Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Розвиток інновацій в Вінницькому регіоні

209 views

Published on

презентацію Ю.М. Клименко на вебінарі проекту "Інтеграція 4.0" 9 листопада

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Розвиток інновацій в Вінницькому регіоні

 1. 1. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ Науковий парк «ДонНУ-Поділля» ГО «Інститут соціалізації інновацій» Вінниця 2020
 2. 2. Ретроспектива 90-ті 10-ті00-і ❑ 8 заводів державного значення у трьох споріднених галузях, 50 тис. працюючих ❑ 4 секторальних КБ ❑ Ресурсна політехніка База для розвитку ❑Вихід активних акторів в МСБ ❑Переформатування матеріальної бази в ТРЦ ❑Створення суб’єктів, орієнтованих на масового споживача ❑ Реєстрація бюджетних установ з функціями координаторів інноваційної діяльності ❑ Усвідомлення необхідності управління інноваціями
 3. 3. Ініціативи з продовженням Ворк-шопи (soft): конкурс бізнес-проектів і стартапів (2016), круглий стіл університетів з перспективою створення освітнього кластеру (2017), школа Сікорського (2018), Міжнародний інноваційний форум (2020). Матеріальна база інновацій (hard): муніципальний інноваційно- технологічний парк, ІТ-парк. Інституціалізація: науковий парк (2016), регіональний венчурний фонд (2017), регіональна мережа інноваційних розробницьких груп (2017), розробка стратегії інноваційного та науково-технічного-розвитку (2018), створення індустріального парку (2018), створення біоенергетичного кластеру (2019), створення приладобудівного кластеру (2020) Участь бізнесу у трьох з 11-ти ініціатив (індустріальному парку, Міжнародному інноваційному форумі, кластері), що підтверджує оцінку більшості підприємців як пасивних споживачів. !
 4. 4. Регіональні стратегії - область 2020 Ціль: Стимулювання інноваційних секторів економіки. Заходи: • створення інфраструктури бізнес-інкубаторів, бізнес акселераторів та технопарків; • розробка та впровадження ефективного механізму взаємовигідного Партнерського трикутника: Влада-Бізнес-Громада; • покращення транспортної доступності в межах регіону; • розвиток авіаційних перевезень; • розвиток інноваційних виробництв, зростання підприємств з високотехнологічними виробництвами; • розробка та реалізація Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Вінницької області до 2020 року; • розробка проектів створення інноваційних науково-виробничих кластерів у сферах мехатроніки, IT-технологій, машинобудуванні; • створення інноваційного центру з функціями експертно-інформаційної підтримки інновацій та проектної діяльності; • створення венчурного фонду для фінансування інноваційних проектів на засадах державно-приватного партнерства; • створення наукового парку на базі провідних вищих навчальних закладів регіону із технологічним, освітнім, фізико- технічним та агропромисловим відділеннями; • створення інноваційного стартап-інкубатору з метою формування мережі малих RD-груп (груп розробки та розвитку), спрямованих на інновації 5 та 6-го порядку; • сприяння розвитку високотехнологічного промислового парку для реалізації проектів із застосуванням інноваційних технологій; • організація та проведення навчання підприємців та держслужбовців з управління інноваційною діяльністю; • оновлення рухомого складу та об’єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями); • використання вільних територій для будівництва нових промислових об’єктів; • проведення брендингу Вінницької області, з метою формування, розвитку та просування лідерського бренду; • сприяння реалізації виробничого аутсорсингу на виробничих потужностях Вінницької області.
 5. 5. Регіональні стратегії - область 2027 Ціль: Інноваційний розвиток регіону Активізація в регіоні інноваційної та науково-технічної діяльності: - Розвиток інновацій у дорожньому господарстві із застосуванням ефективних та економічних підходів до виконання робіт та використання місцевих матеріалів та альтернативних технологій. - Створення лабораторії для проведення досліджень та скорочення життєвого циклу «від розробки до комерціалізації» пришвидшення виходу на ринок розробок. - Стимулювання трансферу технологій та знань між навчальними закладами регіону та закордону (партнерські угоди) Розвиток інноваційної інфраструктури: стимулювання розвитку та залучення резидентів у інноваційно-технологічний парк «Кристал». Смарт-спеціалізація: SWOT: Низький рівень фінансування фундаментальних та прикладних досліджень в країні, і як наслідок висока технологічна відсталість виробництва, низький рівень потенціалу смарт-спеціалізації (за результатами проведеного експертного опитування представників місцевого бізнесу). + Вінниччина має високий потенціал до економічного перетворення за принципом смарт- спеціалізації у сфері розвитку оздоровчого та лікувального туризму. Сценарії розвитку: Умовою формування сценаріїв є їх альтернативність з врахуванням засад смарт-спеціалізації як інструменту підвищення конкурентоспроможності. Кластери: SWOT: Низький рівень запровадження інновацій на підприємствах, розвитку інноваційної інфраструктури та взаємодії місцевих бізнес-асоціацій з органами влади, закладами освіти та науки (питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової складає 0,9% (дані 2017 р), зменшення інноваційних витрат на 82,5% у 2017 р. в порівнянні з 2015 р). відсутні венчурні фонди, R&D центри, які б могли слугувати ядром створення інноваційних кластерів. Ціль: Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами
 6. 6. Регіональні стратегії - місто 2020 Інновації Розвиток інфраструктури для малого і середнього бізнесу: Розвиток економічних кластерів. Сприяння формуванню на території міста та регіону груп взаємопов'язаних підприємств та інституцій, які працюють у суміжних сферах, взаємодоповнюють один одного і тим самим підсилюють конкурентні переваги окремих компаній і міста в цілому. Місто буде сприяти промоції таких кластерів. Технологічний парк. Створення у місті технологічного парку з бізнес-інкубатором сприятиме появі нових підприємств, їх зростанню та розвитку, підвищить конкурентоспроможність підприємств, стимулюватиме виробництво нових інноваційних продуктів та забезпечить їх просування на вітчизняний та світовий ринок. Розвиток промислових зон. Розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих та створення нових промислових зон згідно з міськими просторовими планами. Центр підтримки бізнесу. Створення Центру підтримки бізнесу має на меті сприяння розвитку приватного бізнесу відповідно до кращих міжнародних практик через надання консультативних послуг та тренінгів для підприємств. Кластери Ціль «Місто, що керується знаннями та успіхом»: Ревіталізація занедбаних промислових зон («браунфілдів»). Місто плануватиме в якості пріоритетного використання «браунфілдів» як місць для розвитку нових бізнесів. Оскільки деякі з потенційних зон забруднені через їх попереднє використання, місто вживатиме відповідні заходи (дослідження, регенерація) для активування належним чином також і цих територій. Бізнес-локації. Передбачатиметься планування простору для кластерів, технологічних парків та інноваційних центрів, які б надавали широкі можливості для взаємодії між освітніми установами і малим та середнім бізнесом. Спін-офф (побічний продукт) освітніх установ. Сприяння створенню експериментальних та виробничих майданчиків для освітніх установ розширюватиме застосування наукових розробок та технологічних винаходів у бізнесі.
 7. 7. Регіональні стратегії - місто 2027 Інновації (інфраструктура інновацій та створення умов інноваційного розвитку) Дерегуляція та стимулювання розвитку бізнесу (ІТП «Кристал»). Побудова екосистеми / мережі розвитку бізнесу - стимулювання розвитку, впровадження механізмів фінансової підтримки стартапів і проектів, спрямованих на інноваційний розвиток міста; створення онлайн та офлайн краудфандингових і краудсорсингових майданчиків у м. Вінниці, створення венчурного фонду як інструменту для фінансування інноваційних проектів; створення центру трансферу інноваційних технологій, бізнес-процесів, управлінських, моделей і стандартів, створення майданчиків для взаємовигідної та ефективної співпраці місцевого бізнесу, університетів і наукових установ у сфері продукування та комерціалізації інновацій. Розвиток галузей життєдіяльності міста» (Економіка, зайнятість і конкурентоспроможність, маркетинг та туризм):«місто має потенціал до розвитку у таких галузях: IT- та комп’ютерна інженерія, біотехнологія та фармація, креативні індустрії, туризм». Смарт-спеціалізація: - розвиток міста відповідно до функціонального зонування та спеціалізації територій; - один з найсильніших аграрних регіонів України, що безпосередньо впливає на економічну спеціалізацію як області, так і міста, тому «місто має всі шанси стати в перспективі центром впровадження нових технологічних процесів у вирощуванні та переробці сільськогосподарської продукції». Кластери Для забезпечення сталого зростання економіки Вінниці необхідні модернізація промисловості, створення якісної інфраструктури, розвиток ключових секторів за кластерним принципом. Стимулювання розвитку економіки міста за кластерним принципом, популяризація об’єднання підприємців у галузеві бізнес- асоціації та кластери у пріоритетних галузях розвитку міста, які зазначені вище. Диверсифікація економіки міста: формування галузевих кластерів, поєднання зусиль бізнесу, освіти і влади для збільшення результату і підвищення конкурентоспроможності регіону, поява синергетичних ефектів від кластерної співпраці. Проведення кластерного аналізу економіки міста, стимулювання створення бізнес-об’єднань, налагодження взаємозв’язків із містами-аналогами.
 8. 8. Висновки щодо стану системи інновацій Стан стратегій та процесів формування регіональної інноваційної системи: - фрагментарність, декларативність, розмитість - епізодичність, ситуативність участі влади у процесах (вибори, розробка стратегій) - капсюлювання носіїв знань – як ініціаторів, так і імітаторів. - відсутність координації зацікавлених осіб - відсутність спільних узгоджених цілей і-акторів. Попри наявність інститутів знань (університетів, парків), суб’єктів інноваційного МСБ, критичної маси незалежних розробників, заходів інноваційного змісту регіон залишається в аутсайдерах інноваційного розвитку внаслідок обмеження секторального діапазону планування. !
 9. 9. Проект «Приладобудівний кластер» Передумови: глобальні - реіндустріалізація, необх.адаптації до європейських практик, локальні – критично необхідний обсяг розробників, успішних компаній МСБ Засади формування: інноваційність учасників, наукове обгрунтування смарт-спеціалізації, Розробка кластерних політик <безперервне> досягнення балансу інтересів учасників ?
 10. 10. Больові точки інноваційних акторів Фінансування проектів Довіра Замовники Якісний персонал І-актори
 11. 11. Рекомендації 1. Створення механізму розподілу повноважень: • угода між стейкхолдерами • систематизація дій, наприклад, шляхом затвердження програми інноваційного розвитку, яка визначатиме динаміку інстутиційної підтримки. Один з варіантів подолання цього бар’єру – поетапність як класика розвитку стартапів. Тоді логічним є наступний пункт - 2. MVP дослідницького/управлінського змісту/комерційного змісту (кластерна діагностика, відкриття нового ринку для резидентів, реалізація програми навчання персоналу). Аналітична робота неможлива без наукового супроводу кластеризації – відділень академічних інститутів, регіональних наукових центрів. До підприємницького відкриття в контексті S3 у Вінницькому регіоні ще досить довгий шлях, але пройти його можна швидко, якщо це буде спільною метою усіх стейкхолдерів <без виключення>. Механізм MVP Масштабування, розвиток Діагно стика Підприємницьке відкриття Інтеграція !
 12. 12. Щодо моделі проекту «Інтеграція 4.0» 1. Складання мікс-діапазону ролей, властивих проекту із врахуванням складності реалізації управлінського циклу в рамках цього проекту 2. Ротації позицій стейкхолдерів доцільні та необхідні. Наприклад, локація органів влади може змінитися на 7, а НДІ та університетів - на 3,4. Актуальні позиції 3,5,8 можуть бути виведені з кола, і 8 виключено. Аналітика Розробка стратегії Консолідація стейкхолдерів Формування політик Фінансування проектів Критик Мислитель Організатор Виконавець Лідер
 13. 13. Проектні дії ❑ Перша спільна зустріч потенційних резидентів кластеру ❑ Розробка MVP пошук кейсу ❑ Круглий стіл з учасниками 1-ї зустрічі, представниками влади, науки, громадськості. Мета – пошук відповідей на питання: ▪ Які спільні цілі? ▪ як розподілити сфери впливу та обов’язки між стейкхолдерами? ▪ як мотивувати владу?

×