SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Nadchodzi czas przejścia na cyfrową
                             telewizję (digital television, czyli DTV).
                             Przygotuj się na znacznie lepszą telewizję.


                              Co to jest telewizja cyfrowa           Kto odczuje skutki?
Prawo nakazuje przejście z dniem
17 lutego 2009 r wszystkich stacji w            (DTV)?                      Zmiana ta zostanie odczuta przez
                                                      klientów, którzy otrzymują darmowe sygnały
całym kraju z analogowego sposobu             Telewizja cyfrowa (DTV) jest innowacyjną
                                                      telewizyjne przez anteny znajdujące się w
nadawania programów telewizyjnych             technologią nadawania obrazów za
                                                      odbiornikach telewizyjnych z analogowym
                              pośrednictwem fali powietrznych w
na cyfrowy.*                                                dostrajaczem i którzy nie korzystają z TV
                              postaci pakietów informacji, podobnie jak
Zarządzenie to nie będzie                                          dostarczanej za pośrednictwem kabla, satelity
                              ma to miejsce w komputerze. DTV umożliwia
                                                      lub firmy telefonicznej.
miało wpływu na odbiorniki                 stacjom TV przesyłanie znacznie lepszych
telewizyjne, odbierające telewizję             obrazów, wysokiej jakości dźwięku, a także
                                                      Co najmniej 19,6 milionów gospodarstw
                              zapewnia większy wybór programów.
za pośrednictwem kabla, satelity                                      domowych odbiera w swym domu wyłącznie
lub serwisu firmy telefonicznej;                                      darmowy program telewizyjny i około
                              Ponadto dzięki DTV klienci, którzy posiadają
                                                      70 milionów odbiorników może przestać
takie odbiorniki telewizyjne będą             odbiorniki telewizji high definition, czyli HD
                                                      otrzymywać program ze stacji telewizyjnych
funkcjonować bez zmian. Ale do               mogą odbierać HDTV oraz interaktywne usługi
                                                      po 17 lutego 2009 r., jeśli właściciele
                              informacyjne takie jak np. wyświetlanie tekstu
odbiorników telewizyjnych, które                                      odbiorników nie podejmą kroków w celu ich
                              mówionego w postaci wysokiej jakości napisów.
odbierają sygnały poprzez antenę i                                     dostosowania.
które nie są objęte płatnym serwisem            Dlaczego nastąpi ta zmiana?
                                                      Jak można dostosować swój
telewizyjnem, po dacie zmiany               Kongres Ustawą z 2005 r. o Zmniejszeniu
                                                      odbiornik do DTV?
konieczny będzie przetwornik do              Deficytu zdecydował, że stacje telewizyjne
kontynuowania odbioru telewizji.                                      Można to uczynić przez podjęcie przed
                              pełnej mocy muszą z dniem 17 lutego 2009 r.
                                                      17 lutego 2009 r jednego z trzech
                              wyłączyć kanały analogowe; począwszy
* Z wyjątkiem stacji małej mocy oraz stacji TV grupy A.
                                                      następujących kroków:
                              od tego dnia mogą one nadawać program
                              wyłącznie metodą cyfrową.
                                                      1. Przetwornik DTV: Kup przetwornik DTV,
                                                        który można podłączyć do posiadanego
                              Jakie korzyści daje DTV?
                                                        przez Ciebie analogowego odbiornika
                              DTV jest wydajniejszą metodą nadawania i
                                                        telewizyjnego. Dzięki temu przetwornikowi
                              zwalnia ona fale powietrzne, które mogą być
                                                        będziesz nadal odbierać darmową
                              wykorzystane do wielu innych nowych usług.
                                                        telewizję; przetworniki, których cenę
                              Ponadto DTV dostarcza krystaliczny obrazy
                                                        przewiduje się na 40-70 dolarów, znajdą
                              i dźwięk doskonałej jakości, większą ilość
                                                        się na rynku na początku 2008 r. Rząd
                              kanałów, a nawet klientom posiadającym
                                                        amerykański wyda 40-dolarowe talony,
                              odbiorniki HD darmową, przekazywaną drogą
                                                        które można przeznaczyć na zakup tych
                              powietrzną HDTV. Ponadto DTV umożliwi
                                                        przetworników.
                              więcej niż usług za pośrednictwem darmowej
                                                        (Szczegóły podane są poniżej)
                              telewizji.
                                                               (ciąg dalszy na odwrocie)
2. Odbiornik cyfrowej TV: Kup nowy           przejście na odbiór telewizji cyfrowej. Jedno         telewizyjny odbiera sygnały cyfrowe
  odbiornik TV z wbudowanym dostrajaczem        gospodarstwo domowe może ubiegać się              przesyłane drogą powietrzną, zapoznaj się z
  cyfrowym lub dostrajaczem Komisji          o dwa talony, każdy wartości 40 dolarów;            instrukcją obsługi lub sprawdź na odbiorniku,
  Nowoczesnych Układów Telewizyjnych,         muszą one być zrealizowane w ciągu 90 dni.           czy posiada on wbudowany dostrajacz Komisji
  które można nabyć w cenie poniżej          W celu uzyskania dodatkowej informacji lub           Nowoczesnych Układów Telewizyjnych. Można
  100 dolarów. Wszystkie odbiorniki TV         ubiegania się o talon należy zadzwonić pod           ponadto odwiedzić witrynę producenta oraz
  z cyfrowym dostrajaczem odbierają          telefon 1(888)DTV-2009 lub 1 (877)530-2634           sprawdzić możliwości odbiornika według
  sygnały cyfrowe przekazywane przez          (TTY), odwiedzić witrynę www.DTV2009.             numeru modelu.
  stacje telewizyjne, możesz więc nadal        gov lub przesłać prośbę o talon na adres PO
                                                            Czy HDTV jest tym samym, co
  odbierać telewizję bez potrzeby uiszczania      Box 2000, Portland, OR 97208.
  miesięcznych opłat.
                                                            DTV?
                            Czy mogę zatrzymać mój
3. Usługi płatne: Zakup usługi firmy                                          Nie. DTV to telewizja cyfrowa. HDTV to
                            analogowy odbiornik TV?
  dostarczającej telewizję za pośrednictwem                                      telewizja high definition; jest to najwyższej
                            Tak. Zakup nowego cyfrowego odbiornika
  kabla, satelity lub telefonu w celu dalszego                                    jakości odmiana DTV; istnieje kilka wariantów
                            to nie jedyna możliwość dostosowania się do
  korzystania z dotychczasowego analogowego                                      DTV. Klienci, którzy posiadają odbiorniki
                            przejścia na DTV. Jeśli chcesz kontynuować
  odbiornika, jeśli wszystkie lokalne stacje,                                     telewizji high defition, mogą odbierać
                            używanie Twego analogowego odbiornika
  którymi jesteś zainteresowany, są przez daną                                    telewizję high definition za darmo przy
                            telewizyjnego, musisz rozważyć następujące
  firmę dostarczane.                                                 użyciu anteny.
                            możliwości, które pozwalają na przejście na
                                                            Czy potrzebna jest specjalna
Co to jest przetwornik do DTV?             telewizję cyfrową:
                                                            antena do powietrznego
Przetwornik do DTV jest to urządzenie          1. Kup przetwornik DTV, który przekształci
elektroniczne dołączane do odbiornika                                         odbioru DTV?
                              nowy sygnał cyfrowy na format analogowy
telewizji analogowej i anteny, które            odpowiedni dla odbiorników analogowych.
                                                            Dobra pokojowa lub zewnętrzna
przetwarza cyfrowe sygnały telewizyjne na
                                                            antena zapewni Ci najlepszy odbiór DTV.
                            2. Kup usługi kablowe, satelitarne lub firmy
sygnały analogowe; umożliwia to odbieranie
                                                            W większości przypadków ten samy typ
                              telefonicznej w celu otrzymywania nowych
programu przez odbiornik analogowej TV.
                                                            anteny, która obecnie zapewnia dobry odbiór
                              sygnałów cyfrowych.
Przewiduje się, że cena przetworników będzie
                                                            telewizji analogowej w Twoim domu, będzie
wynosić 40-70 dolarów.
                            W jaki sposób mogę                       również odpowiedni do odbioru DTV.
                            dowiedzieć się, czy mój
Jak można otrzymać talon na                                              Odwiedź witrynę www.antennaweb.org, aby
                            odbiornik telewizyjny jest
przetwornik DTV?                                                    uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej
                            analogowy czy cyfrowy?                     anteny zewnętrznej, w celu uzyskania
Rząd amerykański rozprowadzi talony
                                                            bezpłatnych kanałów lokalnej telewizji.
w ramach pomocy finansowej ułatwiającej         W celu stwierdzenia, czy odbiornik

                         Inicjatywa Ogólnopaństwowego Stowarzyszenia Stacji Nadawczych, które reprezentuje ponad 8 300 darmowych, lokalnych stacji
                         radiowych i telewizyjnych oraz ogólnokrajowych sieci nadawczych.

More Related Content

Viewers also liked

Dziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęciaDziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęciaAndrzej Fedorowicz
 
Dziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęciaDziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęciaAndrzej Fedorowicz
 
Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporter
Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporterSzkolenie dziennikarskie Multimedialny reporter
Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporterAndrzej Fedorowicz
 
Informacja wizualna. Tworzenie infografik
Informacja wizualna. Tworzenie infografikInformacja wizualna. Tworzenie infografik
Informacja wizualna. Tworzenie infografikAndrzej Fedorowicz
 
Struktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadów
Struktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadówStruktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadów
Struktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadówAndrzej Fedorowicz
 
Podstawy pisania na potrzeby Internetu
Podstawy pisania na potrzeby InternetuPodstawy pisania na potrzeby Internetu
Podstawy pisania na potrzeby InternetuSymetria
 
Medal Europejski dla Multi-blog.pl
Medal Europejski dla Multi-blog.plMedal Europejski dla Multi-blog.pl
Medal Europejski dla Multi-blog.plAndrzej Fedorowicz
 

Viewers also liked (8)

Warsztaty media internetowe
Warsztaty media internetoweWarsztaty media internetowe
Warsztaty media internetowe
 
Dziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęciaDziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne.Budowanie Tematów na zdjęciach. Podpisy pod zdjęcia
 
Dziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęciaDziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęcia
Dziennikarstwo wizualne. Jak oceniać i wybierać zdjęcia
 
Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporter
Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporterSzkolenie dziennikarskie Multimedialny reporter
Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporter
 
Informacja wizualna. Tworzenie infografik
Informacja wizualna. Tworzenie infografikInformacja wizualna. Tworzenie infografik
Informacja wizualna. Tworzenie infografik
 
Struktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadów
Struktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadówStruktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadów
Struktura tekstu dziennikarskiego. Rodzaje leadów
 
Podstawy pisania na potrzeby Internetu
Podstawy pisania na potrzeby InternetuPodstawy pisania na potrzeby Internetu
Podstawy pisania na potrzeby Internetu
 
Medal Europejski dla Multi-blog.pl
Medal Europejski dla Multi-blog.plMedal Europejski dla Multi-blog.pl
Medal Europejski dla Multi-blog.pl
 

Jak przejść na telewizję cyfrową? (2)

 • 1. Nadchodzi czas przejścia na cyfrową telewizję (digital television, czyli DTV). Przygotuj się na znacznie lepszą telewizję. Co to jest telewizja cyfrowa Kto odczuje skutki? Prawo nakazuje przejście z dniem 17 lutego 2009 r wszystkich stacji w (DTV)? Zmiana ta zostanie odczuta przez klientów, którzy otrzymują darmowe sygnały całym kraju z analogowego sposobu Telewizja cyfrowa (DTV) jest innowacyjną telewizyjne przez anteny znajdujące się w nadawania programów telewizyjnych technologią nadawania obrazów za odbiornikach telewizyjnych z analogowym pośrednictwem fali powietrznych w na cyfrowy.* dostrajaczem i którzy nie korzystają z TV postaci pakietów informacji, podobnie jak Zarządzenie to nie będzie dostarczanej za pośrednictwem kabla, satelity ma to miejsce w komputerze. DTV umożliwia lub firmy telefonicznej. miało wpływu na odbiorniki stacjom TV przesyłanie znacznie lepszych telewizyjne, odbierające telewizję obrazów, wysokiej jakości dźwięku, a także Co najmniej 19,6 milionów gospodarstw zapewnia większy wybór programów. za pośrednictwem kabla, satelity domowych odbiera w swym domu wyłącznie lub serwisu firmy telefonicznej; darmowy program telewizyjny i około Ponadto dzięki DTV klienci, którzy posiadają 70 milionów odbiorników może przestać takie odbiorniki telewizyjne będą odbiorniki telewizji high definition, czyli HD otrzymywać program ze stacji telewizyjnych funkcjonować bez zmian. Ale do mogą odbierać HDTV oraz interaktywne usługi po 17 lutego 2009 r., jeśli właściciele informacyjne takie jak np. wyświetlanie tekstu odbiorników telewizyjnych, które odbiorników nie podejmą kroków w celu ich mówionego w postaci wysokiej jakości napisów. odbierają sygnały poprzez antenę i dostosowania. które nie są objęte płatnym serwisem Dlaczego nastąpi ta zmiana? Jak można dostosować swój telewizyjnem, po dacie zmiany Kongres Ustawą z 2005 r. o Zmniejszeniu odbiornik do DTV? konieczny będzie przetwornik do Deficytu zdecydował, że stacje telewizyjne kontynuowania odbioru telewizji. Można to uczynić przez podjęcie przed pełnej mocy muszą z dniem 17 lutego 2009 r. 17 lutego 2009 r jednego z trzech wyłączyć kanały analogowe; począwszy * Z wyjątkiem stacji małej mocy oraz stacji TV grupy A. następujących kroków: od tego dnia mogą one nadawać program wyłącznie metodą cyfrową. 1. Przetwornik DTV: Kup przetwornik DTV, który można podłączyć do posiadanego Jakie korzyści daje DTV? przez Ciebie analogowego odbiornika DTV jest wydajniejszą metodą nadawania i telewizyjnego. Dzięki temu przetwornikowi zwalnia ona fale powietrzne, które mogą być będziesz nadal odbierać darmową wykorzystane do wielu innych nowych usług. telewizję; przetworniki, których cenę Ponadto DTV dostarcza krystaliczny obrazy przewiduje się na 40-70 dolarów, znajdą i dźwięk doskonałej jakości, większą ilość się na rynku na początku 2008 r. Rząd kanałów, a nawet klientom posiadającym amerykański wyda 40-dolarowe talony, odbiorniki HD darmową, przekazywaną drogą które można przeznaczyć na zakup tych powietrzną HDTV. Ponadto DTV umożliwi przetworników. więcej niż usług za pośrednictwem darmowej (Szczegóły podane są poniżej) telewizji. (ciąg dalszy na odwrocie)
 • 2. 2. Odbiornik cyfrowej TV: Kup nowy przejście na odbiór telewizji cyfrowej. Jedno telewizyjny odbiera sygnały cyfrowe odbiornik TV z wbudowanym dostrajaczem gospodarstwo domowe może ubiegać się przesyłane drogą powietrzną, zapoznaj się z cyfrowym lub dostrajaczem Komisji o dwa talony, każdy wartości 40 dolarów; instrukcją obsługi lub sprawdź na odbiorniku, Nowoczesnych Układów Telewizyjnych, muszą one być zrealizowane w ciągu 90 dni. czy posiada on wbudowany dostrajacz Komisji które można nabyć w cenie poniżej W celu uzyskania dodatkowej informacji lub Nowoczesnych Układów Telewizyjnych. Można 100 dolarów. Wszystkie odbiorniki TV ubiegania się o talon należy zadzwonić pod ponadto odwiedzić witrynę producenta oraz z cyfrowym dostrajaczem odbierają telefon 1(888)DTV-2009 lub 1 (877)530-2634 sprawdzić możliwości odbiornika według sygnały cyfrowe przekazywane przez (TTY), odwiedzić witrynę www.DTV2009. numeru modelu. stacje telewizyjne, możesz więc nadal gov lub przesłać prośbę o talon na adres PO Czy HDTV jest tym samym, co odbierać telewizję bez potrzeby uiszczania Box 2000, Portland, OR 97208. miesięcznych opłat. DTV? Czy mogę zatrzymać mój 3. Usługi płatne: Zakup usługi firmy Nie. DTV to telewizja cyfrowa. HDTV to analogowy odbiornik TV? dostarczającej telewizję za pośrednictwem telewizja high definition; jest to najwyższej Tak. Zakup nowego cyfrowego odbiornika kabla, satelity lub telefonu w celu dalszego jakości odmiana DTV; istnieje kilka wariantów to nie jedyna możliwość dostosowania się do korzystania z dotychczasowego analogowego DTV. Klienci, którzy posiadają odbiorniki przejścia na DTV. Jeśli chcesz kontynuować odbiornika, jeśli wszystkie lokalne stacje, telewizji high defition, mogą odbierać używanie Twego analogowego odbiornika którymi jesteś zainteresowany, są przez daną telewizję high definition za darmo przy telewizyjnego, musisz rozważyć następujące firmę dostarczane. użyciu anteny. możliwości, które pozwalają na przejście na Czy potrzebna jest specjalna Co to jest przetwornik do DTV? telewizję cyfrową: antena do powietrznego Przetwornik do DTV jest to urządzenie 1. Kup przetwornik DTV, który przekształci elektroniczne dołączane do odbiornika odbioru DTV? nowy sygnał cyfrowy na format analogowy telewizji analogowej i anteny, które odpowiedni dla odbiorników analogowych. Dobra pokojowa lub zewnętrzna przetwarza cyfrowe sygnały telewizyjne na antena zapewni Ci najlepszy odbiór DTV. 2. Kup usługi kablowe, satelitarne lub firmy sygnały analogowe; umożliwia to odbieranie W większości przypadków ten samy typ telefonicznej w celu otrzymywania nowych programu przez odbiornik analogowej TV. anteny, która obecnie zapewnia dobry odbiór sygnałów cyfrowych. Przewiduje się, że cena przetworników będzie telewizji analogowej w Twoim domu, będzie wynosić 40-70 dolarów. W jaki sposób mogę również odpowiedni do odbioru DTV. dowiedzieć się, czy mój Jak można otrzymać talon na Odwiedź witrynę www.antennaweb.org, aby odbiornik telewizyjny jest przetwornik DTV? uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej analogowy czy cyfrowy? anteny zewnętrznej, w celu uzyskania Rząd amerykański rozprowadzi talony bezpłatnych kanałów lokalnej telewizji. w ramach pomocy finansowej ułatwiającej W celu stwierdzenia, czy odbiornik Inicjatywa Ogólnopaństwowego Stowarzyszenia Stacji Nadawczych, które reprezentuje ponad 8 300 darmowych, lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych oraz ogólnokrajowych sieci nadawczych.