Successfully reported this slideshow.

F Næringsliv 2010

1,663 views

Published on

"MED VERDEN SOM MÅL"

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

F Næringsliv 2010

 1. 1. Verden som mål Side 8 og 9 Et magasin fra Finnmarken og Finnmark Dagblad Lørdag 29. mai 2010 Varanger er klar F O T O : HENRIETTE BAUMA N N Endelig er det Øst-Finnmarks tur. Regiondirektør Rune Ronja Ramberg (foran), Linda Ramos, Fredrik Wikestad, Rautio i Rambøll Norge, mener avklaringen av delelinja Gunhild J. Larsen, Veronica Rottem og Roger Sund i Vardø baner vei for et fullt trykk på letevirksomheten i området. er blant dem som gjerne tar utfordringene. Side 4 og 5
 2. 2. 2 Lørdag 29. mai 2010 FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Et magasin fra Finnmarken og Finnmark Dagblad Har du tips eller kommentarer? Magasinredaktør: Øystein Ingilæ Ta kontakt med Øystein Ingilæ Layout: Terje Barlien Tlf. 975 81 812, oi @ finnmarken.no Ansvarlige redaktører: Kari Karstensen og Eirik Palm Annonser: Odd Charles Karlsen, Neste utgivelse: 26. juni 2010 tlf. 913 69 987 / 78 42 86 85, e-post:ock @fd.no Østfylkets sjanse Enigheten om delelinjen kan føre til en opp- blomstring i Øst-Finnmark, som vi ikke har sett på flere tiår. Det er et godt tegn når oljeeksperter slår alarm og regelrett forbanner avtaler som den Norge og Russland inngikk denne våren om delelinjen i Gråsonen. En 40 år gammel tvist var med ett løst og den siste delen av avtalen om grensene i Barentshavet var avklart under besøket til Russlands president Dmitrij Anatoljevitsj Medvedev. To timer etter at avtalen ble kjent, var debatten om olje- og gassressurser i Gråsonen i full gang, for det er enorme forventninger til dette området. Nikolay Bogdanov som har bakgrunn i det russiske oljeselskapet Arktikmorneftegazrazved- ka company, sier til den russiske avisen Regnum at Russland har gjort en alvorlig feil og kaller avtalen et forræderi mot nasjonale interesser. Bogdanov mener den såkalte Hjalmar Johansen- høyden kan inneholde så mye som nesten 50 milliarder fat oljeekvivalenter. For å illustrere størrelsen, inneholder Goliat utenfor Sørøya 250 millioner fat oljeekvivalenter. Offisielt har Olje- direktoratet anslått de totale reservene i den norske delen av Barentshavssokkelen til rundt 5,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Det er altså nesten snakk om tigangen dersom den russiske oljeeksperten har rett. Bogdanov hevder at feltet er en 70 kilometer bred struktur som med «tre gigantiske» og «fire svært store» felt. Og det ligger ikke spesielt langt ut i havet. Nyheten som sprang i april, kan altså få enorme konsekvenser i Finnmark, og ikke minst i Øst-Finnmark, hvor folketallet har falt kraftig gjennom flere tiår. Det er altså heller ingen god nyhet for motstandere av petroleumsvirksomhet, men konsekvensen av BP-utslippet i Mexico- gulfen blir trolig at vi får enda strengere krav til teknologi og beredskap. Samtidig er det grunn til holde hodet kaldt. Forventningene til norsk del av Barentshavet var voldsomme på begynnelsen av 1980-tallet fra det første funnet på Askeladd sommeren 1981. På løpende bånd ble strukturene rundt, Albatross og Snøhvit, kartlagt. Men det gikk 20 år før olje- selskapene ville søke om utbygging. Dette er uvanlig lang tid og hadde sammenheng med utfordringer i produksjonen, teknologi og lønn- somhet, men tommelfingerregelen er at det gjerne går ti år fra et funn til en utbygging. I første omgang kommer Øst-Finnmark til å merke det gjennom en voldsom seismikk-aktivitet. Savner lokale pr En nyhetsartikkel i Finnmarken denne våren, Silje Traa Celius selger heller husflid en å praktisere juss som hun er utdannet til. Hun savner imidlertid flere lokale produkter. viste at Øst-Finnmark lekker som en sil. Siden 1970-tallet har østfylket mistet 8.000 innbyggere. Det utgjør 23 prosent av folketallet, og viser med klarhet at området trenger flere bein å stå på. Basert på prognoser og historiske tall fra Statistisk Sentralbyrå, hadde Hammerfest uten Snøhvitutbyggingen vært en kommune med 1.000 til 1.500 færre innbyggere enn i dag. Og Finnmark hadde vært et lokomotiv fattigere. Det gigantiske gassfeltet Sjtokman kommer på Turistene ønsker lokale produk- sine, fortviler hun likevel ikke. For virksom- prosent. Dermed utgjør dette en viktig del av et tidspunkt til å bli utbygd, men delelinjeavtalen heten er bokstavelig talt god butikk. konseptet. fører trolig til ytterligere forskyvinger her. Det ter, men det er nesten umulig Silje kjøpte Husfliden som den kalles Først og fremst er det Finnmarksbunaden behøver ikke være negativt for østfylket og å oppdrive for gavebutikkene i til daglig, av sin svigermor i 1997. Etter som sys i Kirkenes. næringslivet. Snarere tvert imot, siden innsatsen i østfylket. det har hun skapt et svært lønnsomt kon- sept som forruten husflidsbutikken består – Og heldigvis har vi unngått billigkopier fra Kina, framholder Silje Traa Celius. så fall blir rettet mot av en Til bords-butikk samt at de har egen Øystein Ingilæ ressurser som er rask- systue. Kvalitet selger ere og langt billigere – Det eneste vi kan tilby av lokalt håndtverk Selv er hun utdannet jurist, men det er hus- Husfliden er på ingen måter noen billigbutikk. å bygge ut og produ- er en lokalprodusert labyrintmodell forruten flidsprodukter hun brenner for. Derfor har det Silje Traa Celius framholder at kundene på sin sere. Det får følger for våre egenproduserte bunader, sier Silje Traa aldri vært aktuelt for henne å praktisere jus- side er villig til å betale mer for kvalitetsvarer. Øst-Finnmark. Celius på Kirkenes Husflid. sen all den tid hun har klart å oppnå et godt– Det er ingen tvil om at kvalitetsvarer er Traa Celius, som har drevet husflidbutik- levebrød av sin lidenskap. etterspurt. Kundene ønsker gode produkter Eirik Palm ken siden 1997, har forsøkt å lete etter gave- ansvarlig artikler som representerer nærmiljøet. Men Bunadprodusent og er villige til å betale for det. Traa Celius synes derfor at det er synd at redaktør hjemmeprodusentene velger hovedsaklig Kirkenes Husflid AS er en relativ stor pro- lokale småprodusenter i nærmiljøet uteblir. Finnmark husflidmesser som salgsarenaer. Dermed blir dusent av bunader i fylkesmålestokk, og har – Vi selger en del håndlagde varer fra vest- Dagblad det særdeles tynt med lokalkunst i hyllene. ansatt en egen skredder som har som hoved- fylket, blant annet håndlaget sjokolade fra Alta oppgave å lage bunader. Lidenskap samt noen smykker og keramikk. Men her i Av en årsomsetning som de siste årene har Sør-Varanger virker det som om slik virksom- Selv om Silje Traa Celius mer enn gjerne ligget tett opp under fem millioner kroner, ut- het ikke har noen rotfestet tradisjon, sier hun. skulle sett flere lokale produkter i hyllene gjør bunadproduksjonen mellom 10 og 15 Traa Celius ser ikke bort fra at det skyldes Vi selger en del håndlagde varer fra vestfylket, blant industri, og lokalt håndtverk derfor har hatt at Sør-Varanger først og fremst har levd av annet håndlaget sjokolade fra Alta. Silje Traa Celius små kår opp gjennom årene.
 3. 3. FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Lørdag 29. mai 2010 3 Sveriges tidligere statsminister Göran Persson har meldt sin ankomst til Finnmarkskonferansen i Alta som gjennomføres til høsten. Hovedtemaet er «Finnmark Ommund Heggheim er kåret til årets Samfunnsen- treprenør av SIVA. I begrunnelsen viser de til at Heggheim i gjennom en årrekke har vært en betydelig sam- Eksportfylket Finnmark troner fortsatt på topp i ek- sportutviklingsstatistikken. Hittil i år har landets nord- ligste fylke opplevd en eksportvekst på hele 65 prosent. Til- i vekst», og Persson skal snakke om Finnmarks sentrale funnsutvikler i Alta kommune som både har synlig, aktiv svarende tall for de nærmeste fylkene ligger på rundt 20 posisjon i Norden og hvilken mulighet den plassering gir. og samhandlende for å få til positiv utvikling i kommunen. prosent. Gass-tallene fra Snøhvit er ikke medregnet. Mikroskopiske marginer Administrerende direktør Bjarne Sætrum i Ishavskraft er ikke spesielt fornøyd tross kraftig vekst. Foto: Rune Berg Et driftsresultat på 8,9 millio- des blant annet dårlig kapasitet på kevel ikke bekvem med sluttresulta- ner kroner av en omsetning på linjenettet, og bidrar til at prisene til tet. kundene blir høyere, mens margine- Årsoverskuddet før skatt endte på nesten 1,5 milliarder kroner er ne til leverandør blir lavere. 41,5 millioner kroner som er en for- lite å skrive hjem om. – Også i vinter har vi opplevd de bedring på cirka 50 millioner i for- samme tendensene, men nå ser det hold til i 2008. At det ble så høyt for- Øystein Ingilæ litt likere ut, sier Sætrum. klarer Sætrum med regnskaps- – Nei, 2009 var ikke særlig godt, sier Ishavskraft økte omsetningen med messige bokføringer. Bjarne Sætrum i Ishavskraft AS over 300 millioner kroner i fjor. Det Han er ikke spesielt fornøyd med skyldtes ikke bare at strømprisene 2009 2008 2009-tallene, og forklarer det med skjøt i været, men også at Ishavskraft Driftsinntekter 14777351 1153295 knallharde marginer som følge av økte kundemassen sin. Det sier Sæ- Driftsresultat 8786 19561 høye områdepriser på kraft. Det skyl- trum seg vel fornøyd med, men er li- Res.før skatt 41520 -10741 rodukter Foto: Kjetil Magne Sørenes Rådgivende ingeniører Kirkenes barne- og ungdomsskole Arkitektur Vanskelig næring Plan, samferdsel og utredning Olje- og gassterminaler Varanger Asvo har forsøkt seg på sere for lager er ikke aktuelt, etter- butikkproduksjon. som produktmodellene stadig skif- Bygg og konstruksjoner – Men dette markedet er så van- ter. Marin teknologi, kyst og havn skelig at vi avviklet denne biten, sier Som vernet bedrift er det begren- daglig leder Petter Dahl (bildet). set hvor tungt de kan gå inn i et Fiskeri og havbruk Den vernede bedriften som har marked som preges av tøffe krav Miljø- Miljø og kommunalteknikk avdelinger i Vadsø både til leveranser og kontinuitet. og Varangerbotn, – Vi skulle gjerne produsert ga- Oppmåling har vært inne med veartikler for butikkene. Men det Elektroteknikk og automatisering Amfi storsenter, Alta strikkede produk- viste seg ikke å være mulig. ter blant annet hos Petter Dahl framholder at de i VVS, inneklima Kirkenes Husflid. stedet selger sine produkter selv, Energiløsninger og fjernvarme – Men konkur- blant annet gjennom sin hjemmesi- ransen mot billig- de. produserende land som Estland – Det viser seg at vi klarer å sel- tlf 77 62 26 00 samt produksjonspress som vi ikke ge alt vi lager, og har dermed ikke www.bc.barlindhaug.no kunne belaste våre medarbeidere kapasitet til å utvide ytterligere. firmapost@bc.barlindhaug.no med, gjorde at vi avviklet butikk- Blant de mest populære artiklene produksjonen, sier Dahl. fra Varanger Asvo er trekoppene TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ Han framholder at gavesesongen som er blitt allment kjente. I tillegg i all hovedsak omfattes av noen produserer de samebelter og sjal SVALBARD SORTLAND BODØ ST. PETERSBURG Melkøya, ©Statoil – E.Leren korte måneder i året. Men å produ- ved avdelingen i Varangerbotn.
 4. 4. 4 Lørdag 29. mai 2010 FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Vil ikke betale Nytt Singapore Danket ut Telenor I løpet av 2010 skal Øst-Finnmark Avfallsselskap omdannes NHO-sjef John G. Bernander mener at Øst-Finnmark har et Bredbåndsmyggen EL Tele i Alta tok innersvingen på Tele- til aksjeselskap, har eierkommunene vedtatt. Men manglende potensial til å bli Europas svar på Singapore med en tung sat- nor da Sametinget valgte bredbåndsleverandør. vilje til å skyte inn ny kapital kan sette en stopper for plane- sing på skipsfart. Under Barentshavkonferansen framholdt Altabedriften har de siste årene satset knallhardt på fiberut- ne. Eierne er nemlig ikke villig til å gå inn tilstrekkelig kapi- han fylkets sentrale plassering i forhold til sjøveien til Asia via byggingen i fylket, og er nå i ferd med å se resultatene. Forventer rask o tal. Nordøstpassasjen. Kontrakten med sametinget er verdt over to millioner kroner. Nyetableringer MIDNIGHT SUN XPRESS AS er et nyetablert selskap i Kirkenes med transporttjenes- ter, samt investering i andre selskap som formål. Aksjeka- pitalen er på 100.000 kroner. Daglig leder er IKenneth Bednarczyk. Øst-Finnmark vil oppleve NAMAHIS AS er et nyregis- en rask offshore-opptrap- trert aksjeselskap med forret- ping så snart Delelinje-av- ningsadresse Lakselv. Selska- pets formål er nyskapning, talen er ratifisert. utvikling av ideer til ferdige produkter og kjøp og salg. Øystein Ingilæ Selskapet kan også eie aksjer Regiondirektør Rune Rautio ved råd- i andre selskaper. Per Ove givningsselskapet Rambøll Norges Henriksen er styrets leder og avdeling i Kirkenes, tror de første aksjekapitalen er på 100.000 seismikkfartøyene vil være på plass kroner. allerede i løpet av et års tid. – Vi vil se en rask opptrapping så NORTH EIENDOM AS er snart avtalen er ratifisert, med en hek- registrert i Kautokeino med tisk seismikkaktivitet over en to-tre en aksjekapital på 215.300 års periode. Allerede i løpet av fire år kroner. Selskapet skal forestå tror jeg at de første leiteboringene er i kjøp, salg, utvikling, leie og gang, sier Rautio. utleie av eiendommer, samt oppgaver som hører naturlig Varangers tur sammen med dette m.m. Nils Han begrunner optimismen med at av- Mikael Sara er styrets leder. klaringen med Russland om hvor grensen går, tar bort trykket fra Lofo- PETTERSEN FAMILIE- ten og Vesterålen. Nå kan framtidige HJEM er registret som et en- utbyggere i stedet konsentrere mer av keltpersonforetak i Alta. For- oljejakten utenfor kysten av Øst-Finn- målet er å drive familiehjem mark. for vanskeligstilt ungdom på – Derfor skal vi bare begynne å gjø- oppdrag fra barnevern, annen re oss klare med en gang. For nå er det kommunal eller statlig virk- Varangers tur, sier Rautio. somhet. Reidar Martin Petter- Han er rimelig sikker på at Varang- sen er innehaver og daglig le- er-regionen de kommende årene vil der. kunne få oppleve noe tilsvarende som Hammerfest har gjort som følge av ROGER G. PERSSON er Snøhvit og Goliat utbyggingene. registret som et enkeltperson- – Jeg har registrert at fylkesordfø- foretak i Varangerbotn i Nes- reren har advart mot å starte en loka- seby kommune. Foretaket litetsdebatt mellom Vest- og Øst- skal drive Antikvarisk restau- Finnmark. Men det blir et helt feil rering; hantverk og rådgiving. signal. For området som nå åpnes er Museal formidling; design og så omfattende at det vil være behov produksjon. Forhistoriske re- for et stort fokus på utbyggingen av konstruksjoner; forskning ut- Varanger-området. vikling og produksjon. Tre- skjæring, finsnekkeri og Ny situasjon tømring. Innehaver er Roger Mens det russiske gassfeltet Stjokman Gösta Persson. har vært et satsingsmål fram til 27. april, da delelinjeavtalen ble offentlig- RÅDGIVER JAN OLLI er gjort, regner Rambøll-direktøren at registrert som enkeltperson- man nå får et helt nytt innhold i utbyg- foretak i Karasjok. Formålet gingsplanene. er Konsulenttjenester og råd- – Avklaringen av delelinjen gir en givning innen bedriftsrådgiv- helt ny tyngde i de planlagte utbyg- ning og tilknyttet offentlige gingene i østfylket. Nå er man ikke virksomheter. Jan Olli er avhengig av dråpene som faller over innehaver. klokkeren. Nå prater vi ikke lengre om russiske felt, men om norsk territo- SIRI BORCH JOHANSEN rium. Det gir selvfølgelig en helt ny Rune Rautio regner med en meget rask oppside utenfor Øst-Finnmark som vil kreve det meste av infrastruktur i Varanger LDT er registret som et og ikke minst sikrere situasjon, fram- norskregistret utenlandsk holder Rautio. foretak med forretningsadres- Kirkenes tyngdepunkt aktivitetsnivået så stort at hele Va- Vi vil se en rask opptrapping så snart se Tana. Selskapets formål er ranger vil få sin andel av «den nye Utøvelse av og undervisning Tyngdepunktet for aktiviteten rundt tid». avtalen er ratifisert, med en hektisk i skriving, sang og overset- Norges nye territorium blir Kirkenes. – En framtidig utbygging utenfor Øst-Finnmark vil kreve det meste av seismikkaktivitet over en to-tre års periode. ting. Spesielt fokus på nord- Og når det nå i tillegg legges til rette samisk. Siri Borch Johansen for 8-900 boenheter i Førstevannslia infrastruktur som finnes i Varanger- Allerede i løpet av fire år tror jeg at de første er daglig leder. blir boproblematikken ingen hindring. område. Derfor er det bare å starte for- beredelsene. leiteboringene er i gang. Rune Rautio – Det er her vi vil se den største ak- SVERRE HEGGELUND tiviteten. Det har sin naturlige forkla- Svartnes, tror Rautio at Vardø vil bli Selv om det først og fremst er Kir- AS er reguistrert som aksje- ring i den kompetansen som allerede Beredskap i Vardø tildelt en sentral rolle i forhold til kenes og Vardø som sitter på havnefa- selskap i Båtsfjord med en ak- finnes her. Kirkenes har et meget godt Mens Kirkenes-samfunnet sakte men overvåking og sikkerhet. siliteter, framholder Rautio at også sjekapital på 500.000 kroner. utgangspunkt, faktisk mye bedre enn sikkert har bygd opp en infrastruktur – Vardø har allerede kystovervå- Vadsø bør gire opp i forhold til virk- Selskapets virksomhet er selv, Hammerfest hadde i forkant av Snø- over tid, har det stått stille på nordsi- kingssentral. Det vil ha stor betydning somheten som vil utspinne seg. gjenom hel- eller deleide sel- hvit. Derfor er det her hovedtrykket den av fjorden – dersom man ser bort i forhold til beredskapsmessig virk- – En omfatende utbygging vil kreve skaper eller ved samarbeide vil ligge, sier Rautio. fra planene som foreligger på Svart- somhet som vil komme de nærmeste det meste av infrastruktur i Varanger. med andre virksomheter, å Han framholder imidlertid at både nes. årene. Samtidig har byen landets leng- Derfor er det viktig at alle starter for- forestå drift av dagligvarefor- Vadsø og Vardø allerede nå bør star- Rautio mener at Delelinjeavtalen ste kortbaneflyplass. Det gjør at Var- beredelsene. For nå snakker vi ikke retning og annen virksomhet te sine forberedelser. Dersom forvent- kan få stor betydning for Vardø. For- dø har en infrastruktur som vil være lenger om russiske utbyggingsplaner, beslektet med denne. Sverre ningene til havområdet utenfor Øst- uten lagringsbehovene framtidige viktig i forhold til aktivitetene som men har fått et norsk innhold, sier Heggelund er daglig leder. Finnmark slår til, så blir nemlig olje- og gassutbygginger vil ha på igangsettes, sier Rambøll-direktøren. Rune Ratio.
 5. 5. FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Lørdag 29. mai 2010 5 Vil fly ut fisk Grensekonsulent DnB NOR gir inkubatorstøtte Næringsavdelingen i Hammerfest har tatt et initiativ til å få på Nord-Lapplands regionråd har ansatt en egen konsulent som DnB NOR skal støtte lokale gründere med vekstpotensial, og plass et flyfrakttilbud for fiskeindustrien i Vestfylket. Ham- skal hjelpe bedrifter på begge sider av finskegrensa. Sinikka gir Inkubator Nord et årlig bidrag på 300.000 kroner de neste merfest kommune har påtatt seg oppdraget og invitert Nord- Ruotsalainen som er et kjent fjes i fylket har fått oppgaven to årene. Midlene skal tilbys i form av et «DnB NOR-stipend». kapp- og Måsøy kommune med på prosjektet, sammen med fra Nord-Lapplands regionråd, som er et samarbeidsorgan for Avtalen er inngått mellom DnB NOR Finnmark og Inkuba- opptur i øst Porsanger som vertskommune for flyfrakten. kommunene Utsjok, Inari og Sodankylä kommuner. tor Nord ved Origo som er prosjektansvarlig. Fylkesordfører Runar Sjåstad er enig med Rune Rautio selv om han ikke liker lokaliseringsdebatter. Ikke uenig med Rautio Fylkesordfører Runar Sjåstad liker ikke lokaliseringsdebatter. Men han er ikke uenig med Rune Rautio at Varanger nå må gjøre seg klar til mu- lighetene delelinje-avklaringen gir. Skjåstad er helt klar på at det må jobbes for å på plass nasjonale hav- neanlegg både i Øst- og Vest-Finn- mark. – Regjeringen må følge opp at Norge er blitt atskillig større. Det krever en massiv oppbygging av infrastruktur også i Øst-Finnmark, framholder Skjåstad. Han tror det er viktig å fokusere på dette, og holde et konstant trykk mot myndighetene slik at midlene som skal til blir bevilget. Også Runar Skjåstad er optimistisk på vegne av Finnmarks framtid. – Vi ser at folketallet stiger. Det er et helt klart tegn på at ting beveger seg i riktig retning. Det mener han er et klart tegn på at Finnmark nå er på vei inn i en helt ny tid. FA KTA Delelinjen I N orge og Russland har siden 1970 forhandlet om en delelinje for kontinentalsokkelen i Ba- rentshavet. I For N orge har hovedprinsip- pet vært at grensen skal trekkes ved midtlinjen. Det vil si at gren- sen trekkes langs en linje der alle punkter ligger like langt fra lan- denes grunnlinje. I Russland har stått på sektorlin- jeprinsippet der grensen trekkes langs ei rett linje fra grensepunk- tet på land og opp til Nordpolen. området. Foto: Kjetil Magne Sørenes I Forskjellen på de to prinsip- pene utgjorde et område på Må dra i samme retning 176.000 kvadratkilometer. I Siden 1978 har fiskeriene i den såkalte gråsonen som utgjør 40.000 kvadratkilometer, vært Avklaringen av delelinja vil for kommunens grenser og som vil olje- og gassektoren. Dette har de i regulert av en midlertidig ord- ning. Avtalen har blitt fornyet kreve at alle nabokonflikter være svært viktig i den første fasen stedet overlatt til Kirkenes og Var- i kartleggingen området som nå er dø. hvert år. blant Varanger-kommunene åpnet. – Men det er klart at vi nå står I Russiske seismiske undersø- legges død. Selv om Vadsøs posisjon som overfor en helt ny situasjon. Men det kelser fra siste del av 80-tallet havneby er helt fraværende, mener er viktig at næringslivet her får lov rundt delelinjen antyder at det Daglig leder Dag Arne Johannessen Johannessen at byens næringsliv til å bygge opp kompetanse, som kan være store petroleumsfore- i Varanger Næringssenter i Vadsø, kan dra stor nytte dersom det blir ut- gjør oss i stand til å konkurrere om komster i området. mener man heretter må være positi- bygging. framtidens oppgaver. I 27. april 2010 offentliggjorde ve til all virksomhet rundt en fram- – Vi har et leveringsdyktig næ- Dag Arne Johannessen framhol- statsminister Jens Stoltenberg og Arne Johannessen i Varanger Næ- tidig utbygging av havområdet uten- ringsliv. Også innenfor kultur, fram- der at Stavanger-miljøet har fått lov president Dmitrij Medvedev et ringssenter mener at Vadsø vil kun- for Øst-Finnmark, uansett hvor holder Johannessen som tror at også til å utvikle seg innenfor olje- og kompromiss om at delelinjen de- ne få en sentral rolle som konsu- lokaliseringen vil finne sted. denne biten vil kunne levere viktige gass sektoren over 30 år. Derfor me- les i omtrent to like store deler lentby når havområdet utenfor Øst- – For egen del er Vadsøs force bidrag. ner han det er viktig at også nærings- under Medvedevs statsbesøk i Finnmark skal bygges ut. ikke havn. Men vi har flere konsu- Fram til i dag har næringslivet i livet i Finnmark settes i stand til å Norge. Foto: Henriette Baumann lentselskap som er dyktig langt uten- Vadsø ikke gjort noe i forhold til bidra med sitt.
 6. 6. 6 Lørdag 29. mai 2010 FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Ut med gamle gubber Gubbeveldet er over i Finnmark miljøtjeneste AS. Under siste generalforsamling gjorde sel- skapet en vedtektsendring som sikrer kjønnsbalanse i et selskap som utelukkende har vært styrt av menn. Kjetil Hanssen ble gjenvalgt som styreleder. Med seg har han fått Lisbeth Faltin som nestleder, mens Wibeke Slåttsveen, Irene Eliassen, Per Carstens og Lars Helge Jensen og utgjør resten av styret. Fart i hussalget Husomsetningen i Finnmark har skutt fart. I første kvartal økte boligomsetningen med 30 pro- sent i forhold til samme periode i fjor. Kvartalstallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i Finn- mark ble omsatt 107 boliger mot 82 i fjor. Gjennomsnittsprisen i fylket var 1.409.000 kroner mot 1.155.000 i samme kvartal i fjor. Sju av de 107 omsatte boligene ble solgt for over 3 millioner kro- ner. 22 av dem ble solgt for mellom 2 og 3 millioner kroner. Også prisutviklingen på hyt- ter er i kraftig vekst i fylket, med Gullik Hansen ber finnmarkingene skjerpe jakten på kapital. Han tror mange dører vil åpnes når potensialet fylket byr på blir presentert. Må intensivere en økning fra 341.000 kroner i fjor til 581.000 kroner i år. Foto: Øystein Ingilæ Vil avdekke makta Høyre ønsker å vite hvem som kapitaljakten sitter på den reelle makta i norsk fiskerinæring, og finner det me- get merkelig at Fiskeridirektora- tet ikke vet det. Frank Bakke Jensen har derfor fremmet et for- slag i Stortingen om en fullsten- dig gjennomgang av eier- og maktforholdene i fiskerinæringa. Økende Hammerfest og Alta vil mener at Finnmarkseiendommen sitt selskap Centrum Eiendom. optimisme bli Nord-Norges svar på (FeFo) her bør spille førstefiolin. Foruten filmplanene i Finnmark, En undersøkelse Nav har gjenn- – Finnmark har behov for en planlegger han å bygge reinslakte- omført blant 600 selskaper i Stavanger og Sandnes, egen ressursambassadør for å trek- ri samt et kraftverk i Kvalsund Finnmark i første kvartal i år, vi- mens Kirkenes blir et ke til seg investorer, og da er det naturlig at FeFo som sitter på lan- sammen med brødrene og Tinfoss- konsernet. Hans søster Konstanse ser at flere bedrifter ser positivt på framtiden enn i samme peri- økonomisk fyrtårn i øst. dets største eiendomsmasse påtar er inngift i Holta-familien som står ode i fjor. seg en slik rolle. Jeg tror dette er en bak Tinfoss-konsernet og som for instans som kan jobbe seriøst med øvrig har vært hans egen brekk- Resultatene fra bedriftsunder- Øystein Ingilæ dette både i forhold til kartlegging stang inn i forretningslivet. søkelsen 2010 viser også at 14 av mulighetene i Finnmark samt Styreleder Harald Larssen er usik- Eiendomsutvikler og investor Gul- prosent av bedriftene i undersø- lik Hansen er ikke i tvil om hvor det med tyngde kunne delta i fora der Rørleggerstart ker på om FeFo skal spille ambas- kelsen forventer økt netto sys- vil lønne seg å investere de kom- kapitalen sitter, sier Hansen. Gullik Hansen hadde nemlig ingen sadørrollen. Foto: Øystein Ingilæ selsetting for inneværende år. Neppe rette Sammenlignet med 2009 repre- mende årene. Hansen, som har base Han tror det vil gi Finnmark en planer om næringsliv da han forlot senterer det en økning på 0,4 i Oslo, men trådte sine barnesko i vekst som vil strekke seg langt Kvalsund som 16 åring og tok rør- Kvalsund, er allerede klar til å gå utenfor de naturlige sentrene som leggerutdanning i Alta. Etter noen ambassadør prosentpoeng. inn med kapital i Finnmark, et fyl- Hammerfest, Alta og Kirkenes. år sørpå som rørlegger tok han der- ke han mener vil lokke til seg tunge – Mulighetene er enorme, både i etter skuespillerutdannelse og job- Kjøper seg opp investorer de kommende årene. forhold til energi og bergverk. Når bet i sju år på Nasjonalteateret. Styreleder Harald Larssen (bildet) i i Nussir – Men finnmarkingene må selv engasjere seg i kapitaljakten, og leg- delelinje-spørsmålet i tillegg er av- klart, sitter fylket på et potensial Svogeren hans anbefalte imidler- tid at han som skuespiller sannsyn- Finnmarkseiendommen sier FeFo skal bidra til næringsutvikling i Administrerende Direktør Øy- ge vekk frykten for fremmedkapital. som kan virke som en magnet på ligvis ville ha et stort talent for kjøp Finnmark, men om de er rette in- stein Rushfeldt i Nussir ASA utviklingsselskap som vil bidra til og salg. Dermed startet han som stans for å være en ambassadør i har kjøpt en større aksjepost i Avhengig av kapital at Finnmark blir landets nye ener- selger av finske hytter, og kom opp jakten på kapital, har han ingen for- Nussir ASA, og innehar nå 8,4 For egen del lever han etter regelen gifylke. et imponerende salgstall på 250 mening om. prosent av aksjene i selskapet. at det er bedre å eie ti prosent av en hytter i året. Etter noen år solgte – Nei dette har jeg ingen særlige Dette plasserer Rushfeldt på ak- suksess enn hundre prosent av en Eiendomsutvikler han denne virksomheten og eta- kommentarer til. Det som først og sjonærlisten som tredje største fiasko og har lykkes stort med det. Gullik Hansen er mest kjent for sitt blerte Centrum Eiendom – som si- fremst er viktig for oss er å finne ut aksjonær. Samme regel mener han finnmar- engasjement i forhold til filmen om den 1984 har kjøpt opp, utviklet og hvilken rolle FeFo skal ha i framti- Rushfeldt sier plasseringen er kingene selv bør trykke til sitt bryst Kautokeino-opprøret, og den plan- solgt eiendomsmasser både i inn- den, noe som skal diskuteres når langsiktig for ham, og er et ty- så snart som mulig. lagte filmen «Brent Jord» som hand- og utland. strategidokumentet skal justeres i delig uttrykk for hans syn på – I dag finnes det ikke kapital i ler om krigshandlingene i Finnmark For tiden er han tungt inne i løpet av sommeren. verdien av selskapets rettigheter fylket som kan være med på å ta ut under andre verdenskrig. Han har Warszawa hvor han over flere år Larssen framholder at de ikke og utviklingsmuligheter. det potensialet som Finnmark har. imidlertid engasjert seg tungt innen- har jobbet med flere eiendommer. skal konkurrere om mer byråkrati, Nussir ASA har til formål å Finnmarkingene er derfor helt og for næringsutvikling i Finnmark – Selv om jeg er engasjert i flere men skal i stedet fokusere på å få undersøke og utvikle kobber- holdent avhengig av investorer allerede, og sto blant annet bak gjen- virksomheter er det eiendomsutvik- avklart rollene. forekomstene i Repparfjordvin- utenfra og bør intensivere jakten på reisningen av hotellet i Kautokeino ling som ligger mitt hjerte nærmest. – Jeg er selvfølgelig enig med duet i Kvalsund kommune. Sel- disse, mener Gullik Hansen. som i dag er et Thon-hotell. I så måte er han på hjemmebane Gullik Hansen i at FeFo må og skal skapet tar sikte på å kunne åpne Olav Thon er for øvrig en mang- i dobbel betydning i Finnmark. For ha en viktig rolle som pådriver for samtidig gruvedrift på forekom- FeFo som ambassadør eårig samarbeidspartner for Gullik han er ikke i tvil om at det er her de næringsutvikling i fylket. Men vi stene Nussir og Ulveryggen, Kapitaljakt er ifølge Hansen ikke Hansen som i løpet av 20 år har store investeringene kan ligge etter må ikke sette oss i en situasjon som med felles prosessanlegg i Rep- gjort over natten. Han anbefaler kjøpt og solgt eiendommer for hvert som olje, gass og bergverk gjør at vi kan komme på begge si- parfjord. derfor at dette settes i et system, og rundt 10 milliarder kroner gjennom blir stadig mer aktuelt. der av bordet, sier Larssen.
 7. 7. FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Lørdag 29. mai 2010 7 Goliat vil gi styrket beredskap Første prioritet for Eni Norge er å unngå oljeutslipp fra Goliat. Skulle noe likevel skje vil vi ha en robust, effektiv og lokalt tilpasset beredskap på Goliatfeltet ved å; redning, brann, sleping og eventuelle oljeutslipp
 8. 8. 8 Lørdag 29. mai 2010 FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Dersom vi skal lykkes nytter det ikke å tenke smått.Vi er nødt til å gå bredt ut med en gang. Vi risikerer å tape stort dersom vi velger å begynne i det små med Norge som første marked. Christine Mølmann Annexstad Tar mål av hele verden Det hevdes at «oppfinne- rens lodd er å gå til grun- Investor Christian Ringnes har gått inn med kapital i bytte mot en tredel av aksjene i OM Measuring tools. meget begrenset befolkning, selges det 70.000 skyvelærer årlig. banke på de riktige dørene i løpet av utviklingsprosessen. Hun velger likevel ikke å fokusere ne». Christine Mølmann på framtidige salgsinntektene, men Ulike kulturer Annextad vil ikke la det jobber målrettet for å få verktøyet inn hos de store verktøyfabrikkantene. Med hele verden som nedslagsfelt, er det mange forskjellige forretnings- skje med faren – og har De har valgt å jobbe med lisensav- kulturer Hammerfest-jenta må for- påtatt seg jobben med å taler med fabrikantene, slik at Me- holde seg til. chanics little helper, vil bli den en- – Forretningssamtaler i USA er få hans måleverktøy ut i keltes egen merkevare, mens OM noe helt annet enn tilsvarende sam- verden. Measuring Tools får prosenter av sal- taler i Japan. Det er derfor svært vik- get. tig å sette seg inn i de forskjellige – Men selv om vi i beste fall vil lands kulturer før man reiser ut og Øystein Ingilæ være på markedet i løpet av 2011 innleder samtalene, framholder hun. I over 12 år ruget Odd Viggo Møl- regner jeg med at det vil ta tid før Mens amerikanerne til eksempel er mann i Hammerfest på patentet til et verktøyet er innarbeidet, framholder veldig opptatt av kalde fakta og inn- måleverktøy som kan utfordre det hun. tjeningspotensial, spiller bakgrunn tradisjonelle skyvelæret. Men det ble Som et eksempel viser hun til at for oppfinnelsen en nesten like stor nesten bare med tanken – helt til dat- det tok fire-fem år fra laserwateren rolle blant japanerne. teren Christine grep fatt i saken i ble presentert til den var et produkt Her kan faktumet at hun tar med 2005. Nå er måleverktøyet som har som de fleste hobbysnekkerne i dag seg sin fars oppfinnelse som er utvik- fått navnet Mechanics little helper, har i verktøykista. let hjemme i garasjen, være nesten patentert over hele verden og snart vel så viktig som at dette er et instru- klar for verktøymarkedene både i Omfattende undersøkelser ment med stort økonomisk potensi- Amerika og Japan. Forruten Christian Ringnes (bildet) al. med på laget, har Christine Mølmann Tenker stort Annexstad fått viktige bidrag fra Inn- Vurderte produksjon I et drøyt halvår har hun jobbet heltid ovasjon Norge, både økonomisk og I startfasen vurderte de om de skulle med å få verktøyet kjent blant de sto- praktisk. sette måleinstrumentet i produksjon re verktøyprodusentene. Siden sep- I 2005 hjalp Innovasjon Norge med å på egenhånd. Men dette har de for- tember er det gjort vei i vellinga slik gjennomføre såkalt markedsskan- kastet inn til videre, i frykt for at at hun regner med at måleinstrumen- ning blant forbrukere, produsenter og verktøyet ville ende som et lite pro- tet allerede kan være i salg i 2011, distributører i Tyskland, Frankrike, sjekt som i verste fall ville blitt kopi- gjennom flere av de største verktøy- England og USA. ert av andre etter en kort tid. fabrikantene på verdensbasis. Den gang reiste hun ut med en pro- Christine Mølmann Annextad har Da Finnmark Næringsliv pratet totype av verktøyet i plast, men fikk likevel ikke lagt egenproduksjonen med Christine Mølmann Annextad, klar beskjed om at denne varianten på hylla for godt. hadde hun akkurat kommet hjem fra fort kunne forveksles med en såkalt – Vi får se hva det blir til etter New York og sto klar med flybillett «give away»-dings. Derfor valgte de hvert. Jeg ser ikke bort fra at vi kan til neste destinasjon som er Tokyo. raskt å lage en mer solid utgave i bør- starte en egen produksjon for det – Dersom vi skal lykkes nytter det stet stål og med nytt design. skandinaviske markedet. ikke å tenke smått. Vi er nødt til å gå Men det vil neppe skje i Norge, et- bredt ut med en gang. Vi risikerer å Gammel ringrev tersom oppstartskostnadene her er så tape stort dersom vi velger å begyn- Selv om selskapet har Christian høye at måleverktøyet sannsynligvis ne i det små med Norge som første Ringnes (bildet) med på laget, er det vil bli for kostbart til å kunne kon- marked. Her bor tross alt bare drøye Christine Møl- kurrere med skyvelæret. 4,5 millioner mennesker og oppstart- mann Annex- kostnadene blir de samme enten man stad som i all Oppfølgeren klar starter i det små eller satser stort. hovedsak gjør Butikkprisen på måleinstrumentet vil jobben med å få sannsynligvis ligge et sted mellom Lagt på hylla verktøyfabrik- 150 og 200 kroner. Det gjør at Odd I Hammerfest-området er måleinstru- Odd Wiggo Mølmann hadde ruget i flere år på oppfinnelsen, før datteren kantene på kro- Viggo Mølmanns superverktøy fak- mentet allerede velkjent og blitt be- grep tak og fikk fart i saken. Foto: Bent Eirik Reiersen ken. tisk har et høyst realistisk potensial skrevet av Finnmark Dagblad flere Hun legger til å bli et allemannseie når det kom- ganger. Men det kunne fort bli en lo- visste hva et skyvelære skulle brukes meter. I tillegg avleses både millime- imidlertid ikke mer på markedet. kal verdensrevolusjon, om ikke til, klarte hun å overbevise ham at her ter- og tommeskalaen med faktiske skjul på at det er Men for OM Measuring Tools vil Christine kom inn i bildet i 2005 og kan det være noe stort på gang. tall. Med andre ord et måleverktøy godt å ha en gammel ringrev med på ikke utviklingen stanse opp så snart fikk fart på saken. Mens Odd Viggo som kan brukes av både lekmann og laget, ikke minst når avtaler, rettig- de har fått det første måleinstrumen- Mølmann er mekaniker og pelle- Åpnet pengesekken lærd. Dermed åpnet Investoren peng- heter og lisenser skal signeres. Her er tet på markedet. mentmaker, og delvis la oppfinnelsen Etter at Ringnes hadde sett den første esekken og bidro til nødvendig kapi- mange fallgruver som i verste fall Christine Mølmann Annexstad på hylla på grunn av den byråkratis- utgaven av «Mechanics Little hel- tal for etableringen av selskapet OM kan velte hele prosjektet dersom det framholder at de har oppfølgeren ke møllen en patentbeskyttelse må per» var han overbevist: Verden Measuring Tools, som eies av inves- slurves med hjemmeleksa. allerede klar. I tillegg sitter oppfinne- igjennom, overtok Christine hele trenger et slikt måleverktøy som både toren selv, Christine Mølmann An- – Klart det er av stor betydning å ren selv med flere andre geniale pro- denne biten. er mindre, lettere å komme til med på nexstad og Odd Viggo Mølmann kunne drøfte problemstillinger med sjekter som venter på å bli bearbei- Hun hadde samtidig skaffet seg et vanskelige steder og kjappere å bru- med en tredel hver. en profesjonell investor. I tillegg har det. Hun regner derfor med at de vil stort kontaktnett i Oslo etter flere års ke enn en vanlig skyvelære. Christian Ringnes et nettverk som få nok å henge fingrene i, selv om det arbeid innenfor salg og media. Blant Verktøyet kan samtidig måle dia- Lisensproduksjon nesten er unikt i forhold til lansering- skulle vise seg at Mechanics little annet hadde hun gjennom en jobb meter både innvendig og utvendig, Potensialet for måleverktøyet kan en, framholder Mølmann Annexstad. helper skulle bli en kassasuksess som blitt kjent med kjendisinvestoren samt at det har en dybdemåler som ifølge Christine Mølmann Annexstad Det har spart henne for mange gjør at de får mer enn nok med å tel- Christian Ringnes. Selv om han knapt har en måleskala fra null til 32 milli- være enormt. Bare i Norge med en bomturer og sørget for at hun kan le penger.
 9. 9. FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Lørdag 29. mai 2010 9 Christine Mølmann Annexstad går bredt ut når hun skal lansere farens oppfinnelse «Mechanics little helper». Foto: Ole-Bernt F. Helgås
 10. 10. 10 Lørdag 29. mai 2010 FIN NMARK N ÆRIN GSLIV Fra minus til pluss Ongajoksetra tjener penger. økte fra 4,2 til nærmere 4,5 Etter flere år med minustall millioner kroner. I tillegg kunne de i 2009 endelig no- klarte de å kutte kostnadene tere seg positive tall på bunn- så mye at de oppnådde en et linja. driftsresultat som var nesten I fjor oppnådde turistan- 700.000 kroner bedre enn i legget et årsresultat på 168 2008. kroner før skatt. Det er en 2009 2008 forbedring på hele 704.000 Driftsinntekter 4466 4226 kroner i forhold til i 2008. Driftsresultat 236 -462 Selskapets driftsinntekter Res.før skatt 168 -536 Jørn Stensvold i Hydraulikk Finnmark økte inntektene i fjor. Foto: Trond Ivar Lunga Løft på 40 prosent Starter Goliat- Samfunnskontakt Sylvi Jane Husebye i Eni Norge sier at det er stor interesse for å jobbe på Goliat-flyteren. Foto: ENI Jørn Stensvold har all grunn resultatforbedring på nesten til å smile. Fjoråret ga nem- 300.000 kroner. lig Hydraulikk Finnmark Økningen skyldes først og et løft på nærmere 40 pro- fremst store oppgaver på et sent. nybygd fiskefartøy i Berle- bemanningen Verftsbedriften i Berlevåg våg, der Hydraulikk Finn- som har spesialisert seg på mark forruten de hydraulis- omreisende virksomhet, økte ke systemene, sto for en driftsinntektene med over vesentlig del av utstyrspak- fire millioner kroner i 2009, ken ombord. sammenlignet med året før. 2009 2008 I tillegg kunne de notere Driftsinntekter 14649 10337 seg et resultat før skatt på Driftsresultat 758 504 760.000 kroner som var en Res.før skatt 764 480 Eni Norge kjører nå i gang I tillegg utvider de personalavde- Men så langt har fagfolk fra hele Falt en tredjedel lingen med fem – som følge av opp- landet vist stor interesse for prosjektet sin første store rekrutter- trappingen. allerede før kampanjen har startet. ings-kampanje for Goliat. – Goliat-utbyggingen representerer Entreprenørselskapet Jaro rer kan likevel notere seg et Stor interesse noe helt nytt, og mange ønsker å være AS i Alta fikk føle finanskri- solid overskudd. Før Skatt De som tilsettes blir med på hele opp- med en slik etablering, sier Huseby. sens virkning på byggebran- var årsresultatet på 8,9 mil- Øystein Ingilæ bygningsprosjektet fram til produksjo- sjen i 2009 og tapte nesten lioner kroner – selv om det I løpet av juni søker de etter 19 perso- nen starter i 2013, og vil reise mellom Over 150 ansatte en tredjedel av inntekts- på ingen måter kan sammen- ner som skal tilknyttes prosjektet. Norge, London, Aberdeen og Korea Bemanningsframstøt er den første av grunnlaget. lignes med tilsvarende tall – I første omgang søker vi etter åtte slik at de får alle sertifiseringer på flere påfølgende kampanjer. Antall an- Fra å ha surfet høyt i 2008, året før som lå 13 millioner som skal jobbe på produksjonsflyte- plass som skal til for å drive flyteren. satte vil øke til mellom 150-200 i endte driftsinntektene i fjor kroner over. ren, åtte som skal være tilknyttet sty- Husebye framholder at kampanjen årene som kommer før feltet går i pro- på 78 millioner kroner. Det 2009 2008 ringsgruppen samt tre som skal jobbe har hovedvekt på Nordland, Troms og duksjon. På sikt skal 30-40 personer er en inntektssvikt på drøye Driftsinntekter 77721 118582 på land i Hammerfest, sier samfunns- Finnmark og er rettet mot teknisk nøk- ansettes ved regionkontoret i Ham- 40 millioner kroner. Driftsresultat 9098 22660 kontakt Sylvi Jane Husebye i Eni Nor- kelpersoner fra plattformsjef til helse- merfest, de resterende vil jobbe offs- Men selskapets aksjonæ- Res.før skatt 8909 22068 ge. personell. hore. Sjømatverdien dobles på land En fersk analyse Fiskeri og 95 øre i andre næringer. Til- havbruksnæringens lands- svarende tall for to år siden forening (FHL) har lagt var 60 øre per krone, fram- fram viser at hver krone går det i en melding fra for- skapt i sjømatnæringen, fø- eningen. rer til en verdiskapning på Tallmaterialene viser at Kvalsund Kommune er en kyst- og fjordkommune i Vest-Finnmark med vel 1000 innbyggere. Kommunesentret er idylliske Kvalsund. Kommunen ligger 95 øre i andre næringer. fiskeri- og havbruksnæring- sentralt plassert mellom Hammerfest og Alta. Infrastrukturen er godt utbygd og det er kort vei både til flyplasser og hurtigruta. Kvalsund er en Analysen viser at fiskeri- en er viktig langt utover det utviklingsrettet kommune, med fantastiske natur- og friluftsområder, gode bo og servicetilbud og full barnehagedekning og havbruk nå skaper like som kan registreres av ver- store verdier i annen indus- diskapende aktivitet i kjer- RÅDMANN tri som i egen næring. Hver krone i sjømatnæringen, fø- nevirksomhet knyttet til fis- kebåter, industrianlegg og 2. gangs utlysning Vi søker en trygg leder med følgende kvalifikasjoner: rer til en verdiskapning på oppdrettsvirksomhet. Kvalsund kommune har ledig stilling for snarlig • Høyere relevant utdanning tiltredelse som rådmann. Rådmannen har det overordnet administrative ansvaret i • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor • Tydelig leder med gode strategiske egenskaper Tror på gigantiske funn • Kjennskap til kommunesektoren og offentlig forvaltning Ifølge offshore.no mener å godta en delelinjeavtale. kommunen og har ansvaret for oppfølging og gjennomføring • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner av politiske vedtak. Vi søker en omgjengelig og engasjert russiske oljeeksperter det vil Han mener avtalen er et • Dyktig motivator og høy gjennomføringsevne bli gjort gigantiske funn av forræderi mot nasjonale person med gode lederegenskaper, som skal være med på å utvikle og ivareta Kvalsund kommune videre. Økt privat Se fullstendig utlysningstekst på olje og gass i Gråsonen. Ol- interesser. Bogdanov mener sysselsetting og tilrettelegging for tilflytting vil være www.kvalsund.kommune.no eller www.adecco.no/select jenettstedet referer til den nemlig at Hjalmar Johan- frantz.no prioriterte oppgaver for rådmannsfunksjonen. Søknader behandles i henhold til offentlighetsloven russiske avisen Regnum, sen-høyden kan bestå av hvor den tidligere senioring- nesten 50 milliarder fat ol- For nærmere opplysninger kontakt ordfører Tor Myrseth, tlf. 78 41 55 56 eller eniøren, Nikolay Bogdanov jeekvivalenter. rådgiver Adecco Steffen A. Steffensen, tlf. 975 82 000 i det russiske oljeselskapet, Høyden er en 70 kilome- Søknad leveres elektronisk på www.adecco.no/select Arktikmorneftegazrazvedka ter bred struktur som han Søknadsfrist: 11.06.2010 company hevder at Russland mener kan bli utviklet som har gjort en alvorlig feil ved 12 separate felt.

×