Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AMS Launch Conference - session 8 - Hans van Lint

532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AMS Launch Conference - session 8 - Hans van Lint

 1. 1. UML Urban Mobility Lab
 2. 2. IMPORTANCE OF INVESTING IN DATA UNDERSTANDING MOBILITY IS AN EMPIRICAL SCIENCE MOBILITY IS GOING TO CHANGE IN MANY FUNDAMENTAL WAYS THE COMING DECADES UML – URBAN MOBILITY LAB Knowledge discovery starts and ends with data Our assumptions and ideas are as good as the evidence for them The same holds for mobility policies & measures!
 3. 3. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. datasources voertuigoperations kosten operators voertuigdata (v,x,a) CANBUS kosten gebruikers RegioLab TU-Delft lussen, floatingcar, car2go NDW VRI data taxi GPS ov operations ov chip niet georganiseerd publiek vervoer trein data GPS sporen vertragingen GOVI incidenten events data lokatiebezoek, evenementen buienradar knmi wegwerkzaamheden, incidenten social social media pers media event data Sociale netwerken twitter facebook lokalisering mob telefoons (netwerk, apps) gps wifi netwerk belastingen (gemiddelden, pieken, dalen) logistiek vervoerders container/pakket logistieke bedrijven en stadsdistributie vaarwegen verplaatsingen verplaatsingsonderzoek A'dam OVIA/OVIN multimodaal lustellingen vaarweggebruik Amsterdamse thermometer bereikbaarheid drivers mobliiteit effecten parkeerdata activiteiten patronen tijdsbesteding leefbaarheid luchtkwaliteit data actueel (RIVM) prognose (KNMI) tel/meetpunten GGD meteo data actueel historisch effecten energieverbruik platforms citysdk app NDW reistijden bezetting P&R real time ov etc... Nederland van Boven niet real-time historisch volledige beschikbaarheid Prime Data IT buienradar PPA ALS data RWS waternet Visualisatie cockpit (TNO) data uit projecten (energie, afval, mobiliteit) internet (google) zoekmachines gezondheid luchtvervuiling geluid GGD gezondheidswaarneming veiligheid politie ambulance verzekeraars reisplanning ov planners weer/meteo navigatie economische gegevens CBS onderzoek toerismecijfers KvK arbeidsplaatsen werkeloosheidsgevens criminaliteit sociaal demografische informatie fysieke omgeving infrastructuur ondergrond gebouwen wegwerkzaamheden kabels en leidingen tijdelijke verkeersmaatregelen kaartmateriaal 3D 2D papier vs digitaal basisregistratie kadaster ruimtelijke ordening UML – URBAN MOBILITY LAB THE OVERALL IDEA Loops FCD GSM Surveys Emissions and energy Chip card dataTwitterRoad works maintenance PT schedules updates Events, incidents, accidentsDemographic data Status infrastructure weather News, information Vecom data Existing (open) data platforms 1 hour brainstorm with AMS partners / enthusiasts on June 12 … UML DATABASE
 4. 4. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. UML – URBAN MOBILITY LAB Loops FCD GSM Surveys Emissions and energy Chip card dataTwitterRoad works maintenance PT schedules updates Events, incidents, accidentsDemographic data REAL-TIME INFORMATION OFF-LINE MOBILITY INFORMATION MOBILITY SERVICES SHORT-CYCLIC ASSESSMENT LONG-TERM PATTERNS UML DATABASE Status infrastructure weather News, information Vecom data Existing (open) data platforms DATA FUSION, PROCESSING & DIAGNOSTICS TOOLBOX THE OVERALL IDEA
 5. 5. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. UML – URBAN MOBILITY LAB
 6. 6. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. AMS Kennisvragen Monitoren vs voorspellen Drukste plekken in de stad? Populaire woonlocaties? HB-data voetgangers/ fiets? Beleving Hoe beleven weggebruikers het verkeer? (Keuze) gedrag Hoe groot is de keuzevrijheid? Gevolgen/ effecten op interventies in keuzegedrag? Socio-demografische gegevens Hoe verandert keuzegedrag o.i.v. ICT? Gedragingen/ behoeften van mensen Hoe wil je fietsers beinvloeden en sturen? Organisatie Rolverdeling Rijk/ DCO's? Invloed bepaalde interventie? Leefbaarheid Bereikbaarheid Impact van N-Z lijn? Bereikbaarheid i.r.m. economische ontwikkeling Effect van economische ontwikkelingen op bereikbaarheid? Lucht Impact verkeersmaatregelen op luchtkwaliteit voorspellen en monitoren? Ruimte Herontwikkeling (leegloop winkelgebieden) Benutting openbare ruimte (asset mgt) Waar zit de ruimte/ krapte in verkeerssystemen? Veiligheid Energiegebruik Experimenten met actieve datacollectie bij burgers Technologische ontwikkeling Gevolgen electrische auto? Invloed van nieuwe modaliteiten (e-bike) Stromen Welke routes gebruiken fietsers en voetgangers? Factoren van invoed? Hoe beinvloed verstedelijking de vervoersstromen? Hoe inicht in multimodale verkeersstromen? Reistijden (real-time + historisch) Hoe krijgen we grip/ data op voetgangers/ fietsers? Hoeveel fietsers rijden er in de staten van A'dam? Demografische kenmerken Hoe kunnen verschillende stromen beter op elkaar afgestemd worden? Real-time meetgegevens verkeer Schalen Regionaal NL steden zijn relatief klein; invloed en effecten? Landelijk Hoe groot is de latente vraag? Economische data (woningwaarde, grondprijzen etc) Netwerk Hoe kan een hubstructuur bijdragen aan interne logistiek in een stad? Waar zitten de knelpunten in het netwerk? Modaliteiten Factoren van invloed bij keuze modaliteit? Samenhang sociale groepen per modaliteit? Hoe flexibel zijn mensen in hun vervoerskeuze Hoe kunnen verschillende vervoerswijze elkaar versterken? Data & privacy Toekomst Wensen DATA In hoeverre is het delen van vervoersmiddelen een trend? Nieuwe vervoersconcepten i.r.t. 'sharefactoren'? Effect verstedelijking voor ontwikkeling vh transportsysteem? Nu Invloed snorfietsen indien naar rijbaan? Behoeften consumenten & bedrijven Verkeersonveilige kruispunten opsporen voordat ongevallen plaatsvinden? Evaluatie Doorrekenen effectiviteit van maatregelen en evaluatie achteraf; inzicht krijgen! UML – URBAN MOBILITY LAB Same brainstorm: many, many questions
 7. 7. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. GSM data; tracking travellers -  Potential public transport services Crowd data -  Evaluating and optimizing pedestrian flows Passenger data (APC); tracking passengers -  Evaluating and optimizing ridership and passengers flows GOVI (AVL) -  Vehicle performance UML – URBAN MOBILITY LAB FROM DATA TO DISCOVERIES IN PUBLIC TRANSPORT
 8. 8. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. PEDESTRIAN FLOWS FROM DATA TO DISCOVERIES IN PUBLIC TRANSPORT
 9. 9. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. ORIGIN-DESTINATION PATTERNS FROM DATA TO DISCOVERIES IN PUBLIC TRANSPORT
 10. 10. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 11. 11. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 12. 12. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 13. 13. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 14. 14. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 15. 15. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 16. 16. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 17. 17. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 18. 18. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 19. 19. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 20. 20. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 21. 21. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. fictitious data
 22. 22. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Optimizing public transport network, timetable design and services Potential yearly cost savings: > €50 million Recent data driven studies: The Hague: 5-15% increased ridership Tram Utrecht: : €200 Million social benefits UML – URBAN MOBILITY LAB FROM DATA TO DISCOVERIES IN PUBLIC TRANSPORT
 23. 23. -  Real-time estimation & prediction of delays after major incidents in road networks -  Estimation and prediction queue lengths on urban arterials UML – URBAN MOBILITY LAB Notoriously difficult mobility problems, for which we need fusion of data & model predictions
 24. 24. -  Estimating OD flow patterns over all possible travel modes -  Linking activity patterns to travel choices and predict the consequences -  Combined optimization innercity goods and person transport UML – URBAN MOBILITY LAB Notoriously difficult mobility problems, for which we need fusion of data & model predictions
 25. 25. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. UML: WORK IN PROGRESS ü  Constructing the lab: open platform ü  Collecting the data ü  Setting up partnerships UML – URBAN MOBILITY LAB WHAT’S NEXT ?
 26. 26. The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Join us! •  Serge Hoogendoorn S.Hoogendoorn@TUDelft.nl •  Hans van Lint J.W.C.vanLint@TUDelft.nl •  Niels van Oort N.vanOort@TUDelft.nl

×