Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

marine phytoplactons

Deniz fitoplaktonları,
1.Atmosferin %70 oksijenini yapar,
2.CO ve CO2 in C nunu deniz dibine pompalar ve Küresel ısınmayı önler
3. Yağmur bulutları oluşturur ve iklimlendirmeye yarar sağlar
4. Canlıların ilk besin halkasıdır
5. Mikro kapsüler biyokimyası insanınkinin aynidir.

  • Login to see the comments

marine phytoplactons

  1. 1. Photo by VinothChandar
  2. 2. Photo by Ondablv
  3. 3. Photo by somebody_
  4. 4. Inspired? Create your own Haiku Deck presentation on SlideShare! GET STARTED

×