Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ISO 22400 introdution in aCampus

137 views

Published on

Introduction to the standard ISO 22400 in aCampus project - презентація 11 жовтні на семінарі проекту aCampus

Published in: Business
 • Visit Here to Download PDF Format === http://ebookdfsrewsa.justdied.com/153035997X-vignes-de-lumiere-n-11.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ISO 22400 introdution in aCampus

 1. 1. KPI – ISO 22400 - MES 11 жовтня ТК 185 “промислова автоматизація”
 2. 2. ТК 185: Policy papers & Content 1 – Basic 2 – Standards 3 – Troubleshooting General overview Reports White papers STANDARDS Training courses Special reports & guides Case study Educational contents: blogs, articles, video etc
 3. 3. Що таке ISO 22400 – описання 38 KPI № Ключовий показник ефективності (КПЕ) Вироб ництво Якість Технічне обслугов ування Операції з товарно- матеріальними запасами Енерго- менеджме нт 1 Продуктивність праці робітника V 2 Показник розподілу V 3 Пропускна спроможність V 4 Ефективність розподілу V 5 Ефективність використання V 6 Індекс загальної ефективності використання обладнання V 7 Індекс чистої ефективності обладнання V 8 Експлуатаційна готовність V 9 Продуктивність V 10 Коефіцієнт якості V 11 Коефіцієнт підготовки V 12 Технічна ефективність V 13 Коефіцієнт виробничого процесу V
 4. 4. ОЕЕ ЗЕО
 5. 5. «Механіка» ОЕЕ (Загальна Ефективність Обладнання, - ЗЕО) Запланований, календарний період роботи технологічного вузла Запланований час виробництва продукції Заплановані зупинки перезмінки Час корисної роботи (uptime) Незаплан. зупинки Поломки - простої Експлуатаційна готовність (ЕГ) Чистий час роботи Втрати Швидк. Зменшення швидкості / Зупинки Продуктивність (П) Продуктивний час Зниження виходу продукції Дефекти - Брак Якість (Я) ОЕЕ = A x P x Q ЗЕО = ЕГ x П x Я
 6. 6. Головні виклики в Україні 1. Різні підходи та системи обліку, різні назви одних і тих же КПЕ 2. Ручне введення (відсутність автоматизованого обліку) 3. Різне усвідомлення найважливіших КПЕ, зокрема розрив між ЗЕО та іншими КПЕ 4. Слабкий зв’язок з технологіями АСУТП – ІТ, й ширше – інноваціями (методики, інструменти тощо) 5. Мотивація персоналу Не в зоні впливу ТК 185 Поступово вирішуємо Важке завдання! Вирішено!
 7. 7. Цілісний, колаборативний підхід до вирішення складних завдань
 8. 8. Чи можливо покращувати КПЕ без точного обліку? ЗЕО (ОЕЕ) Експлуатаційна готовність Продуктивність Якість Простої та ремонти Вартість ремонту Налаштування Зміна інструменту …. Тех. директор Гол. Інженер Гол технолог Керівники служб (вкл. з керівниками АСУ) CEO / CFO..Фінансові показники (ROI, прибуток…) Вартість обслугов Вартість персоналу Вартість навчання Вартість сервісу…. ПВВ (ТСО) Часті зупинки Зменшення швидкості Втрати на запуску Втрати у виробництві 6 зон керування втратами
 9. 9. Новий тип гнучких, колаборативних команд 1. Генератор контенту 2. Упорядник 3. Критик 4. Методист 5. Тестува льник Райтер (різні категорії) Освітянин Користувач і (різні) Консультант, інтегратор, замовник Інтегратор, замовник Впровадж ений стандарт, методика або технологія Типи експертів Вихідні продукти (deliverable) Експертний контент (аналітика, БК, кейс-стаді, гайди, статті…) Рекоменд ації, рейтинги, упорядкув ання Критичний зворотній зв’язок Синтез – фреймворки, інструменти, методики Валідація перевірки на практиці (оцифровані результати)
 10. 10. Стимули до співпраці зовнішніх експертів Стимулювання від АППАУ Коментарі 1- Проф ріст 1) Робота в проф. команді та в ТК 185 2) доступ до всіх напрацювань, 3) коучинг (в разі необхідності) 3) – важливо для багатьох викладачів 2 – Визнання та просування як експерта 1) Визнання – присвоєння 1-го з 3-х статусів – Leader, Master, Associated 2) Просування – 1) можливість виступів на публічних заходах АППАУ, 2) Включення в автори публікацій, 3) Згадки в мережах, 4) вивід окремих автор. матеріалів по каналам АПАУ, 5) свідоме позиціонування у визначеній ролі, посилення меседжів про переваги В проекті aCampus передбачено не менше 6 публічних подій + потужні онлайн активності 3 – Міжнародна співпраця Спільний вихід на нові грантові проекти та нових партнерів Зараз вже є вихід в рамках проекту Twinning та інших на партнерів з Німеччини, Польщі, Румунії, Австрії тощо. В проекті є 3 особи, які вже працюють над пошуком нових проектів (Юрчак О., Гачковська М., Соболевська Л.) 4 – Нові партнери Доступ до ключових осіб – членів АППАУ та партнерів по заданій тематиці Потужний нетворкинг існує на різних рівнях – регіональному, галузевому, по стандартам тощо 5 – Матеріальна винагорода Існує у випадку наявності спонсора на окремі види робіт Наприклад, для ВНЗ – це написання кейс-стаді по запиту вендора чи інтегратора. АППАУ в таких випадках забезпечує методикою та консультаціями. Інші приклади – переклад білих книг з англійської під завдання лідогенерації (це – великий бенефіт для вендорів та інтеграторів). Інші види винагороди – часткова компенсація від АППАУ на відрядження (тільки для ВНЗ-членів АППАУ). Наразі є 2 партнери серед інтеграторів, які готові оплачувати роботи по кейс- стаді. Це передбачає також виїзд на об’єкт та інтерв’ю з замовником.
 11. 11. Загальні тенденції по рішенням 1. Швидка методологічна синхронізація. Введення ДСТУ ISO 22400. 2. Перехід на автоматизовані методи обліку та керування 3. Вироблення загальноукраїнських, національних бенчмарк по галузям 4. Залучення технологічної екосистеми (-ем) до вирівнювання в понятті «стандарти» 5. Широка співпраця в реалізації загальнонаціональних викликів (зокрема в створенні інструментів розрахунків КПЕ)
 12. 12. Існуючі матеріали англійською Сокращение катастрофических потерь Сокращение незапланированных простоей Расширение времени эксплуатацииУлучшение качества… Скоращение потерь от рекламаций Рост скорости Экономия операционных затрат Сокращение других потерь Потенциальное сокращение потерь и улучшенная прибыль
 13. 13. Зв’язок з РРТ Напрацювання Aberdeen Group
 14. 14. Показатели лучших компаний – в сравнении с худшими по 3-м главным KPI Aberdeen Group, 2008
 15. 15. Почему они настолько лучше?  автоматический сбор данных, их хранение и аналитике – лучше в 2 раза  стандартизация KPI по измерению и оптимизации – лучше в 4 раза  интеграция c производственными KPI – с таковыми на уровне управления всем производством - в 2,5 раза  общая автоматизация производств - на 50%  использование продвинутых систем планирования производствами(APS) – на 17%
 16. 16. Уровни зрелости в задачах интеграции результаты Уровень развития 1 2 3 •ясные, формализованные требования по (автоматическому) сбору данных • стандартизованные по предприятию KPI • выравнивание команд ИТ – АСУ и др в программах постоянного улучшения • стандарты для управления жизненным циклом промышленных АСУ • Ясные требования по операциям в рамках МОМ GAMP • Формализованные стратегии по АСУ и МОМ • Сети предприятия и АСУ ТП • Системы качества и соотв. Стандартам • Аналитика процессов, ведомая с уровня АСУ ТП •Finite Capacity Scheduling (FCS) 1.0 •Система произв управления 1.0 (статус заказов, управление материалами…) • Определения процессов, продуктов, структура данных • Ур. 2 стандартов по сбору данных • Требования по промышленным сетям • ур. 2 по HMI и программам управления • Системная отчетность на основе KPI (KPI/CI/Finance) • Сравнения с лучшими образцами •Интегрированные системы поддержки • FCS 2.0 интегрир. на уровень PLC • Интеграция цепочек поставок в FCS 2.0 • Система управления складским хозяйством •CAPA System • Систему управления производством 2.0 • Беспроводная система алармов и предупреждений • Система управления активами и ЭГ – уровни 2и3 5S, Standard Work,Visual Controls, VSM, FlexTraining Cellular Layouts, Line Balancing, Changeover, Rpoduct Definition, Batch Right Size, Error-Proof, Kanban, TPM Flow Mgt., Pull-based, Leveled Production,Analytis, 6 Sigma Aberdeen Group, 2011
 17. 17. 7 жизней МОМ (by LNS)
 18. 18. #ДієвеПартнерство
 19. 19. Питання до панельної дискусії 1. 20% мають МЕS «у них». А скільки в нас, скільки в сусдніх країнах (й те саме по АСОДУ як 1-му кроці)? 2. Що саме заважає широкому впровадженню систем обліку та диспетчеризації, як 1-го кроку до MES? 3. Як експертна спільнота має впливати на топів щоб доказувати цю необхідність?

×