa asuntokantaansa ennakoivasti Positiivinen vaikutus omakustannus- vuokriin AAKE- muutokset:
 14. 14. TOIMI – perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke Valmistelussa 28.2.2019 mennessä esitys sosiaaliturvauudistuksesta (SOTU-uudistus) • Ratkaisutyöpajan 26.11.2018 teemat: – asumisen kannustinloukut – asumisen ja liikkumisen yhteensovittaminen – ihmisten tarpeisiin vastaava asuntotuotanto – asuminen palveluna – tulevaisuuden konsepti? – katto pään päälle vai tietty asumisen taso? 19.11.2018
 15. 15. UUDET KORKOTUKIEHDOT Heli Huuhka: 19.11.2018
 16. 16. 19.11.2018 ARA tarjoaa kolme rahoitusvaihtoehtoa • ns. pitkä korkotukilaina (+ erityisryhmien investointiavustus) • ns. lyhyt korkotukilaina • takauslaina
 17. 17. Alkava ARA-tuotanto lainamuodoittain Asuntojen määrät 1-10/2018 ja 1- 10/2017 19.11.2018 2784 1523 1358 265 644 1 651 3 045 1 311 519 590 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Normaalit vu- as. Erit.ryhmät As.oik. as 10-v korkotuki Takauslainat 2017 2018
 18. 18. ARAn korkotukivaltuuden käyttö 1.1.-31.10.2018 • ARAn vuosi-valtuudesta on käytetty 73 % 31.10.2018 mennessä. • Vuoteen 2017 verrattuna valtuutta on käytetty 152 miljoonaa euroa enemmän. • 15 % valtuudesta on kohdistunut perusparannus- hankkeisiin. 19.11.2018 Korkotuki 2018 2017 Valtuus (milj. euroa) 1410 1410 Valtuutta käytetty 1.-31.10.2018 130 130 Valtuutta käytetty 1.1.- 31.10.2018 1033 881 Valtuutta jäljellä 377 529 milj. euroa Lainapäätökset v. 2018 1033,2 Normaalit vuokra-asuntolainat (rakentaminen) 248,7 Erityisryhmien vuokra-asunnot (rakentaminen) 334,4 Normaalit vuokra-asuntolainat (perusparantaminen) 75,2 Erityisryhmien vuokra-asuntolainat (perusparantaminen) 63,2 Asumisoikeustalolainat (rakentaminen) 222,3 Asumisoikeustalolainat (perusparantaminen) 20,8 Lyhyt korkotuki, vuokra-asunnot (rakentaminen) 68,6
 19. 19. Kaikissa rahoitusmuodoissa • Asuntojen oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia • vuokratalon rakentamiskustannusten tulee olla kohtuullisia • Urakat on kilpailutettava, jollei ARA erityisestä syystä myönnä poikkeusta • Laina on kilpailutettava • Täytettävä EU:n komission SGEI-päätöksen (2012/21/EU) ehdot, kuten ehto kohderyhmästä: tuki vain sitä tarvitseville ryhmille ”eivät vähäisen maksukykynsä vuoksi kykene hankkimaan asuntoa markkinaehdoin” 19.11.2018
 20. 20. Kohtuulliset kustannukset • Edullinen tontti • Kilpailutettu urakka • Edulliset lainanhoitokustannukset ➢ Kohtuuhintainen vuokra ✓ kohderyhmälle eli pitkässä korkotuessa kiireellisimmässä asunnontarpeessa oleva pienituloisin ja vähävaraisin (Eurostatin mukaan asuminen ei ole kohtuuhintaista, jos siihen menee yli 40 % perheen tuloista.) ✓ kohderyhmälle eli lyhyessä korkotuessa pieni- ja keskituloisille (alle 3540 €/kk) ✓ ARA-rahoitteisten asuntojen vuokra aina markkinahintaista vuokraa alempi 19.11.2018
 21. 21. Korkotukilainaksi hyväksymisen yleiset edellytykset Asuntolaina hyväksytään korkotukilainaksi sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella 19.11.2018 19.11.2018
 22. 22. Ns. pitkän korkotukilainan ARA-rajoitukset • Kohdekohtaiset rajoitukset: – Vuokra-asuntokäyttö 40 vuotta – niistä erityisryhmien käytössä vähintään 20 vuotta – Asukasvalintaperusteet – Vuokrien omakustannusperiaate – Asukasdemokratia – Luovutusta ja luovutushintaa koskevat rajoitukset • Omistajaa koskevat yleishyödyllisyysrajoitukset 19.11.2018
 23. 23. Vuokra-asumisen lyhyt korkotukilaina • Tukena korkotuki ja valtion täytetakaus • Korkotukilainan suuruus 80–95 % • Korkotuen perusomavastuu 2,5 % • Rajoitusaika 10 vuotta Asukasvalinnoissa tulorajat ARAn vahvistama ”kattovuokra” • Saajana voi olla osakeyhtiö, jonka ainoana toimialana lyhyen korkotuen kohteiden rakennuttaminen, omistaminen ja vuokraaminen 19.11.2018
 24. 24. Vuokra-asumisen takauslaina • Tukena valtion täytetakaus • Takauslainan suuruus enintään 95 % • Takausmaksu 0,5 % lainan pääomasta • Rajoitusaika 20 vuotta pidettävä vuokra-asuntoina • Lainansaajalla tulee olla riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen ja vuokratalotoimintaan 19.11.2018
 25. 25. 19.11.2018 Pitkän korkotukilainan ehtoja muutettiin 1.7.2018 alkaen: • Lainanlyhennysohjelma etupainotteisemmaksi (uudet lainat) • Lisättiin mahdollisuuksia tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä (myös jo olemassa olevat lainat) • Kiellettiin varautuminen tuleviin korjauksiin (uudet lainat, myös uudet perusparannuslainakohteet) • Omarahoitusosuudelle vuokrissa perittävä korko 6 %:iin
 26. 26. 19.11.2018 Pitkän korkotukilainan ehtoja muutettiin 1.7.2018 alkaen: • Korkotukilainan enimmäisosuus kaikissa lainoissa 95 %, paitsi asumisoikeustalouudislainoissa 85 % • Omavastuukorkoa laskettiin pysyvästi (2,5 %) • Korkotuen maksuaikaa pidennettiin 30 vuoteen, perusparannuslainoissa 20 vuotta
 27. 27. ARA kehittää ja uudistaa myös lainaprosessiaan • Digitalisoimme palveluitamme ja teemme jatkossa asiat tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin 19.11.2018
 28. 28. Vuorovaikutteisessa yhteistyössä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 19.11.201812.10.2007 Tekijän nimi
 29. 29. KORJAUSAVUSTUKSET Mirja Suopanki: 19.11.2018
 30. 30. 19.11.2018 ARAsta haettavat korjausavustukset vuodesta 2017 alkaen Ikääntyneiden ja vammaisten korjausavustus Hissiavustus Esteettömyysavustus Lisäksi Sähköautojen latausinfra-avustus (1.8.2018)
 31. 31. 19.11.2018 Määrärahat Vuosi 2018 • Määrärahaa sitomatta 16,5 M€ Vuosi 2019 • Korjausavustukset 35,5 M€ • Sähköautojen latausinfra-avustus 1,5 M€
 32. 32. 19.11.2018 Avustusten hakeminen • Avustusta haetaan ARAlta • Jatkuva haku
 33. 33. 19.11.2018 Avustusten hakeminen • Hakemusten jättäminen – verkkoasioinnin kautta: www.ara.fi/verkkoasiointi (suositeltavaa) – Paperisena hakemuksena (www.ara.fi )
 34. 34. 19.11.2018 Aloituslupa • Jos työt on tarve aloittaa ennen ARAn avustuspäätöstä, tulee hakea ARAsta aloituslupa töiden aloittamiseen • Koskee kaikkia avustusmuotoja
 35. 35. Ikääntyneiden ja vammaisten korjausavustus 19.11.2018 Ruokakunnalle, jossa yli 65-vuotias tai vammainen
 36. 36. 19.11.2018 Avustuksen saamisen edellytykset Tulorajat 1.7.2018 alkaen Henkilöluku 1 2 3 4 Tulot (brutto) €/kk 2 000 3 400 4 200 5 000 Tulot (brutto) €/kk, veteraanit ja veteraanien lesket 2 600 4 420 5 460 6 500
 37. 37. 19.11.2018 Avustuksen saamisen edellytykset Varallisuus • Varallisuuden määrän tulee olla vähäinen; noin 15.000 €/hlö korjaustoimenpiteen jälkeen (kaksi ensimmäistä henkilöä)
 38. 38. 19.11.2018 Avustuksen saamisen edellytykset Asuinrakennuksen käyttö • Pinta-alasta vähintään puolet ympärivuotisessa asuinkäytössä (ei kesämökki) • Kirjoilla kyseisessä asunnossa
 39. 39. 19.11.2018 Avustuksen määrä • 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista • Erityisissä tapauksissa 70 %
 40. 40. 19.11.2018 Korjaustoimenpiteet • Hyväksyttäviä korjaustoimenpiteitä (käytetään harkintaa), esimerkkejä: – Peseytymistilat – Vesikatto – Lämmitysmuodon muutos • Ei-hyväksyttäviä korjaustoimenpiteitä, esimerkkejä: – Vuosikorjausluonteiset korjaukset (seinien maalaus, tapetointi jne.)
 41. 41. 19.11.2018 Mistä saa apua korjaustoimenpiteisiin ja avustushakemuksen täyttämiseen? • Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat auttavat avustuksen hakemisessa ja korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa (yhteystiedot ARAn ohjeissa) • Apu on ilmaista
 42. 42. 19.11.2018 Hissiavustus (jälkiasennushissi) Hissi- ja esteettömyysavustusten myöntämisessä ARA kiinnittää entistä enemmän huomiota kokonaisesteettömyyteen
 43. 43. 19.11.2018 Myöntämisen edellytykset • Olemassa olevaan rakennukseen / porraskäytävään, jossa ei ole hissiä Hissi- ja esteettömyysavustukset • Asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle (esim. as.oy) • Asuinrakennukseen, jonka pinta-alasta yli puolet asuinkäytössä
 44. 44. 19.11.2018 Avustuksen määrä • 45 % toteutuneista kustannuksista
 45. 45. Esteettömyysavustus 19.11.2018 Avustamisen edellytyksenä on, että asuinrakennuksen sisäänkäynti on korjaustoimenpiteen jälkeen esteetön, esim. ulko-ovelta hissille.
 46. 46. 19.11.2018 Avustuksen määrä • 45 % toteutuneista korjauskustannuksista
 47. 47. 19.11.2018 Korjaustoimenpiteet, esimerkkejä • Esim. luiskan rakentaminen • Ulko-ovien automatisointi • Porrashissi (tuolihissi, lavahissi) • Oviaukkojen leventäminen • Kynnyskorkeuksien madaltaminen (myös asunnon parvekkeelta) • Valaistuksen tehostaminen sisäänkäynnin osalta
 48. 48. 19.11.2018 Korjaustoimenpiteet, esimerkkejä • Hissin esteettömyyden parantaminen (huhtikuusta 2018 alkaen)
 49. 49. 19.11.2018 Hissin esteettömyyden parantaminen 1. Pysähdystasojen lisääminen hissin uusimisen yhteydessä ylös ja /tai alaspäin yhteisiin tiloihin 2. Pysähdystason lisääminen kerrostasolle ovilinjan vastakkaiselle puolelle 3. Kaikkien kerrostasojen kääntöovien uusiminen automaattisiksi liukuoviksi hissin kokonaan uusimisen yhteydessä
 50. 50. 19.11.2018 Hissin esteettömyyden parantaminen • Esteettömyyteen liittyvät hissi- ja rakennustekniset kustannukset on pystyttävä eriyttämään selkeästi muista hissin uusimiseen liittyvistä kustannuksista.
 51. 51. 19.11.2018 Esteettömyyden itsearviointi • Koskee sekä hissi- että esteettömyysavustuksia • Mobiilisovellus asuinkerrostalon yhteistilojen esteettömyyden itsearviointiin (www.ara.fi) • Muu vapaamuotoinen selvitys • Valokuvat sisäänkäynnistä ja korjattavista kohteista (maksatushakemukseen valokuvat valmiista korjauksista)
 52. 52. 19.11.2018 Yhteystiedot
 53. 53. SÄHKÖAUTOJEN LATAUSINFRA-AVUSTUS Tapio Kallioinen: 19.11.2018
 54. 54. Sähköautojen latausinfra-avustus • Edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistämistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti • Määrärahaa 1,5 milj. € / vuosi (3 vuoden ajalle) 19.11.2018 Kuva: Pixabay
 55. 55. Kuka voi saada avustusta? • Asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. asunto-osakeyhtiöt) • Edellytykset: – Rakennettava latausmahdollisuus tai -valmius vähintään 5 autopaikalle 19.11.2018
 56. 56. Mitä avustetaan? 19.11.2018 • Kartoitus latauspisteiden asentamis- mahdollisuudesta* • Hankesuunnitelma* • Kiinteistön sähköliittymään, -nousuihin, putkituksiin ja kaapelointeihin kohdistuvat muutostyöt sekä näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt • Latausasema, jos se on yhteisön omistuksessa *) Jos hanke toteutetaan, kuuluu avustettaviin toimenpiteisiin. Muutoin taloyhtiö maksaa kustannukset itse. Kuva:Pixabay
 57. 57. Avustus 35 % hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista 19.11.2018 • Kuitenkin max. 90 000 euroa (sis. alv) • Avustukseen sovelletaan de minimis- asetusta: – yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voi olla 3 vuoden aikana enintään 200 000 € (koskee taloudellisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä)
 58. 58. KEHITTÄMISHANKKEET Vesa Ijäs: 19.11.2018
 59. 59. Energiatehokkuus Vähähiilisyys Kiertotalous Muoviton rakentaminen Kosteudenhallinta rakentamisessa Asuntosuunnittelu Erityisryhmäkohteet Kohtuuhintaisuus Helsinki, Länsisatamankatu HEKA, ATT (ARA) 2014 Betonirakenne 2015 Puupalkinto 2015 Arkkitehtuurin Finlandiapalkinto Jyväskylä, Puukuokka 1 LAKEA (ARA) 2017 Kestävä kivitalo Espoo, Magneettikatu 14 Espoon Asunnot (ARA)
 60. 60. ARA-asunnot • Suomen noin 3 miljoonasta asunnosta joka kolmas on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. • Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu: – 445 000 omistusasuntoa, – 540 000 vuokra-asuntoa ja – 45 000 asumisoikeusasuntoa. • ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu n. 380 000 asuntoa. • ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.
 61. 61. Vähähiilisyys ja kestävä rakentaminen Rakentamisen vähähiilisyyden tavoite mahdollistaa energiatehokkuuden optimoinnin? 19.11.2018
 62. 62. YM: Oppaat vähähiiliseen rakentamiseen 19.11.2018 Lisätietoja: Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 268, etunimi.sukunimi@ym.fi Projektiasiantuntija Simon Le Roux, ympäristöministeriö, p. 0295 250 086, etunimi.sukunimi@ym.fi Lähde: http://www.ym.fi/fi- FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_raken taminen/Oppaat_vahahiiliseen_rakentamiseen
 63. 63. Lahti, Onnelanpolku - 2014 19.11.2018
 64. 64. Rakennusmateriaalien kierrätys 19.11.2018 Lähde: YM/VTT/2014 : Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Lähde: SYKE/2016: Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun Betoni Puu Kipsi Metalli Sekalainen
 65. 65. Suunnitteilla tai rakenteilla olevia ARA- puukerrostalokohteita 19.11.2018 Joensuu, Penttilänkulma Espoo, PuustellinmäkiRovaniemi, Riihipellonpuisto Jyväskylä, Puukuokka 3
 66. 66. Valmistuneita tai rakenteilla olevia ARA- puukerrostalokohteita 19.11.2018Vantaa, Kivistö, Rubiinikehä 2015 Helsinki, Eskolantie, 2015 Jyväskylä, Puukuokka 1, 2014 Vierumäki, Puuera, 2011
 67. 67. www.ara.fi Lisätietoja verkkosivuillamme Tilaa ARAn uutiskirje, niin saat ajankohtaiset tiedot sähköpostiisi: ara.fi/uutiskirje

×