Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(18)

Similar to Sustainable digital development in Manufacturing of Ukraine(20)

Advertisement

More from APPAU_Ukraine(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Sustainable digital development in Manufacturing of Ukraine

  1. Сталий цифровий розвиток або, як українські промислові підприємства розвивають свої екосистеми РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
  2. Про опитування ❖ час опитування – с квітня по травень 2019 ❖ головна мета – визначити стан ринку по критеріям сталості в цифровому розвитку ❖ цільова аудиторія – учасники спільноти Індустрії 4.0 ❖ кількість респондентів – 25 повних відповідей, 72 - неповні АППАУ
  3. 1. Які 5 головних критеріїв сталості цифрового розвитку ви вважаєте найбільш важливими для української промисловості? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Середньо-довго строкові програми розвитку – як свого підприємства,… Інвестиції в інноваційний розвиток Інтеграція в глобальні ланцюжки цінності Широка співпраця всіх стейкхолдерів в інноваційних екосистемах Значний позитивний вплив цифрового розвитку на вирішення проблем… Впровадження міжнародних стандартів Розвиток промислових хайтек кластерів Впровадження ресуро-ефективних політики та захист оточуючого… Підтримка стартапів Фокус на «не технологічних» факторах організаційних змін
  4. 2. Яким з цих критеріїв українські підприємства відповідають менше всього? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Інвестиції в, та широка співпраця всіх стейкхолдерів в… Середньо-довго строкові програми розвитку – як свого… Інвестиції в інноваційний розвиток Розвиток промислових хайтек кластерів Впровадження міжнародних стандартів Підтримка стартапів Інтеграція в глобальні ланцюжки цінності Фокус на «не технологічних» факторах організаційних змін Впровадження ресуро-ефективних політики та захист… Значний позитивний вплив цифрового розвитку на…
  5. 3. В чому є головні причини такої невідповідності? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Інше Слабка взаємодія та обмін дієвим досвідом між підприємствами Підприємствам просто не вистачає оборотних коштів на щось інше, крім «латання дірок» Держава слабо підтримує та не інвестує в сталий розвиток Серед стейкхолдерів панує цифровий «популізм» Менеджмент більшості підприємств недостатньо розуміє роль екосистем у власному розвитку Загальна культура бізнесу не відповідає новим викликам Рівень знань та розуміння завдань цифрового розвитку керівників не відповідають вимогам часу «Інше» - отсутствие устойчивости самого рынка и уверенности существующих правил, законов и норм...
  6. І 4. Назвіть від 1 до 3 підприємств які на вашу думку, є кращими по вказаним критеріям й можуть бути прикладом для інших? Підтримка та широка співпраця в інноваційних екосистемах Інтерпайп, ДТЕК, МХП Середньо-довго строкові програми розвитку, вкл з зовнішнім оточенням Інтерпайп, Біофрма, KNESS, Метінвест-діджитал Інвестиції в інноваційний розвиток Інтерпайп, ДТЕК. Біофрма, Метінвест-діджитал, Кока-кола, ФЕД Підтримка стартапів ДТЕК, СКМ, УкрБуд Впровадження міжнародних стандартів в сфері хайтек - Фокус на «не технологічних» факторах організаційних змін Інтерпайп Розвиток промислових хайтек кластерів ФЕД Інтеграція в глобальні ланцюжки цінності Інтерпайп, Турбоатом, ФЕД Впровадження ресуро-ефективних політик та захист оточуючого середовища Інтерпайп, KNESS Не можу дати відповідь на це питання 15 Однозначний лідер - Інтерпайп
  7. 5. В якій мірі, на вашу думку, існуючі інноваційні політики окремих великих холдингових структур відповідають викликам сталого цифрового розвитку? 0 2 4 6 8 10 12 Так – повністю відповідають Частково відповідають Я не бачу таких політик - це радше піар та «гра в інновації» Вони націлені більше на досягнення власних, вузько- корпоративних цілей, а не на розвиток галузевих інноваційних екосистем
  8. 6. Що на вашу думку повинні робити стейкхолдери Індустрії 4.0, включно з державними органами та бізнес-асоціаціями, що швидше розвивати інноваційні екосистеми промислових хайтек сегментів? 0 2 4 6 8 10 12 14 Вимагати від перших осіб підприємств більшої уваги до питань екосистемного та кластерного розвитку Активно блокувати «цифровий популізм» та піар уряду на досягненнях ІТ-галузі Швидше налагоджувати кластерний розвитку промислових хайтек Активніше вимагати від уряду впровадження національних політик та програм розвитку в сфері Індустрії 4.0 Широко залучати міжнародних донорів до відповідних програм розвитку Швидше налагоджувати експорт продуктів та послуг (оскільки внутрішній ринок ще довго буде малим) Активно та спільно розробляти та просувати галузеві дорожні карти цифрової трансформації Уряду - ввести економічні стимули для підприємств, які активно приймають участь в побудові та розвитку інноваційних екосистем та кластерів Популяризувати кращі кейси в розвитку пріоритетних елементів інноваційних екосистем (як Центри 4.0, техно- та наукові парки, інкубатори-акселератори, фонди…
  9. Головні результати опитування 1. Респонденти мають стратегічне бачення – найголовнішими критеріями «сталого розвитку на підприємствах вони вважають 1) наявність діючих стратегій, 2) екосистемну співпрацю та 3) інвестиції в інновації 2. Водночас, всім цим трьом критеріям українські підприємства відповідають найменше. Й 1-му місці тут «широка співпраця в екосистемах» – її немає. 3. Головні причини – в рівні знань та культури персоналу, а також нерозумінні керівниками ролі екосистем 4. Разом з тим, гарні приклади в Україні є. Лідером по більшості напрямів (критеріїв) є «Інтерпайп» 5. В цілому, оцінка КСВ в області політик інновацій та цифри є негативною – більшість респондентів вважає їх вузькими або ж, взагалі, - «іграми в інновації» 6. Як змінювати ситуацію – необхідно 1) популяризувати кращі кейси з підтримки інноваційних екосистем, 2) уряду – стимулювати тих, хто підтримує екосистеми та кластери АППАУ
Advertisement