Scrapbook np

1,298 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Scrapbook np

 1. 1. Verden som mål Side 8 og 9 Et magasin fra Finnmarken og Finnmark Dagblad Lørdag 29. mai 2010 Varanger er klar F O T O : HENRIETTE BAUMA N N Endelig er det Øst-Finnmarks tur. Regiondirektør Rune Ronja Ramberg (foran), Linda Ramos, Fredrik Wikestad, Rautio i Rambøll Norge, mener avklaringen av delelinja Gunhild J. Larsen, Veronica Rottem og Roger Sund i Vardø baner vei for et fullt trykk på letevirksomheten i området. er blant dem som gjerne tar utfordringene. Side 4 og 5
 2. 2. 8 Lørdag 29. mai 2010 FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Dersom vi skal lykkes nytter det ikke å tenke smått.Vi er nødt til å gå bredt ut med en gang. Vi risikerer å tape stort dersom vi velger å begynne i det små med Norge som første marked. Christine Mølmann Annexstad Tar mål av hele verden Det hevdes at «oppfinne- rens lodd er å gå til grun- Investor Christian Ringnes har gått inn med kapital i bytte mot en tredel av aksjene i OM Measuring tools. meget begrenset befolkning, selges det 70.000 skyvelærer årlig. banke på de riktige dørene i løpet av utviklingsprosessen. Hun velger likevel ikke å fokusere ne». Christine Mølmann på framtidige salgsinntektene, men Ulike kulturer jobber målrettet for å få verktøyet inn Med hele verden som nedslagsfelt, er Annextad vil ikke la det hos de store verktøyfabrikkantene. det mange forskjellige forretnings- skje med faren – og har De har valgt å jobbe med lisensav- kulturer Hammerfest-jenta må for- påtatt seg jobben med å taler med fabrikantene, slik at Me- holde seg til. chanics little helper, vil bli den en- – Forretningssamtaler i USA er få hans måleverktøy ut i keltes egen merkevare, mens OM noe helt annet enn tilsvarende sam- verden. Measuring Tools får prosenter av sal- taler i Japan. Det er derfor svært vik- get. tig å sette seg inn i de forskjellige – Men selv om vi i beste fall vil lands kulturer før man reiser ut og Øystein Ingilæ være på markedet i løpet av 2011 innleder samtalene, framholder hun. I over 12 år ruget Odd Viggo Møl- regner jeg med at det vil ta tid før Mens amerikanerne til eksempel er mann i Hammerfest på patentet til et verktøyet er innarbeidet, framholder veldig opptatt av kalde fakta og inn- måleverktøy som kan utfordre det hun. tjeningspotensial, spiller bakgrunn tradisjonelle skyvelæret. Men det ble Som et eksempel viser hun til at for oppfinnelsen en nesten like stor nesten bare med tanken – helt til dat- det tok fire-fem år fra laserwateren rolle blant japanerne. teren Christine grep fatt i saken i ble presentert til den var et produkt Her kan faktumet at hun tar med 2005. Nå er måleverktøyet som har som de fleste hobbysnekkerne i dag seg sin fars oppfinnelse som er utvik- fått navnet Mechanics little helper, har i verktøykista. let hjemme i garasjen, være nesten patentert over hele verden og snart vel så viktig som at dette er et instru- klar for verktøymarkedene både i Omfattende undersøkelser ment med stort økonomisk potensi- Amerika og Japan. Forruten Christian Ringnes (bildet) al. med på laget, har Christine Mølmann Tenker stort Annexstad fått viktige bidrag fra Inn- Vurderte produksjon I et drøyt halvår har hun jobbet heltid ovasjon Norge, både økonomisk og I startfasen vurderte de om de skulle med å få verktøyet kjent blant de sto- praktisk. sette måleinstrumentet i produksjon re verktøyprodusentene. Siden sep- I 2005 hjalp Innovasjon Norge med å på egenhånd. Men dette har de for- tember er det gjort vei i vellinga slik gjennomføre såkalt markedsskan- kastet inn til videre, i frykt for at at hun regner med at måleinstrumen- ning blant forbrukere, produsenter og verktøyet ville ende som et lite pro- tet allerede kan være i salg i 2011, distributører i Tyskland, Frankrike, sjekt som i verste fall ville blitt kopi- gjennom flere av de største verktøy- England og USA. ert av andre etter en kort tid. fabrikantene på verdensbasis. Den gang reiste hun ut med en pro- Christine Mølmann Annextad har Da Finnmark Næringsliv pratet totype av verktøyet i plast, men fikk likevel ikke lagt egenproduksjonen med Christine Mølmann Annextad, klar beskjed om at denne varianten på hylla for godt. hadde hun akkurat kommet hjem fra fort kunne forveksles med en såkalt – Vi får se hva det blir til etter New York og sto klar med flybillett «give away»-dings. Derfor valgte de hvert. Jeg ser ikke bort fra at vi kan til neste destinasjon som er Tokyo. raskt å lage en mer solid utgave i bør- starte en egen produksjon for det – Dersom vi skal lykkes nytter det stet stål og med nytt design. skandinaviske markedet. ikke å tenke smått. Vi er nødt til å gå Men det vil neppe skje i Norge, et- bredt ut med en gang. Vi risikerer å Gammel ringrev tersom oppstartskostnadene her er så tape stort dersom vi velger å begyn- Selv om selskapet har Christian høye at måleverktøyet sannsynligvis ne i det små med Norge som første Ringnes (bildet) med på laget, er det vil bli for kostbart til å kunne kon- marked. Her bor tross alt bare drøye Christine Møl- kurrere med skyvelæret. 4,5 millioner mennesker og oppstart- mann Annex- kostnadene blir de samme enten man stad som i all Oppfølgeren klar starter i det små eller satser stort. hovedsak gjør Butikkprisen på måleinstrumentet vil jobben med å få sannsynligvis ligge et sted mellom Lagt på hylla verktøyfabrik- 150 og 200 kroner. Det gjør at Odd I Hammerfest-området er måleinstru- Odd Wiggo Mølmann hadde ruget i flere år på oppfinnelsen, før datteren kantene på kro- Viggo Mølmanns superverktøy fak- mentet allerede velkjent og blitt be- grep tak og fikk fart i saken. Foto: Bent Eirik Reiersen ken. tisk har et høyst realistisk potensial skrevet av Finnmark Dagblad flere Hun legger til å bli et allemannseie når det kom- ganger. Men det kunne fort bli en lo- visste hva et skyvelære skulle brukes meter. I tillegg avleses både millime- imidlertid ikke mer på markedet. kal verdensrevolusjon, om ikke til, klarte hun å overbevise ham at her ter- og tommeskalaen med faktiske skjul på at det er Men for OM Measuring Tools vil Christine kom inn i bildet i 2005 og kan det være noe stort på gang. tall. Med andre ord et måleverktøy godt å ha en gammel ringrev med på ikke utviklingen stanse opp så snart fikk fart på saken. Mens Odd Viggo som kan brukes av både lekmann og laget, ikke minst når avtaler, rettig- de har fått det første måleinstrumen- Mølmann er mekaniker og pelle- Åpnet pengesekken lærd. Dermed åpnet Investoren peng- heter og lisenser skal signeres. Her er tet på markedet. mentmaker, og delvis la oppfinnelsen Etter at Ringnes hadde sett den første esekken og bidro til nødvendig kapi- mange fallgruver som i verste fall Christine Mølmann Annexstad på hylla på grunn av den byråkratis- utgaven av «Mechanics Little hel- tal for etableringen av selskapet OM kan velte hele prosjektet dersom det framholder at de har oppfølgeren ke møllen en patentbeskyttelse må per» var han overbevist: Verden Measuring Tools, som eies av inves- slurves med hjemmeleksa. allerede klar. I tillegg sitter oppfinne- igjennom, overtok Christine hele trenger et slikt måleverktøy som både toren selv, Christine Mølmann An- – Klart det er av stor betydning å ren selv med flere andre geniale pro- denne biten. er mindre, lettere å komme til med på nexstad og Odd Viggo Mølmann kunne drøfte problemstillinger med sjekter som venter på å bli bearbei- Hun hadde samtidig skaffet seg et vanskelige steder og kjappere å bru- med en tredel hver. en profesjonell investor. I tillegg har det. Hun regner derfor med at de vil stort kontaktnett i Oslo etter flere års ke enn en vanlig skyvelære. Christian Ringnes et nettverk som få nok å henge fingrene i, selv om det arbeid innenfor salg og media. Blant Verktøyet kan samtidig måle dia- Lisensproduksjon nesten er unikt i forhold til lansering- skulle vise seg at Mechanics little annet hadde hun gjennom en jobb meter både innvendig og utvendig, Potensialet for måleverktøyet kan en, framholder Mølmann Annexstad. helper skulle bli en kassasuksess som blitt kjent med kjendisinvestoren samt at det har en dybdemåler som ifølge Christine Mølmann Annexstad Det har spart henne for mange gjør at de får mer enn nok med å tel- Christian Ringnes. Selv om han knapt har en måleskala fra null til 32 milli- være enormt. Bare i Norge med en bomturer og sørget for at hun kan le penger.
 3. 3. FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Lørdag 29. mai 2010 9 Christine Mølmann Annexstad går bredt ut når hun skal lansere farens oppfinnelse «Mechanics little helper». Foto: Ole-Bernt F. Helgås
 4. 4. Jenta med glit 18 Lørdag 30. januar 2010 LØRDAG FINNMARK DAGBLAD Om Christine skyvelære. – Pappa har alltid vært en Reodor Christine. Hun ville oppsøke større miljø- er og større utfordringer. I første omgang navnet Mechanics Little Helper. Selskapet ble startet av Christine Mølmann Annexstad Felgen-karakter. Han har alltid likt å fikle med ting, ta de fra hverandre og sette de var det Oslo som lokket, men familien mente det ikke nødvendigvis det beste for Mølmann Annexstad og faren. De eier to tredjedeler mens investor Christian kan selge sand i sammen. En gang tror jeg det stod noe i avisa om at Mølmann-brødrene måtte se å en tenåring på egen hånd. – Det var lite forståelse for at en femte- Ringnes eier en tredjedel. Christian Ringnes er en kjent eiendoms- fjerne bilvrakene de hadde rundt omkring nåring skulle flytte alene til Oslo. investor og kunstsamler. At han skulle Sahara vites ikke, i byen. Han har alltid hatt prosjekter stå- Foreldrene mine har oppdratt meg voksent, investere i eksperimentelle verktøy var en ende overalt. og jeg mente jeg var voksen nok til å flyt- liten overraskelse for alle i den norske men det er en utfor- – På nittitallet begynte han å pusle med en mer nøyaktig utgave av skyvelære. Han te. Jeg ville ha et år fri før jeg begynte på videregående. Jeg sa til mamma at de finansverden. Likevel lot han seg overtale av Christine Mølmann Annexstad. dring hun gjerne tar. tok patent på dette, men han Pappa er en praktiker. Det er ikke noe for han å sitte på kunne la meg dra og vi ville fremdeles være venner, eller så dro jeg bare uansett. – Etter å ha sett nærmere på Mechanics Little Helper fikk han troen på produktet. et kontor foran en haug papirer. Det var Da lot de meg flytte. Det har vært veldig viktig for oss at han ALV GUSTAVSEN der jeg steppet inn. Christine var bestemt og holdt seg til har trodd på det. Samtidig har kontakten redaksjonen@fd.no planen. Etter et år i Oslo som assisterende med Innovasjon Norge vært avgjørende. Liten jente, liten by Historien om butikksjef skulle hun tar videregående, Før dette hadde det tatt lang tid fra idèen Verktøy er ikke det første en tenker på når Christine Mølmann Annexstad er histori- men skjønte at om hun skulle dedikere seg ble unnfanget til verktøyet var ferdig man møter Christine Mølmann Annexstad en om jenta med de glitrende sosiale helt til skole kunne hun ikke bo i Oslo. patentert. Det var Christine som så mar- (28) fra Hammerfest. Hun er korrekt, ele- egenskapene, som vokste opp i en by son – Jeg flyttet til familien i Tromsø og tok kedspotensialet i farens oppfinnelse. gant antrukket og verdensvant i sin frem- var for liten for henne. Christine trengte videregående der. To dager etter flyttet jeg – Det tok pappa fem år å få sendt inn ferd. Hun er egentlig så langt unna skitne mer tumleplass enn det hun kunne få i tilbake til Oslo. patentsøknaden. Jeg er jo selger de luxe. overaller og et mekanisk verksted som du Hammerfest og hun trengte utfordringer Jeg så med en gang nytten av dette, det er kan komme. hun ikke fant i verdens nordligste by. Karriere i salg Uten annen skolegang enn som en binders. Vi snakket om det, men Men Christine Mølmann Annexstad har – Hammerfest er preget av janteloven. videregående kastet Christine seg ut i pappa hadde ikke helt tida til å ta produk- sine egne redskap. Handverket hennes er Jeg er ikke tilhenger av et skolesystem som oppadstigende salgskurve som kom til å tet ut i verden. salg og verktøyene hennes er nettverk og skal lære alle litt i stedet for å fokusere på vare i flere år. – Jeg kontaktet Innovasjon Norge i 2005 sosiale ferdigheter. Nu har hun gått fra å det den enkelte er god på. Jeg gikk på – Når du er vant med å ha mellom 400 og fikk veldig positive tilbakemeldinger. selge for andre til å jobbe for seg selv og Båthuset, en temabasert skole hvor det jeg og 800.000 i årslønn som selger fra du er Jeg brukte kontaktene mine i alt fra medi- familien. kunne utfolde meg siste året på ungdoms- 18, så sier det seg selv at du blir avhengig abransjen, finansmiljøet og advokater for å Skyvelære er et måleverktøy som måler skolen. Jeg har aldri vært noen skoletaper, av salg. Det er ikke bare å legge det fra få råd til hvordan man bør gå frem. diameter på objekter. Folk flest har nok men trivdes ikke sosialt. Jeg gikk ut av seg. Jeg brukte tiden etter videregående til Det er krevende nok å ha en hektisk for- ikke noe videre forhold til dette instrumen- ungdomskolen med toppkarakterer, takket å tenke gjennom hva jeg ville, men det var retningshverdag i seg selv, uten å skulle tet. Det hadde ikke Christine Annexstad være en skole med rom og fokus på indi- ikke èn ting som dro meg i en spesiell ret- lansere et verktøy internasjonalt samtidig. heller, før faren hennes, Odd Viggo videt. ning. Christine hadde ikke tid til begge deler og Mølmann, lagde en forbedret versjon av Etter grunnskolen var saken klar for Likevel har Christine Mølmann oppfinnelsen ble liggende på hylla noen år. Annexstad hatt en litt spesiell drøm, som – Jeg jobbet mye, sinnsykt mye. Så mye hun ikke har fått realisert. at jeg tilslutt havnet på sykehus. Jeg var – Planen var å studere Russisk i forsva- utbrent. Da bestemte jeg meg for å ta en rets etterretningstjeneste. Jeg har enda en pause. Jeg tok et år fri, brukte sparepeng- drøm om å bli hemmelig agent, spion om ene mine og dro til USA. Da fikk jeg tid til du vil. å tenke, og en av tingene som kvernet Christine demper stemmen når hun for- rundt i hodet mitt var det verktøyet. Da jeg teller om karrieredrømmen hun ikke har kom jeg ringte jeg Ringnes. Å ha han og levd ut, men heller ikke lagt på hylla. Igjen Innovasjon Norge i ryggen er en fantastisk koker det ned til sosiale egneskaper, fer- fordel når man skal signere kontrakter med dighetene du ikke kan lære i en bok. internasjonale selskaper. – Russisk er interessant. Spesielt vi som er fra Finnmark er jo bevisst at vi har en Hjelpe andre Hammerfest var nok for lite nabo i øst, som både er veldig nær men for den uredde femten år gamle jenta som samtidig et stykke unna. Jeg så kanskje for ville vekk med en gang hun var ferdig mange spionfilmer da jeg var liten, men med ungdomsskolen. På veien ut i verden russisk er et eksotisk språk. Dessuten liker har Christine Mølmann Annexstad knyt- jeg å grave, finne ut hva som skjer. Jeg tror tet kontakter og fått et nettverk hun nå det hadde passet meg. kan bruke. Hun har jobbet seg opp og har Det ble kanskje ikke noe glamorøst spi- med Mechanics Little Helper etablert seg onliv på den bestemte jenta fra som gründer i norsk næringsliv. På sikt Hammerfest. Men hun fikk i alle fall opp- vil hun hjelpe andre. leve et annerledes liv, dog på en litt annen – Det er alltid vanskelig å spå fremtiden, måtte. Det som er herlig befriende med men jeg kunne tenke meg èn dag å ha Christine er at hun ikke preges av jantelo- muligheten til å hjelpe andre som ønsker å ven hun opplevde i hjembyen. Hun er nes- få til noe, enten som en investor eller med ten litt unorsk i sitt vesen. Hun skryter ekspertisen min. ikke, men hun pakker ikke inn prestasjone- – Kunne du tenkt deg å gjort dette i ne sine heller. Hammerfest? – Jeg gjorde karriere innen salg i media – Jeg er veldig stolt av at jeg er fra og så begynte jeg å jobbe i et reklamebyrå Finnmark. Det samiske blodet mitt er der hvor jeg var en del av lederteamet. Dette og forholdet til naturen er en stor del av byrået hadde mye med eiendomsbransjen å livet mitt uansett hvor jeg er. Jeg elsker å gjøre og det var her jeg ble kjent med være på hytta i Repparfjord, dra på turer på Christian Ringnes. vidda, fiske og kjøre snøscooter. Jeg tvi- holder på dialekten, det er min identitet. Om Measuring Tools Selskapet Om – Men for å være helt ærlig er det nok Measuring Tools har patentet på det nye mer for meg andre steder i verden. Men Annexstad på catwalken under Oslo Fashion Week hvor hun blant annet fikk vise seg for kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Ingvild Drange Johnsen og forbedrede skyvelæret som har fått dialekten, den beholder jeg.
 5. 5. tter på FINNMARK DAGBLAD LØRDAG Lørdag 30. januar 2010 19 – Planen var å studere Russisk i forsvarets etterretningstjeneste. Jeg har enda en drøm om å bli hemmelig agent, spion om du vil, sier Christine Mølmann Annexstad. Foto: Ole Bernt F. Helgås
 6. 6. lørdag Side 18 og 19 Side 20 og 21 Flyttet Jakter fra på vår janteloven identitet Side 13 til 17 Konfliktfylt ungdomsliv Lørdag 30. januar 2010 • 98. årgang • Nr. 25 • Finnmark kr. 20,- • Resten av landet kr. 25,- Hammerfest vil spare miljø og penger: Side 4 Frykter omlegging av havnestruktur Side 10 FOTO: ISELIN HUSTAD Tor Halvorsen (foran) fra Hauans AS har overlevert virksomhetsleder Terje Mauseth to nye gassdrevne biler. Hammerfest blir første kommune i Nord-Norge med naturgassbiler. – Vi håper flere kommuner følger etter, sier ordfører Alf E. Jakobsen. Side 6 og 7 Side 25
 7. 7. Lørdag 27. august 2005 21 PÅ CATWALKEN: Christine Annexstad på catwalken under Oslo Fashion Week. Her viser hun klær for designeren Tina Steffenakk Hermansen. (Foto: Ingvild Drange Johnsen)
 8. 8. Bypatrioten Christine (23) kjemper om toppjobb NR. 33 ONSDAG 9. FEBRUAR 2005 UKE 6 108. ÅRGANG - 12,-/15,- (utenfor Troms) Drømmeleilighet til 11,2 mill. Christine Annexstad Side 18 og 19 Velkommen, kong Harald! Side 23-31 9 sider Dette er byens dyreste bolig. Toppleiligheten i dette nybygget i sentrum kan konge- bli din for 11,2 millioner kroner. Side 6 og 7 ekstra SELGE BOLIG? 77 65 77 00 Gratis verdivurdering w w w. r e m ax.n o & VI IN VITERER TIL ET SEMIN AR S O M GARA N TERT VIL L Ø N NE SEG Firmabil biløkonomi 2005 Tirsdag 15. februar kl 12.00 på Alfheim konferansesenter Lær mer om skatt og bilordninger. Vi forteller deg hva slags Påmelding innen 11. februar til: bilordning du bør velge. Samtidig vil vi fortelle deg mer om hege.wam@toyota-fs.com ulike finansieringsformer. Faglig ansvarlig er siviløkonom Tlf. 77 67 98 27 Jan Traaseth som er daglig leder i Toyota Finans Service. Det vil bli servering av lunsj.
 9. 9. 20 Lørdag 27. august 2005 Av Ingvild Drange Johnsen blant publikum da Annexstad sett på som dama til en kjent tiden” da man kunne ha et salg meg, og jeg kan takke familien gikk på catwalken. Kronprin- fyr. Espen og jeg er gode på hundre tusen over telefon. min for å ha kommet så langt i Etter at Hammer- sesse Mette-Marit fulgte ivrig venner og kommer fortsatt til å Ganske rått, mener Annexstad. så ung alder. Jeg har en trygg fest-jenta Christine med fra første rad. I etterkant være det fremover, sier Annex- – Jeg jobbet meg opp fra bakgrunn. Det var mamma som har Kronprinsessen bestilt et stad. scratch rett og slett. Det gjorde fikk meg inn på tanken på en Annexstad (23) antrekk fra TSH. jeg ved å skape gode resultater. karriere innen administrasjon deltok i serien – For designeren betydde det Jobber med Jeg brenner for å lykkes med og ledelse. Jeg trives med å Kandidaten på TV mye at Mette-Marit var der. Det ny oppfinnelse det jeg gjør. Nå tenker jeg på å springe fra det ene til det andre, er reklame som er gull verdt, ta et Master of business admi- og har alltid mange baller i Norge har dørene sier Annexstad. For tiden er det mer enn nistration-program ved siden av lufta. Modelloppdrag og Oslo åpnet seg i flere fashionshow og jobben som jobb, sier Annexstad. Fashion Week er blant annet Eksen til Espen Lind salgsansvarlig i reklamebyrået noe av det jeg er med på ved retninger. I forrige Annexstad er ikke bare kjent Fortress som opptar den unge Mamma som mentor siden av jobben i reklamebyrå- uke var hun å se fra Kandidaten, men også som damen. Sammen med sin far, Moren Annikken Annexstad et. Nå er det fremtiden og det på catwalken tidligere samboer med Espen Odd Viggo Mølmann, jobber er Christines store motivasjons- den byr på som gjelder, avslut- Lind. Mediene har hele tiden hun med å verdenslansere et faktor. ter den suksessrike jenta fra under Oslo fokusert på hennes forhold til nytt måleverktøy. – Hun er min mentor og Hammerfest. Fashion Week. Lind, men hun mener det er – Dette har vært en lang inspirator. Hun har alltid backet viktig å få fokus på det en selv prosess, men nå er det kommet Christine Annexstad (23) fikk har oppnådd og at man ikke så langt at det blir å finne i kontakt med den norske skal være et vedheng til andres butikkene i midten av septem- designeren, Tina Steffenakk suksess. ber. Neste steg er verdenslanse- Hermansen (TSH) da hun – Det som kan være positivt ring av produktet, forteller hun. deltok i serien Kandidaten. med offentlig eksponering, vel – Jeg brukte Tinas klær blant å merke hvis snøballen ruller – Hammerfest annet på Kandidatens première- som et resultat av egne presta- er en Jantelov-by fest. I forkant av Oslo Fashion sjoner, er at man knytter seg Week spurte hun om jeg ville nye kontakter og et større – Hammerfest er en Jantelov- vise klær for henne på showet, nettverk. Jeg føler ikke at det by. Jeg følte behov for å flytte forteller Annexstad. har vært negativt å være bort. Jeg hadde tidlig lyst å stå kjæresten til Espen. Det at jeg på egne bein og som 16-åring Celebre gjester ble plukket ut som en av flyttet jeg alene til Oslo, Det var mange kjente fjes deltakerne i Kandidaten gjorde forteller Annexstad. Hun bodde at fokuset ble rettet mot meg og deretter i Tromsø hvor hun gikk min karriere. Jeg ble på Norsk privatskole. Etter endt ikke lenger videregående flyttet hun tilbake bare til Oslo og startet sin karriere REGNSKAP innenfor salg. – Jeg begynte med salg Påtryneteatret AS av webdesign og Tall i mill. kr. 2004 2003 web-reklamefil- Omsetning: . . . . .0,77 2,84 mer. Det var Dr. resultat: . . . . .0,17 - 0,00 i ”dot- Res. f. skatt: . . . .0,18 - 0,00 com- Egenkapital: . . . .0,11 0,12 Totalkapital: . . . . .0,75 0,41 Ansatte: 3 Overskudd i hvile år HAMMERFEST-JENTE: An- John Strandmo seg heller ikke honorar. nexstad har hatt mange jern i – Vi har derimot satt av ilden siden hun var med på Fjoråret ble et hvileår 100.000 kroner til utbytte – Kandidaten på TV Norge. for Påtryne-gjengen. penger som etter all sannsyn- Modelloppdrag er bare lighet pløyes tilbake i driften. Vi en brøkdel. Likevel ble det over- er tross alt i gang med en ny skudd i regnskapet. produksjon. For tiden har vi tre alternativ. I beste fall blir det to – Bortsett fra en og annen opptreden oppsetninger neste år. Men det kan og DVD-salg på 6.500 eksemplarer, var også ende med ingenting – at vi utsetter det ingen aktivitet, sier daglig leder alt til 2007, sier Ørjan Haugli. Ørjan Haugli. Om årets innsats sier daglig leder at showet med Finn Arve Sørbøe og Knut Are Utbytte Mortensen vil innbringe rundt 2 millioner Han forklarer overskuddet med at det kroner. I tillegg vil DVD-en fra showet gi noen bare i beskjeden grad ble tatt ut lønn. kroner i kassa. Selv nøyde han seg med 10.000 kroner. – Hva med sommershowet på Rica? Eierne, Haugli (40 %), Finn Arve – Det var en oppsetning i regi av Arthur Arntzen, Sørbøe (40 %) og Tore Nedgård (20 Sørbøe og Kristian Fredrik Figenschou og hadde %), utgjør styret i selskapet. De unnet ingenting med Påtryneteatret å gjøre, sier Ørjan Haugli. HVILEÅR: Fjoråret var et hvileår Hva selve regnskapet angår, hadde selskapet ved årets for Ørjan Haugli og resten av slutt 345.000 kroner på bok og ingen langsiktig gjeld. john.strandmo@bladet-tromso.no Påtryne-gjengen. Inntektene ble 77640634 deretter.
 10. 10. 18 Onsdag 9. februar 2005 Byens nye re nyheter@ bladet-tromso.no 77 64 06 00 NY TV- STJERNE: Christine Annex- stad (23) er en av deltakerne i reality-serien «Kandidaten» på TV Norge. Foto: TV Norge Mamma og bes Moren til Christine, den kjente Tromsø- politikeren Annikken Annexstad (40), var stolt av datteren Christine etter mandagens episode. SV-politikeren satt benket ble vist mandag kveld. foran TV-skjermen da – Jeg er jo programforplik- premièren på «Kandidaten» tet til å følge med, og klart jeg er stolt. Hun klarte seg veldig godt, og gjorde en STOLTE: Bestemor veldig OK figur, selv om hun Reidun Annexstad holdt seg litt i bakgrunnen, (til venstre) og moren sier SV-politiker Annikken Annikken Annexstad er Annexstad. stolte over Christines Mamma Annexstad tok innsats i «Kandidaten». med seg datteren til Tromsø Foto: Jon Terje Eiterå da de flyttet hit i 1999.
 11. 11. Onsdag 9. februar 2005 19 eality-stjerne Hun solgte sin egen sykkel før hun fylte 12 år, var butikksjef som 15- åring og er nå samboer med Espen Lind. Christine Annexstad (23) er Reality-Norges nye TV-stjerne. Mandag kveld var det première på den nye TV Norge- serien «Kandidaten» med Christine Annexstad (23) målbevisste Christine Annex- stad i en av hovedrollene. – Det var litt rart å se seg Solgte sin egen selv på TV, men gikk jo bra, da, sier Christine Annexstad som sykkel som 11-åring var en av 14 som ble plukket ut fra over 2.000 søkere. 23-åringen er født i Hammer- Ble butikksjef som fest, men flyttet til Tromsø sammen med mamma Annik- 15-åring ken Annexstad i 1999. Nå er hun krystallklar på at Tromsø er hennes hjemby nummer én. Har Tromsø som Gode tilbakemeldinger hjemby nummer én – Jeg bodde i Tromsø i tre år og har hele familien der. Det er Tromsø som er hjem- plassen min, og jeg er der Er kjæresten til Espen minst tre-fire ganger om året. I Hammerfest har jeg ikke Lind vært på tre-fire år nå, sier Christine. Da «Tromsø» var på tråden i går formiddag, var hun pratsom har jeg jobbet ved Fortress I mandagens episode klarte og blid – selv om det hadde Reklamebyrå i Oslo, sier jentene å skaffe til veie mer vært en heidundrende première- Christine. penger enn det guttene klarte, fest dagen før. og dermed fikk 22-årige Dag – Hele crewet og de som var Kan vinne 1 million Stenberg reisepass av program- med i serien var samlet på «Kandidaten» er den norske leder, Nikita-gründer Inger Hotel Plaza og overvar premiè- versjonen av Donald Trumps Ellen Nikolaisen. ren. Vi hadde heller ikke sett reality-serie «The Apprentice». – Den første oppgaven var noe tidligere, så vi var 14 deltakere – 7 menn og ikke så veldig seriøs, men vi minst like spente som 7 kvinner – skal kjempe viste at vi var veldig teamorien- alle andre, sier 23- om én ledig jobb. Hver terte og jobbet veldig mye for åringen. uke – i 13 uker fremover hverandre. Jeg tror det gjorde Hun er godt fornøyd – vil en etter en få utslaget, sier Christine. med det som ble vist på sparken helt til kun den Hvordan det går til slutt, vil TV-skjermen mandag ene kandidaten står igjen. hun imidlertid ikke ut med. kveld. Premien; Lederstil- Serien er allerede ferdiginn- – Jeg har fått veldig Kim ling i frisørkjeden spilt. mange positive tilbake- Barosen Nikita med en årsgasje – Nei, det har vi ikke lov til å meldinger fra både på en million kroner. si noe om. Men det blir spen- kolleger, venner, – Det er klart at jobben nende å følge med videre, kunder og familie. Men det og årslønnen fristet. Det er kommenterer hun. var veldig mye som var snakk om en topplederstilling i Selv om 23-åringen er med i klippet bort da, sier Annex- et stort konsern, kommenterer en reality-serie, tror hun det blir stad. Christine Annexstad. med det. Hun fattet tidlig interesse for – Men mest av alt ble jeg – Dette er nok siste gang jeg business, og solgte sin egen trigget da jeg så den amerikan- er med på reality-TV, ja, sier sykkel da hun var 11 år og var ske versjonen i fjor. Jeg følte at hun. butikksjef i Marlboro Classic dette ville være noe jeg kunne – Så Big Brother 2006 er som 15-åring, ifølge mamma mestre, og salg og ledelse har ikke aktuelt...? Annikken (se egen sak). jeg jo god erfaringen med fra –He, he, nei, overhodet ikke, – De siste to og et halvt årene før av, sier hun. ler hun. temor er kjempestolte Kjæresten til Espen Lind Christine Annexstad er kjæreste og samboer med Annikken forteller at Christine – Hun hoppet i strikk fra vært Christines nærmeste popstjernen Espen Lind, alltid har vært en kløpper med Kvalsund-brua i Hammerfest støttespiller under hele film- men vil helst ikke ha noe både penger, salg og markeds- allerede som 11-åring. innspillingen i fjor høst. fokus på det. føring. – I tillegg har hun alltid – Hun har vært min mentor Se og Hør hadde før hatt både en og to jobber ved og beste støttespiller. Jeg har helgen en helsides reporta- Arbeidsjern siden av skolegangen opp alltid sett opp til henne, og det sje om at Christine Annex- – Det har hun vært allerede gjennom årene. Hun har hun både har gjort og gjør, sier stad var Espen Linds fra hun var liten av. Som 11-12 alltid vært veldig flink til å Christine selv. «hemmelige» kjæreste og åring sørget hun for at hun klare seg selv, legger hun til. – Jeg har jo prøvd å komme samboer. hadde solgt sin egen sykkel før med en del gode råd, og under For et par uker viste de KJÆRESTEN: Popstjernen hun kjøpte en ny, smiler Mentor innspillingsperioden snakket vi seg sammen offentlig i Espen Lind Annexstad. – Så flyttet hun til Oslo som på telefon hver dag. En stund modellen Sunniva Stordals Annikken forteller videre at 15-åring og begynte å jobbe var det så mye kontakt og råd bryllup. Selv vil hun helst jeg ikke, men jeg vil helst Christine alltid har vært et for butikken Marlboro Classics at jeg sa til henne at hun nå ikke ha noen fokus. ikke ha noe fokus på arbeidsjern, en tøffing og en hvor hun faktisk var butikksjef hadde fått seg en bachelorgrad – Jeg skal ikke nekte for akkurat det, sier den jente med skikkelig ben i det første halve året, sier hun. innenfor organisasjonslære, at vi er sammen, det gjør sympatiske 23-åringen. nesen. Mamma Annikken har også sier hun.
 12. 12. Kandidaten Christine | www.finnmarkdagblad.no 01.10.10 11.17 Kandidaten Christine Christine Annexstad fra Hammerfest er en av de 14 deltakerne i den norske utgaven av The Apprentice. Første episode av realityserien Kandidaten går mandag. Får hun sparken? Publisert 03.02.2005 kl 19:07 Oppdatert 03.02.2005 kl 19:07 Tv-kameraene surrer og går. Journalister, fotografer, pr-sjefer og 14 unge menn og kvinner. Alle var i går i sving da TV- Norge lanserte sin siste realitysatsing Kandidaten på Gardermoen. I Kandidat-flyet ble de 14 deltakerne vist fram, og av alle var det kanskje Christine Annexstad fra Hammerfest som strålte mest. - Hun er utrolig dyktig og veldig sjarmerende. Svært profesjonell. Hun kan absolutt vinne, sier presseansvarlig Espen Kjendlie når vi ber han beskrive 23-åringen. Christine Annexstad var i går på Oslo lufthavn på Men ikke bare det. Gardermoen for å lansere realityserien Kandidaten. Foto: TV-Norge - Hun er også utrolig vakker. Det må jeg bare si, fortsetter Kjendli over telefonen fra hovedstaden. Dro som 16-åring Annexstad flyttet fra Hammerfest som 16-åring, men gjør det klart at hun ikke er i tvil om hvor hun har sine røtter. I familien har hun blant annet gullsmedene Per og Reidun Annexstad som nylig flyttet fra byen. Innspillingen av serien gikk fra midten av oktober til 5. desember rundt om i Norge og Europa. Hvor lang Annexstad kom i serien, forteller hun ikke. - Nei. Det har jeg ikke lov til. Dere må bare følge med. Kanskje kan dere intervjue meg mer etter hvert, sier Annexstad. Er det et hint om at hun kommer langt i å bli den eneste kandidaten som ikke får sparken? Bare den som følger med får se. - Seriøs Christine forteller at de som kjenner henne godt kanskje vil få se en ny side av henne i tv-serien. - Jeg er nok litt mer seriøs enn det jeg pleier. Konkurransen og alle kameraene gjør at man skjerper seg veldig, og motstanden var veldig hard. Jeg kjempet mot mange gode kandidater med mye kunnskap, sier Annexstad. Før konkurransen startet jobbet hun i reklamebyrået Fortress reklame i Oslo hvor hun blant annet har vært http://www.finnmarkdagblad.no/kultur/article1444570.ece?service=print Side 1 av 3
 13. 13. Kandidaten Christine | www.finnmarkdagblad.no 01.10.10 11.17 salgsansvarlig for to magasiner. - TV-Norge sier du er både dyktig og vakker. Er du enig? - Hehe. Sier de det? Vel. Det må folk få finne ut av selv når de ser på tv, sier hun. Ikke ny kjæreste Annexstad sier at det ikke ble noen som helst form for kjærlighet under innspillingen av serien. I Oslo bodde hun på rom sammen med ei av de andre kvinnene i en villa på Frogner. - Nei. Ingen hanky panky over hodet, sier Annexstad som er kjæreste med den ikke helt ukjente musikkprodusenten og artisten Espen Lind. Annexstad sier at hun ikke skapte mye bråk overfor de andre kandidatene. - Jeg var kanskje den som kom best over ens med de andre deltakerne. Det ble svært få intriger for min del, røper hammerfestjenta som var blant de aller yngste deltakerne i tv-serien. Lar seg ikke knekke Når vi ber henne om noen tips for hvordan man skal klare seg i en beinhard forretningsverden, svarer hun slik. - Selv om du kommer fra en mindre by må du ikke la deg knekke av slarv og den slags. Ellers må man alltid ha troen på seg selv og aldri gi opp, sier hun. - Hvorfor ble du valgt ut til å være med i programmet? - De må ha sett noe i meg. Det å være med i dette selskapet er en kjempegod tilbakemelding uansett, for de valgte ikke ut noen som ikke kunne vinne av de 14 deltakerne, sier hun. Kandidaten starter mandag klokken 21.30 http://www.finnmarkdagblad.no/kultur/article1444570.ece?service=print Side 2 av 3
 14. 14. Disse Kandidatene har fått jobbtilbud - Side2 01.10.10 12.35 Disse Kandidatene har fått jobbtilbud Side2 spurte deltakerne hvor mange og hvilke jobbtilbud de har fått etter å ha vært med på «Kandidaten». Les svarene her. Publisert 07.04.05 06:57 | Sist oppdatert 07.04.05 13:15 Å være med på «Kandidaten» lønner seg. TIPS OSS | TIPS EN VENN Mange av deltakerne har flere jobbtilbud å velge mellom. Jobbtilbudene står nå formelig i kø for storparten av deltakerne i ELISABETH NORHEIM realityserien på TVNorge, der vinneren får elisabeth.norheim@nettavisen.no drømmejobben og én million kroner i årslønn. Egil Skjoldmo (29) fra Bergen er arbeidssøkende . - Jeg har fått to tilbud innen salgsledelse, men har takket nei. Få med at jeg er arbeidssøkende nå. Tone Nygård (28) fra Vinstra jobber som prosjektleder i IT-bedriften Intelligent Quality. - Etter at episoden med Norwegian oppgaven gikk på lufta ble jeg oppfordret til å søke på jobb som markedsansvarlig i et flyselskap. Også har et eventbyrå kontaktet meg. Gustav Heiberg (25) fra Oslo jobber med shipping. - Ingen konkrete tilbud som følge av tvserien. Alexandra Width (25) fra Tønsberg er arbeidssøkende og skal begynne å studere til høsten. - Ingen seriøse tilbud, kun henvendelser fra tre nettbaserte pyramidespill. Christian Sønstebø (25) fra Skien jobber som konsulent i Knowledge Management Consulting - To konkrete henvendelser. En fra et rekkrutteringsfirma og en fra et IT-konsern. Benedicte Overgaard (25 ) fra Hokksund er for tiden arbeidssøkende. - Ingen konkrete tilbud som følge av tvserien. Christine Annexstad (23) fra Hammerfest, jobber som salgsansvarlig for to magasiner i et reklamebyrå - Har fått to seriøse jobbtilbud innen salg og markedsføring etter å ha deltatt i «Kandidaten». Eirik Tjessheim (21) fra Jæren, studerer jus - Ingen konkrete tilbud som følge av tvserien. Liv-Inga Valenza (31) fra New York, arbeidssøkende - Ikke enda desverre, men jeg venter på at de skal kaste jobber etter meg. Jeg vil herved komme med en appell til næringslivet i Bergen om å ansette meg. Hanne Skullerud (34) fra Bærum, markeds- og informasjonssjef i Libra Helse - Jeg ble oppringt dagen etter premierefesten av Nikita-kjedens nye direktør Rita Broch og spurt om jeg ville bli regionsleder og ha ansvaret for å bygge ut Nikita-kjedens Hair Shop-konsept. http://www.side2.no/tv/article370054.ece Side 2 av 3
 15. 15. Disse Kandidatene har fått jobbtilbud - Side2 01.10.10 12.35 Nyheter Sport Økonomi Side2 Klikk BILEIER VÆR DATING HOROSKOP MITTOPPDRAG BLOGGLISTEN NETTSPILL MOMONDO HJERNEKLUBBEN LOTTO 007 AUKSJON Jeg har en liten hemmelighet.... Shhh, ikke si det - Lenelene VÅRE BLOGGERE: KRISTINA HAR FÅTT SEG EN NY VENN OG SAMBOER HER FINNER DU INTERIØRTIPSENE Trenger du fotograf? Bryllup, konfirmasjon, dåp eller rett og slett noen ekstra fine bilder av kjæresten? Så lett er det å få fotografen du trenger. KANDIDATEN: Christine Annexstad har fått to seriøse jobbtilbud innen salg og markedsføring etter å ha deltatt i «Kandidaten». ( TVNorge ) http://www.side2.no/tv/article370054.ece Side 1 av 3
 16. 16. Sjefen blir rikskjendis | www.an.no 01.10.10 12.35 Sjefen blir rikskjendis Inger Ellen Nicolaisen fra Bodø skal ansette en ny leder i sitt internasjonale Nikita-konsern. 13 av 14 ambisiøse deltakere vil få sparken i realityprogrammet "Kandidaten" Publisert 03.02.2005 kl 23:01 Oppdatert 04.02.2005 kl 08:12 Det var TVNorge som tok kontakt med Inger Ellen Nicolaisen, en av Norges mest kjente grundere, for å lede realityshowet "Kandidaten". Mandag har serien premiere. Nicolaisen startet sin første frisørsalong på Tverlandet og er nå direktør for Nikitagruppen, som i 2003 hadde en årlig omsetning på 242 millioner kroner. Innen 2015 har Nicolaisen som mål å ha etablert 500 Nikita frisørsalonger. I dag har hun 64 salonger. – Jeg har en visjon om å skape historiens første frisøreventyr. Kontrollfreak. Inger Ellen Nicolaisen liker å ha styringa og Det gjør man ikke med middelmådighet, sier Inger Ellen krever mye av de som jobber under seg. I realityprogrammet "Kandidaten" får vi se hvem som blir nyansatt i Nikitakonsernet.Foto: TV Norge Fikk tilbud. Journalistene surrer som fluer rundt den nye rikskjendisen i går. Hun sjekker jevnlig i det eksklusive lommespeilet at leppestiften er på plass. – Jeg ble kontaktet av TVNorge, og sa ja til å være med av tre grunner. Norge er det eneste landet i verden som har en kvinne i denne rollen i programmet. Det synes jeg er både morsomt og trist. Det handler også om ledelse. Det brenner jeg for og har meninger om, sier Nicolaisen. I syv hektiske uker har hun vært med på å lage et tv-program, med resultat en ny medarbeider. Nest yngst. Salgstalentet Christine Annexstad fra – Den tredje grunnen er at vi utvider, og trenger folk i London Hammerfest er eneste nordlending i Kandidaten. Hun ble overrasket over Nicolaisens autoritære utstråling. og Europa. Dette er jo en fantastisk mulighet til å rekruttere mennesker, sier hun. Krevende.Inger Ellen omtales som rettferdig, direkte, målbevisst, og som en grepa dame. Om seg selv sier hun at hun er krevende. – Som leder har jeg stor kapasitet, og jeg krever mye av folk. Jeg kan også være inspirerende, sier Nicolaisen. En av hennes to nærmeste medarbeidere i "Kandidaten" er Marianne Berg-Hanssen fra Bodø. Hun har jobbet i Nikitakonsernet i flere år, og skal være med på utvelgelsesprosessen. http://www.an.no/kultur/article1444963.ece?service=print Side 1 av 3
 17. 17. Sjefen blir rikskjendis | www.an.no 01.10.10 12.35 – Jeg er god på å se mennesker, sier Berg- Hanssen, som synes det har vært utrolig gøy å være med på å lage tv-program. Den andre som har fått den ærefulle oppgaven å bli med på utvelgelsen er administrerende direktør Karl-Arne Jespersen i Nikita international. Han er stasjonert i London, og vet godt hva konsernet er ute etter Ikke fjols til fjells. I alt 14 kandidater, sju jenter og sju gutter i alderen fra 22 til 37, skal hver mandag på TVNorge kjempe om drømmejobben. Eneste nordlending er det 23 år gamle salgstalentet fra Hammerfest, Christine Annexstad. Hun er salgsansvarlig for to magasiner i et reklamebyrå i Oslo. – Klart jeg er med for å vinne, sier hun. http://www.an.no/kultur/article1444963.ece?service=print Side 2 av 3

×