Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansen en risico’s bij verhuur van te koop staande woningen

476 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kansen en risico’s bij verhuur van te koop staande woningen

  1. 1. Kansen en risico’s bij verhuur van te koop staande woningen
  2. 2. SituatieStagnerende woningmarktDubbele woonlastenMoeilijker om een hypotheek af te sluiten 2
  3. 3. HuurbeschermingEen huurder van woonruimte geniet huurbescherming. Dit betekent dateen verhuurder niet zomaar eenzijdig de huurovereenkomst kanopzeggen. Tijdelijke verhuur van woonruimte is dus niet zonder meermogelijk. Het huurrecht en de overige wetgeving kennen wel tijdelijkevarianten van verhuur of in gebruikgeving:huurovereenkomst met aard van beperkte duur( wisselwoning, vakantiewoning );diplomatenclausule;in gebruikgeving. 3
  4. 4. OplossingVoor huiseigenaren die hun woning te koop hebben staan en dezetijdelijk willen verhuren, kan de Leegstandwet uitkomst bieden.Deze wet geeft huiseigenaren de mogelijkheid om hun woning tijdelijkte verhuren zonder dat de huurbeschermingsbepalingen voor watbetreft opzegging gelden. 4
  5. 5. Hoe werkt de leegstandswet?Om gebruik te maken van de leegstandwet moet aan een aantalvoorwaarden worden voldaan:Soort gebouw.De woning moet leeg staan.Wanneer is er sprake van leegstand?De woning moet voor verkoop bestemd zijn.Wanneer doet zich dat voor? 5
  6. 6. Voorwaarden voor LeegstandverhuurEen leegstandvergunning van de gemeente.Een schriftelijke huurovereenkomst waarin staat dat hetgaat om verhuur op grond van de Leegstandwet.Ook de vergunning en duur moet worden vermeld.Check vooraf of verhuur van de woning door dehypothecaire geldverstrekker wel is toegestaan.Informeer je opstalverzekeraar. 6
  7. 7. De gemeente en de vergunningBeleidsvrijheid gemeenteHuurder onbekend?Puntentelling (woning waarderingstelsel)Huurprijs (sociaal of geliberaliseerd )Huurverhoging (sociaal of geliberaliseerd)Gebreken aan de woning (invloed op de huurprijs)HuurovereenkomstOorspronkelijke duur van de vergunningVerlenging van de vergunningMaximale termijn van de vergunningNa afloop (verlenging) vergunning nog steeds bewoond? 7
  8. 8. HypotheekHuurbedingBij verhuur zonder toestemming, en bij het niet nakomen vanbetalingsverplichtingen, kan de geldverstrekker eenontruimingsverzoek indienen zodat de woning leeg kan wordengeveild. 8

×