Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Point Treball De Recerca

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power Point Treball De Recerca

 1. 1. Treball de recerca: Les piles
 2. 2. Introducció <ul><li>Primer vam decidir fer el treball sobre el cultiu del cànnabis. </li></ul><ul><li>A l’hora de fer l’experiment vam veure que era massa llarg. </li></ul><ul><li>Vam estar debatent el tema del treball. </li></ul><ul><li>La conclusió va ser fer-lo sobre les piles. </li></ul><ul><li>A mesura que l’hem anat realitzant, hem après més sobre el tema. </li></ul>
 3. 3. Hipòtesi <ul><li>Nosaltres pensavem que si les piles eren més cares durarien més. </li></ul><ul><li>Trobem que el món no gaudiria dels mateixos serveis que donen ara els diferents tipus de piles. </li></ul>
 4. 4. L’experiment <ul><li>Després de fer l’experiment ja sabem les piles que duren més i menys. </li></ul><ul><li>Vam utilitzar dos tipus de piles alcalines i de salines. </li></ul><ul><li>Els vam posar les piles als joguets i els vam posar en marxa. </li></ul><ul><li>Les primeres piles que es van acabar van ser les salines cares (bones) amb un temps de 2h i 36min. </li></ul><ul><li>Les segones piles en acabar-se van ser les salines barates (dolentes) que van durar 2h i 11min. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Les penúltimes piles en acabar-se van ser les alcalines cares (bones) que van durar 3h i 15 min. </li></ul><ul><li>Per últim, és van esgotar les alcalines (barates) durant 3h i 43min. </li></ul><ul><li>Hem arribat a la conclusió de que les piles sàlines barates duren menys que les cares perquè la diferencia de preu es bastant gran i aquesta causa ens fa pensa, suposar que duren menys. </li></ul><ul><li>S’han gastat més ràpid les alcalines cares que les alcalines barates </li></ul><ul><li>Hem arribat a la conclusió de que les alcalines cares són més efectives per utilitzar-les en aparells que necessiten més potencia i per això duren una mica menys que les alcalines. </li></ul>
 6. 7. La pila <ul><li>Una pila és una reacció química graduada, llesta per entrar en acció. </li></ul><ul><li>El seu funcionament consisteix en un circuit d’àtoms carregats positivament i negativament que posen en funcionament els aparells en els que les posem. </li></ul>
 7. 8. Història de les piles <ul><li>Al voltant del 1800 Alessandro Volta va inventar la pila. </li></ul><ul><li>Va posar dos petits discos de la mida d'una moneda petita, un de plata i l'altre de zinc en un recipient, separats per un material esponjós com el cuir. </li></ul><ul><li>Aquest conjunt el podem anomenar pila . </li></ul><ul><li>En 1813, Sir Humphrey Davy conecta una bateria gegant al soterrani de la Societat Real Britànica. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Amb aquesta bateria va realitzar molts experiments que van permetre un més profund coneixement de la naturalesa de l’electricitat. </li></ul><ul><li>Continuant amb els seus estudis i experiments Faraday va descobrir en 1831 que un magneto en moviment podia generar electricitat en un conductor pròxim. </li></ul><ul><li>Els científics van anar millorant la idea original de la bateria de Volta. </li></ul><ul><li>En l'any 1920 un jove científic, Samuel Ruben i un jove empresari anomenat Philip Rogers Mallory es van conèixer quan Ruben va visitar la fàbrica de Mallory buscant un equip que necessitava per a un experiment. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Les invencions de Samuel Rubens van revolucionar la tecnologia de les bateries </li></ul><ul><li>En l'any 1950 Samuel Ruben va millorar la bateria alcalina de magnesi fent-la més resistent, compacta i d'una gran durada. </li></ul>
 10. 11. Tipus de pila <ul><li>Zinc carbó : Són les piles comunes, les anomenades seques, aquestes es fabriquen des de principi de segle XVIII. </li></ul><ul><li>Piles alcalines : Són de llarga durada o llarga vida. Gairebé totes viuen blindades, serveixen per a aparells complexos. </li></ul><ul><li>Piles en miniatures o piles botó : Són rodones i de mides reduides, com botons . </li></ul><ul><li>Piles botó de mercuri: poden identificar-se amb la sigla MR que garanteixen energia per molt de temps . </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Piles botó de zinc-aire : Se les distingeix per tenir gran quantitat de forats diminuts en la seva superfície. </li></ul><ul><li>Piles botó liti : Són les més grans tipus botó i produeixen tensions altes de 3 rilteos. </li></ul><ul><li>Piles botó d’òxid de plata : Són diminutes i es distingeixen per la sigla SR, se les troba molt poc en els comerços ja que pel seu alt preu no constitueixen una alternativa econòmica . </li></ul><ul><li>Piles de nicad níquel i cadmi: Recentment s’ha utilitzat amb major freqüència un nou tipus de pila seca- Nicad que pot ser recarregada. </li></ul>
 12. 13. Les piles i els seus problemes <ul><li>1- El malbaratament econòmic que el seu ús implica on la corrent elèctrica generada per les piles és 450 vegades més cara que la de xarxa. </li></ul><ul><li>2- Inutilització d'aparells a causa de la seva supuració on una pila abandonada en un aparell que no utilitzem, corre perill de vessar les substàncies químiques del seu interior, amb el que l'aparell que les conté pot deteriorar-se seriosament. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>3- Eliminació quan s'esgoten. Aquest és el principal problema a resoldre. Quan les piles s'esgoten, solen ser transportades en la bossa d'escombraries a abocadors no específicament preparats, on són abandonades o incinerades. </li></ul><ul><li>Aquests metalls, infiltrats des de l'abocador, acabaran contaminant les aigües subterrànies i amb això s'introduiran en les cadenes alimentàries naturals, de les quals es nodreix l’home. </li></ul><ul><li>Però per a això cal lluitar contra interessos econòmics i generar a més una consciència social, per la qual cosa la tasca es presenta complicada. </li></ul>
 14. 15. Reconeixement de les piles <ul><li>Per saber com cal tractar a una pila cal aprendre a reconèixer-la . </li></ul><ul><li>Els fabricants encara no han començat a marcar-les clarament amb un símbol que ens permeti distingir-les immediatament. </li></ul>
 15. 16. Què fer amb les piles? <ul><li>1. Piles Botó : les piles botó poden reciclar-se i recuperar així productes (mercuri entre altres) que seran útils una altra vegada. </li></ul><ul><li>2. Piles alcalines : la solució a la llarga, és la substitució del mercuri per productes no perillosos, com ja es fa en altres països europeus. </li></ul><ul><li>3. Acumuladors Níquel-Cadmi : res de tirar-les a les escombraries, en alguns països ja es recicla. </li></ul>
 16. 17. Solucions efectives per al tema de les piles <ul><li>No adquirir aparells que no siguin imprescindibles o funcionin exclusivament amb piles. </li></ul><ul><li>Connectar els aparells a la xarxa sempre que sigui possible, en lloc d'utilitzar energia enllaunada. </li></ul><ul><li>En el cas de les calculadores de butxaca, són recomanables les que es carreguen amb llum solar. </li></ul><ul><li>Utilitzar les inofensives piles salines o normals. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Aprofitar les piles recarregables de níquel-cadmi. </li></ul><ul><li>Emmagatzemar a casa o a la feina les piles alcalines, recarregables i de botó que hagin acabat la seva utilitat i esperar l'oportunitat de dipositar-les en lloc segur. </li></ul>
 18. 19. On van a parar les piles? <ul><li>El problema comença quan les piles o les bateries es gasten, acaben de ser útils i cal desfer-se d'elles, perquè el mercuri, el plom, el cadmi i metalls àcids molt perillosos per al medi ambient. </li></ul><ul><li>És important realitzar una correcta recollida de les piles, especialment les de botó, que són les més contaminants . </li></ul><ul><li>A les de botó se'ls extreu el mercuri per a la seva reutilització. </li></ul><ul><li>Els altres tipus de piles es lliuren a un gestor autoritzat de residus perillosos, que s'encarrega que siguin transportades fins a instal·lacions especials on són introduïdes en bidons hermètics que es dipositen en càmeres de seguretat. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Si hem de comprar piles botó, elegeix les de liti, les de zinc aire o les d'òxid de plata, que casi no tenen mercuri. </li></ul><ul><li>Una vegada utilitzades, no les tiris a les escombraries i molt menys a l'inodor. Les has de reciclar als contenedors de piles. </li></ul>
 20. 21. Sabies que? <ul><li>A Espanya consumim al voltant d'uns 322 milions de piles a l'any. La seva fabricació consum fins a 50 vegades l'energia que generen. </li></ul><ul><li>A Espanya es va recollir en 1999 una quantitat de 9.173.213 kg de piles. </li></ul><ul><li>De tots els metalls que contenen les piles el més perillós és el mercuri. </li></ul><ul><li>A Espanya està prohibida la comercialització de piles alcalines pel contingut de mercuri sigui superior a 5 parts per milió. </li></ul>
 21. 22. Conclusió <ul><li>Al principi pensàvem que si les piles eren més cares durarien més, però ens vam equivocar, vam arribar a la conclusió de que no duren més, però si que tenen més potència que les altres. </li></ul><ul><li>La conclusió és que no té res a veure el preu de les piles amb la seva durada, però si amb la seva potència. </li></ul>

×