Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warsztaty media internetowe

1,165 views

Published on

Fragment prezentacji ze szkolenia z dziennikarstwa internetowego przeprowadzonego przez Agencję Medialną

Published in: Education
 • Be the first to comment

Warsztaty media internetowe

 1. 1. Warsztaty media internetoweProjekt „Profesjonalne kadry mediów lokalnych” Zabrze, 10-11 listopada i 24-25 listopada 2012
 2. 2. Część 1:Jak pisać do internetu?
 3. 3. Gazeta i internet: róŜniceEfektowne,„grepsiarskie”tytuły,uzupełnionebardziejinformacyjnympodtytułemDługi tekstpodzielonyśródtytułami, Tytuły typowo informacyjne,długie akapity brak podtytułów(5-6 zdań) Krótki tekst bez śródtytułów, krótkie akapity (2-3 zdania)
 4. 4. Gazeta i internet: róŜnice Tekst dziennikarski uzupełniająTekst publikowane „na gorąco” opiniezawierają i komentarze czytelnikówliczne cytatyz publikacjiw innychmediachTekstreprezentujewyłączniepoglądydziennikarzyi redakcji Tekst zawierają wyłącznie nowe informacje, cytaty z innych publikacji i źródeł w linkach
 5. 5. Gazeta i internet: róŜnice MoŜliwość szybkiego rozpowszechnienia nowej informacji za pomocą portali społecznościowychBrak moŜliwości dokonywaniazmian w opublikowanymtekście. MoŜliwośćopublikowania sprostowaniadopiero następnego dnia DuŜe moŜliwości dokonywania zmian w opublikowanym tekście i zamieszczania sprostowań wcześniej zamieszczonych informacji
 6. 6. Gazeta i internet: róŜnice Hierarchia tekstów moŜe się zmieniać w zaleŜności od zainteresowania czytelnikówSztywna hierarchia tekstów
 7. 7. Gazeta i internet: róŜniceMoŜliwość publikacji tekstubezpośrednio z edytoraWord Konieczność przepuszczenia tekstu przez „notes” w celu oczyszczenia go ze zbędnego formatowania
 8. 8. Jak pisać do internetu: fakty Tylko 16% internautów czyta treśćpublikacji słowo po słowie Na przeczytanie 100 słów przeciętnyinternauta poświęca 4,5… sekundy Przyswajanie tekstu wyświetlanego namonitorze jest o ¼ gorsze, niŜwydrukowanego na papierze Internautów odrzuca nadmiar tekstu Internautów odrzuca bałagan na stronie Internauci chcą dowiedzieć się w kilkuzdaniach, o co chodzi Jeśli zainteresuje ich temat, kliknąi wejdą po dodatkowe informacje Internauci poszukują konkretnychinformacji – przez słowa kluczowe Internauci poszukują rozrywki i emocji –przez zdjęcia i video
 9. 9. Warsztaty 1KIM JEST NASZ CZYTELNIK?Stwórz profil czytelnika, z którym chciałbyś się komunikować za pomocą swojej strony internetowej. Odpowiedz na pytania:1. W jakim jest wieku (od-do)?2. Jaka tematyka go interesuje najbardziej?3. Z jakich innych mediów korzysta?4. Ile czasu na poświęca w ciągu dnia na czytanie informacji?5. Mając do wyboru: tekst, galerię zdjęć i video, co wybierze w pierwszej kolejności?6. Czy korzysta z moŜliwości komentowania?7. Czy korzysta z serwisów społecznościowych?
 10. 10. Jak pisać do internetu: tagowanie Tagi to kluczowe słowa, zapomocą których opisujemynasz tekst przed publikacją.Ich zadaniem jest: Ułatwienie wyszukiwarkom znalezienia naszego tekstu w sieci Ułatwienie czytelnikom znalezienia interesującego ich tematu MoŜliwie najbardziej precyzyjne opisanie tematu, by uniknąć duŜej ilości Liczba tagów moŜe być niewielka (kilka) przypadkowych wizyt – tzw. krótki ogon…
 11. 11. Jak pisać do internetu: tagowanie Uwaga 1: Czy zaleŜy ci na przypadkowych gościach? Tagi mają duŜy wpływ na pozycjonowanie strony w internecie. DuŜa liczba tagów moŜe więc zwiększyć ilość wizyt na stronie, ale popsuć inne statystyki, takie jak czas wizyty i współczynnik odrzuceń, poniewaŜ duŜa część wizyt będzie przypadkowa (temat opisany zbyt szeroko w stosunku do zawartości informacyjnej tekstu i… lub całkiem duŜa (kilkanaście) – tzw. tytułu) długi ogon
 12. 12. Jak pisać do internetu: tagowanie Uwaga 2: Myśl jak czytelnik. Tagi mogą być zarówno pojedynczymisłowami, jak i całymi zwrotami. Zanim je zamieścimy pod tekstem,warto zadać sobie pytanie: „jakie słowa i zwroty wpisałbym w okienkoGoogla, gdybym to ja szukał w sieci takiej informacji?”
 13. 13. Jak pisać do internetu: tagowanie Uwaga 3: NajwaŜniejszy dlawyszukiwarek jest tytuł i linki.Największy wpływ napozycjonowanie strony na wybranesłowa kluczowe mają tzw. znacznikiHTML dla nagłówków (tytułów)i linków. Inaczej mówiąc, słowakluczowe z tagów powinny znaleźćsię oprócz tekstu właśnie w tytułachi linkach (a takŜe w opisach zdjęć).
 14. 14. Jak pisać do internetu: długość tekstu Sukces publikacji w internecie moŜnazmierzyć za pomocą czterechparametrów:1. Ilości wejść2. Czasu spędzonego na stronie3. Współczynnika odrzuceń4. Ilości komentarzy Paradoksy internetu: Im mniej tekstu, tym dłuŜszy czas spędzony na stronie Im dłuŜej opisana strona (tagi), tym więcej przypadkowych wizyt psujących statystyki Strony przeładowane informacjami są czytane mniej chętnie, niŜ te „luźniejsze”
 15. 15. Jak pisać do internetu: długość tekstu Teksty informacyjne1. Tekst krótki – do 1500 znaków (3-4 akapity)2. Tekst średni – 1500-2500 znaków (5-6 akapitów)3. Tekst długi – 2500-3500 znaków (7-10 akapitów) ReportaŜe mogą mieć długość nawet kilkunastu tysięcy znaków. Powinny być jednak:a. Podzielone śródtytułamib. Wzbogacone o wyeksponowane graficznie cytatyc. Podzielone na stronyd. Wzbogacone o elementy multimedialne, ułatwiające przyswajanie tekstu
 16. 16. Jak pisać do internetu: tytuły Tytuł informacji zamieszczonej winternecie powinien: Odpowiadać na najwaŜniejsze pytanie:co nowego się wydarzyło? Streszczać w jednym-dwóch zdaniachdany tekst Zawierać kluczowe dla informacji słowa Być konkretny Być oryginalny, by wyróŜnić się z masyinnych tekstów na ten sam temat,publikowanych w sieci Zawierać informacje, konkretyzującesposób przekazu newsa: [FOTO], [VIDEO] W niektórych przypadkach określaćrównieŜ czas zdarzenia, poniewaŜ cyklŜycia publikacji w sieci jest praktycznienieograniczony
 17. 17. Jak pisać do internetu: tytuły Zły tytuł: Dobry tytuł:Będzie spór w Kościele? Szykuje się wielki spór w polskim Kościele? Jak biskupi odpowiedzą na apel prof. Lufta?śłobek grozy Dzieci w Ŝłobku wiązane i przymuszane do jedzenia? Są zarzutyZima trzyma Zima trzyma. 10 tys. ludzi na Mazowszu wciąŜ nie ma prąduGOPR odnalazł turystów GOPR odnalazł turystów zaginionych w zamieci w Górach Izerskich
 18. 18. Jak pisać do internetu: tytuły TYTUŁY DO GAZETY I DO INTERNETU. RÓśNICE:Tytuł do gazety: Tytuł do internetu:Zwykle jedno zdanie, składające Często dwa zdania, składającesię z kilku słów się z 10 i więcej słówCzęsto towarzyszy mu podtytuł i Podtytuł i lead zwykle przy nimlead nie występująZawiera oryginalne, często Jest maksymalnie prosty idwuznaczne sformułowania konkretny(gra słów)Odpowiada przede wszystkim na Często odpowiada równieŜ napytanie „co się wydarzyło” pytania gdzie i kiedy coś się wydarzyło
 19. 19. Jak pisać do internetu: tytuły Uwaga: W przeciwieństwie do gazety, tytułw internecie spełnia rolę samodzielnejinformacji MoŜe być kopiowany, przesyłany izamieszczany w innych mediach, takŜespołecznościowych PoniewaŜ jest elementem linku,wyświetla się wszędzie tam, gdziezostanie wklejony link do naszegotekstu
 20. 20. Warsztaty 2JAK PISAĆ DO INTERNETU? Przeredaguj otrzymany tekst na potrzeby internetu, zmniejszając jego objętość do 1500 znaków Pamiętaj o podzieleniu go na krótkie akapity Napisz informacyjny tytuł, zawierający słowa kluczowe dla tekstu Postaraj się, by tytuł był konkretny i oryginalny Spisz kluczowe słowa i zwroty, które umieścisz w tagach Znajdź w sieci kilka tekstów na podobny temat, które mógłbyś podlinkować do swojego materiałuCzas ćwiczenia: 30 minut
 21. 21. Jak pisać do internetu: źródła tematów W poszukiwaniutematów powinniśmymonitorować sieć.Przydatnymi do tegonarzędziami są: Alerty Google:eksplorują sieć wposzukiwaniuinformacji,zawierającej wpisaneprzez nas hasło.Znalezione informacjesą następnieprzesyłane na naszadres mailowy Uwaga: niezbędnym warunkiem jest załoŜenie konta Google’a
 22. 22. Jak pisać do internetu: źródła tematów W poszukiwaniu tematówpowinniśmy monitorowaćsieć. Przydatnymi do tegonarzędziami są: Twitter: umoŜliwiasprawdzenie, czym aktualniezajmują się wybrane przeznas osoby poprzez śledzenieich aktywności w serwisie.Twitter jest wykorzystywanyjako forum dyskusyjne,źródło „kontrolowanychprzecieków”, zamieszczane Uwaga: niezbędnym warunkiemsą na nim równieŜ krótkie jest zarejestrowanie się na stronieinformacje z linkami do www.twitter.comstron internetowych i blogów
 23. 23. Jak pisać do internetu: źródła tematów W poszukiwaniu tematówpowinniśmy monitorowaćsieć. Przydatnymi do tegonarzędziami są: Facebook: umoŜliwiazapoznanie się znajnowszymi opiniami nagorące tematy podwarunkiem, Ŝe osoby któreje publikują naleŜą juŜ donaszego „grona znajomych” Uwaga: Zamieszczane na Facebooku informacje nie zawsze sąwiarygodne, pomagają jednak zorientować się, co jest aktualnienajbardziej „gorącym tematem”
 24. 24. Jak pisać do internetu: źródła tematów W poszukiwaniu tematów powinniśmy monitorować sieć. Przydatnymido tego narzędziami są: Specjalistyczne fora dyskusyjne w rodzaju policyjnego ifp.pl.Korzysta z niego wielu byłych i obecnych policjantów, a takŜe eksperciod spraw bezpieczeństwa oraz dziennikarze śledczy
 25. 25. Jak pisać do internetu: źródła tematów W poszukiwaniutematów powinniśmymonitorować sieć.Przydatnymi do tegonarzędziami są: YouTube: serwisvideo, w którymmoŜna znaleźćrównieŜ wieleinformacji lokalnych- zarównooficjalnych, jaki zamieszczonychprzez dziennikarzyobywatelskich
 26. 26. Jak pisać do internetu: źródła tematów W poszukiwaniutematów powinniśmymonitorować sieć.Przydatnymi do tegonarzędziami są: Blogi: umoŜliwiajązapoznanie się zopiniami ekspertów zróŜnych dziedzin orazuzyskanie ciekawychinformacji nierozpowszechnianychoficjalnymi kanałami
 27. 27. Warsztaty 3JAK PISAĆ DO INTERNETU: źródła tematów ZałóŜ konto na Twitterze Za pomocą wskazanych wcześniej narzędzi znajdź kilka interesujących informacji i opublikuj linki do nich z krótkimi opisami na swoim profilu Znajdź profile innych uczestników szkolenia i zacznij je śledzić
 28. 28. Część 3:Grafika stronyinternetowej
 29. 29. Grafika informacyjnej strony internetowej Zadaniem stronyinternetowej jestprzekazanie czytelnikomjak największej liczbyinformacji. Jednak tylkoczęść z nich zostanieprzeczytana do końca.Informacja musi miećwięc kilka poziomów:Główna informacja dnia: wyeksponowanagraficznie podana ma kilkaróŜnych sposobów uzupełniona obackgroundy
 30. 30. Grafika informacyjnej strony internetowejInne gorące tematy: wyeksponowanegraficznie i zilustrowane przegląd informacjidnia w postaci długich,informacyjnych tytułów(czytając je uŜytkownikpodejmuje decyzję, czykliknąć w nie i poszerzyćwiedzę, czy nie. StądwaŜna rola dodatkowychinformacji o zdjęciach,video, infografikachitp.)
 31. 31. Grafika informacyjnej strony internetowej Im łatwiejszanawigacja strony, tymwięcej informacjiprzyswoi nasz czytelnik: serwis podzielonytematycznie,regionalnie i podwzględem sposobuprezentacji informacji(osobne zakładki,czasem w kilkumiejscach na stronie) Specjalne miejsce nakontynuację hitowegotematu
 32. 32. Grafika informacyjnej strony internetowej Dodatkowe „agregatory” umoŜliwiają: łatwy dostęp do serwisu video, kamer online i pdf-a ze stronami wydania papierowego znalezienie chętnie czytanych informacji, które wypadły z głównej strony serwisu
 33. 33. Grafika informacyjnej strony internetowej stworzenie listy informacji najczęściej rekomendowanych na Facebooku Prowadzenie kampanii prasowych, w których tekst ze strony internetowej jest komentowany na bieŜąco na Facebooku, Twitterze etc., a osobna zakładka umoŜliwia np. podpisanie petycji w opisywanej sprawie
 34. 34. Grafika informacyjnej strony internetowej Podsumowanie: Stronę internetową czytamy wertykalnie, waŜne jest więc, by na ekranie komputera 1 wyświetliły się od razu wszystkie najwaŜniejsze informacje Blokowy układ newsów umoŜliwia nam 2 2 2 zbudowanie czytelnej hierarchii informacji 3 3 oraz podzielenie ich 3 3 według formy przekazu (tekst, video, foto)
 35. 35. Grafika informacyjnej strony internetowej Emocje angaŜują wlekturę, waŜne jest więcodpowiedniewykorzystanie zdjęć : duŜe zdjęcie przykuwauwagę i powoduje, Ŝeczytelnik chcedowiedzieć się więcejna temat pokazanejsytuacji „CięŜki” zdjęciowotemat często jestrównowaŜony przezfotografie budzącepozytywne skojarzenia
 36. 36. Grafika informacyjnej strony internetowej ZaangaŜowanieczytelników w lekturęzwiększają równieŜtakie elementy, jak: fotogalerie zdjęćprzysłanych przezczytelników interaktywnekalendarium imprezlokalnych połączone zzakładką, w którejczytelnicy mogąpublikować własnerelacje
 37. 37. Grafika informacyjnej strony internetowej sondy online krótkie felietony,prezentującezdecydowane opinie natemat, którym Ŝyjąmieszkańcy (mogą byćrównieŜ komentarzemdo sondy) „guziki” do serwisówspołecznościowych,mikroblogów orazpopularnych blogów Internetowe akcjespołeczne
 38. 38. Grafika informacyjnej strony internetowej najnowszekomentarze dotekstówopublikowane naforum widget fan-page’a gazety naFacebooku widget grupyczytelników naNaszej Klasie licznik wizyt nastronie
 39. 39. Grafika informacyjnej strony internetowej zakładki alertów zakładki dla wersji elektronicznej gazety i aplikacji mobilnych rejestracja do newslettera zakładki do portali lokalne portale randkowych społecznościowe zakładki do lokalnych serwisów typu „wiki”
 40. 40. Grafika informacyjnej strony internetowej Podsumowanie. Strona internetowa w przeciwieństwie do gazetyumoŜliwia wymianę informacji na kilku poziomach: Poziom 1: informacja zawarta w tytule i zdjęciu (grafice) Poziom 2: informacja rozwinięta w postaci tekstu, video, galerii zdjęć Poziom 4: linki do informacji Poziom 3: komentarze na stronie internetowej Poziom 4: opinie, rekomendacje, lajki etc. na portalachspołecznościowych Strona główna serwisu informacyjnego spełnia rolę nie tylko nośnikanajwaŜniejszych informacji, ale takŜe spisu treści i łącznika z innymiserwisami internetowymi: Wielkość i ekspozycja najwaŜniejszych elementów mają zwrócićuwagę na najwaŜniejsze informacje dnia Najciekawsze informacje z serwisu, bez względu na czas ichpowstania, są dostępne z poziomu strony głównej Strona główna zapewnia uŜytkownikom serwisu moŜliwość wyborusposobu, w jaki będą oni odbierać informację (tekst, video, foto)
 41. 41. Zdjęcia na stronę internetową Na informacyjną stronę internetową potrzebujemy kaŜdego dnia ok.10-30 zdjęć. W sieci działa kilkanaście serwisów z darmowymi zdjęciami: morguefile.com freedigitalphotos.net flickr.com 123rf.com sxc.hu openphoto.net freephotosbank.com bigfoto.com imageafter.com commons.wikimedia.org freefoto.comUwaga: niektóre z tych serwisów wymagają rejestracji, podanianazwiska autora zdjęcia i nazwy serwisu bądź oferują za darmo tylkoczęść zbiorów.
 42. 42. Widgety na stronę internetową Widgety (widŜety) to elementy graficzne na stronie internetowej,których zadaniem jest: przekazywanie danych lub poleceń uŜytkownika strony wizualizacja na ekranie informacji i danych z innych stron (serwisów) zarządzanie innymi widgetami
 43. 43. Widgety na stronę internetową Widgety (widŜety) moŜemy instalować : ze stron serwisu, do którego chcemy odsyłać czytelników(np. http://www.facebook.com/badges) z serwisów gromadzących widgety z róŜnych źródeł(np. http://www.widgetbox.com)
 44. 44. Część 4:Media społecznościowe (social media)w pracy dziennikarskiej
 45. 45. Social media w pracy dziennikarskiej Z raportu firmy Multi Communications wynika, Ŝe: 60% dziennikarzy korzysta z mediów społecznościowych co najmniejraz w tygodniu dziennikarze szukają w nich przede wszystkim inspiracji, ale takŜekomentarzy i opinii najczęściej odwiedzanymi serwisami są Blogi (30%) Facebook (20%) Wikipedia (16%) YouTube (15%) z serwisów mikroblogowych typu Twitter korzystało w 2011 roku tylko7% dziennikarzy, ale ich popularność szybko rośnie za najbardziej wiarygodne spośród mediów społecznościowychuwaŜane są blogi pozostałe media społecznościowe uwaŜane są za źródło atrakcyjnych,ale stosunkowo mało wiarygodnych treści
 46. 46. Social media w pracy dziennikarskiej Co to jest i do czego słuŜy fanpage naFacebooku: fanpage to publiczna stronainternetowa redakcji, widoczna dlawszystkich, w tym wyszukiwarekinternetowych fanpage składa się z: tablicy – miejsca, w którym trwadyskusja między redakcją aczytelnikami stron informacyjnych galerii zdjęć (widgetów) linków do zewnętrznychaplikacji, umoŜliwiających np.tworzenie konkursów, sond lub eventów
 47. 47. Social media w pracy dziennikarskiej Co to jest i do czego słuŜy fanpage naFacebooku: fanpage słuŜy do budowania relacji zczytelnikami skraca dystans między odbiorcą anadawcą buduje społeczność, grupującąnajbardziej zaangaŜowanych,aktywnych i lojalnych czytelników(wewnętrzny krąg) umoŜliwia przekazywanie czytelnikomz wewnętrznego kręgu ekskluzywnychinformacji, zanim zostaną opublikowanena stronie internetowej zachęca do działania, dyskusji iwyraŜania opinii na tematprezentowanych treści
 48. 48. Social media w pracy dziennikarskiej Większość serwisów społecznościowych moŜna dziś integrować ze sobą: konto na YouTube z profilem na Google+, Facebookiem, Twitterem Slide Share z Facebookiem itp.Dzięki takiemu zabiegowi wszystkie nowe treści, publikowane przez nasw jednym serwisie, będą automatycznie wyświetlały się w drugim
 49. 49. Nowe pomysły: webkamery Zainstalowanie na stronieinternetowej okna pokazującego obrazna Ŝywo umoŜliwia: relacje live z lokalnych imprez ifestynów relacje live z posiedzeń radymiejskiej bezpośrednie transmisje z imprezorganizowanych przez redakcję (finałukonkursów, akcji charytatywnych itp.) transmisje z atrakcyjnychturystycznie miejsc bezpośredni podgląd na centrummiasta lub inne wybrane miejsce (np.basen miejski) śledzenie na Ŝywo prac przyremoncie waŜnych dla miasta dróg
 50. 50. Nowe pomysły: kody QR Kod QR (Quick Response) tokwadratowy kod kreskowy, za pomocąktórego moŜna: zapisać adres URL strony internetowej zapisać wiadomość tekstową zapisać wizytówkę dziennikarza(imię, nazwisko, telefon, adres mailowy,stronę www) zapisać adres mailowyPoniewaŜ obecnie to smartfony stają sięgłównym narzędziem do łączenia się zinternetem (juŜ w 2011 roku liczbasprzedanych smarfonów przekroczyłaliczbę sprzedanych komputerów), kodyQR stwarzają stwarzają zupełnie nowemoŜliwości komunikowania.
 51. 51. Nowe pomysły: kody QR Kody QR odczytuje się za pomocą aplikacjiw smartfonie, tzw. QR skanera. Skanująckod moŜemy : połączyć się automatycznie ze stronainternetową, której adres zapisany jest wkodzie odczytać wiadomość tekstową zeskanować wizytówkę dziennikarza izapisać ją w pamięci smartfona zeskanować adres mailowy i zapisać go wpamięci smartfonaKody QR umoŜliwiają szybkie przesyłanienajnowszych informacji do urządzeńprzenośnych zarówno ze strony internetowej(kod jako zdjęcie na stronie), jak ipapierowej gazety (nalepki z kodem QR)
 52. 52. Nowe pomysły: kody QR Do tworzenia kodów QRsłuŜą generatory online.Wiele z nich jestdarmowych, a samowygenerowanie kodu trwazaledwie kilka sekund.

×