Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Потенціал КПІ в Індустрії 4.0

135 views

Published on

презентація Пасічника В.А. на конференції в КПІ 17 грудня 2019 року

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Потенціал КПІ в Індустрії 4.0

 1. 1. Формування ландшафту Індустрії 4.0 в КПІ ім. Ігоря Сікорського Проректор з наукової роботи д.т.н, професор Пасічник Віталій Анатолійович 17.12.2019
 2. 2. 23 000 студентів 76 наукових та інженерних шкіл 43 бакалаврат 92 магістратура 82 докторантура Програми підготовки КПІ сьогодні це
 3. 3. Відкриття Центру Індустрії 4.0 в КПІ ім. Ігоря Сікорського 17.04.2019 р. Координатор формування ландшафту Індустрії 4.0 в КПІ ім. Ігоря Сікорського - Факультет Менеджменту і Маркетингу (проф. Войтко С.В.)
 4. 4. Відкриття Центру Індустрії 4.0 в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 5. 5. Інфраструктура ландшафту Індустрії 4.0 у КПІ ім. Ігоря Сікорського Організаційне забезпечення Науково-дослідні підрозділи та факультети Дослідницька інфраструктура Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge
 6. 6. Організаційне забезпечення 4.0 •Департамент інновацій та трансферу технологій •Конструкторське бюро інформаційних систем •Департамент інформатизації управлінської діяльності •Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку •Інформаційно-обчислювальний центр забезпечення навчального процесу
 7. 7. Наукові підрозділи КПІ • НДІ автоматизації експериментальних досліджень • НДІ прикладної електроніки • НДІ телекомунікацій • НДІ автоматики та енергетики "ЕНЕРГІЯ" • НДЦ "Прилади і системи енергозбереження - ПРИСЕ" • НДЦ прикладної соціології "Соціо+" • НДЦ інформаційних процесів • НДЦ "Ресурсозберігаючі технології" • НДЦ систем технічного захисту інформації "ТЕЗІС" • Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування • КБ "ШТОРМ" • НВЦ "Надійність" • НАЦ критичних технологій навігаційного приладобудування • НТЦ «ЕКОТЕЗ» • ТК по стандартизації «АКУСТОТЕХНІКА»
 8. 8. Факультети та інститути КПІ • Інститут прикладного системного аналізу • Iнститут телекомунiкацiйних систем • Видавничо-полiграфiчний інститут • Інститут аерокосмічних технологій • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту • Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації • Інститут матеріалознавства і зварювання ім. Є.О. Патона • Механiко-машинобудiвний iнститут • Фiзико-технiчний iнститут • Інженерно-хімічний факультет • Приладобудiвний факультет • Радiотехнiчний факультет • Теплоенергетичний факультет • Факультет біомедичної інженерії • Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки • Факультет електроенерготехніки та автоматики • Факультет електронiки • Факультет інформатики та обчислювальної технiки • Факультет лiнгвiстики • Факультет менеджменту та маркетингу • Факультет соціології і права • Факультет прикладної математики • Фiзико-математичний факультет • Хiмiко-технологiчний факультет
 9. 9. Дослідницька інфраструктура Виникнення і поширення технологій передового цифрового виробництва, таких як штучний інтелект, аналіз великих обсягів даних, хмарні обчислення, інтернет речей, передова робототехніка і адитивне виробництво, докорінно змінюють природу виробництва в обробній промисловості, все більше розмиваючи кордону між фізичними і цифровими виробничими системами Завдання з формування дослідницької інфраструктури
 10. 10. Розвивають дослідницьку інфраструктуру Штучний інтелект, аналіз великих обсягів даних, хмарні обчислення суперкомп’ютер КПІ ФІОТ ІПСА ФПМ ФТІ СЦД КБ ІС ІОЦ ЗНП
 11. 11. ФІОТ ІПСА ФЕЛ РТФ ІТС ПБФ ММІ ФБМІ Інтернет речей Розвивають дослідницьку інфраструктуру
 12. 12. Передова робототехніка ФІОТ ММІ ФЕЛ РТФ ІТС ПБФ ІАТ ФБМІ Розвивають дослідницьку інфраструктуру
 13. 13. Адитивне виробництво ММІ ІМЗ ФБМІ ІАТ Розвивають дослідницьку інфраструктуру
 14. 14. Дослідницька інфраструктура Адитивне виробництво
 15. 15. Innovation Ecosystem «SIKORSKY CHALLENGE»
 16. 16. КПІ як дослідницький університет RESEARCH EDUCATION INNOVATIONS 30% of the curriculum
 17. 17. Інноваційна екосистема "SIKORSKY CHALLENGE", базується на потрійній спіралі Генрі Ейтковіца
 18. 18. Людський капітал Нова економіка HI-Tech бізнес Капітал Таланти Ідеї 2025 Hi-Tech Експорт 5 % 20 % Зростання частки Hi-Tech у ВВП 4 % 50%
 19. 19. Innovation Ecosystem «SIKORSKY CHALLENGE»
 20. 20. 1. Igor Sikorsky KPI 2. Science Park “KYIVSKA POLYTECHNIKA” 3. JSC “ELMIZ” 4. JSC“MERYDIAN” 5. JSC“ARSENAL” 6. PA “ZAVOD PETROVSKOGO” 7. JSC “MAYAK” 8. JSC “GIDROPRYLAD“ 9. JSC “KYIVPRYLAD” Submitted Finalists 128 41 Coverage Finalists Igor Sikorsky KPI 13 NASU 3 HEIs 8 Enterprises 17 Перший всеукраїнський конкурс оборонних технологій - 2019
 21. 21. Інтернаціональна мережа представництв інноваційної екосистеми “Sikorsky Challenge” US PolyTech, LLC (USA) Golden Egg Technology (China) American Startup Academy (USA) Bi Next IT (Israel) Transfotech-Global Development Group (Israel) Business Incubator «Eazy START» (Azerbaijan) Azerbaijan State Oil and Industry University Ideation Inc. (USA)
 22. 22. Національна мережа інноваційних кластерів “Sikorsky Challenge” Вінниця Полтава Суми Маріуполь Краматорськ Сєвєродонецьк Покровськ
 23. 23. Індустрія 4.0 тривалий час буде домінантним трендом розвитку суспільства Запрошуємо до співпраці! Пасічник Віталій Анатолійович проректор з наукової роботи v.pasichnyk@kpi.ua Тел.: 236-62-13

×