Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Collaboration in the era of Industry 4.0

More Related Content

More from APPAU_Ukraine

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Collaboration in the era of Industry 4.0

 1. 1. Співпраця в епоху 4.0 Результати опитування Грудень, 2019 року
 2. 2. Про опитування • Кількість респондентів – 37 осіб • Прояснити стан розвитку, рівень співпраці Закладів Вищої Освіти – між собою та з ринком, зрозуміти головні чинники та тенденції • Період опитування – грудень 2019 р • Організатор - АППАУ
 3. 3. 14 10 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Ріст та розвиток Деградація Другое 1. Які головні тенденції в розвитку інженерних кафедр ЗВО ви спостерігаєте останні 3-5 років?
 4. 4. Інші варіанти відповідей про тенденції зростання відставання від потреб ринку Все залежить від якісного складу кафедр та вмотивованості НПП. Зазвичай вона не дуже висока. падіння(деградація) рівня знань абітурієнтів, відсутність оновлення обладнання кафедр Без змін Намагання вижити загальна тенденція - деградація, менша частина - намагання втриматись на здобутках минулого, ще менша - погук нових шляхів розвитку. Фрагментарно Все тримається на ентузіазмі окремих викладачів не маю інформації В залежності від керманичів кафедр. Де є ентузіасти є і ріст і розвиток. Без особливих змін Большая часть деградируют, и лишь горстка развивается Повільний розвиток
 5. 5. 5 1 1 4 0 6 4 4 10 3 14 6 12 13 7 7 13 11 7 13 5 13 9 3 14 0 5 10 15 Наявність (чи відсутність) реформи вищої освіти Ринкові сили – попит, конкуренція, тощо Якість абітурієнтів Демографічна ситуація в країні Попит на спеціалістів зі сторони ринку 5 4 3 2 1 2. Які головні чинники впливають на ці тенденції і в якій мірі (5 – найбільший вплив, 4 - великий ,3 - середній, 2 - малий, 1 - не впливає)? №1 №4 №2 №3 №5
 6. 6. 84% 16% Да Нет 3.Чи бачите ви намагання інженерних кафедр адаптувати навчальні курси та краще відповідати вимогам ринку щодо освоєння нових технологій 4.0 та відповідних дисциплін?
 7. 7. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Спільна розробка кількома ЗВО нових навчальних курсів Спільні та єдині бази знань національного рівня Спільне вироблення єдиних навчальних методик Спільні комітети з питань адаптації до ринкових умов Ефективні комунікації, включно зі спільними онлайн ресурсами 5 4 3 2 1 4. В якій мірі в середовищі ЗВО присутні наступні елементи колективного управління знаннями ? (5 – повністю наявні та впроваджені, 4 - переважно наявні, 3 - тільки деякі та частково, 2 - початкова фаза, 1 – повністю відсутні) №5 №3 №2 №1 №4
 8. 8. 3 26 6 2 0 5 10 15 20 25 30 Високий, - бачу чимало проектів кооперації та співпраці Низький, - більшість університетів конкурують між собою Мені важко сказати Другое 5. Як би ви охарактеризували рівень співпраці між Університетами з питань розвитку Індустрії 4.0?
 9. 9. 19 18 17 13 8 12 24 0 5 10 15 20 25 30 Відкритість та готовність до кооперації та співпраці Ефективні комунікації та координація Ефективний менеджмент (людські ресурси та… Клієнто-орієнтованість Критичне мислення Креативність Краща гнучкість та швидкість реакції (відхід від… 6. Які навички та парадигми в епоху 4.0 стають найбільш важливими для кращого управління новими знаннями та трансферу технологій на рівні ЗВО?
 10. 10. 15 19 24 14 6 6 27 0 5 10 15 20 25 30 Відкритість та готовність до кооперації та співпраці Ефективні комунікації та координація Ефективний менеджмент (людські ресурси та… Клієнто-орієнтованість Критичне мислення Креативність Краща гнучкість та швидкість реакції (відхід від… 7. Яких з вказаних навичок найбільше не вистачає ЗВО?
 11. 11. 8. Які технології Індустрії 4.0, на вашу думку, найшвидше і вже зараз впроваджуються в навчальні програми в ЗВО ? 14 16 5 6 12 20 3 19 14 15 23 4 1 0 5 10 15 20 25 Промисловий інтернет речей Біг дата (машинне навчання, штучний інтелект,… Блокчейн AR/VR 3D / Адитивне виробництво Робототехніка Машинний зір САПР-и для проектування, PLM/PDM Кібер-безпека Хмарні технології Мобільні технології Технології для безпілотного транспорту Другое
 12. 12. 9 19 14 9 5 0 4 8 12 16 20 ЗВО орієнтуються на ринковий попит в Україні ЗВО орієнтуються на загальний попит та тенденції у світі Рушіями змін є «хайп та мода» які підтримують мас- медіа Конкретних причин немає, все відбувається дещо стихійно Другое 9. Чому саме ці технології ЗВО розвивають швидше, ніж інші ?
 13. 13. 10. Чи знаєте ви про існування Центрів 4.0 в Україні (Київ - КПІ, Одеса - ОНАХТ (Міронафт), Харків - ХАІ)? 100% Да Нет
 14. 14. 3 1 5 3 6 5 6 12 11 13 12 8 8 9 9 9 9 9 5 5 0 2 4 6 8 10 12 14 Нетворкинг, створення локальних екосистем Потік освітніх та просвітніх матеріалів по 4.0 Створення нових навчальних курсів Нові розробки, R&D можливості 5 4 3 2 1 10.1. Чи бачити ви прогрес та переваги для ринку цих Центрів в тих ролях, які їм відведені згідно концепції АППАУ? (5 – явний прогрес та переваги, 4 - незначні переваги, але швидкий прогрес, 3 - незначні переваги та прогрес, 2 - залежить від напряму, 1 – не бачу ніякої відмінності з іншими ЗВО) №4 №3 №1 №2
 15. 15. 52% 24% 24% Так Ні Важко сказати 11. Чи бачити ви прямий зв'язок між ініціативами розвитку університетських стартапів та попитом на ринку?
 16. 16. 6 32 9 12 24 22 3 3 0 5 10 15 20 25 30 35 Міністерство Науки та освіти АППАУ Асоціація «IT-Ukraine» Великі аутсоурсингові компанії Великі міжнародні бренди Великі промислові підприємства Не бачу нікого Другое 12. Хто з ринкових структур здійснює найбільш позитивний вплив на розвиток ЗВО в Індустрії 4.0?
 17. 17. 37 21 11 21 20 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Формування ясної перспективи розвитку для молоді спільнотою промислових хайтек (як це зробили ІТ-… Конкурентні умови праці і більше нічого Реальні реформи ЗВО, координовані зверху від МОН та уряду Прискорення темпів розвитку експорту та аутсоурсингу в інженерних дисциплінах, як це… Спільний фокус на розвитку внутрішнього ринку та залучення великих промислових брендів Другое 12. Які чинники, на вашу думку, є найголовнішими в боротьбі за таланти та кадри?
 18. 18. 25 5 3 3 3 1 2 0 5 10 15 20 25 30 ЗВО Системний інтегратор Постачальник обладнання Кінцевий замовник -… Агенція з розвитку Державний орган Другое 13. Вкажіть, будь-ласка, до якої категорії відноситься ваша організація?
 19. 19. Головні висновки • Більшість респондентів вважає, що інженерні кафедри розвиваються «всупереч, а не завдяки» – все залежить від керівників та окремих людей. Тому тенденція розвитку інженерних кафедр присутня далеко не всюди, це не є наслідком розвитку Системи Вищої Освіти. • Конкурентні, ринкові сили та якість абітурієнтів – 2 головні чинники що впливають на тенденції розвитку • Переважна більшість університетів конкурують між собою, а не співпрацюють. Очевидно, тому більшість колективних методів управління знаннями (створення баз, методик тощо) – відсутні • Для більш ефективного управління знаннями ЗВО не вистачає гнучкості, швидкості та ефективного менеджменту • Мобільні технології, САПР-и та робототехніка – впроваджуються в нові навчальні програми найбільше • 100% респондентів знають про Центри 4.0 й переважно, позитивно оцінюють результати їх роботи • Найголовнішим чинником в боротьбі за таланти є формування перспективи для молоді спільнотою промислових хайтек

×