Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategy industry 4 0 Ukraine

82 views

Published on

презентація АППАУ про поточний стан Індустрії 4.0 та пропозиції до уряду

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategy industry 4 0 Ukraine

 1. 1. Індустрія 4.0 – це про цифровізацію в ПРОМИСЛОВОМУ виробництві хххх-будування, електроніка, біо-фарма, атомна, фотоніка …. інжиніринг, харчова – переробна, вироби з металу, хімія… (20+) EU: 625 млдр vs 1,25 трл / 20% / new jobs UA: зростаюча де-індустріалізація Сільське господарство
 2. 2. Рушійна сила 4.0
 3. 3. Рух з 2016 року Бізнес (АППАУ та партнери) Уряд (постанова від 18.01.2018) 1. Просвіта, перші карти DT 2. Дослідження, аналітика 3. Визначення та просування інноваторів 4.0. 4. Міжнародні партнерства (PL, LT, FR, GE) 5. Перші policy papers 6. Перші експортні заходи 7. …. 1. Roadmap DT 2. Аудит іннов. екосистем 3. Центри ТТ під потреби ІЕ 4. Міжнародна програма партнерства по 4.0 5. Пакет стимулів для інноваторів 6. Стимулювання експорту 7. … Фінансування розробки проекту Нац. Стратегії (Агенція е-урядування за підтримки ОБСЕ)
 4. 4. Структура документу «Проект національної стратегії Індустрії 4.0» 1. Аналіз поточного стану 2. Візія 3. Головні цілі на 3 роки 4. Напрямки розвитку 5. Дорожня карта 6. Проекти розвитку 7. Бюджет, KPI
 5. 5. Стартові позиції України в 4.0 Несприятливе середовище Сировинна економіка Слабкий регулятор ІКТ кластериТрансфер Регулятор Право Корупція Конкур-сть Легкість ведення бізнесу Драйвери Структура
 6. 6. Strategy 4.0
 7. 7. Промислові хайтек Культура 2.0 ? Outsourcing
 8. 8. IT-outsourcing • Глобальні ринки • Високі з-п • Слабкий продукт. фокус Промислові хайтек • Зростаючий дефіцит кадрів • Втрати в конкуренто- здатності • Слабкий експорт Зростаючі розриви та дисбаланси
 9. 9. Критичні фактори (Key issues) 1. Як консолідувати найбільш здорові сили 4.0 для виконання пріоритетних завдань розвитку? 2. Як залучити ІТ-сектор до вирішення завдань зростання промислових сегментів? 3. Як перезапустити інноваційні екосистеми промислових хайтек? 4. Як швидше інтегруватись у європейські та світові процеси 4.0? 5. Як прискорити розвиток внутрішнього ринку?
 10. 10. Візія та Стратегія
 11. 11. Візія на 5-10 років Україна – високотехнологічна, пост-індустріальна країна, інтегрована в глобальні, технологічні ланцюжки створення цінності, що продукує в них унікальні інженерні послуги та продукти високої якості. Для власних потреб, Україна є самодостатньою в забезпеченні своєї армії та своєї економіки найбільш необхідними технологічними продуктами.
 12. 12. Головні цілі 1. Зростання промислового сектору не менше ніж 10 % на рік. Збільшення долі промисловості ВВП у найближчі п’ять років з 12% (2017 р.) до 20 % (2022 р.). 2. Випереджаюче зростання високотехнологічних промислових сегментів від 10 до 20 % на рік. 3. Залучення до країни ПІІ у розвиток 4.0 – як у виробництва, так і в Центри R&D, інкубатори та в технологічні компанії.
 13. 13. 7 напрямків розвитку 2019-22 1. Інституціоналізація розвитку промислових хайтек на рівні держави (синхроніз. стратегій Промислової, Інноваційної – та 4.0) 2. Створення інноваційної екосистеми промислових хайтек 3. Прискорення кластеризації в області 4.0 – як на регіональному, так і національному рівнях. 4. Повномасштабна дигіталізація ключових секторів промисловості, енергетики та інфраструктури 5. Максимальна інтеграція інновацій 4.0 в стратегії оборонного комплексу та безпеки країни 6. Запуск експортних програм для промислових хайтек секторів 7. Інтернаціоналізація та інтеграція в світовий простір 4.0
 14. 14. Узгодження та синхронізація на урядовому рівні Промислова стратегія Інноваційна стратегія Цифрова аженда України Програми регіонального та кластерного розвитку Індустрія 4.0
 15. 15. КРІ та проекти є по кожному напрямку (більше – див повний документ стратегії) 2018 2019 2020 2021 А1 Інституціоналізація (запуск системоутворюючих елементів на рівні держави) 1 Нова промислова стратегія затверджена всіма стейкхолдерами х 2 Прийнята та затверджена стратегія інноваційного розвитку України х 3 Створений єдиний орган координації кластерного розвитку х 4 Прийнята та затверджена стратегія Індустрії 4.0 х 5 Створений орган координації по 4.0 х 6 Запуск регіональних політик по 4.0 1 5 8 12
 16. 16. Деталізація окремих положень стратегії
 17. 17. Технологічні аспекти залежність 3.0 стан 4.0 цілі в світі
 18. 18. Напрями дій 1) плани по подоланню розриву з 3.0 інструмент: roadmap DX 2) критична оцінка стану по секторам 4.0 3) значно прискорити процеси позиціонування та таргетингу по ключовим секторам 4.0 інструмент: галузеві та експортні стратегії
 19. 19. Правильний фокус має бути на Industrial Engineering 7-12 3-7
 20. 20. Імпорт готових продуктів IE зростає по всім галузям! Якщо уряд не прийме належні заходи в найближчі 2-3 роки – більшість виробників ІЕ зникне з мапи України!
 21. 21. Напрями дій 1) критична оцінка стану по секторам ІЕ 2) пакет підтримки для секторів ІЕ інструмент: промислова стратегія 3) пакети стимулів по інноваціях та цифровізації для всіх категорій інструмент: промислова та інноваційні стратегії
 22. 22. Критичне значення дорожніх карт DX (приклад систем обслуговування в секторі Railway)
 23. 23. Підприємства, що планують DТ, мають починати з дорожніх карт.
 24. 24. Модель інноваційної екосистеми
 25. 25. Загальний обсяг витрат підприємств машинобудування на інноваційну діяльність 2010 2017 Різниця В млн доларів США 306,88 116,99 -62% Частка витрат в доходах 2,43% 1,89% -23% Світовий бенчмарк – 4-7 % Джерело: «Держпромзовнішекспертиза»
 26. 26. ОЕМ в харчовій та фарма – зростаючий імпорт імпорт Макро: фінансові умови, пільги, інструменти підтримки - відсутні ? ? ?
 27. 27. ІТ галузь – щорічний ріст на 30% Макро: «ФОП- система» 30+ 5+ 100+ 1000+ 50+ 75 10+ 7-10 20+ до 10 Глобаль ні В2С ринки
 28. 28. Модель інноваційної екосистеми – фокус на слабких місцях Ролі Центрів 4.0 Роль АППАУ та руху 4.0 Центри 4.0 ІАМ АППАУ ДІФКУ?
 29. 29. 3 пріоритети – 1) Центри 4.0 та кластери ІАМ 2) Промислові Акселератори 3) Фонди
 30. 30. Драйвери стратегії – рух 4.0 та АППАУ Підприємст ва Інтегратори АСУ-ІТ Глобальні вендори Місцеві виробники Університети Стартапи Машинобу дівники стандарти кадри інновації фонди експорт Індустрія 4.0 Експортна програма ТК 185 Інтеграція в програми ЄС Акселератори пром хайтек Інноваційні Форуми Landscape Маркетплейс Центри 4.0 Рада 4.0 Strategist 4.0 Discovery 4.0
 31. 31. Policy papers від клубу Strategist 4.0 1. Модель інноваційної екосистеми пром. хайтек (лют) 2. Roadmap DT – як інструмент страт. розвитку (бер) 3. Кластерна політиака для промислових хайтпек (квіт) 4. Пакети стимулів для розвитку Індустрії 4.0 (трав) 5. Інтеграція в ЄС: промислові орієнтири (черв) 6. Фонди для Індустрії 4.0: державна політика (вер) 7. Орієнтири експортних стратегій (жовт)
 32. 32. Проекти 2019-21
 33. 33. Індустрія 4.0: проекти 2019-2021 Загальна вартість проектів – 25 млн грн
 34. 34. 2018 2019 20212020Інститути держави Інноваціні екосистеми Безпека таоборона Дигіталіз-я Промисл-ті Експортні програми Інтернаціо- налізація Пром стратегія Інноваційна стратегія Стратегія 4.0 Кластеризація Регіон. Стратегії 4.0 Аудит екосистеми Funding – залучення грантів та інвестицій Розвиток мережі Центрів 4.0 Інкубатори пром хайтек Дорожні карти DX метал машини харчова енергетика 2 2 IT-фікація Держ програми DX для оборонних заводів Інтеграція в CERT Програми упередження техногенних ризиків Запуск торгової місії HMI 2019 Покращення експорт потенціалу Інтеграція в програми ЄС Інтеграція в світові програми Стандартизація Main milestones 1. Узгодження стратегій 2.Фінанс у-ання 3.Перші карти DX 4.50 експортерів техно 4.0 5.Серед 40 топ країн світу за рівнем готовності
 35. 35. Детальний формат кожного проекту 1. Ринкова проблема, на рішення якої націлений проект 2. Опис рішення 3. Головні стейкхолдери, їх мотивації та переваги 4. Головні барьєри в проекті 5. Загальний план дій та контрольні точки (milestones) 6. Головні KPI 7. Загальна вартість
 36. 36. Індустрія 4.0: розгортання в 1-му кварталі Загальна вартість проектів – 25 млн грн Landscape 4.0 RailwayUkrINTEI IF Food IF Food Machinery Sumy Zaporizhzhia Event 14.03 SmartExport-EPO Re-launch Twinning EAM Kyiv
 37. 37. Напрацювання АППАУ в сфері Індустрії 4.0 (десятки звітів та кейсів, сотні публікацій)
 38. 38. 5 завдань уряду на 2019 1. Знайти «точку опори» всередині КМУ, скоординувати всі існуючі політики та плані 2. Негайно починати відновлювати інноваційну інфраструктуру по цільовим галузям (на базі результатів аудиту). В фокусі – Центри ТТ, Центри 4.0 та кластери ЕАМ, а також законодавчий «пакет стимулів». 3. Підтримати АППАУ в дигіталізації базових галузей (roadmaps Харчова, Машинобудування + інші) 4. Закласти фундамент справжніх експортних стратегій (позиціонування, виділення кращих з кращих, інструменти розвитку) 5. Розпочати ґрунтовну стандартизацію на об’єктах критичної інфраструктури (кібер- та техно- ризики)
 39. 39. Завантажити документ «Стратегія 4.0 – коротка версія» можна за цим посиланням Більше інформації та питання yurchak.alexandre@appau.org.ua

×