Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatiebeveiliging als onderdeel van uw IT Businessplan 2013

351 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informatiebeveiliging als onderdeel van uw IT Businessplan 2013

  1. 1. Informatiebeveiliging als onderdeel van uw IT Businessplan 2013Binnenkort moet u weer een IT Businessplan opleveren, als onderdeel van de business planning 2013.Hét onderwerp dat niet mag ontbreken is informatiebeveiliging. Hoe veilig is uw Oracle configuratie? Wat betekenen de recente lekken in Java voor uw bedrijfsvoering? Welke risico’s brengen tablets en telefoons die mensen gebruiken om uw database te benaderen met zich mee?Informatiebeveiliging is een complex onderwerp. Het is net een ui: telkens blijft u laagjes afpellen omsteeds weer nieuwe lagen tegen te komen. Welke bedreigingen zijn in Nederland reëel? Welke maatregelen heeft Oracle al genomen in haar technologie? Welke juridische consequenties kan een beveiligingslek hebben?AMIS kan u helpen snel een solide paragraaf over informatiebeveiliging te schrijven, op maat voor uworganisatie en actueel qua Oracle technologie en de huidige beveiligingsdreiging.Hans IJsenboutis specialist in informatiebeveiliging in een Oracle architectuur. Hij is CISSP-, GSNA-,GCIH- en TOGAF-gecertificeerd. Hij past die kennis en inzichten toe op een Oracle omgeving. In tweedagen schrijft hij een beveiligingsparagraaf op maat. De eerste dag inventariseert hij uw Oracleconfiguratie en brengt risico’s in kaart. De tweede dag betrekt hij de buitenwereld en zijn kennis vanmarktsegmenten om informatiebeveiliging een prominente plaats te geven inuwbusinessplan.Snel, ter zake kundig en doorwrocht.Is informatiebeveiliging een vraag waarvan uw organisatie naar u kijkt om eensluitend antwoord op te geven? Gebruik de expertise van Hans IJsenbout.Geïnteresseerd?Bel hem direct op 06-46591475 of stuur een e-mail naarhans.ijsenbout@amis.nl Stay Connected:

×