Finansavisen 2 sider

885 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Finansavisen 2 sider

  1. 1. På 90-tallet irriterte maskinist Odd Viggo Mølmann fra Hammerfest seg over at det tradisjonelle skyvelæret, som brukes til å måle diameter på skruer, mutrer, bolter og rør, var stort, tung og vanskelig å bruke. Etter flere års utvikling, testing og flere millioner kroner er datte- ren, Christine Mølmann Annexstad (28), klar til å erobre verden med «Mechanics Little Helper». Med seg på laget har hun fått Inn- ovasjon Norge og investor Christian Ringnes. Selskapet OM measuring Tools har ut- viklet «Mechanics Little Helper». Det er mindre, lettere å komme til med på vanskelige steder og hurtigere å bruke enn en vanlig skyvelære, mens milli- meter- og tommeskalaen er lett å avlese med faktiske tall. Verktøyet kan måle diameter på objekter innvendig, utven- dig og dybde fra null til 32 millimeter, og det er også mulig å lage andre ver- sjoner av produktet som digitaliserte utgaver og større måleskala. – Det er nesten utrolig at ingen har funnet på dette før, sier Møl- mann Annexstad. I 2005 fikk hun støtte fra Innova- sjon Norge til å gjøre market scans blant forbrukere, produsenter og distributører i Tyskland, Frankrike, England og USA, basert på en pro- totype i plast. – Vi fikk tilbakemeldinger på at den kunne forvekslet med en «give away»-ting og derfor er dagens ut- gave redesignet, og i børstet stål. Det jobbet med salg, ledelse og markeds- gjøre det, sier hun. er vanskelig i en startfase å lykkes føring i SBS Broadcasting, Fortress Gjennom tidligere jobber hadde i Norge med et slikt produkt på Reklamebyrå og Dagbladet, og for hun vært i kontakt med Christian grunn av volum, og derfor har vi fire år siden var hun med i TVNorge- Ringnes, og da OM Measuring Tools valgt å satse i større markeder som programmet «Kandidaten». skulle etableres som et aksjeselskap USA og Japan først, sier hun. I vår valgte hun bort å jobbe ringte Mølmann Annexstad til den innen media for å satse alt på farens profilerte investoren. oppfinnelse. – Etter å ha sett nærmere på verk- Tidligere har Mølmann Annexstad – Jeg kunne aldri latt være å tøyet fikk han stor tro på patentet, og muligheten for å kunne lykkes inter- nasjonalt. For oss har det vært viktig at han har hatt troen, samtidig som Innovasjon Norge har gått inn som en strategisk partner i internasjona- liseringsprosessen, sier hun. Ringnes har gått inn med startka- med et seminar for eiendomsmeglere pital og sitter som styremedlem i OM for noen år siden, og hun fortalte meg Measuring Tools. om en fantastisk skyvelære. Jeg hadde – Jeg møtte Christine i forbindelse knapt hørt om skyvelære før, selv om
  2. 2. Kleskjeden Zaras moderselskap, span- ske Inditex, som også står bak merkenav- net Massimo Dutti, hadde en uventet god overskuddsvekst i tredje kvartal, særlig hjulpet av åpninger av nye Zara-butikker i Japan og Kina. Nettoresultatet steg med 4,3 prosent fra til 456 millioner euro, opp Omsetningen steg med 3,8 pro- fra 437 millioner euro i samme sent til totalt 2,9 milliarder euro, periode i fjor, mens analytikere som er lavere enn analytikernes på forhånd hadde ventet et over- estimat på 2,97 milliarder. skudd på 432 millioner. Annexstad, som anslår at utsalgsprisen for «Mecha- nics Little Helper» vil bli fra 70 til 150 kroner i norske byggevarebu- var en uhyrlig god idé, og jeg synes tikker. det er kjempespennende å være med Hittil er det brukt nærmere 4 som aksjonær i selskapet, sier han. millioner kroner på verktøyet, og patentene i USA, Japan og Norge varer i 20 år. Årlig selges det flere millioner skyve- – Fra januar til mars skal vi for- lærer i USA og Europa til det profe- handle med flere av de største verk- sjonelle markedet. Potensielle kunder tøyprodusentene og distributørene i er den mekaniske bransjen, shipping, verden. Vi skal lisensiere ut teknolo- jeg har brukt det ved én anledning, offshore, flybransjen, snekkere og gien, og ikke ha egen produksjon. I sier Ringnes, som fort lot seg sjar- rørleggere. Norge og Sverige kan det imidlertid mere av prototypen i plast. – Det ikke-profesjonelle markedet være aktuelt for oss å produsere og – Da jeg så den tenkte jeg at det er 10 ganger så stort, sier Mølmann selge produktet selv, sier hun.

×