Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Change for industry 4.0 to European direction

83 views

Published on

презентація президента Агенції Європейських Інновацій Івана КУльчицького про процеси адвокації в національній інноваційній політиці

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Change for industry 4.0 to European direction

 1. 1. АДВОКАЦІЯ ПРОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 2. 2. • Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС) є частиною Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ПГС є органом, який складається з представників громадянського суспільства України з однієї сторони і членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) - з іншої. Діяльність УС ПГС відображається на Веб-сайті - http://eu-ua-csp.org.ua) • Платформа є одним із чотирьох органів Асоціації поряд із Радою асоціації, Комітетом асоціації та Парламентським комітетом асоціації. І якщо перші представляють уряд та парламент, то ПГС створена з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі виконання Угоди про асоціацію. УС ПГС складається з 15 членів – представників різних секторів громадянського суспільства - громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців, які затверджені Асамблеєю УС ПГС у відповідності до Регламенту. • 6 координаторів робочих груп УС ПГС; • 3 представників громадських об’єднань; • 3 представників профспілок національного рівня; • 3 представників організації роботодавців національного рівня. ПЛАТФОРМА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС
 3. 3. http://eap-csf.org.ua Українська національна платформа утворена 29 січня 2011 р. та діє в рамках Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства — багатонаціональної платформи організацій громадянського суспільства з країн Східного Партнерства, країн-членів ЄС, європейських та міжнародних мереж. П’ять робочих груп, які відображають офіційні тематичні платформи Східного Партнерства: • РГ 1. Демократія, права людини, належне урядування та стабільність • РГ 2. Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС • РГ 3. Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека • РГ 4. Контакти між людьми • РГ 5. Соціально-трудова політика та соціальний діалог УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА ФГС СХП
 4. 4. www.aei.org.ua www.lp.edu.ua/ncpict РГ6 УС ПГС ТА ПРОЕКТ ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ • Робоча група 6 «Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт» • Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громадськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розбудови інституційної спроможності та посилення діяльності Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС (УС ПГС) та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (УНП). Сайт – https://www.civic-synergy.org.ua/ Проект «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України». Матеріали проекту за посиланням: www.aei.org.ua/1578
 5. 5. ДОРОЖНЯ КАРТА ERA-UA Погоджено Науковим комітетом Нацради розвитку науки і технологій, у березні 2018 розглянула колегія МОН і його затверджено наказом МОН. Пріоритетами для євроінтеграції української науки є розвиток: • ефективних національних дослідницьких систем; • оптимальної транснаціональної кооперації та конкуренції; • відкритого ринку праці; • гендерної рівності у дослідженнях; • оптимального обміну та трансферу наукових знань; • міжнародної кооперації.
 6. 6. • Євроінтеграція у сфері науки і технологій (1) ЄК провела у 2016 році незалежний аудит національної політики України у сфері науки та технологій. Над ним працювали відомі європейські експерти із залученням стейкхолдерів наукової сфери України, У цьому Звіті надано рекомендації для КМУ, МОН, НАНУ, НРНТ та іншим стейкхолдерам наукової сфери щодо підвищення якості та ефективності наукової бази, відкриття системи досліджень та інновацій для світу й поглиблення міжнародної співпраці, створення сприятливих умов для побудови інноваційної економіки в Україні І ці рекомендації мали б розглядатись як основа для формування актуального порядку денного євроінтеграційних реформ у сфері науки та технологій.
 7. 7. • Євроінтеграція у сфері науки і технологій (2) Платформа Громадянського суспільства Україна-ЄС Аналітичний документ містить ряд рекомендацій, зокрема: • передбачити у проекті Державного бюджету на 2018 рік фінансування створення та роботи НФД (по факту зараз це буде у 2019) • невідкладно провести організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради з НТ, • створити уніфіковану систему оцінювання наукової діяльності наукових установ та ВНЗ на основі найкращих європейських практик, • розробити стратегію розвитку сфери НТ та її узгодження з іншими стратегічними документами КМУ, а також створення організаційних і фінансових механізмів реалізації цієї стратегії, • розробити порядок денний Відкритої науки та Відкритих інновацій, забезпечити участь України в Європейській хмарі відкритої науки, Створити Спеціалізований фонд міжнародної технічної допомоги Україні для інтеграції до ЄДП, забезпечення дослідницькою та інноваційною інфраструктурою й підтримки обміну вченими Яким чином??
 8. 8. UKRAINE 2 YEARS AFTER PSF REVIEW – CHANGE IS PROMOTED BUT INERTIA REMAINS KLAUS SCHUCH, Expert EC • R&D budgets very low: Треба виділяти на кошти на важливу перспективу (4.0) • Competitive R&D funding lower (market-pull) - Вплив руху 4.0 на тематику НДР • Science and industry: two separate world-views: Кейс Центри 4.0 ->DIH • Turbo for cross-government approach not yet ignited: Пошук Синергії між ЦОВВ • NASU needs to become open and responsive (org. innov.): Спільні заходи з НАНУ • Innovation focus to be broadened (S3) - supported by adequate infrastructure (broadband) - розширення ринків для операторів ринку 4.0 • In FP – more focus on SME’s and innovation: Кошти реімбурсації H2020, конкурси ДІФКУ. Євроінтеграція у сфері науки і технологій (3)
 9. 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОН - ВИТЯГИ З ПЛАНУ ЗАХОДІВ ВИКОНАННЯ УА • Уточнення, коригування та деталізація пріоритетних напрямів наукових досліджень, науково-технічних розробок та інноваційної діяльності на період до 2021 року: До 20.03.2018 розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017–2021 роки. Є Постанова КМУ від 18.10.2017 р № 980 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017- %D0%BF • Створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, впровадження інновацій, функціонування інноваційної інфраструктури • Опрацювання національної стратегії розвитку інформаційного суспільства з ініціативою ЄС “Цифровий порядок денний для Європи—2020” (але уже прийнято Постановою КМУ КОНЦЕПЦІЯ розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та план заходів на її реалізацію) • Створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, впровадження інновацій, функціонування інноваційної інфраструктури • Реорганізація та оптимізація мережі наукових установ та наукових підрозділів навчальних закладів вищої освіти • Створення нової системи управління та фінансування науки • Підтримка участі України у програмі “Горизонт—2020” • Активізація участі України в програмі “EUREKA”
 10. 10. МЕРТ&МОН - ВИТЯГИ З ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МСП • Активізація трансферу технологій. До 2 кв. 2018 МОН - проведення дослідження діяльності офісів з трансферу технологій щодо перспектив застосування результатів їх діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва • Розширення джерел фінансування суб’єктів інноваційного малого і середнього підприємництва (МЕРТ до 4 кв.2018) • Посилення інституційної спроможності об’єднань підприємців (МЕРТ, 3 кв. 2018, Проведення дослідження стану інфраструктури об’єднань підприємців з метою виявлення існуючих недоліків в діяльності та їх спроможності в наданні якісних послуг суб’єктам малого і середнього підприємництва) • Започаткування цільових ініціатив щодо кластерів та ланцюгів доданої вартості (МЕРТ, 4 кв.2018, Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно- правових актів з метою стимулювання розвитку кластерів та включення суб’єктів малого і середнього підприємництва до ланцюгів доданої вартості
 11. 11. МЕРТ&ДАЕлУряд - ВИТЯГИ З ПРОЕКТУ ПЛАНУ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ DIGITAL EU У розділі «Інші заходи» 2019 -2020 рр. • розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо стимулювання застосування технологій Індустрії 4.0 для ефективного споживання енергії на промислових підприємствах • розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо просування цифрової індустрії на міжнародних ринках з урахуванням стимулювання експорту, здійснення промоційних та інформаційних заходів • розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України про реалізацію проектів цифрових трансформацій у таких сферах, як громадська безпека, освіта, охорона здоров’я, туризм, транспортна інфраструктура, електронна демократія, екологія та охорона навколишнього природного середовища, життєдіяльність міст • розроблення “дорожніх карт” цифрових трансформацій та моделей цифрового розвитку базових та перспективних галузей промисловості України, індустріальних та виробничих цифрових платформ
 12. 12. МЕТА Сформувати сталі механізми співпраці між основними урядовими стейкхолдерами інноваційної сфери України та проєвропейським експертно-громадським середовищем для вироблення узгоджених пропозицій щодо формування національної інноваційної політики з врахуванням можливостей асоціації до програми Горизонт 2020 та оцінки викликів щодо участі у наступній Рамковій програмі HORIZON EUROPE. ПРОЕКТ «АДВОКАЦІЯ ПРОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ» Профілі ключових організацій
 13. 13. АНАЛІТИКА • Опис інноваційної екосистеми України (профілі ключових гравців) • Аналіз впливу процесів цифровізації на формування інноваційної політики України та плану заходів з розвитку цифрової економіки. • Аналіз можливостей адаптації України до умов європейського досвіду поєднання цифрових технологій, креативних індустрій та розвитку сфери культури.
 14. 14. РЕКОМЕНДАЦІЇ • Пропозиції щодо основних компонент Української рамкової програми стимулювання інновацій та плану її реалізації. • Пропозиції до плану імплементації Стратегії інноваційного розвитку. • План розвитку Індустрії 4.0 в Україні. • Комплексні рекомендації проекту щодо розвитку інноваційної діяльності в Україні, в т.ч. з врахуванням можливостей участі у HORIZON 2020 та HORIZON EUROPE.
 15. 15. СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ & S3 PLATFORM Програми ЄС – H2020 EU4Digita Промисловий Діалог з ЄС, (3-є засідання, 13.03)
 16. 16. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ТА КОМУНІКАЦІЯ • Сайт АЄІ - http://aei.org.ua • Сторінка АЄІ у Facebook - https://www.facebook.com/InnoEU.UA • Канал в You Tube - https://www.youtube.com/user/AgencyEuropeanInno Контакти: Кульчицький Іван т.050 9292396, Email – kul.ivan@gmail.com

×